Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015B0369

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 5. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2015/369 végleges elfogadása

OJ L 73, 17.3.2015, p. 468–492 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2014/5/oj

17.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/468


Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 5. számú költségvetés-módosításának

(EU, Euratom) 2015/369 VÉGLEGES ELFOGADÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdése a) pontjára és (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (2),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (3),

tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen (4),

tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2014. október 17-én fogadott el,

tekintettel a Bizottság által 2014. december 3-án elfogadott, a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezethez fűzött 1/2014. számú módosító indítványra,

tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és a Parlamentnek ugyanazon a napon megküldött, 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra,

tekintettel a Tanács álláspontjának Parlament általi, 2014. december 17-i jóváhagyására,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 88. és 91. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 5. számú költségvetés-módosítását véglegesen elfogadták.

Kelt Strasbourgban, 2014. december 17-én.

az elnök

M. SCHULZ


(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)  HL L 51., 2014.2.20.


5. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS A 2014-AS PÉNZÜGYI ÉVRE

TARTALOM

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A. Bevezetés és az általános költségvetés finanszírozása 470
B. Általános bevételi kimutatás költségvetési soronként 482

— 1. cím:

Saját források 483

— 3. cím:

Többletek, egyenlegek és kiigazítások 487

A.   BEVEZETÉS ÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében

KIADÁSOK

Fejezet

2014. évi költségvetés (1)

2013. évi költségvetés (2)

Változás (%)

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Biztonság és uniós polgárság

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Globális Európa

6 840 903 616

6 731 869 945

+1,62

5.

Igazgatás

8 405 483 381

8 417 791 740

–0,15

6.

Ellentételezések

28 600 000

75 000 000

–61,87

Különleges eszközök

350 000 000

390 465 192

–10,36

Összes kiadás  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


BEVÉTELEK

Megnevezés

2014. évi költségvetés (4)

2013. évi költségvetés (5)

Változás (%)

Egyéb bevételek (4–9. cím)

5 545 428 277

3 067 967 007

+80,75

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, 3 0 0. jogcímcsoport)

p.m.

1 023 276 526

A külső fellépésekre képzett Garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete (3 0. alcím, 3 0 2. jogcímcsoport)

p.m.

34 000 000

A héa- és GNP/GNI-alapú, az előző évekre szánt saját forrásokból származó saját források mérlege (3 1. és 3 2. alcím)

4 095 463 000

p.m.

Összes bevétel (3–9. cím)

9 640 891 277

4 125 243 533

+ 133,70

A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím)

16 084 600 000

14 822 700 000

+8,51

Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím)

17 689 735 350

14 680 052 250

+20,50

A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját források, 3. táblázat, 1 4. alcím)

95 619 007 088

110 822 836 159

–13,72

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő előirányzatok (6)

129 393 342 438

140 325 588 409

–7,79

Összes bevétel  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


1. TÁBLÁZAT

A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján

Tagállam

A határértéket meg nem haladó héaalap 1 %-a

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

Határérték (%-ban)

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a a határértékkel szorozva

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a (8)

A héaalap határértékét túllépő tagállamok

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgium

1 665 407 000

3 925 460 000

50

1 962 730 000

1 665 407 000

 

Bulgária

193 091 000

399 471 000

50

199 735 500

193 091 000

 

Cseh Köztársaság

596 638 000

1 357 846 000

50

678 923 000

596 638 000

 

Dánia

951 296 000

2 654 016 000

50

1 327 008 000

951 296 000

 

Németország

12 418 967 000

29 002 636 000

50

14 501 318 000

12 418 967 000

 

Észtország

87 147 000

186 046 000

50

93 023 000

87 147 000

 

Írország

655 428 000

1 434 183 000

50

717 091 500

655 428 000

 

Görögország

709 312 000

1 798 621 000

50

899 310 500

709 312 000

 

Spanyolország

4 756 829 000

10 283 204 000

50

5 141 602 000

4 756 829 000

 

Franciaország

9 731 337 000

21 411 597 000

50

10 705 798 500

9 731 337 000

 

Horvátország

263 049 000

422 319 000

50

211 159 500

211 159 500

Horvátország

Olaszország

6 042 837 000

15 763 695 000

50

7 881 847 500

6 042 837 000

 

Ciprus

105 170 000

153 422 000

50

76 711 000

76 711 000

Ciprus

Lettország

88 567 000

246 154 000

50

123 077 000

88 567 000

 

Litvánia

138 416 000

349 250 000

50

174 625 000

138 416 000

 

Luxemburg

268 280 000

325 038 000

50

162 519 000

162 519 000

Luxemburg

Magyarország

401 698 000

979 528 000

50

489 764 000

401 698 000

 

Málta

51 049 000

70 431 000

50

35 215 500

35 215 500

Málta

Hollandia

2 743 653 000

6 249 242 000

50

3 124 621 000

2 743 653 000

 

Ausztria

1 499 731 000

3 217 349 000

50

1 608 674 500

1 499 731 000

 

Lengyelország

1 750 837 000

3 931 784 000

50

1 965 892 000

1 750 837 000

 

Portugália

767 138 000

1 655 525 000

50

827 762 500

767 138 000

 

Románia

528 406 000

1 444 740 000

50

722 370 000

528 406 000

 

