Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015B0367

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2015/367 végleges elfogadása

OJ L 73, 17.3.2015, p. 366–459 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2014/3/oj

17.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/366


Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának

(EU, Euratom) 2015/367 VÉGLEGES ELFOGADÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdése a) pontjára és (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (2),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (3),

tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen (4),

tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 4. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2014. július 9-én fogadott el,

tekintettel a Bizottság által 2014. október 16-án elfogadott, a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezethez fűzött 1/2014. számú módosító indítványra,

tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és a Parlamentnek ugyanazon a napon megküldött, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra,

tekintettel a Tanács álláspontjának Parlament általi, 2014. december 17-i jóváhagyására,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 88. és 91. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosítását véglegesen elfogadták.

Kelt Strasbourgban, 2014. december 17-én.

az elnök

M. SCHULZ


(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)  HL L 51., 2014.2.20.


3. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS A 2014-AS PÉNZÜGYI ÉVRE

TARTALOM

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A. Az általános költségvetés bevezetése és finanszírozása 368
B. Általános bevételkimutatás költségvetési soronként 380

– 1. cím:

Saját források 381

– 3. cím:

Többletek, egyenlegek és kiigazítások 389

– 7. cím:

Késedelmi kamatok és pénzbírságok 393

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

III. szakasz: Bizottság

– Bevételek 397

– 7. cím:

Késedelmi kamatok és pénzbírságok 398
– Kiadások 401

– 11. cím:

Tengerügyek és halászat 403

– 13. cím:

Regionális és várospolitika 436

– 23. cím:

Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem 448

– 40. cím:

Tartalékalapok 452

IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos

– Kiadások 456

– 1. cím:

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások 457

A.   AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében

KIADÁSOK

Fejezet

2014. évi költségvetés (1)

2013. évi költségvetés (2)

Változás (%)

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Biztonság és uniós polgárság

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Globális Európa

6 840 903 616

6 731 869 945

+1,62

5.

Igazgatás

8 405 389 881

8 417 791 740

–0,15

6.

Ellentételezések

28 600 000

75 000 000

–61,87

Különleges eszközök

350 000 000

390 465 192

–10,36

Összes kiadás  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


BEVÉTELEK

Megnevezés

2014. évi költségvetés (4)

2013. évi költségvetés (5)

Változás (%)

Egyéb bevételek (4– 9. cím)

5 545 428 277

3 067 967 007

+80,75

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, 3 0 0. jogcímcsoport)

p.m.

1 023 276 526

A külső fellépésekre képzett Garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete (3 0. alcím, 3 0 2. jogcímcsoport)

p.m.

34 000 000

A héa- és GNP/GNI-alapú, az előző évekre szánt saját forrásokból származó saját források mérlege (3 1. és 3 2. alcím)

p.m.

p.m.

Összes bevétel (3– 9. cím)

5 545 428 277

4 125 243 533

+34,43

A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím)

15 664 600 000

14 822 700 000

+5,68

Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím)

17 689 735 350

14 680 052 250

+20,50

A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját források, 3. táblázat, 1 4. alcím)

100 134 470 088

110 822 836 159

–9,64

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő előirányzatok (6)

133 488 805 438

140 325 588 409

–4,87

Összes bevétel  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


1. TÁBLÁZAT

A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján

Tagállam

A határértéket meg nem haladó héaalap 1 %-a

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

Határérték (%-ban)

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a a határértékkel szorozva

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a (8)

A héaalap határértékét túllépő tagállamok

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgium

1 665 407 000

3 925 460 000

50

1 962 730 000

1 665 407 000

 

Bulgária

193 091 000

399 471 000

50

199 735 500

193 091 000

 

Cseh Köztársaság

596 638 000

1 357 846 000

50

678 923 000

596 638 000

 

Dánia

951 296 000

2 654 016 000

50

1 327 008 000

951 296 000

 

Németország

12 418 967 000

29 002 636 000

50

14 501 318 000

12 418 967 000

 

Észtország

87 147 000

186 046 000

50

93 023 000

87 147 000

 

Írország

655 428 000

1 434 183 000

50

717 091 500

655 428 000

 

Görögország

709 312 000

1 798 621 000

50

899 310 500

709 312 000

 

Spanyolország

4 756 829 000

10 283 204 000

50

5 141 602 000

4 756 829 000

 

Franciaország

9 731 337 000

21 411 597 000

50

10 705 798 500

9 731 337 000

 

Horvátország

263 049 000

422 319 000

50

211 159 500

211 159 500

Horvátország

Olaszország

6 042 837 000

15 763 695 000

50

7 881 847 500

6 042 837 000

 

Ciprus

105 170 000

153 422 000

50

76 711 000

76 711 000

Ciprus

Lettország

88 567 000

246 154 000

50

123 077 000

88 567 000

 

Litvánia

138 416 000

349 250 000

50

174 625 000

138 416 000

 

Luxemburg

268 280 000

325 038 000

50

162 519 000

162 519 000

Luxemburg

Magyarország

401 698 000

979 528 000

50

489 764 000

401 698 000

 

Málta

51 049 000

70 431 000

50

35 215 500

35 215 500

Málta

Hollandia

2 743 653 000

6 249 242 000

50

3 124 621 000

2 743 653 000

 

Ausztria

1 499 731 000

3 217 349 000

50

1 608 674 500

1 499 731 000

 

Lengyelország

1 750 837 000

3 931 784 000

50

1 965 892 000

1 750 837 000

 

Portugália

767 138 000

1 655 525 000

50

827 762 500

767 138 000

 

Románia

528 406 000

1 444 740 000

50

722 370 000

528 406 000

 

Szlovénia

177 308 000

352 303 000

50

176 151 500

176 151 500

Szlovénia

Szlovákia

230 006 000

725 821 000

50

362 910 500

230 006 000

 

Finnország

928 440 000

1 983 150 000

50

991 575 000

928 440 000

 

Svédország

1 889 310 000

4 380 034 000

50

2 190 017 000

1 889 310 000

 

Egyesült Királyság

9 529 537 000

20 226 302 000

50

10 113 151 000

9 529 537 000

 

Összesen

59 168 884 000

134 929 167 000

 

67 464 583 500

58 965 784 500

 


2. TÁBLÁZAT

A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján (1 3. alcím)

Tagállam

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a

A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs (%-ban)

A héaalapú saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

1 665 407 000

0,300

499 622 100

Bulgária

193 091 000

0,300

57 927 300

Cseh Köztársaság

596 638 000

0,300

178 991 400

Dánia

951 296 000

0,300

285 388 800

Németország

12 418 967 000

0,300

3 725 690 100

Észtország

87 147 000

0,300

26 144 100

Írország

655 428 000

0,300

196 628 400

Görögország

709 312 000

0,300

212 793 600

Spanyolország

4 756 829 000

0,300

1 427 048 700

Franciaország

9 731 337 000

0,300

2 919 401 100

Horvátország

211 159 500

0,300

63 347 850

Olaszország

6 042 837 000

0,300

1 812 851 100

Ciprus

76 711 000

0,300

23 013 300

Lettország

88 567 000

0,300

26 570 100

Litvánia

138 416 000

0,300

41 524 800

Luxemburg

162 519 000

0,300

48 755 700

Magyarország

401 698 000

0,300

120 509 400

Málta

35 215 500

0,300

10 564 650

Hollandia

2 743 653 000

0,300

823 095 900

Ausztria

1 499 731 000

0,300

449 919 300

Lengyelország

1 750 837 000

0,300

525 251 100

Portugália

767 138 000

0,300

230 141 400

Románia

528 406 000

0,300

158 521 800

Szlovénia

176 151 500

0,300

52 845 450

Szlovákia

230 006 000

0,300

69 001 800

Finnország

928 440 000

0,300

278 532 000

Svédország

1 889 310 000

0,300

566 793 000

Egyesült Királyság

9 529 537 000

0,300

2 858 861 100

Összesen

58 965 784 500

 

17 689 735 350


3. TÁBLÁZAT

Az egységes kulcs meghatározása és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím)

Tagállam

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

A „kiegészítő alap” saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs

A „kiegészítő alap” saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

3 925 460 000

 

2 913 186 716

Bulgária

399 471 000

 

296 457 896

Cseh Köztársaság

1 357 846 000

 

1 007 693 093

Dánia

2 654 016 000

 

1 969 614 811

Németország

29 002 636 000

 

21 523 616 071

Észtország

186 046 000

 

138 069 611

Írország

1 434 183 000

 

1 064 344 781

Görögország

1 798 621 000

 

1 334 803 769

Spanyolország

10 283 204 000

 

7 631 435 117

Franciaország

21 411 597 000

 

15 890 107 135

Horvátország

422 319 000

 

313 413 995

Olaszország

15 763 695 000

 

11 698 651 082

Ciprus

153 422 000

 

113 858 486

Lettország

246 154 000

0,7421262 (9)

182 677 333

Litvánia

349 250 000

 

259 187 576

Luxemburg

325 038 000

 

241 219 216

Magyarország

979 528 000

 

726 933 393

Málta

70 431 000

 

52 268 690

Hollandia

6 249 242 000

 

4 637 726 224

Ausztria

3 217 349 000

 

2 387 678 990

Lengyelország

3 931 784 000

 

2 917 879 922

Portugália

1 655 525 000

 

1 228 608 479

Románia

1 444 740 000

 

1 072 179 407

Szlovénia

352 303 000

 

261 453 287

Szlovákia

725 821 000

 

538 650 781

Finnország

1 983 150 000

 

1 471 747 575

Svédország

4 380 034 000

 

3 250 537 992

Egyesült Királyság

20 226 302 000

 

15 010 468 660

Összesen

134 929 167 000

 

100 134 470 088


4.1. TÁBLÁZAT

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére a 2013. év tekintetében nyújtott korrekció (1 5. alcím)

Ismertetés

Együttható (10) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből

15,5861

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

6,1166

 

3.

