Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0837

A Tanács (EU) 2016/837 határozata (2016. április 21.) az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásnak, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásnak, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvnek, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

OJ L 141, 28.5.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/837/oj

28.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/1


A TANÁCS (EU) 2016/837 HATÁROZATA

(2016. április 21.)

az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásnak, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásnak, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvnek, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és szociális egyenlőtlenségekcsökkentése továbbra is szükséges. Erre figyelemmel létre kell hozni az EGT-tag EFTA-államok pénzügyi hozzájárulásainak új mechanizmusát, valamint az új Norvég Finanszírozási Mechanizmust.

(2)

2013. október 7-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen Izlanddal, a Liechtensteini Hercegséggel és a Norvég Királysággal az EGT-tag EFTA-államoknak az Európai Gazdasági Térség gazdasági és szociális kohéziójához való jövőbeli pénzügyi hozzájárulásairól szóló megállapodásról. A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásról. A fenti megállapodás az EGT-megállapodáshoz csatolt 38c. számozással ellátott jegyzőkönyv formájában jön létre. A Bizottság az Európai Unió nevében tárgyalásokat folytatott továbbá a Norvég Királyság és az Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásról.

(3)

Az Izland és Norvégia által az Európai Gazdasági Közösséggel kötött szabadkereskedelmi megállapodások kiegészítő jegyzőkönyveiben rögzített, Izlandról és Norvégiából származó egyes halak és halászati termékek Unióba irányuló behozatalára alkalmazandó különleges rendelkezések 2014. április 30-án lejártak és azokat e jegyzőkönyvek 1. cikkének megfelelően felül kell vizsgálni. A Bizottság ezért tárgyalásokat folytatott az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodás új kiegészítő jegyzőkönyveiről.

(4)

A meglevő finanszírozási mechanizmusok új mechanizmusokkal való felváltása, amelyek különböző időszakokra, az alapok különböző összegeire és a különböző végrehajtási intézkedésekre vonatkoznak, továbbá az egyes halak és halászati termékekre vonatkozó koncessziók megújítása és kiterjesztése egészében véve az EGT-hez tartozó EFTA államokkal való társulás fejlesztésének fontos elemét képezi, amely alátámasztja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkére való hivatkozást.

(5)

A megállapodások és kiegészítő jegyzőkönyvek mindegyike rendelkezik hatálybalépése előtti ideiglenes alkalmazásáról.

(6)

A megállapodást és a kiegészítő jegyzőkönyveket alá kell írni, és azokat a megkötésükhöz szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásnak, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásnak, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvnek, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel az említett megállapodások és kiegészítő jegyzőkönyvek megkötésére.

Az aláírandó megállapodások és kiegészítő jegyzőkönyvek szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásoknak és kiegészítő jegyzőkönyveknek Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodást, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodást az előbbi megállapodás 3. cikkével, illetve az utóbbi megállapodás 11. cikkének 3. bekezdésével összhangban ideiglenesen alkalmazni kell az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő első hónap első napjától, az említett megállapodások a megkötésére vonatkozó eljárások befejezéséig.

Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét az említett jegyzőkönyv 5. cikk (3) bekezdésével összhangban, az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő harmadik hónap első napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

Az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét az említett jegyzőkönyv 4. cikk (3) bekezdésével összhangban, az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő első hónap első napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G.A. VAN DER STEUR


Top