Szlovénia

177 308 000

352 303 000

50

176 151 500

176 151 500

Szlovénia

Szlovákia

230 006 000

725 821 000

50

362 910 500

230 006 000

 

Finnország

928 440 000

1 983 150 000

50

991 575 000

928 440 000

 

Svédország

1 889 310 000

4 380 034 000

50

2 190 017 000

1 889 310 000

 

Egyesült Királyság

9 529 537 000

20 226 302 000

50

10 113 151 000

9 529 537 000

 

Összesen

59 168 884 000

134 929 167 000

 

67 464 583 500

58 965 784 500

 


2. TÁBLÁZAT

A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján (1 3. alcím)

Tagállam

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a

A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs (%-ban)

A héaalapú saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

1 665 407 000

0,300

499 622 100

Bulgária

193 091 000

0,300

57 927 300

Cseh Köztársaság

596 638 000

0,300

178 991 400

Dánia

951 296 000

0,300

285 388 800

Németország

12 418 967 000

0,300

3 725 690 100

Észtország

87 147 000

0,300

26 144 100

Írország

655 428 000

0,300

196 628 400

Görögország

709 312 000

0,300

212 793 600

Spanyolország

4 756 829 000

0,300

1 427 048 700

Franciaország

9 731 337 000

0,300

2 919 401 100

Horvátország

211 159 500

0,300

63 347 850

Olaszország

6 042 837 000

0,300

1 812 851 100

Ciprus

76 711 000

0,300

23 013 300

Lettország

88 567 000

0,300

26 570 100

Litvánia

138 416 000

0,300

41 524 800

Luxemburg

162 519 000

0,300

48 755 700

Magyarország

401 698 000

0,300

120 509 400

Málta

35 215 500

0,300

10 564 650

Hollandia

2 743 653 000

0,300

823 095 900

Ausztria

1 499 731 000

0,300

449 919 300

Lengyelország

1 750 837 000

0,300

525 251 100

Portugália

767 138 000

0,300

230 141 400

Románia

528 406 000

0,300

158 521 800

Szlovénia

176 151 500

0,300

52 845 450

Szlovákia

230 006 000

0,300

69 001 800

Finnország

928 440 000

0,300

278 532 000

Svédország

1 889 310 000

0,300

566 793 000

Egyesült Királyság

9 529 537 000

0,300

2 858 861 100

Összesen

58 965 784 500

 

17 689 735 350


3. TÁBLÁZAT

Az egységes kulcs meghatározása és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím)

Tagállam

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

A „kiegészítő alap” saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs

A „kiegészítő alap” saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

3 925 460 000

 

2 781 819 498

Bulgária

399 471 000

 

283 089 426

Cseh Köztársaság

1 357 846 000

 

962 252 189

Dánia

2 654 016 000

 

1 880 797 016

Németország

29 002 636 000

 

20 553 030 295

Észtország

186 046 000

 

131 843 501

Írország

1 434 183 000

 

1 016 349 226

Görögország

1 798 621 000

 

1 274 612 139

Spanyolország

10 283 204 000

 

7 287 303 242

Franciaország

21 411 597 000

 

15 173 558 770

Horvátország

422 319 000

 

299 280 907

Olaszország

15 763 695 000

 

11 171 112 202

Ciprus

153 422 000

 

108 724 152

Lettország

246 154 000

0,7086608 (9)

174 439 683

Litvánia

349 250 000

 

247 499 773

Luxemburg

325 038 000

 

230 341 679

Magyarország

979 528 000

 

694 153 065

Málta

70 431 000

 

49 911 687

Hollandia

6 249 242 000

 

4 428 592 634

Ausztria

3 217 349 000

 

2 280 009 013

Lengyelország

3 931 784 000

 

2 786 301 068

Portugália

1 655 525 000

 

1 173 205 618

Románia

1 444 740 000

 

1 023 830 558

Szlovénia

352 303 000

 

249 663 314

Szlovákia

725 821 000

 

514 360 867

Finnország

1 983 150 000

 

1 405 380 602

Svédország

4 380 034 000

 

3 103 958 258

Egyesült Királyság

20 226 302 000

 

14 333 586 706

Összesen

134 929 167 000

 

95 619 007 088


4.1. TÁBLÁZAT

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére a 2013. év tekintetében nyújtott korrekció (1 5. alcím)

Ismertetés

Együttható (10) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből

15,5861

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

6,1166

 

3.

(1) – (2)

9,4694

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

134 675 970 767

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (11)

 

31 337 201 043

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

103 338 769 725

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

6 458 490 768

8.

Brit előny (12)

 

883 513 735

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

5 574 977 032

10.

A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet (13)

 

32 794 702

11.

Brit korrekció = (9) – (10)

 

5 542 182 331


4.2. TÁBLÁZAT

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére a 2011. év tekintetében nyújtott korrekció (3 6. alcím)

Ismertetés

Együttható (14) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből

14,9811

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

7,3021

 

3.

(1) – (2)

7,6790

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

116 702 674 481

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (15)

 

26 831 341 733

5a.

Előcsatlakozási kiadások

 

3 040 714 610

5b.

A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások

 

23 790 627 123

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

89 871 332 749

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

4 554 788 119

8.