(1) – (2)

9,4694

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

134 675 970 767

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (11)

 

31 337 201 043

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

103 338 769 725

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

6 458 490 768

8.

Brit előny (12)

 

883 513 735

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

5 574 977 032

10.

A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet (13)

 

32 794 702

11.

Brit korrekció = (9) – (10)

 

5 542 182 331


4.2. TÁBLÁZAT

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére a 2011. év tekintetében nyújtott korrekció (3 6. alcím)

Ismertetés

Együttható (14) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből

14,9811

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

7,3021

 

3.

(1) – (2)

7,6790

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

116 702 674 481

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (15)

 

26 831 341 733

5a.

Előcsatlakozási kiadások

 

3 040 714 610

5b.

A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások

 

23 790 627 123

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

89 871 332 749

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

4 554 788 119

8.

Brit előny (16)

 

358 708 861

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

4 196 079 257

10.

A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet (17)

 

7 667 508

11.

Brit korrekció (18) = (9) – (10)

 

4 188 411 749


4.3. TÁBLÁZAT

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére a 2010. év tekintetében nyújtott korrekció (3 5. alcím)

Ismertetés

Együttható (19) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből

15,4336

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

7,7118

 

3.

(1) – (2)

7,7218

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

111 424 575 479

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (20)

 

23 861 206 535

5a.

Előcsatlakozási kiadások

 

2 970 699 609

5b.

A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások

 

20 890 506 926

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

87 563 368 944

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

4 462 554 636

8.

Brit előny (21)

 

703 660 977

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

3 758 893 659

10.

A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet (22)

 

19 348 038

11.

Brit korrekció (23) = (9) – (10)

 

3 739 545 621


5.1. TÁBLÁZAT

Az Egyesült Királyságnak nyújtott – 5 542 182 331 EUR összegű korrekció finanszírozásának kiszámítása (1 5. alcím)

Tagállam

A GNI-alap százalékos aránya

Részesedések az Egyesült Királyság nélkül

Részesedések Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság nélkül

Németország, Hollandia, Ausztria és Svédország 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede

A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop

Finanszírozási skála

A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgium

2,91

3,42

5,46

 

1,53

4,95

274 500 044

Bulgária

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,50

27 934 257

Cseh Köztársaság

1,01

1,18

1,89

 

0,53

1,71

94 951 620

Dánia

1,97

2,31

3,69

 

1,03

3,35

185 590 353

Németország

21,49

25,29

0,00

–18,96

0,00

6,32

350 335 402

Észtország

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

13 009 847

Írország

1,06

1,25

2,00

 

0,56

1,81

100 289 723

Görögország

1,33

1,57

2,50

 

0,70

2,27

125 774 188

Spanyolország

7,62

8,97

14,31

 

4,01

12,97

719 085 138

Franciaország

15,87

18,67

29,80

 

8,35

27,02

1 497 272 756

Horvátország

0,31

0,37

0,59

 

0,16

0,53

29 531 974

Olaszország

11,68

13,74

21,94

 

6,15

19,89

1 102 325 579

Ciprus

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 728 512

Lettország

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

17 213 087

Litvánia

0,26

0,30

0,49

 

0,14

0,44

24 422 396

Luxemburg

0,24

0,28

0,45

 

0,13

0,41

22 729 297

Magyarország

0,73

0,85

1,36

 

0,38

1,24

68 496 553

Málta

0,05

0,06

0,10

 

0,03

0,09

4 925 108

Hollandia

4,63

5,45

0,00

–4,09

0,00

1,36

75 487 301

Ausztria

2,38

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

38 863 752

Lengyelország

2,91

3,43

5,47

 

1,53

4,96

274 942 269

Portugália

1,23

1,44

2,30

 

0,65

2,09

115 767 753

Románia

1,07

1,26

2,01

 

0,56

1,82

101 027 954

Szlovénia

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,44

24 635 887

Szlovákia

0,54

0,63

1,01

 

0,28

0,92

50 755 299

Finnország

1,47

1,73

2,76

 

0,77

2,50

138 677 954

Svédország

3,25

3,82

0,00

–2,86

0,00

0,95

52 908 328

Egyesült Királyság

14,99

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Összesen

100,00

100,00

100,00

–28,02

28,02

100,00

5 542 182 331

A számítások 15 tizedes pontossággal készülnek.

5.2. TÁBLÁZAT

A 2011. évi brit korrekció finanszírozásának időközi frissítése (36. alcím)

Tagállam

Összeg

 

(1)

Belgium

8 101 453

Bulgária

1 375 381

Cseh Köztársaság

5 056 538

Dánia

7 280 734

Németország

18 309 269

Észtország

885 630

Írország

8 409 370

Görögország

3 438 553

Spanyolország

21 543 140

Franciaország

58 179 865

Horvátország

Olaszország

37 543 615

Ciprus

479 335

Lettország

1 333 866

Litvánia

1 324 873

Luxemburg

–29 470

Magyarország

4 872 613

Málta

438 532

Hollandia

2 529 744

Ausztria

1 155 028

Lengyelország

17 881 528

Portugália

5 178 017

Románia

305 779

Szlovénia

1 156 634

Szlovákia

1 786 552

Finnország

1 891 154

Svédország

2 983 045

Egyesült Királyság

– 213 410 778

Összesen

0


5.3. TÁBLÁZAT

A 2010. évi brit korrekció végleges összegének finanszírozása (35. alcím)

Tagállam

Összeg

 

(1)

Belgium

4 520 547

Bulgária

562 835

Cseh Köztársaság

2 556 272

Dánia

3 345 263

Németország

10 941 079

Észtország

334 638

Írország

5 207 662

Görögország

452 777

Spanyolország

5 161 577

Franciaország

36 713 295

Horvátország

Olaszország

25 185 874

Ciprus

919 896

Lettország

377 190

Litvánia

527 852

Luxemburg

– 467 949

Magyarország

925 341

Málta

320 963

Hollandia

1 088 457

Ausztria

439 387

Lengyelország

4 287 709

Portugália

2 496 000

Románia

– 392 307

Szlovénia

896 466

Szlovákia

913 354

Finnország

822 308

Svédország

867 048

Egyesült Királyság

– 109 003 534

Összesen

0


6. TÁBLÁZAT

Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása (24) a saját források típusa és tagállam szerinti bontásban

Tagállam

Tradicionális saját források (TOR)

Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is

Összes saját forrás (25)

Nettó cukorilletékek (75 %)

Nettó vámok (75 %)

Összes nettó tradicionális saját forrás (75 %)

Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.)

Héaalapú saját forrás

GNI-alapú saját forrás

Brit korrekció

Összes nemzeti hozzájárulás

Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásból (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgium

