EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0722

A Bizottság (EU) 2015/722 végrehajtási rendelete (2015. május 5.) a taurinnak a Canidae, Felidae, Mustelidae fajok és a húsevő halak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2015/2848

OJ L 115, 6.5.2015, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/722/oj

6.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/722 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. május 5.)

a taurinnak a Canidae, Felidae, Mustelidae fajok és a húsevő halak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet előírja a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyeztetését, valamint rendelkezik az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. 10. cikke előírja továbbá a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A taurint a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként időbeli korlátozás nélkül engedélyezték. Az anyagot ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően – mint meglévő terméket felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének a 7. cikkel összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek megfelelően kérelmet nyújtottak be a taurin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való újraértékelésére, illetve a rendelet 7. cikke alapján a taurin ivóvízzel történő új felhasználása tekintetében. A kérelmezők azt kérték, hogy ezt az adalékanyagot a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolják be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. május 22-i véleményében (3) megállapította, hogy a szintetikus taurin a macskák, kutyák és a húsevő halak táplálékában hatékonyan használható. A legfeljebb 20 %-ban állati eredetű takarmányt tartalmazó állateledelekkel kapcsolatos eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a legfeljebb 0,2 % taurintartalmú teljes értékű takarmányt valamennyi állatfaj tolerálja. A Hatóság ajánlása szerint a taurint a szárnyasok, a sertések és a kérődzők takarmányozása céljából többé nem célszerű engedélyezni. A Hatóság megállapította, hogy a taurin a takarmányokban és az ivóvízben a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állatok és emberek egészségére, sem pedig a környezetre.

(5)

A Hatóság azt is megállapította, hogy nem merülnek fel felhasználókat érintő biztonsági problémák. Emellett úgy véli, hogy forgalomba hozatal utáni egyedi nyomonkövetési intézkedéseket nem szükséges elrendelni. Ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban és a vízben található takarmány-adalékanyagokra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést is.

(6)

A macskákra és a kutyákra vonatkozó megállapítások extrapolálhatók az ugyanazon családba tartozó fajokra – Felidae és Canidae –, mivel ezek emésztőrendszerük működése alapján élettanilag rokon fajoknak tekinthetők.

(7)

A Mustelidae fajok (menyétfélék) a Carnivora rendbe tartoznak, akárcsak a Felidae és a Canidae. A menyétfélék húsevő fajok, és sok, ebbe a fajba tartozó állat kizárólag hússal táplálkozik. Testük szokásos taurinkoncentrációjának fenntartása érdekében táplálékuknak taurint, illetve annak prekurzorait, metionint vagy ciszteint kell tartalmaznia. A taurin hagyományos forrásai az izomszövetek, az agy és a belek. Mivel a hőkezelés és az ezen aminosavat csak kis mértékben tartalmazó alternatív proteinforrások használata csökkenti a takarmányban előforduló taurin és prekurzorainak mennyiségét, bevett szokás, hogy a Mustelidae fajok eledelébe taurin takarmány-adalékanyagot kevernek a szóban forgó állatok taurinszükségletének kielégítése érdekében.

(8)

A taurin értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyag felhasználását az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(9)

Mivel az engedélyezési feltételek módosításának haladéktalan alkalmazását nem indokolják biztonsági szempontok, célszerű átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatása van” funkcionális csoportba tartozó anyag takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

(1)   A mellékletben szereplő anyag és az azt tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2015. november 26. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

(2)   Azon takarmánykeverékek és a mellékletben meghatározott anyagot tartalmazó takarmány-alapanyagok, amelyeket 2015. november 26. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben e termékek célfajai húsevő halak.

(3)   Azon takarmánykeverékek és a mellékletben meghatározott anyagot tartalmazó takarmány-alapanyagok, amelyeket 2017. május 26. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben e termékek célfajai a Canidae, a Felidae és a Mustelidae.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2012;10(6):2736.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb mennyiség

Legnagyobb mennyiség

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban vagy mg hatóanyag/egy liter víz

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatása van.

3a370

Taurin

Az adalékanyag összetétele

Taurin

Hatóanyag

Taurin

IUPAC-megnevezés: 2-amino-etánszulfonsav

C2H7NO3S

CAS-szám: 107-35-7

Kémiai szintézissel előállított szilárd taurin: min. 98 %.

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyag taurintartalmának meghatározására: ion –exchange chromatography with post column ninhydrin derivatisation (European Pharmacopoeia method for the determination of aminoacids (Ph. Eur. 6.6, 2.2.56 Method 1).

Az előkeverékek és a takarmányok taurintartalmának meghatározására: ioncserés kromatográfia, oszlopról való eluálódás utáni ninhidrin-származékképzéssel és fotometriás detektálással: a 152/2009/EK bizottsági rendelet (III. melléklet, F. rész) alapján vagy fordított fázisú nagy teljesítményű folyadék-kromatográffal (RP-HPLC) kapcsolt fluoreszcens detektor (AOAC 999.12).

A víz taurintartalmának meghatározására: folyadék-kromatográffal kapcsolt UV- vagy fluoreszcens detektor (AOAC 997.05).

Canidae, Felidae, Mustelidae és húsevő halak

1.

A taurin forgalmazása és készítmények adalékanyagaként való felhasználása megengedett.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és a stabilitási feltételeket.

3.

Ajánlott legnagyobb mennyiségek mg taurin/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban:

Felidae: 2 500

húsevő halak: 25 000

Canidae és Mustelidae: 2 000 .

4.

Biztonsági előírás: az anyag kezelésekor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

5.

Az adalékanyag ivóvízben való felhasználása megengedett.

2025. május 26.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmány-adalékanyagok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top