Brit előny (16)

 

358 708 861

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

4 196 079 257

10.

A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet (17)

 

7 667 508

11.

Brit korrekció (18) = (9) – (10)

 

4 188 411 749


4.3. TÁBLÁZAT

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére a 2010. év tekintetében nyújtott korrekció (3 5. alcím)

Ismertetés

Együttható (19) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből

15,4336

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

7,7118

 

3.

(1) – (2)

7,7218

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

111 424 575 479

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (20)

 

23 861 206 535

5a.

Előcsatlakozási kiadások

 

2 970 699 609

5b.

A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások

 

20 890 506 926

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

87 563 368 944

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

4 462 554 636

8.

Brit előny (21)

 

703 660 977

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

3 758 893 659

10.

A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet (22)

 

19 348 038

11.

Brit korrekció (23) = (9) – (10)

 

3 739 545 621


5.1. TÁBLÁZAT

Az Egyesült Királyságnak nyújtott –5 542 182 331 EUR összegű korrekció finanszírozásának kiszámítása (1 5. alcím)

Tagállam

A GNI-alap százalékos aránya

Részesedések az Egyesült Királyság nélkül

Részesedések Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság nélkül

Németország, Hollandia, Ausztria és Svédország 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede

A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop

Finanszírozási skála

A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgium

2,91

3,42

5,46

 

1,53

4,95

274 500 044

Bulgária

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,50

27 934 257

Cseh Köztársaság

1,01

1,18

1,89

 

0,53

1,71

94 951 620

Dánia

1,97

2,31

3,69

 

1,03

3,35

185 590 353

Németország

21,49

25,29

0,00

–18,96

0,00

6,32

350 335 402

Észtország

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

13 009 847

Írország

1,06

1,25

2,00

 

0,56

1,81

100 289 723

Görögország

1,33

1,57

2,50

 

0,70

2,27

125 774 188

Spanyolország

7,62

8,97

14,31

 

4,01

12,97

719 085 138

Franciaország

15,87

18,67

29,80

 

8,35

27,02

1 497 272 756

Horvátország

0,31

0,37

0,59

 

0,16

0,53

29 531 974

Olaszország

11,68

13,74

21,94

 

6,15

19,89

1 102 325 579

Ciprus

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 728 512

Lettország

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

17 213 087

Litvánia

0,26

0,30

0,49

 

0,14

0,44

24 422 396

Luxemburg

0,24

0,28

0,45

 

0,13

0,41

22 729 297

Magyarország

0,73

0,85

1,36

 

0,38

1,24

68 496 553

Málta

0,05

0,06

0,10

 

0,03

0,09

4 925 108

Hollandia

4,63

5,45

0,00

–4,09

0,00

1,36

75 487 301

Ausztria

2,38

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

38 863 752

Lengyelország

2,91

3,43

5,47

 

1,53

4,96

274 942 269

Portugália

1,23

1,44

2,30

 

0,65

2,09

115 767 753

Románia

1,07

1,26

2,01

 

0,56

1,82

101 027 954

Szlovénia

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,44

24 635 887

Szlovákia

0,54

0,63

1,01

 

0,28

0,92

50 755 299

Finnország

1,47

1,73

2,76

 

0,77

2,50

138 677 954

Svédország

3,25

3,82

0,00

–2,86

0,00

0,95

52 908 328

Egyesült Királyság

14,99

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Összesen

100,00

100,00

100,00

–28,02

28,02

100,00

5 542 182 331

A számítások 15 tizedes pontossággal készülnek.

5.2. TÁBLÁZAT

A 2011. évi brit korrekció finanszírozásának időközi frissítése (36. alcím)

Tagállam

Összeg

 

(1)

Belgium

8 101 453

Bulgária

1 375 381

Cseh Köztársaság

5 056 538

Dánia

7 280 734

Németország

18 309 269

Észtország

885 630

Írország

8 409 370

Görögország

3 438 553

Spanyolország

21 543 140

Franciaország

58 179 865

Horvátország

Olaszország

37 543 615

Ciprus

479 335

Lettország

1 333 866

Litvánia

1 324 873

Luxemburg

–29 470

Magyarország

4 872 613

Málta

438 532

Hollandia

2 529 744

Ausztria

1 155 028

Lengyelország

17 881 528

Portugália

5 178 017

Románia

305 779

Szlovénia

1 156 634

Szlovákia

1 786 552

Finnország

1 891 154

Svédország

2 983 045

Egyesült Királyság

– 213 410 778

Összesen

0


5.3. TÁBLÁZAT

A 2010. évi brit korrekció végleges összegének finanszírozása (35. alcím)

Tagállam

Összeg

 

(1)

Belgium

4 520 547

Bulgária

562 835

Cseh Köztársaság

2 556 272

Dánia

3 345 263

Németország

10 941 079

Észtország

334 638

Írország

5 207 662

Görögország

452 777

Spanyolország

5 161 577

Franciaország

36 713 295

Horvátország

Olaszország

25 185 874

Ciprus

919 896

Lettország

377 190

Litvánia

527 852

Luxemburg

– 467 949

Magyarország

925 341

Málta

320 963

Hollandia

1 088 457

Ausztria

439 387

Lengyelország

4 287 709

Portugália

2 496 000

Románia

– 392 307

Szlovénia

896 466

Szlovákia

913 354

Finnország

822 308

Svédország

867 048

Egyesült Királyság

– 109 003 534

Összesen

0


6. TÁBLÁZAT

Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása (24) a saját források típusa és tagállam szerinti bontásban

Tagállam

Tradicionális saját források (TOR)

Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is

Összes saját forrás (25)

Nettó cukorilletékek (75 %)

Nettó vámok (75 %)

Összes nettó tradicionális saját forrás (75 %)

Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.)