–7 008 187

1 400 600 000

1 393 591 813

464 530 605

499 622 100

2 913 186 716

287 122 045

3 699 930 861

3,14

5 093 522 674

Bulgária

400 000

58 100 000

58 500 000

19 500 000

57 927 300

296 457 896

29 872 473

384 257 669

0,33

442 757 669

Cseh Köztársaság

2 719 317

163 100 000

165 819 317

55 273 106

178 991 400

1 007 693 093

102 564 430

1 289 248 923

1,09

1 455 068 240

Dánia

–5 037 845

302 300 000

297 262 155

99 087 385

285 388 800

1 969 614 811

196 216 349

2 451 219 960

2,08

2 748 482 115

Németország

–44 722 930

3 313 600 000

3 268 877 070

1 089 625 686

3 725 690 100

21 523 616 071

379 585 752

25 628 891 923

21,75

28 897 768 993

Észtország

0

22 700 000

22 700 000

7 566 667

26 144 100

138 069 611

14 230 114

178 443 825

0,15

201 143 825

Írország

–1 628 671

229 500 000

227 871 329

75 957 110

196 628 400

1 064 344 781

113 906 755

1 374 879 936

1,17

1 602 751 265

Görögország

492 476

109 000 000

109 492 476

36 497 492

212 793 600

1 334 803 769

129 665 518

1 677 262 887

1,42

1 786 755 363

Spanyolország

748 762

1 017 100 000

1 017 848 762

339 282 921

1 427 048 700

7 631 435 117

745 789 855

9 804 273 672

8,32

10 822 122 434

Franciaország

–35 571 563

1 417 600 000

1 382 028 437

460 676 146

2 919 401 100

15 890 107 135

1 592 165 916

20 401 674 151

17,32

21 783 702 588

Horvátország

1 700 000

34 800 000

36 500 000

12 166 667

63 347 850

313 413 995

29 531 974

406 293 819

0,34

442 793 819

Olaszország

– 733 959

1 398 000 000

1 397 266 041

465 755 347

1 812 851 100

11 698 651 082

1 165 055 067

14 676 557 249

12,46

16 073 823 290

Ciprus

0

15 200 000

15 200 000

5 066 667

23 013 300

113 858 486

12 127 743

148 999 529

0,13

164 199 529

Lettország

–37 322

21 600 000

21 562 678

7 187 559

26 570 100

182 677 333

18 924 143

228 171 576

0,19

249 734 254

Litvánia

747 545

53 300 000

54 047 545

18 015 849

41 524 800

259 187 576

26 275 121

326 987 497

0,28

381 035 042

Luxemburg

0

11 800 000

11 800 000

3 933 333

48 755 700

241 219 216

22 231 878

312 206 794

0,26

324 006 794

Magyarország

1 556 690

87 400 000

88 956 690

29 652 230

120 509 400

726 933 393

74 294 507

921 737 300

0,78

1 010 693 990

Málta

0

9 100 000

9 100 000

3 033 333

10 564 650

52 268 690

5 684 602

68 517 942

0,06

77 617 942

Hollandia

–8 805 676

1 919 800 000

1 910 994 324

636 998 108

823 095 900

4 637 726 224

79 105 502

5 539 927 626

4,70

7 450 921 950

Ausztria

–3 287 560

168 800 000

165 512 440

55 170 814

449 919 300

2 387 678 990

40 458 167

2 878 056 457

2,44

3 043 568 897

Lengyelország

8 893 006

372 100 000

380 993 006

126 997 669

525 251 100

2 917 879 922

297 111 506

3 740 242 528

3,17

4 121 235 534

Portugália

– 451 346

121 900 000

121 448 654

40 482 885

230 141 400

1 228 608 479

123 441 770

1 582 191 649

1,34

1 703 640 303

Románia

900 000

103 700 000

104 600 000

34 866 667

158 521 800

1 072 179 407

100 941 426

1 331 642 633

1,13

1 436 242 633

Szlovénia

–4 160

58 700 000

58 695 840

19 565 280

52 845 450

261 453 287

26 688 987

340 987 724

0,29

399 683 564

Szlovákia

532 249

87 300 000

87 832 249

29 277 416

69 001 800

538 650 781

53 455 205

661 107 786

0,56

748 940 035

Finnország

– 507 994

118 400 000

117 892 006

39 297 335

278 532 000

1 471 747 575

141 391 417

1 891 670 992

1,61

2 009 562 998

Svédország

– 409 989

447 700 000

447 290 011

149 096 670

566 793 000

3 250 537 992

56 758 421

3 874 089 413

3,29

4 321 379 424

Egyesült Királyság

17 157

2 690 900 000

2 690 917 157

896 972 386

2 858 861 100

15 010 468 660

–5 864 596 643

12 004 733 117

10,19

14 695 650 274

Összesen

–89 500 000

15 754 100 000

15 664 600 000

5 221 533 333

17 689 735 350

100 134 470 088

0

117 824 205 438

100,00

133 488 805 438

B.   ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI SORONKÉNT

Cím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SAJÁT FORRÁSOK

135 921 805 438

–2 433 000 000

133 488 805 438

3

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

p.m.

0,—

0,—

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

53 752 047

 

53 752 047

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

60 000 000

 

60 000 000

7

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

1 540 000 000

2 433 000 000

3 973 000 000

8

FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK

153 477 000

 

153 477 000

9

EGYÉB BEVÉTELEK

30 200 000

 

30 200 000

 

MINDÖSSZESEN

139 034 233 715

0,—

139 034 233 715

1. CÍM

SAJÁT FORRÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0

A 2005/2006-os forgalmazási évhez és a megelőző évekhez kapcsolódó termelési illetékek

p.m.

– 214 000 000

– 214 000 000

1 1 1

Cukortárolási illetékek

p.m.

 

p.m.

1 1 3

A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinszirup-termelésre, valamint a C cukorpótlóra és a C izoglükózpótlóra kivetett díjak

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Termelési díj

125 100 000

– 600 000

124 500 000

1 1 8

A kiegészítő cukorkvótára és a pótlólagos izoglükózkvótára kivetett egyszeri összegek

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Többletösszeg

p.m.

 

p.m.

 

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

125 100 000

– 214 600 000

–89 500 000

1 2. ALCÍM

1 2 0

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok

16 185 600 000

– 431 500 000

15 754 100 000

 

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 185 600 000

– 431 500 000

15 754 100 000

1 3. ALCÍM

1 3 0

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a hozzáadottérték-adóból származó saját források

17 882 179 650

– 192 444 300

17 689 735 350

 

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 882 179 650

– 192 444 300

17 689 735 350

1 4. ALCÍM

1 4 0

A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

101 728 925 788

–1 594 455 700

100 134 470 088

 

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

101 728 925 788

–1 594 455 700

100 134 470 088

1 5. ALCÍM

1 5 0

A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel a 2007/436/EK, Euratom határozat 4. és 5. cikkével összhangban az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció

0,—

0,—

0,—

 

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

0,—

0,—

1 6. ALCÍM

1 6 0

Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése Hollandia és Svédország esetében a 2007/436/EC, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében

p.m.

 

p.m.

 

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

1. cím – Összesen

135 921 805 438

–2 433 000 000

133 488 805 438

1 1. ALCÍM —

A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA)

1 2. ALCÍM —

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

1 3. ALCÍM —

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK

1 4. ALCÍM —

A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 5. ALCÍM —

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA

1 6. ALCÍM —

AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG ESETÉBEN

1 1. ALCÍM —   A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA)

1 1 0
A 2005/2006-os forgalmazási évhez és a megelőző évekhez kapcsolódó termelési illetékek

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

– 214 000 000

– 214 000 000

Megjegyzések

A cukorágazat piacának közös szervezése alapján a cukor-, izoglükóz- és inulinszirup-gyártók alap és B termelési illetéket fizetnek. Ezek az illetékek a piactámogatási kiadások fedezését szolgálták. A jelenleg az ebbe a jogcímcsoportba beállított összegek a korábban megállapított illetékek felülvizsgálatára vezethetők vissza. A 2007/2008-as forgalmazási évhez és az azt követő évekhez kapcsolódó illetékek e fejezet 1 1 7. jogcímcsoportjában szerepelnek „termelési díjként”.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Tagállam

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

p.m.

–13 608 187

–13 608 187

Bulgária

Cseh Köztársaság

p.m.

– 680 683

– 680 683

Dánia

p.m.

–8 437 845

–8 437 845

Németország

p.m.

–71 022 930

–71 022 930

Észtország

Írország

p.m.

–1 628 671

–1 628 671

Görögország

p.m.

– 907 524

– 907 524

Spanyolország

p.m.

–3 951 238

–3 951 238

Franciaország

p.m.

–66 471 563

–66 471 563

Horvátország

Olaszország

p.m.

–5 433 959

–5 433 959

Ciprus

Lettország

p.m.

–37 322

–37 322

Litvánia

p.m.

–52 455

–52 455

Luxemburg

Magyarország

p.m.

– 343 310

– 343 310

Málta

Hollandia

p.m.

–16 005 676

–16 005 676

Ausztria

p.m.

–6 487 560

–6 487 560

Lengyelország

p.m.

–3 906 994

–3 906 994

Portugália

p.m.

– 551 346

– 551 346

Románia

Szlovénia

p.m.

–4 160

–4 160

Szlovákia

p.m.

– 767 751

– 767 751

Finnország

p.m.

–1 207 994

–1 207 994

Svédország

p.m.

–3 009 989

–3 009 989

Egyesült Királyság

p.m.

–9 482 843

–9 482 843

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

– 214 000 000

– 214 000 000

1 1 7
Termelési díj

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

125 100 000

– 600 000

124 500 000

Megjegyzések

A cukor piacának jelenlegi közös szervezése keretében a cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-termelő vállalkozásokra termelési díjat vetnek ki.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.) és különösen annak 16. cikke.

A cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2006. június 29-i 952/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 178., 2006.7.1., 39. o.).

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) és különösen annak 51. cikke.

Tagállam

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

6 600 000

6 600 000

Bulgária

400 000

400 000

Cseh Köztársaság

3 400 000

3 400 000

Dánia

3 400 000

3 400 000

Németország

26 300 000

26 300 000

Észtország

Írország

p.m.

p.m.

Görögország

1 400 000

1 400 000

Spanyolország

4 700 000

4 700 000

Franciaország

30 900 000

30 900 000

Horvátország

1 700 000

1 700 000

Olaszország

4 700 000

4 700 000

Ciprus

Lettország

p.m.

p.m.

Litvánia

800 000

800 000

Luxemburg

Magyarország

2 000 000

– 100 000

1 900 000

Málta

Hollandia

7 300 000

– 100 000

7 200 000

Ausztria

3 200 000

 

3 200 000

Lengyelország

12 800 000

 

12 800 000

Portugália

200 000

– 100 000

100 000

Románia

1 000 000

– 100 000

900 000

Szlovénia

p.m.

p.m.

