Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1368

A Bizottság (EU) 2016/1368 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 11.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a pénzügyi piacokon használt kritikus referenciamutatók jegyzékének megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/5150

OJ L 217, 12.8.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1368/oj

12.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 217/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1368 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. augusztus 11.)

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a pénzügyi piacokon használt kritikus referenciamutatók jegyzékének megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A referenciamutatók fontos szerepet játszanak sok pénzügyi eszköz és pénzügyi ügylet árának meghatározásában, valamint számos befektetési alap teljesítményének mérésében. A referenciamutatók kezelése és az azokhoz való hozzájárulás sok esetben manipulációnak van kitéve, és az érintett személyek gyakran kerülnek szembe összeférhetetlenséggel.

(2)

Ahhoz, hogy a referenciamutatók betöltsék gazdasági szerepüket, reprezentatívnak kell lenniük az általuk tükrözött mögöttes piaci vagy gazdasági valóság tekintetében. Ha valamely referenciamutató már nem reprezentatív egy mögöttes piac, például a bankközi kamatlábak tekintetében, akkor fennáll a kockázata, hogy negatív hatást gyakorol, többek között a piac integritására, a háztartások finanszírozására (hitelek és jelzáloghitelek), valamint az Unión belüli vállalkozásokra.

(3)

Amennyiben egy konkrét referenciamutatót referenciaként használó pénzügyi eszközöknek, pénzügyi ügyeleteknek és befektetési alapoknak magas az összértékük, növekednek a felhasználókat, a piacokat és általában véve az Unió gazdaságát érintő kockázatok. Az (EU) 2016/1011 rendelet ezért különböző kategóriákba tartozó referenciamutatókat hoz létre, és kiegészítő követelményeket állapít meg egyes, kritikusnak tekintett referenciamutatók integritásának és megalapozottságának biztosítására, ideértve az illetékes hatóságok azon jogkörét, hogy bizonyos feltételek mellett kezelhetnek valamely kritikus referenciamutatót vagy hozzájárulhatnak ahhoz.

(4)

A kritikus referenciamutatókat kezelő illetékes hatóságok kiegészítő kötelezettségei és jogkörei szükségessé teszik a kritikus referenciamutató meghatározásának hivatalos eljárását. Az (EU) 2016/1011 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint egy referenciamutató akkor tekinthető kritikusnak, ha adott esetben az összes futamidő vagy lejárat alapján számított legalább 500 milliárd EUR összértékű pénzügyi eszközökre, pénzügyi ügyletekre vagy befektetési alapok teljesítményének mérésére több referenciamutató kombinálásában közvetlenül vagy közvetve használják.

(5)

Az európai irányadó bankközi kamatláb (Euribor) – amely világszerte az egyik legfontosabb referencia-kamatláb – az euroövezeten belüli fedezetlen bankközi kamatlábakat méri. Becslések szerint ez a referenciamutató több mint 180 000 milliárd EUR értékű ügyletet támaszt alá. Bár ezek az ügyletek túlnyomórészt keresztdevizás kamatcsereügyletek, a referenciamutató több mint 1 000 milliárd EUR értékű kiskereskedelmi jelzáloghitelt is lefed.

(6)

Tehát az Unión belül ezt a referenciamutatót használó pénzügyi eszközök és pénzügyi ügyletek értéke messze meghaladja az 500 milliárd EUR-s küszöbértéket.

(7)

Annak fényében, hogy az Euribor döntő szerepet tölt be a hitelek és a jelzáloghitelek tekintetében, e rendeletnek sürgősséggel hatályba kell lépnie.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai értékpapír-bizottság véleményével

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletbe foglalt referenciamutatót kritikus referenciamutatónak kell tekinteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 171., 2016.6.29., 1. o.


MELLÉKLET

A KRITIKUS REFERENCIAMUTATÓK JEGYZÉKE AZ (EU) 2016/1011 RENDELET 20. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Az Európai Pénzpiacok Intézete (European Money Markets Institute, EMMI, Brüsszel, Belgium) által kezelt európai irányadó bankközi kamatláb (EURIBOR®)


Top