Héaalapú saját forrás

GNI-alapú saját forrás

Brit korrekció

Összes nemzeti hozzájárulás

Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásból (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgium

–7 008 187

1 437 939 613

1 430 931 426

476 977 142

499 622 100

2 781 819 498

287 122 045

3 568 563 643

3,15

4 999 495 069

Bulgária

400 000

59 648 930

60 048 930

20 016 310

57 927 300

283 089 426

29 872 473

370 889 199

0,33

430 938 129

Cseh Köztársaság

2 719 317

167 448 201

170 167 518

56 722 506

178 991 400

962 252 189

102 564 430

1 243 808 019

1,10

1 413 975 537

Dánia

–5 037 845

310 359 235

305 321 390

101 773 797

285 388 800

1 880 797 016

196 216 349

2 362 402 165

2,08

2 667 723 555

Németország

–44 722 930

3 401 939 670

3 357 216 740

1 119 072 243

3 725 690 100

20 553 030 295

379 585 752

24 658 306 147

21,76

28 015 522 887

Észtország

0

23 305 176

23 305 176

7 768 392

26 144 100

131 843 501

14 230 114

172 217 715

0,15

195 522 891

Írország

–1 628 671

235 618 407

233 989 736

77 996 579

196 628 400

1 016 349 226

113 906 755

1 326 884 381

1,17

1 560 874 117

Görögország

492 476

111 905 910

112 398 386

37 466 129

212 793 600

1 274 612 139

129 665 518

1 617 071 257

1,43

1 729 469 643

Spanyolország

748 762

1 044 215 608

1 044 964 370

348 321 457

1 427 048 700

7 287 303 242

745 789 855

9 460 141 797

8,35

10 505 106 167

Franciaország

–35 571 563

1 455 392 829

1 419 821 266

473 273 755

2 919 401 100

15 173 558 770

1 592 165 916

19 685 125 786

17,37

21 104 947 052

Horvátország

1 700 000

35 727 758

37 427 758

12 475 920

63 347 850

299 280 907

29 531 974

392 160 731

0,35

429 588 489

Olaszország

– 733 959

1 435 270 298

1 434 536 339

478 178 780

1 812 851 100

11 171 112 202

1 165 055 067

14 149 018 369

12,49

15 583 554 708

Ciprus

0

15 605 228

15 605 228

5 201 743

23 013 300

108 724 152

12 127 743

143 865 195

0,13

159 470 423

Lettország

–37 322

22 175 850

22 138 528

7 379 509

26 570 100

174 439 683

18 924 143

219 933 926

0,19

242 072 454

Litvánia

747 545

54 720 963

55 468 508

18 489 503

41 524 800

247 499 773

26 275 121

315 299 694

0,28

370 768 202

Luxemburg

0

12 114 585

12 114 585

4 038 195

48 755 700

230 341 679

22 231 878

301 329 257

0,27

313 443 842

Magyarország

1 556 690

89 730 060

91 286 750

30 428 917

120 509 400

694 153 065

74 294 507

888 956 972

0,78

980 243 722

Málta

0

9 342 604

9 342 604

3 114 201

10 564 650

49 911 687

5 684 602

66 160 939

0,06

75 503 543

Hollandia

–8 805 676

1 970 981 343

1 962 175 667

654 058 556

823 095 900

4 428 592 634

79 105 502

5 330 794 036

4,70

7 292 969 703

Ausztria

–3 287 560

173 300 162

170 012 602

56 670 868

449 919 300

2 280 009 013

40 458 167

2 770 386 480

2,44

2 940 399 082

Lengyelország

8 893 006

382 020 084

390 913 090

130 304 364

525 251 100

2 786 301 068

297 111 506

3 608 663 674

3,18

3 999 576 764

Portugália

– 451 346

125 149 821

124 698 475

41 566 158

230 141 400

1 173 205 618

123 441 770

1 526 788 788

1,35

1 651 487 263

Románia

900 000

106 464 614

107 364 614

35 788 205

158 521 800

1 023 830 558

100 941 426

1 283 293 784

1,13

1 390 658 398

Szlovénia

–4 160

60 264 926

60 260 766

20 086 922

52 845 450

249 663 314

26 688 987

329 197 751

0,29

389 458 517

Szlovákia

532 249

89 627 394

90 159 643

30 053 214

69 001 800

514 360 867

53 455 205

636 817 872

0,56

726 977 515

Finnország

– 507 994

121 556 512

121 048 518

40 349 506

278 532 000

1 405 380 602

141 391 417

1 825 304 019

1,61

1 946 352 537

Svédország

– 409 989

459 635 560

459 225 571

153 075 190

566 793 000

3 103 958 258

56 758 421

3 727 509 679

3,29

4 186 735 250

Egyesült Királyság

17 157

2 762 638 659

2 762 655 816

920 885 272

2 858 861 100

14 333 586 706

–5 864 596 643

11 327 851 163

10,00

14 090 506 979

Összesen

–89 500 000

16 174 100 000

16 084 600 000

5 361 533 333

17 689 735 350

95 619 007 088

0

113 308 742 438

100,00

129 393 342 438

B.   ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI SORONKÉNT

Cím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SAJÁT FORRÁSOK

133 488 805 438

–4 095 463 000

129 393 342 438

3

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

0,—

4 095 463 000

4 095 463 000

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

53 752 047

 