Szlovákia

1 400 000

– 100 000

1 300 000

Finnország

800 000

– 100 000

700 000

Svédország

2 600 000

2 600 000

Egyesült Királyság

9 500 000

9 500 000

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

125 100 000

– 600 000

124 500 000

1 2. ALCÍM —   A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

1 2 0
A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

16 185 600 000

– 431 500 000

15 754 100 000

Megjegyzések

A vámoknak saját forrásként a közös kiadások finanszírozásához való rendelése logikusan következik az áruk Unión belüli szabad mozgásából. Ez a jogcímcsoport tartalmazhat lefölözéseket, támogatásokat, kiegészítő vagy kompenzációs összegeket, kiegészítő összegeket vagy tényezőket, a közös vámtarifa szerinti vámokat és egyéb vámokat, amelyeket a harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a Közösségek intézményei már megállapítottak vagy meg fognak állapítani, valamint az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó, hatályát vesztett szerződés hatálya alá tartozó termékekre kiszabott vámokat.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Tagállam

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

1 585 000 000

– 184 400 000

1 400 600 000

Bulgária

53 700 000

4 400 000

58 100 000

Cseh Köztársaság

173 400 000

–10 300 000

163 100 000

Dánia

295 900 000

6 400 000

302 300 000

Németország

3 386 600 000

–73 000 000

3 313 600 000

Észtország

23 700 000

–1 000 000

22 700 000

Írország

213 300 000

16 200 000

229 500 000

Görögország

114 600 000

–5 600 000

109 000 000

Spanyolország

1 030 900 000

–13 800 000

1 017 100 000

Franciaország

1 468 900 000

–51 300 000

1 417 600 000

Horvátország

35 500 000

– 700 000

34 800 000

Olaszország

1 498 800 000

– 100 800 000

1 398 000 000

Ciprus

16 000 000

– 800 000

15 200 000

Lettország

22 100 000

– 500 000

21 600 000

Litvánia

53 900 000

– 600 000

53 300 000

Luxemburg

12 300 000

– 500 000

11 800 000

Magyarország

94 500 000

–7 100 000

87 400 000

Málta

9 600 000

– 500 000

9 100 000

Hollandia

1 938 600 000

–18 800 000

1 919 800 000

Ausztria

164 700 000

4 100 000

168 800 000

Lengyelország

369 400 000

2 700 000

372 100 000

Portugália

120 500 000

1 400 000

121 900 000

Románia

106 200 000

–2 500 000

103 700 000

Szlovénia

66 400 000

–7 700 000

58 700 000

Szlovákia

85 500 000

1 800 000

87 300 000

Finnország

136 600 000

–18 200 000

118 400 000

Svédország

485 100 000

–37 400 000

447 700 000

Egyesült Királyság

2 623 900 000

67 000 000

2 690 900 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

16 185 600 000

– 431 500 000

15 754 100 000

1 3. ALCÍM —   A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK

1 3 0
A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a hozzáadottérték-adóból származó saját források

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

17 882 179 650

– 192 444 300

17 689 735 350

Megjegyzések

Az uniós szabályok szerint meghatározott harmonizált héaalapra a tagállamokban alkalmazandó egységes kulcs 0,30 %. Az e célból figyelembe vett adóalap egyik tagállam esetében sem haladhatja meg a GNI 50 %-át.

A hozzáadottértékadó-alapú saját forrás lehívási kulcsa – kizárólag a 2007– 2013-as időszakra – Ausztria esetében 0,225 %, Németország esetében 0,15 %, Hollandia és Svédország esetében pedig 0,10 %.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 2. cikkének (4) bekezdése.

Tagállam

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

502 682 400

–3 060 300

499 622 100

Bulgária

61 801 500

–3 874 200

57 927 300

Cseh Köztársaság

193 725 600

–14 734 200

178 991 400

Dánia

306 034 800

–20 646 000

285 388 800

Németország

3 715 233 900

10 456 200

3 725 690 100

Észtország

26 175 600

–31 500

26 144 100

Írország

196 179 300

449 100

196 628 400

Görögország

195 036 000

17 757 600

212 793 600

Spanyolország

1 368 488 400

58 560 300

1 427 048 700

Franciaország

2 904 321 600

15 079 500

2 919 401 100

Horvátország

65 823 600

–2 475 750

63 347 850

Olaszország

1 970 415 300

– 157 564 200

1 812 851 100

Ciprus

23 208 000

– 194 700

23 013 300

Lettország

24 795 000

1 775 100

26 570 100

Litvánia

42 495 600

– 970 800

41 524 800

Luxemburg

51 143 400

–2 387 700

48 755 700

Magyarország

123 098 400

–2 589 000

120 509 400

Málta

10 218 000

346 650

10 564 650

Hollandia

798 439 500

24 656 400

823 095 900

Ausztria

446 367 600

3 551 700

449 919 300

Lengyelország

577 318 200

–52 067 100

525 251 100

Portugália

232 634 400

–2 493 000

230 141 400

Románia

163 314 900

–4 793 100

158 521 800

Szlovénia

52 445 550

399 900

52 845 450

Szlovákia

77 911 800

–8 910 000

69 001 800

Finnország

291 653 100

–13 121 100

278 532 000

Svédország

597 138 600

–30 345 600

566 793 000

Egyesült Királyság

2 864 079 600

–5 218 500

2 858 861 100

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

17 882 179 650

– 192 444 300

17 689 735 350

1 4. ALCÍM —   A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 4 0
A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

101 728 925 788

–1 594 455 700

100 134 470 088

Megjegyzések

A GNI-alapú bevétel egy „kiegészítő” bevétel, amely a kiadások azon részének finanszírozására szolgál, amelyet egy adott évben nem lehet a hagyományos saját forrásokból, a héaalapú bevételekből vagy más bevételekből finanszírozni. Ezáltal biztosított, hogy az Unió általános költségvetése előzetesen mindig egyensúlyban van.

A GNI lehívási kulcsot a más források által nem fedezett, költségvetésben szereplő kiadások finanszírozásához szükséges további bevételek határozzák meg. Ezért lehívási kulcs kerül alkalmazásra minden egyes tagállam GNI-jére.

A tagállamok GNI-jére alkalmazandó kulcs ebben a pénzügyi évben 0,7421%.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Tagállam

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

3 010 719 673

–97 532 957

2 913 186 716

Bulgária

312 477 642

–16 019 746

296 457 896

Cseh Köztársaság

1 076 134 033

–68 440 940

1 007 693 093

Dánia

1 990 789 973

–21 175 162

1 969 614 811

Németország

21 431 868 872

91 747 199

21 523 616 071

Észtország

138 834 491

– 764 880

138 069 611

Írország

1 043 565 015

20 779 766

1 064 344 781

Görögország

1 366 918 338

–32 114 569

1 334 803 769

Spanyolország

7 924 216 332

– 292 781 215

7 631 435 117

Franciaország

16 279 396 602

– 389 289 467

15 890 107 135

Horvátország

330 689 434

–17 275 439

313 413 995

Olaszország

12 072 471 065

– 373 819 983

11 698 651 082

Ciprus

116 594 054

–2 735 568

113 858 486

Lettország

187 865 486

–5 188 153

182 677 333

Litvánia

266 045 748

–6 858 172

259 187 576

Luxemburg

256 937 968

–15 718 752

241 219 216

Magyarország

736 275 778

–9 342 385

726 933 393

Málta

51 333 939

934 751

52 268 690

Hollandia

4 728 245 346

–90 519 122

4 637 726 224

Ausztria

2 484 353 132

–96 674 142

2 387 678 990

Lengyelország

2 968 333 755

–50 453 833

2 917 879 922

Portugália

1 217 687 444

10 921 035

1 228 608 479

Románia

1 136 398 660

–64 219 253

1 072 179 407

Szlovénia

263 479 805

–2 026 518

261 453 287

Szlovákia

572 512 828

–33 862 047

538 650 781

Finnország

1 557 517 062

–85 769 487

1 471 747 575

Svédország

3 428 129 703

– 177 591 711

3 250 537 992

Egyesült Királyság

14 779 133 610

231 335 050

15 010 468 660

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

101 728 925 788

–1 594 455 700

100 134 470 088

1 5. ALCÍM —   KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA

1 5 0
A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel a 2007/436/EK, Euratom határozat 4. és 5. cikkével összhangban az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság javára történő megszüntetésére szolgáló (korrekciós) mechanizmust az Európai Tanács fontainebleau-i ülésén (1984 júniusában) intézményesítették és az erre épülő, saját forrásokról szóló 1985. évi határozattal vezették be. E mechanizmus célja az Egyesült Királyság költségvetési egyensúlyhiányának csökkentése volt, uniós fizetési kötelezettségeinek mérséklése révén.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 4. és 5. cikke.

Tagállam

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

263 826 803

10 673 241

274 500 044

Bulgária

27 382 150

552 107

27 934 257

Cseh Köztársaság

94 300 710

650 910

94 951 620

Dánia

174 451 231

11 139 122

185 590 353

Németország

326 429 505

23 905 897

350 335 402

Észtország

12 165 948

843 899

13 009 847

Írország

91 446 714

8 843 009

100 289 723

Görögország

119 781 891

5 992 297

125 774 188

Spanyolország

694 392 334

24 692 804

719 085 138

Franciaország

1 426 549 672

70 723 084

1 497 272 756

Horvátország

28 978 034

553 940

29 531 974

Olaszország

1 057 900 367

44 425 212

1 102 325 579

Ciprus

10 217 038

511 474

10 728 512

Lettország

16 462 493

750 594

17 213 087

Litvánia

23 313 363

1 109 033

24 422 396

Luxemburg

22 515 255

214 042

22 729 297

Magyarország

64 519 220

3 977 333

68 496 553

Málta

4 498 349

426 759

4 925 108

Hollandia

72 016 062

3 471 239

75 487 301

Ausztria

37 839 265

1 024 487

38 863 752

Lengyelország

260 112 561

14 829 708

274 942 269

Portugália

106 704 915

9 062 838

115 767 753

Románia

99 581 648

1 446 306

101 027 954

Szlovénia

23 088 511

1 547 376

24 635 887

Szlovákia

50 168 812

586 487

50 755 299

Finnország

136 483 895

2 194 059

138 677 954

Svédország

52 213 958

694 370

52 908 328

Egyesült Királyság

–5 297 340 704

– 244 841 627

–5 542 182 331

1 5 0. jogcímcsoport – Összesen

0

0

0

3. CÍM

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet

p.m.

 

p.m.

3 0 2

A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete

p.m.

 

p.m.

 

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

3 1. ALCÍM

3 1 0

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 1 0 3

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő évekre

p.m.

 

p.m.

 

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

3 2. ALCÍM

3 2 0

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 2 0 3

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

p.m.

 

p.m.

 

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

3 4. ALCÍM

3 4 0

Egyes tagállamoknak a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területének egyes szakpolitikáiból való kimaradásával kapcsolatos kiigazítás

p.m.

 

p.m.

 

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

3 5. ALCÍM

3 5 0

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye

3 5 0 4

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye

p.m.

0,—

0,—

 

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0,—

0,—

 

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

0,—

3 6. ALCÍM

3 6 0

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye

3 6 0 4

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye

p.m.

0,—

0,—

 

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0,—

0,—

 

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

0,—

 

3. cím – Összesen

p.m.

0,—

0,—

3 0. ALCÍM —

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 1. ALCÍM —

A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 2. ALCÍM —

A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 4. ALCÍM —

EGYES TAGÁLLAMOKNAK A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOGÉRVÉNYESÜLÉS TERÜLETÉNEK EGYES SZAKPOLITIKÁIBÓL VALÓ KIMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS

3 5. ALCÍM —

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK VÉGLEGES SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 6. ALCÍM —

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 5. ALCÍM —   A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK VÉGLEGES SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 5 0
A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye

3 5 0 4
A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Egyesült Királyság esetében a költségvetési egyensúlyhiányra vonatkozó korrekció finanszírozása végleges kiszámításának eredménye.

Az adatok a 2010-es pénzügyi év korrekciójára vonatkozóan a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság számára juttatott korrekció finanszírozása végleges számítási eredményének felelnek meg.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 253., 2000.10.7., 42. o.) 4. és 5. cikke.

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) 4. és 5. cikke.

Tagállam

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

p.m.

4 520 547

4 520 547

Bulgária

p.m.

562 835

562 835

Cseh Köztársaság

p.m.

2 556 272

2 556 272

Dánia

p.m.

3 345 263

3 345 263

Németország

p.m.

10 941 079

10 941 079

Észtország

p.m.

334 638

334 638

Írország

p.m.

5 207 662

5 207 662

Görögország

p.m.

452 777

452 777

Spanyolország

p.m.

5 161 577

5 161 577

Franciaország

p.m.

36 713 295

36 713 295

Horvátország

Olaszország

p.m.

25 185 874

25 185 874

Ciprus

p.m.

919 896

919 896

Lettország

p.m.

377 190

377 190

Litvánia

p.m.

527 852

527 852

Luxemburg

p.m.

– 467 949

– 467 949

Magyarország

p.m.

925 341

925 341

Málta

p.m.

320 963

320 963

Hollandia

p.m.

1 088 457

1 088 457

Ausztria

p.m.

439 387

439 387

Lengyelország

p.m.

4 287 709

4 287 709

Portugália

p.m.

2 496 000

2 496 000

Románia

p.m.

– 392 307

– 392 307

Szlovénia

p.m.

896 466

896 466

Szlovákia

p.m.

913 354

913 354

Finnország

p.m.

822 308

822 308

Svédország

p.m.

867 048

867 048

Egyesült Királyság

p.m.

– 109 003 534

– 109 003 534

3 5 0 4. jogcím – Összesen

p.m.

0

0

3 6. ALCÍM —   A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 6 0
A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye

3 6 0 4
A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez a tétel a brit korrekciónak a költségvetésbe korábban beállított összege és a legutóbbi aktualizált összege közötti különbség könyvelésére szolgál.

Az adatok a 2011-es pénzügyi év korrekciójára vonatkozóan a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság számára juttatott korrekció finanszírozása időközi számítási eredményének felelnek meg.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) 4. és 5. cikke.

Tagállam

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

p.m.

8 101 453

8 101 453

Bulgária

p.m.

1 375 381

1 375 381

Cseh Köztársaság

p.m.

5 056 538

5 056 538

Dánia

p.m.

7 280 734

7 280 734

Németország

p.m.

18 309 269

18 309 269

Észtország

p.m.

885 630

885 630

Írország

p.m.

8 409 370

8 409 370

Görögország

p.m.

3 438 553

3 438 553

Spanyolország

p.m.

21 543 140

21 543 140

Franciaország

p.m.

58 179 865

58 179 865

Horvátország

Olaszország

p.m.

37 543 615

37 543 615

Ciprus

p.m.

479 335

479 335

Lettország

p.m.

1 333 866

1 333 866

Litvánia

p.m.

1 324 873

1 324 873

Luxemburg

p.m.

–29 470

–29 470

Magyarország

p.m.

4 872 613

4 872 613

Málta

p.m.

438 532

438 532

Hollandia

p.m.

2 529 744

2 529 744

Ausztria

p.m.

1 155 028

1 155 028

Lengyelország

p.m.

17 881 528

17 881 528

Portugália

p.m.

5 178 017

5 178 017

Románia

p.m.

305 779

305 779

Szlovénia

p.m.

1 156 634

1 156 634

Szlovákia

p.m.

1 786 552

1 786 552

Finnország

p.m.

1 891 154

1 891 154

Svédország

p.m.

2 983 045

2 983 045

Egyesült Királyság

p.m.

– 213 410 778

– 213 410 778

3 6 0 4. jogcím – Összesen

p.m.

0

0

7. CÍM

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

7 0. ALCÍM

7 0 0

Késedelmi kamatok

7 0 0 0

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Egyéb késedelmi kamatok

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0. jogcímcsoport – Összesen

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok

24 000 000

305 000 000

329 000 000

 

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 000 000

305 000 000

337 000 000

7 1. ALCÍM

7 1 0

Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

1 508 000 000

2 128 000 000

3 636 000 000

7 1 1

Többletkibocsátási díj új személygépkocsikra

p.m.

 

p.m.

7 1 2

A Szerződésből eredő kötelezettség elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletnek eleget nem tevő tagállamra kirótt büntető bírságok és átalányösszegek

p.m.

 

p.m.

 

7 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 508 000 000

2 128 000 000

3 636 000 000

7 2. ALCÍM

7 2 0

Letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok

7 2 0 0

A túlzotthiány-eljárás végrehajtásából származó letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok – Címzett bevétel

p.m.

 

p.m.

 

7 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

7 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

7. cím – Összesen

1 540 000 000

2 433 000 000

3 973 000 000

7 0. ALCÍM —

KÉSEDELMI KAMATOK

7 1. ALCÍM —

PÉNZBÍRSÁGOK

7 2. ALCÍM —

LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK

7 0. ALCÍM —   KÉSEDELMI KAMATOK

7 0 1
Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

24 000 000

305 000 000

329 000 000

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a pénzbírságok és pénzbírságok késedelmes megfizetéséhez kapcsolódó kamatok tárolására szolgáló külön számlákon keletkezett kamat nyilvántartására szolgál.

Jogalap

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 83. cikke.

7 1. ALCÍM —   PÉNZBÍRSÁGOK

7 1 0
Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 508 000 000

2 128 000 000

3 636 000 000

Megjegyzések

A Bizottság pénzbírságot, kényszerítő és egyéb bírságot szabhat ki azon vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira, amelyek megszegik a tilalmakat vagy nem teljesítik a lenti rendeletekből, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkéből eredő kötelezettségeiket.

A bírságot rendes esetben a bizottsági határozatról szóló értesítést követő három hónapon belül kell megfizetni. A Bizottság azonban nem hajtja be az esedékes összeget, amennyiben a vállalkozás fellebbezett az Európai Unió Bírósága előtt; a vállalkozás köteles elfogadni, hogy a végső fizetési határidőt követően a tartozásra kamatot számítanak fel, és legkésőbb a végső fizetési határidő napján a főtartozást, valamint a kamatokat és pótdíjakat fedező bankgaranciát kell biztosítania a Bizottság számára.