53 752 047

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

60 000 000

 

60 000 000

7

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

3 973 000 000

 

3 973 000 000

8

FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK

153 477 000

 

153 477 000

9

EGYÉB BEVÉTELEK

30 200 000

 

30 200 000

 

MINDÖSSZESEN

139 034 233 715

 

139 034 233 715

1. CÍM

SAJÁT FORRÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0

A 2005/2006-os forgalmazási évhez és a megelőző évekhez kapcsolódó termelési illetékek

– 214 000 000

 

– 214 000 000

1 1 1

Cukortárolási illetékek

p.m.

 

p.m.

1 1 3

A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinszirup-termelésre, valamint a C cukorpótlóra és a C izoglükózpótlóra kivetett díjak

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Termelési díj

124 500 000

 

124 500 000

1 1 8

A kiegészítő cukorkvótára és a pótlólagos izoglükózkvótára kivetett egyszeri összegek

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Többletösszeg

p.m.

 

p.m.

 

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

–89 500 000

 

–89 500 000

1 2. ALCÍM

1 2 0

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok

15 754 100 000

420 000 000

16 174 100 000

 

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

15 754 100 000

420 000 000

16 174 100 000

1 3. ALCÍM

1 3 0

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a hozzáadottérték-adóból származó saját források

17 689 735 350

 

17 689 735 350

 

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 689 735 350

 

17 689 735 350

1 4. ALCÍM

1 4 0

A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

100 134 470 088

–4 515 463 000

95 619 007 088

 

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 134 470 088

–4 515 463 000

95 619 007 088

1 5. ALCÍM

1 5 0

A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel a 2007/436/EK, Euratom határozat 4. és 5. cikkével összhangban az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció

0,—

 

0,—

 

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

 

0,—

1 6. ALCÍM

1 6 0

Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése Hollandia és Svédország esetében a 2007/436/EC, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében

p.m.

 

p.m.

 

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

1. cím – Összesen

133 488 805 438

–4 095 463 000

129 393 342 438

1 1. ALCÍM —

A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA)

1 2. ALCÍM —

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

1 3. ALCÍM —

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK

1 4. ALCÍM —

A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 5. ALCÍM —

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA

1 6. ALCÍM —

AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG ESETÉBEN

1 2. ALCÍM —   A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

1 2 0
A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

15 754 100 000

420 000 000

16 174 100 000

Megjegyzések

A vámoknak saját forrásként a közös kiadások finanszírozásához való rendelése logikusan következik az áruk Unión belüli szabad mozgásából. Ez a jogcímcsoport tartalmazhat lefölözéseket, támogatásokat, kiegészítő vagy kompenzációs összegeket, kiegészítő összegeket vagy tényezőket, a közös vámtarifa szerinti vámokat és egyéb vámokat, amelyeket a harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a Közösségek intézményei már megállapítottak vagy meg fognak állapítani, valamint az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó, hatályát vesztett szerződés hatálya alá tartozó termékekre kiszabott vámokat.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Tagállam

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

1 400 600 000

37 339 613

1 437 939 613

Bulgária

58 100 000

1 548 930

59 648 930

Cseh Köztársaság

163 100 000

4 348 201

167 448 201

Dánia

302 300 000

8 059 235

310 359 235

Németország

3 313 600 000

88 339 670

3 401 939 670

Észtország

22 700 000

605 176

23 305 176

Írország

229 500 000

6 118 407

235 618 407

Görögország

109 000 000

2 905 910

111 905 910

Spanyolország

1 017 100 000

27 115 608

1 044 215 608

Franciaország

1 417 600 000

37 792 829

1 455 392 829

Horvátország

34 800 000

927 758

35 727 758

Olaszország

1 398 000 000

37 270 298

1 435 270 298

Ciprus

15 200 000

405 228

15 605 228

Lettország

21 600 000

575 850

22 175 850

Litvánia

53 300 000

1 420 963

54 720 963

Luxemburg

11 800 000

314 585

12 114 585

Magyarország

87 400 000

2 330 060

89 730 060

Málta

9 100 000

242 604

9 342 604

Hollandia

1 919 800 000

51 181 343

1 970 981 343

Ausztria

168 800 000

4 500 162

173 300 162

Lengyelország

372 100 000

9 920 084

382 020 084

Portugália

121 900 000

3 249 821

125 149 821

Románia

103 700 000

2 764 614

106 464 614

Szlovénia

58 700 000

1 564 926

60 264 926

Szlovákia

87 300 000

2 327 394

89 627 394

Finnország

118 400 000

3 156 512

121 556 512

Svédország

447 700 000

11 935 560

459 635 560

Egyesült Királyság

2 690 900 000

71 738 659

2 762 638 659

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

15 754 100 000

420 000 000

16 174 100 000

1 4. ALCÍM —   A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 4 0
A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

100 134 470 088

–4 515 463 000

95 619 007 088

Megjegyzések

A GNI-alapú bevétel egy „kiegészítő” bevétel, amely a kiadások azon részének finanszírozására szolgál, amelyet egy adott évben nem lehet a hagyományos saját forrásokból, a héaalapú bevételekből vagy más bevételekből finanszírozni. Ezáltal biztosított, hogy az Unió általános költségvetése előzetesen mindig egyensúlyban van.