Jogalap

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

III. SZAKASZ

BIZOTTSÁG

BEVÉTELEK

7. CÍM

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

7 0. ALCÍM

7 0 0

Késedelmi kamatok

7 0 0 0

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Egyéb késedelmi kamatok

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0. jogcímcsoport – Összesen

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok

24 000 000

305 000 000

329 000 000

 

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 000 000

305 000 000

337 000 000

7 1. ALCÍM

7 1 0

Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

1 508 000 000

2 128 000 000

3 636 000 000

7 1 1

Többletkibocsátási díj új személygépkocsikra

p.m.

 

p.m.

7 1 2

A Szerződésből eredő kötelezettségek elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet be nem tartásáért a tagállamokra kirótt bírságok és átalányösszegek

p.m.

 

p.m.

 

7 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 508 000 000

2 128 000 000

3 636 000 000

7 2. ALCÍM

7 2 0

Letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok

7 2 0 0

A túlzotthiány-eljárás végrehajtásából származó letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok – Címzett bevétel

p.m.

 

p.m.

 

7 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

7 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

7. cím – Összesen

1 540 000 000

2 433 000 000

3 973 000 000

7 0. ALCÍM —

KÉSEDELMI KAMATOK

7 1. ALCÍM —

PÉNZBÍRSÁGOK

7 2. ALCÍM —

LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK

7 0. ALCÍM —   KÉSEDELMI KAMATOK

7 0 1
Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

24 000 000

305 000 000

329 000 000

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a pénzbírságok és pénzbírságok késedelmes megfizetéséhez kapcsolódó kamatok tárolására szolgáló külön számlákon keletkezett kamat nyilvántartására szolgál.

Jogalap

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 83. cikke.

7 1. ALCÍM —   PÉNZBÍRSÁGOK

7 1 0
Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 508 000 000

2 128 000 000

3 636 000 000

Megjegyzések

A Bizottság pénzbírságot, kényszerítő és egyéb bírságot szabhat ki azon vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira, amelyek megszegik a tilalmakat vagy nem teljesítik a lenti rendeletekből, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkéből eredő kötelezettségeiket.

A bírságot rendes esetben a bizottsági határozatról szóló értesítést követő három hónapon belül kell megfizetni. A Bizottság azonban nem hajtja be az esedékes összeget, amennyiben a vállalkozás fellebbezett az Európai Unió Bírósága előtt; a vállalkozás köteles elfogadni, hogy a végső fizetési határidőt követően a tartozásra kamatot számítanak fel, és legkésőbb a végső fizetési határidő napján a tartozás főösszegét, valamint a kamatokat és pótdíjakat fedező bankgaranciát kell biztosítania a Bizottság számára.

Jogalap

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (EK összefonódási rendelet) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

KIADÁSOK

Cím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

253 013 066

320 994 951

 

 

253 013 066

320 994 951

Tartalékok (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 013 066

322 994 951

 

 

255 013 066

322 994 951

02

VÁLLALKOZÁSPOLITIKA ÉS IPAR

2 515 114 410

2 158 422 405

 

 

2 515 114 410

2 158 422 405

03

VERSENYPOLITIKA

94 449 737

94 449 737

 

 

94 449 737

94 449 737

04

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

13 839 015 158

11 290 667 447

 

 

13 839 015 158

11 290 667 447

05

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

58 046 833 802

55 607 081 983

 

 

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

2 867 184 572

1 003 421 856

 

 

2 867 184 572

1 003 421 856

07

KÖRNYEZET

407 273 961

345 906 574

 

 

407 273 961

345 906 574

08

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

6 198 702 491

4 090 645 420

 

 

6 198 702 491

4 090 645 420

09

TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

1 637 393 330

1 065 238 820

 

 

1 637 393 330

1 065 238 820

10

KÖZVETLEN KUTATÁS

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

949 186 023

735 433 493

–3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

Tartalékok (40 02 41)

115 342 000

42 775 000

–71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

–74 701 500

p.m.

989 826 523

778 208 493

12

BELSŐ PIAC ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

116 892 170

115 128 367

 

 

116 892 170

115 128 367

13

REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

32 567 549 094

42 963 919 352

505 700 000

53 703 765

33 073 249 094

43 017 623 117

14

ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

157 040 580

132 361 974

 

 

157 040 580

132 361 974

15

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

2 820 016 221

2 420 679 427

 

 

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMMUNIKÁCIÓ

246 345 359

250 385 333

 

 

246 345 359

250 385 333

17

EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

618 152 949

555 734 531

 

 

618 152 949

555 734 531

18

BELÜGY

1 201 387 424

765 344 466

 

 

1 201 387 424

765 344 466

19

KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK AZ „ERASMUS+” ELNEVEZÉSŰ UNIÓS OKTATÁSI, KÉPZÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTPROGRAM LÉTREHOZÁSÁRÓL, VALAMINT AZ 1719/2006/EK, AZ 1720/2006/EK ÉS AZ 1298/2008/EK HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

732 731 450

517 534 455

 

 

732 731 450

517 534 455

20

KERESKEDELEM

121 099 618

117 577 301

 

 

121 099 618

117 577 301

21

FEJLESZTÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

5 083 838 180

3 994 827 425

 

 

5 083 838 180

3 994 827 425

22

BŐVÍTÉS

1 519 904 352

948 883 056

 

 

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

1 006 460 596

1 106 531 677

 

248 460

1 006 460 596

1 106 780 137

24

A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

78 220 900

76 524 355

 

 

78 220 900

76 524 355

25

BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

194 089 509

194 812 309

 

 

194 089 509

194 812 309

26

A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

1 001 412 220

1 000 789 177

 

 

1 001 412 220

1 000 789 177

27

KÖLTSÉGVETÉS

95 779 570

95 779 570

 

 

95 779 570

95 779 570

28

ELLENŐRZÉS

11 632 266

11 632 266

 

 

11 632 266

11 632 266

29

STATISZTIKA

131 883 729

130 895 146

 

 

131 883 729

130 895 146

30

NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

NYELVI SZOLGÁLATOK

387 604 805

387 604 805

 

 

387 604 805

387 604 805

32

ENERGIAÜGY

933 444 642

653 022 040

 

 

933 444 642

653 022 040

33

A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE

203 409 105

185 843 405

 

 

203 409 105

185 843 405

34

ÉGHAJLAT-POLITIKA

121 468 679

51 536 974

 

 

121 468 679

51 536 974

40

TARTALÉKALAPOK

573 523 000

194 775 000

–71 000 000

 

502 523 000

194 775 000

 

Összesen

138 601 185 938

135 448 899 052

430 998 500

53 952 225

139 032 184 438

135 502 851 277

Amiből tartalékok (40 02 41)

117 342 000

44 775 000

–71 000 000

 

46 342 000

44 775 000

11. CÍM

TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

11 01

A „TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

40 098 314

40 098 314

 

 

40 098 314

40 098 314

11 03

A REGIONÁLIS HALÁSZATI GAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEKHEZ, VALAMINT MÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKHEZ ÉS FENNTARTHATÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOKHOZ VALÓ KÖTELEZŐ HOZZÁJÁRULÁS

35 688 000

36 329 299

 

 

35 688 000

36 329 299

Tartalékok (40 02 41)

115 342 000

42 775 000

–71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

151 030 000

79 104 299

–71 000 000

 

80 030 000

79 104 299

11 06

EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA)

873 399 709

659 005 880

–3 701 500

p.m.

869 698 209

659 005 880

 

11. cím – Összesen

949 186 023

735 433 493

–3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

Tartalékok (40 02 41)

115 342 000

42 775 000

–71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

–74 701 500

p.m.

989 826 523

778 208 493

11 03. ALCÍM —   A REGIONÁLIS HALÁSZATI GAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEKHEZ, VALAMINT MÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKHEZ ÉS FENNTARTHATÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOKHOZ VALÓ KÖTELEZŐ HOZZÁJÁRULÁS

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

11 03

A REGIONÁLIS HALÁSZATI GAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEKHEZ, VALAMINT MÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKHEZ ÉS FENNTARTHATÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOKHOZ VALÓ KÖTELEZŐ HOZZÁJÁRULÁS

11 03 01

Az uniós hajók által harmadik országok vizein (fenntartható halászati megállapodások keretében) folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása

2

29 658 000

32 658 000

 

 

29 658 000

32 658 000

Tartalékok (40 02 41)

 

115 342 000

42 775 000

–71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

 

145 000 000

80 000 000

–71 000 000

 

74 000 000

80 000 000

11 03 02

A halászati gazdálkodás és a tengerpolitikai irányítás fenntartható fejlesztésének a KHP célkitűzéseivel összhangban történő előmozdítása (a nemzetközi szervezeteknek fizetendő kötelező hozzájárulások)

2

6 030 000

3 671 299

 

 

6 030 000

3 671 299

 

11 03. alcím – Összesen

 

35 688 000

36 329 299

 

 

35 688 000

36 329 299

Tartalékok (40 02 41)

 

115 342 000

42 775 000

–71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

 

151 030 000

79 104 299

–71 000 000

 

80 030 000

79 104 299

Megjegyzések

11 03 01
Az uniós hajók által harmadik országok vizein (fenntartható halászati megállapodások keretében) folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása

 

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

11 03 01

29 658 000

32 658 000

 

 

29 658 000

32 658 000

Tartalékok (40 02 41)

115 342 000

42 775 000

–71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

Összesen

145 000 000

80 000 000

–71 000 000

 

74 000 000

80 000 000

Megjegyzések

Ez a jogcím az olyan halászati megállapodások következtében felmerülő kiadások fedezésére szolgál, amelyeket az Unió/Közösség harmadik országokkal kötött, vagy ilyen országokkal meghosszabbítani vagy újratárgyalni kíván.

Az Unió továbbá új halászati partnerségi megállapodásokat is köthet, amelyeket e jogcímcsoportból kell majd finanszírozni.

Jogalap

A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó uniós pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 2006.6.14., 1. o.).

A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.) és különösen annak 31. cikke.

Az Unió/Közösség és az alábbi országok kormánya között kötendő halászati egyezményekkel és/vagy jegyzőkönyvekkel kapcsolatos rendeletek és határozatok:

Ország

Rendelet

Dátum

HL

Időtartam

Zöld-foki-szigetek

2027/2006/EK rendelet

2006. december 19.

L 414., 2006.12.30.

2006.9.1.– 2011.8.31.

 

2011/679/EU határozat

2011. október 10.

L 269., 2011.10.14.

2011.9.1.– 2014.8.31.

Comore-szigetek

1660/2005/EK rendelet

2005. október 6.

L 267., 2005.10.12.

2005.1.1.– 2010.12.31.

 

1563/2006/EK rendelet

2006. október 5.

L 290., 2006.10.20.

 

 

2011/294/EU határozat

2011. május 13.

L 134., 2011.5.21.

2011.1.1.– 2013.12.31.

 

2013. július 5-én parafált új jegyzőkönyv – a jogalkotási eljárás folyamatban

 

 

 

Elefántcsontpart

953/2005/EK rendelet

2005. június 21.

L 164., 2005.6.24.

2004.7.1.– 2007.6.30.

 

242/2008/EK rendelet

2008. március 17.

L 75., 2008.3.18.

2007.7.1.– 2013.6.30.

 

2013/303/EU határozat

2013. május 29.

L 170., 2013.6.22.

2013.7.1.– 2018.6.30.

Gabon

2006/788/EK határozat

2006. november 7.

L 319., 2006.11.18.

 

 

450/2007/EK rendelet

2007. április 16.

L 109., 2007.4.26.

2005.12.3.– 2011.12.2.

 

2013/462/EU határozat

2013. július 22.

L 250., 2013.9.20.

2013.7.24.– 2016.7.23.

Grönland

753/2007/EK rendelet

2007. június 28.

L 172., 2007.6.30.

2007.1.1.– 2012.12.31.

 

2012/653/EU határozat

2012. július 16.

L 293., 2012.10.23.

2013.1.1.– 2015.12.31.

Bissau-Guinea

1491/2006/EK rendelet

2006. október 10.

L 279., 2006.10.11.

 

 

241/2008/EK rendelet

2008. március 17.

L 75., 2008.3.18.

2007.6.16.– 2011.6.15.

 

2011/885/EU határozat

2011. november 14.

L 344., 2011.12.28.

2011.6.16.– 2012.6.15.

 

2012. február 10-én parafált új jegyzőkönyv – a jogalkotási eljárás folyamatban

 

 

 

Kiribati

893/2007/EK rendelet

2007. július 23.

L 205., 2007.8.7.

2006.9.16.– 2012.9.15.

 

2012/669/EU határozat

2012. október 9.

L 300., 2012.10.30.

2012.9.16.– 2015.9.15.

Madagaszkár

2007/797/EK határozat

2007. november 15.

L 331., 2007.12.17.

 

 

31/2008/EK rendelet

2007. november 15.

L 15., 2008.1.18.

2007.1.1.– 2012.12.31.

 

2012/826/EU határozat

2012. november 28.

L 361., 2012.12.31.

2013.1.1.– 2014.12.31.

Mauritius

2003/2004/EK rendelet

2004. október 21.

L 348., 2004.11.24.

2003.12.3.– 2007.12.2.

 

2012/670/EU határozat

2012. október 9.

L 300., 2012.10.30.

 

 

2012. február 23-án parafált új halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv – a jogalkotási eljárás folyamatban, nincs előirányozva ideiglenes alkalmazás

 

 

 

Mauritánia

1801/2006/EK rendelet

2006. november 30.

L 343., 2006.12.8.

2006.8.1.– 2008.7.31.

 

704/2008/EK rendelet

2008. július 15.

L 203., 2008.7.31.

2008.8.1.– 2012.7.31.

 

2012/827/EU határozat

2012. december 18.

L 361., 2012.12.31.

2012.12.16.– 2014.12.15.

Marokkó

764/2006/EK rendelet

2006. május 22.

L 141., 2006.5.29.

2007.2.28.– 2011.2.27.

 

2011/491/EU határozat

2011. július 12.

L 202., 2011.8.5.

2011.2.28.– 2012.2.28.

 

a 2012/15/EU határozattal hatályát vesztette

2011. december 20.

L 6., 2012.1.10.

 

 

Jelenleg nincs hatályban lévő jegyzőkönyv

 

 

 

 

2013/720/EU határozat

2013. november 15.

L 328., 2013.12.7.

 

 

2013. július 24-én kezdeményezett új halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv – a jogalkotási eljárás folyamatban, nem alkalmazandó átmenetileg

 

 

 

Mozambik

1446/2007/EK rendelet

2007. november 22.

L 331., 2007.12.17.

2007.1.1.– 2011.12.31.

 

2012/306/EU határozat

2012. június 12.

L 153., 2012.6.14.

2012.2.1.– 2015.1.31.

São Tomé és Príncipe

894/2007/EK rendelet

2007. július 23.

L 205., 2007.8.7. és L 330., 2007.12.15.

2006.6.1.– 2010.5.31.

 

2011/420/EU határozat

2011. július 12.

L 188., 2011.7.19.

2011.5.13.– 2014.5.12.

Seychelle-szigetek

1562/2006/EK rendelet

2006. október 5.

L 290., 2006.10.20.

 

 

2011/474/EU határozat

2011. július 12.

L 196., 2011.7.28.

2011.1.18.– 2014.1.17.

 

2013. május 10-én parafált új halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv – a jogalkotási eljárás folyamatban

 

 

 

11 06. ALCÍM —   EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA)

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

11 06

EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA)

11 06 01

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) megvalósításának befejezése – 1. célkitűzés (2000– 2006)

2

p.m.

14 444 368

 

 

p.m.

14 444 368

11 06 02

Észak-Írország és Írország határ menti megyéiben a béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló különprogram (2000– 2006)

2

 

 

11 06 03

Korábbi programok befejezése – Korábbi 1. és 6. célkitűzés (2000 előtti)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 04

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) megvalósításának a befejezése – 1. célkitűzés területein kívül eső programok (2000– 2006)

2

p.m.

7 941 702

 

 

p.m.

7 941 702

11 06 05

Korábbi programok befejezése – Korábbi 5a. célkitűzés (2000 előtti)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 06

A korábbi programok befejezése – 2000 előtti kezdeményezések

2

 

 

11 06 08

Korábbi programok befejezése – Korábbi (2000 előtti) operatív technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések

2

 

 

11 06 09

Az 1999-ig a Marokkóval kötött halászati megállapodástól függő halászhajók és halászok átállását célzó egyedi intézkedés

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 11

Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007– 2013)

2

p.m.

2 444 057

 

 

p.m.

2 444 057

11 06 12

Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzés (2007– 2013)

2

p.m.

388 639 473

 

 

p.m.

388 639 473

11 06 13

Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzésen kívül (2007– 2013)

2

p.m.

100 353 663

 

 

p.m.

100 353 663

11 06 14

A halászati termékekre vonatkozó intervenciók lezárása (2007– 2013)

2

p.m.

6 800 000

 

 

p.m.

6 800 000

11 06 15

A legkülső régiókat célzó halászati program lezárása (2007– 2013)

2

p.m.

10 835 165

 

 

p.m.

10 835 165

11 06 60

A fenntartható és versenyképes halászat és akvakultúra és a halászati területek kiegyensúlyozott és inkluzív területfejlesztésének előmozdítása, valamint a KHP végrehajtásának elősegítése

2

753 443 838

41 845 392

 

 

753 443 838

41 845 392

11 06 61

Az uniós integrált tengerpolitika fejlesztésének és végrehajtásának előmozdítása

2

43 216 876

11 964 825

 

 

43 216 876

11 964 825

11 06 62

A közös halászati politika és az integrált tengerpolitika kísérő intézkedései

11 06 62 01

Tudományos szakvélemények és ismeretek

2

14 349 220

21 639 419

– 936 000

 

13 413 220

21 639 419

11 06 62 02

Ellenőrzés és végrehajtás

2

24 694 000

25 663 476

 

 

24 694 000

25 663 476

11 06 62 03

Nemzetközi szervezeteknek nyújtott önkéntes hozzájárulások

2

9 490 000

5 675 090

 

 

9 490 000

5 675 090

11 06 62 04

Szakpolitikai irányítás és kommunikáció

2

6 809 400

4 857 767

–2 765 500

 

4 043 900

4 857 767

11 06 62 05

Piaci információk

2

4 745 000

1 901 598

 

 

4 745 000

1 901 598

 

11 06 62. jogcímcsoport – Részösszeg

 

60 087 620

59 737 350

–3 701 500

 

56 386 120

59 737 350

11 06 63

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) – Technikai segítségnyújtás

11 06 63 01

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) – Operatív technikai segítségnyújtás

2

3 834 475

1 982 985

 

 

3 834 475

1 982 985

11 06 63 02

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) — Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

11 06 63. jogcímcsoport – Részösszeg

 

3 834 475

1 982 985

 

 

3 834 475

1 982 985

11 06 64

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)

2

8 716 900

8 716 900

 

 

8 716 900

8 716 900

11 06 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

11 06 77 01

Előkészítő intézkedés – A halászati piaci árak megfigyelőközpontja

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 77 02

Kísérleti projekt – Eszközök a közös irányítás és a fenntartható halászati gazdálkodás számára: a tudósok és érdekelt felek által együttműködésben végzett kutatások előmozdítása

2

p.m.