A GNI lehívási kulcsot a más források által nem fedezett, költségvetésben szereplő kiadások finanszírozásához szükséges további bevételek határozzák meg. Ezért lehívási kulcs kerül alkalmazásra minden egyes tagállam GNI-jére.

A tagállamok GNI-jére alkalmazandó kulcs ebben a pénzügyi évben 0,7087 %.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Tagállam

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

2 913 186 716

– 131 367 218

2 781 819 498

Bulgária

296 457 896

–13 368 470

283 089 426

Cseh Köztársaság

1 007 693 093

–45 440 904

962 252 189

Dánia

1 969 614 811

–88 817 795

1 880 797 016

Németország

21 523 616 071

– 970 585 776

20 553 030 295

Észtország

138 069 611

–6 226 110

131 843 501

Írország

1 064 344 781

–47 995 555

1 016 349 226

Görögország

1 334 803 769

–60 191 630

1 274 612 139

Spanyolország

7 631 435 117

– 344 131 875

7 287 303 242

Franciaország

15 890 107 135

– 716 548 365

15 173 558 770

Horvátország

313 413 995

–14 133 088

299 280 907

Olaszország

11 698 651 082

– 527 538 880

11 171 112 202

Ciprus

113 858 486

–5 134 334

108 724 152

Lettország

182 677 333

–8 237 650

174 439 683

Litvánia

259 187 576

–11 687 803

247 499 773

Luxemburg

241 219 216

–10 877 537

230 341 679

Magyarország

726 933 393

–32 780 328

694 153 065

Málta

52 268 690

–2 357 003

49 911 687

Hollandia

4 637 726 224

– 209 133 590

4 428 592 634

Ausztria

2 387 678 990

– 107 669 977

2 280 009 013

Lengyelország

2 917 879 922

– 131 578 854

2 786 301 068

Portugália

1 228 608 479

–55 402 861

1 173 205 618

Románia

1 072 179 407

–48 348 849

1 023 830 558

Szlovénia

261 453 287

–11 789 973

249 663 314

Szlovákia

538 650 781

–24 289 914

514 360 867

Finnország

1 471 747 575

–66 366 973

1 405 380 602

Svédország

3 250 537 992

– 146 579 734

3 103 958 258

Egyesült Királyság

15 010 468 660

– 676 881 954

14 333 586 706

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

100 134 470 088

–4 515 463 000

95 619 007 088

3. CÍM

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet

p.m.

 

p.m.

3 0 2

A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete

p.m.

 

p.m.

 

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

3 1. ALCÍM

3 1 0

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 1 0 3

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő évekre

p.m.

–80 683 434

–80 683 434

 

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

–80 683 434

–80 683 434

 

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

–80 683 434

–80 683 434

3 2. ALCÍM

3 2 0

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 2 0 3

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

p.m.

4 176 146 434

4 176 146 434

 

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

4 176 146 434

4 176 146 434

 

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

4 176 146 434

4 176 146 434

3 4. ALCÍM

3 4 0

Egyes tagállamoknak a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területének egyes szakpolitikáiból való kimaradásával kapcsolatos kiigazítás

p.m.

 

p.m.

 

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

3 5. ALCÍM

3 5 0

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye

3 5 0 4

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye

0,—

 

0,—

 

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

0,—

 

0,—

 

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

 

0,—

3 6. ALCÍM

3 6 0

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye

3 6 0 4

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye

0,—

 

0,—

 

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

0,—

 

0,—

 

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

 

0,—

 

3. cím – Összesen

0,—

4 095 463 000

4 095 463 000

3 0. ALCÍM —

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 1. ALCÍM —

A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 2. ALCÍM —

A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 4. ALCÍM —

EGYES TAGÁLLAMOKNAK A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOGÉRVÉNYESÜLÉS TERÜLETÉNEK EGYES SZAKPOLITIKÁIBÓL VALÓ KIMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS

3 5. ALCÍM —

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK VÉGLEGES SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 6. ALCÍM —

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 1. ALCÍM —   A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 1 0
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 1 0 3
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő évekre

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

–80 683 434

–80 683 434

Megjegyzések

Az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamok legkésőbb július 31-ig megküldik a Bizottságnak a héa-sajátforrás alapjának teljes összegére vonatkozó kimutatásukat.

A tagállamokat az e kimutatás alapján és az uniós szabályoknak megfelelően kiszámított összeggel terhelik meg, és jóváírják számukra a megelőző pénzügyi év tényleges tizenkét kifizetését. A Bizottság kidolgozza az egyes tagállamok egyenlegét, és időben értesíti azokat, hogy az egyenleget ugyanazon év decemberének első munkanapján be tudják vezetni az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett bizottsági számlára.

A fent említett kimutatásoknak a Bizottság által végzett ellenőrzései alapján az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 9. cikke szerint történő bármilyen korrekció, vagy/és az előző pénzügyi évek GNI-jének bármilyen, a héaalap határértékét érintő változtatásai a héaegyenlegek kiigazítását eredményezik.

Jogalap

A hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 155., 1989.6.7., 9. o.).

A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdése.

Tagállam

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

p.m.

9 024 000

9 024 000

Bulgária

p.m.

p.m.

Cseh Köztársaság

p.m.

5 266 000

5 266 000

Dánia

p.m.

–7 945 000

–7 945 000

Németország

p.m.

–27 014 000

–27 014 000

Észtország

p.m.

– 459 000

– 459 000

Írország

p.m.

6 536 000

6 536 000

Görögország

p.m.

73 206 000

73 206 000

Spanyolország

p.m.

–45 030 000

–45 030 000

Franciaország

p.m.

36 978 000

36 978 000

Horvátország

p.m.

– 214 000

– 214 000

Olaszország

p.m.

–52 778 434

–52 778 434

Ciprus

p.m.

p.m.

Lettország

p.m.

5 480 000

5 480 000

Litvánia

p.m.

–1 225 000

–1 225 000

Luxemburg

p.m.

–10 259 000

–10 259 000

Magyarország

p.m.

1 932 000

1 932 000

Málta

p.m.

p.m.

Hollandia

p.m.

–4 505 000

–4 505 000

Ausztria

p.m.

3 073 000

3 073 000

Lengyelország

p.m.

–75 926 000

–75 926 000

Portugália

p.m.

12 195 000

12 195 000

Románia

p.m.

2 163 000

2 163 000

Szlovénia

p.m.

p.m.

Szlovákia

p.m.

34 000

34 000

Finnország

p.m.

–8 009 000

–8 009 000

Svédország

p.m.

–3 206 000

–3 206 000

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

3 1 0 3. jogcím – Összesen

p.m.

–80 683 434

–80 683 434

3 2. ALCÍM —   A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 2 0
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 2 0 3
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

4 176 146 434

4 176 146 434

Megjegyzések

A tagállamok által az 1287/2003/EK, Euratom rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban megküldött, az előző év bruttó nemzeti jövedelem aggregátumára vonatkozó számadatok és azok összetevői alapján az egyes tagállamokat az uniós szabályok szerint kiszámított összeggel terhelik meg, és számukra jóváírják az előző pénzügyi évben történt tizenkét kifizetést.

A Bizottság kidolgozza az egyes tagállamok egyenlegét, és időben értesíti azokat, hogy az egyenleget ugyanazon év decemberének első munkanapján be tudják vezetni az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett bizottsági számlára.

Az előző pénzügyi évek bruttó nemzeti termékének/bruttó nemzeti jövedelmének az 1287/2003/EK, Euratom rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében való változtatása, annak 4. és 5. cikkétől függően, minden érintett tagállam számára alapot ad arra, hogy kiigazítsa az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkének (7) bekezdése alapján megállapított egyenleget.

Jogalap

A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/43/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdése.

A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló, 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 181., 2003.7.19., 1. o.).

Tagállam

2014. évi költségvetés

5/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

p.m.

109 853 000

109 853 000

Bulgária

p.m.

p.m.

Cseh Köztársaság

p.m.

73 255 000

73 255 000

Dánia

p.m.

– 117 740 000

– 117 740 000

Németország

p.m.

1 386 017 000

1 386 017 000

Észtország

p.m.

7 770 000

7 770 000

Írország

p.m.

105 640 000

105 640 000

Görögország

p.m.

148 776 000

148 776 000

Spanyolország

p.m.

634 182 000

634 182 000

Franciaország

p.m.

p.m.

Horvátország

p.m.

–1 205 000

–1 205 000

Olaszország

p.m.

381 068 434

381 068 434

Ciprus

p.m.

p.m.

Lettország

p.m.

19 093 000

19 093 000

Litvánia

p.m.

8 741 000

8 741 000

Luxemburg

p.m.

–56 671 000

–56 671 000

Magyarország

p.m.

37 850 000

37 850 000

Málta

p.m.

p.m.

Hollandia

p.m.

1 107 927 000

1 107 927 000

Ausztria

p.m.

–60 167 000

–60 167 000

Lengyelország

p.m.

49 123 000

49 123 000

Portugália

p.m.

109 407 000

109 407 000

Románia

p.m.

72 917 000

72 917 000

Szlovénia

p.m.

p.m.

Szlovákia

p.m.

–6 697 000

–6 697 000

Finnország

p.m.

–26 310 000

–26 310 000

Svédország

p.m.

193 317 000

193 317 000

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

3 2 0 3. jogcím – Összesen

p.m.

4 176 146 434

4 176 146 434


(1)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2014. évi költségvetésben (HL L 51., 2014.2.20.), valamint az 1–5/2014. sz. költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(2)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2013. évi költségvetésben (HL L 66., 2013.3.8., 1. o.), valamint az 1–9/2013. sz. költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(3)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.

(4)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2014. évi költségvetésben (HL L 51., 2014.2.20.), valamint az 1–5/2014. sz. költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(5)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2013. évi költségvetésben (HL L 66., 2013.3.8., 1. o.), valamint az 1/2013. sz. költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(6)  A 2014. évi költségvetés saját forrásait a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. május 19-i 160. ülésén elfogadott költségvetési előrejelzések alapján határozták meg.

(7)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.

(8)  A felhasználandó alap nem lépi túl a GNI 50 %-át.

(9)  Kiszámítási kulcs: (95 619 007 088) / (134 929 167 000) = 0,708660767823461.

(10)  Kerekített százalékok.

(11)  A bővítéssel kapcsolatos kiadások összege az Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tíz tagállam, illetve 2007. január 1-jén csatlakozott kettő tagállam számára elkülönített összes kiadást tartalmazza, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét. Ezt az összeget levonják az összes elkülönített kiadásból annak biztosítására, hogy a bővítés előtt változatlan kiadás változatlan maradjon a csatlakozás után is.

(12)  A „brit előny” a korlátozott héára való áttérésből és a GNP/GNI-alapú saját források bevezetéséből eredő, az Egyesült Királyságra vonatkozó hatásoknak felel meg.

(13)  Ez a rendkívüli nyereség megfelel az Egyesült Királyság azon nettó nyereségének, amely a tradicionális saját források beszedési költségeket fedező, tagállamok által visszatartott részének százalékos – 2001. január 1-jével 10 %-ról 25 %-ra történő – emeléséből ered.

(14)  Kerekített százalékok.

(15)  A bővítéssel kapcsolatos kiadások az alábbiakat fedezik: i. az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tíz új tagállam számára a 2003. évi előirányzatok alapján folyósított, a 2004–2010-es időszakra az uniós GDP-deflátorral módosított kifizetések, valamint a Bulgária és Románia számára a 2006. évi előirányzatok alapján folyósított, a 2007–2010-es időszakra az uniós GDP-deflátorral módosított kifizetések (5a.); valamint ii. ezen tagállamok összes elkülönített kiadásai, kivéve a mezőgazdasági közvetlen kifizetéseket, a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadások EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozott részét (5b.). Ezt az összeget levonják az összes elkülönített kiadásból annak biztosítására, hogy a bővítés után is csak azokat a kiadásokat vegyék figyelembe, mint a bővítés előtt.

(16)  A „brit előny” a korlátozott héára való áttérésből és a GNP/GNI-alapú saját források bevezetéséből eredő, az Egyesült Királyságra vonatkozó hatásoknak felel meg.

(17)  Ez a rendkívüli nyereség megfelel az Egyesült Királyság azon nettó nyereségének, amely a tradicionális saját források beszedési költségeket fedező, tagállamok által visszatartott részének százalékos – 2001. január 1-jével 10 %-ról 25 %-ra történő – emeléséből ered.

(18)  Megjegyzés: A 2011. évi brit korrekció előzetes összege (4 188 411 749 EUR, a fenti számításnak megfelelően) és a költségvetésbe előzetesen felvett összege (a 4/2012. számú költségvetés-módosításban bevitt 3 975 000 971 EUR) közötti –213 410 778 EUR-s különbséget a 3/2014. számú költségvetés-módosítás 36. alcíme finanszírozza.

(19)  Kerekített százalékok.

(20)  A bővítéssel kapcsolatos kiadások az alábbiakat fedezik: i. az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tíz új tagállam számára a 2003. évi előirányzatok alapján folyósított, a 2004–2009-es időszakra az uniós GDP-deflátorral módosított kifizetések, valamint a Bulgária és Románia számára a 2006. évi előirányzatok alapján folyósított, a 2007–2009-es időszakra az uniós GDP-deflátorral módosított kifizetések (5a.); valamint ii. ezen tagállamok összes elkülönített kiadásai, kivéve a mezőgazdasági közvetlen kifizetéseket, a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadások EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozott részét (5b.). Ezt az összeget levonják az összes elkülönített kiadásból annak biztosítására, hogy a bővítés után is csak azokat a kiadásokat vegyék figyelembe, mint a bővítés előtt.

(21)  A „brit előny” a korlátozott héára való áttérésből és a GNP/GNI-alapú saját források bevezetéséből eredő, az Egyesült Királyságra vonatkozó hatásoknak felel meg.

(22)  Ez a rendkívüli nyereség megfelel az Egyesült Királyság azon nettó nyereségének, amely a tradicionális saját források beszedési költségeket fedező, tagállamok által visszatartott részének százalékos – 2001. január 1-jével 10 %-ról 25 %-ra történő – emeléséből ered.

(23)  Megjegyzés: A 2010. évi brit korrekció végleges összege (3 739 545 621 EUR, a fenti számításnak megfelelően) és a költségvetésbe előzetesen felvett összege (a 4/2012. számú költségvetés-módosításban bevitt 3 630 542 087 EUR) közötti –109 003 534 EUR-s különbséget a 3/2014. számú költségvetés-módosítás 35. alcíme finanszírozza.

(24)  p.m. (saját források + egyéb bevételek = összes bevétel = összes kiadás); (129 393 342 438 + 9 640 891 277 = 139 034 233 715 = 139 034 233 715).

(25)  Az összes saját forrás a GNI százalékában: (129 393 342 438) / (13 492 916 700 000) = 0,96 %; a saját források felső korlátja a GNI százalékában: 1,23 %.


Top