450 000

 

 

p.m.

450 000

11 06 77 03

Előkészítő intézkedés – Tengerpolitika

2

 

p.m.

p.m.

11 06 77 04

Kísérleti projekt – Hálózatépítés és bevált gyakorlatok a tengerpolitikában

2

 

 

11 06 77 05

Kísérleti projekt – Egységes eszköz létrehozása a halászati és akvakultúra-termékek kereskedelmi megnevezésére vonatkozóan

2

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

11 06 77 06

Előkészítő intézkedés – A tenger őrei

2

600 000

900 000

 

 

600 000

900 000

11 06 77 07

Kísérleti projekt — A környezetvédelmi vagy halászati jogszabályok keretében nemzeti és nemzetközi szinten létrehozott vagy létrehozandó védett tengeri területek hálózatának működőképessé tétele az EU földközi-tengeri termelési potenciáljának fokozása érdekében, a maximális fenntartható hozamok és a halászati gazdálkodás ökoszisztéma-alapú megközelítése alapján

2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

11 06 77 08

Kísérleti projekt — A kisüzemi halászatot támogató intézkedések

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

11 06 77. jogcímcsoport – Részösszeg

 

4 100 000

3 300 000

 

p.m.

4 100 000

3 300 000

 

11 06. alcím – Összesen

 

873 399 709

659 005 880

–3 701 500

p.m.

869 698 209

659 005 880

Megjegyzések

Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke meghatározza azokat a pénzügyi korrekciókat, amelyek esetében a bevételek elszámolására a bevételkimutatás 6 5 0 0. jogcíme alatt kerül sor. A szóban forgó bevételből a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban további előirányzatok nyújthatók olyan konkrét esetekben, amikor a korábban jóváhagyott korrekciók törlésével vagy csökkentésével kapcsolatos kockázatok fedezéséhez szükség van ilyen további előirányzatokra.

Az 1260/1999/EK rendelet megállapítja az olyan számlákra történő fizetések visszafizetésének feltételeit, amelyek nem csökkentik az érintett műveletekhez a strukturális alapokból történő hozzájárulást. A bevételkimutatás 6 1 5 7. jogcíme alatt feltüntetett, visszafizetésekből származó minden bevétel további előirányzatok biztosítását eredményezi a költségvetési rendelet 21. és 178. cikkével összhangban.

A költségvetési rendelet 80. cikke pénzügyi korrekciókat ír elő arra az esetre, ha a kiadások teljesítésére az alkalmazandó jogszabályok megsértésével kerül sor.

Az 1303/2013/EU rendeletnek a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó kritériumokról szóló 85., 144. és 145. cikke külön szabályokat ír elő az ETHA-ra alkalmazandó pénzügyi korrekciók vonatkozásában.

Az ilyen alapon végrehajtott pénzügyi korrekciókból származó bármilyen bevétel elszámolására a bevételkimutatás 6 5 0 0. jogcíme alatt kerül sor, és az ilyen bevétel a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése c) pontjának értelmében címzett bevételnek minősül.

A költségvetési rendelet 177. cikke rendelet megállapítja az adott művelet tekintetében teljesített előfinanszírozási kifizetések teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.

A visszafizetett előfinanszírozási összegek a költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdésével összhangban belső címzett bevételnek minősülnek, amelyeket az általános bevételkimutatás 6 1 5 0. vagy 6 1 5 7. jogcíme alatt kell feltüntetni.

A csalás elleni küzdelem intézkedéseit a 24 02 01. jogcímcsoport alapján finanszírozzák.

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174., 175. és 177. cikke.

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (3) és (4) bekezdése, 80. cikke és 177. cikke.

A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.)

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o).

Jogi hivatkozások

Az 1999. március 24-i és 25-i berlini Európai Tanács következtetései.

11 06 01
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) megvalósításának befejezése – 1. célkitűzés (2000– 2006)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

14 444 368

 

 

p.m.

14 444 368

Megjegyzések

Ez az előirányzat az 1. célkitűzéshez kapcsolódó és a 2000– 2006. évi programidőszakból fennmaradó kötelezettségvállalások HOPE általi finanszírozásának fedezésére szolgál.

Jogalap

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 54. o.).

A halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.).

11 06 02
Észak-Írország és Írország határ menti megyéiben a béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló különprogram (2000– 2006)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

 

 

Megjegyzések

A béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló különprogram a 2000– 2006. évi programidőszakból fennmaradó kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Jogalap

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 2. cikke (4) bekezdése.

Jogi hivatkozások

A berlini Európai Tanács 1999. március 24-i és 25-i következtetései és különösen annak (44) bekezdése b) pontja.

A strukturális alapok 1. célkitűzése keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra történő rögzítéséről szóló, 1999. július 1-jei 1999/501/EK bizottsági határozat (HL L 194., 1999.7.27., 49. o.) és különösen annak (5) preambulumbekezdése.

11 06 03
Korábbi programok befejezése – Korábbi 1. és 6. célkitűzés (2000 előtti)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előző programidőszakokról a korábbi 1. és 6. célkitűzés tekintetében még rendezetlen kötelezettségvállalások HOPE általi finanszírozásának fedezésére szolgál.

Jogalap

A halászati és az akvakultúra-szektor szerkezetének javítására és alkalmazkodására vonatkozó közösségi intézkedésekről szóló, 1986. december 18-i 4028/86/EGK tanácsi rendelet (HL L 376., 1986.12.31., 7. o.).

A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).

A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).

A halászati és az akvakultúra-szektor termékei feldolgozásához és forgalomba hozatalához adott közösségi struktúrapolitikai támogatások kritériumairól és rendelkezéseiről szóló, 1998. november 3-i 2468/98/EK tanácsi rendelet (HL L 312., 1998.11.20., 19. o.).

11 06 04
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) megvalósításának a befejezése – 1. célkitűzés területein kívül eső programok (2000– 2006)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

7 941 702

 

 

p.m.

7 941 702

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2000– 2006. évi programidőszakból fennmaradó rendezetlen kötelezettségvállalások HOPE általi finanszírozásának fedezésére szolgál az 1. célkitűzés hatókörén kívül eső területek tekintetében.

Jogalap

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 54. o.).

A halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.).

11 06 05
Korábbi programok befejezése – Korábbi 5a. célkitűzés (2000 előtti)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előző programidőszakokról a korábbi 5a. „Halászat” célkitűzés - ideértve a 2080/93/EGK rendelet 4. cikke alapján finanszírozott intézkedéseket is - tekintetében még rendezetlen kötelezettségvállalások HOPE általi finanszírozásának fedezésére szolgál.

Jogalap

A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).

A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).

A halászati és az akvakultúra-szektor termékei feldolgozásához és forgalomba hozatalához adott közösségi struktúrapolitikai támogatások kritériumairól és rendelkezéseiről szóló, 1998. november 3-i 2468/98/EK tanácsi rendelet (HL L 312., 1998.11.20., 19. o.).

11 06 06
A korábbi programok befejezése – 2000 előtti kezdeményezések

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

 

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2000– 2006. évi programidőszakot megelőző közösségi kezdeményezésekből rendezetlenül fennmaradó kötelezettségvállalások HOPE általi finanszírozásának fedezésére szolgál.

Jogalap

A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).

A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).

Jogi hivatkozások

A tagállamok részére a halászati ágazat szerkezetátalakítására irányuló közösségi kezdeményezés (Pesca) keretében a tagállamok által benyújtandó támogatás iránti kérelmek tárgyát képező globális támogatásokra vagy integrált operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 1. o.).

A tagállamok részére a legkülső régiókra irányuló közösségi kezdeményezés (Regis II) keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 44. o.).

A tagállamok részére a határ menti övezetek fejlesztésére, a határokon átnyúló együttműködésre és a kiválasztott energiahálózatokra irányuló közösségi kezdeményezés (Interreg II) keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 60. o.).

A tagállamok részére az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló egyedi támogatási program (Peace I) keretében létrejövő kezdeményezésre vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1995. május 16-i bizottsági közlemény (HL C 186., 1995.7.20., 3. o.).

Az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára, az észak-írországi és Írország határmegyéit illető béke és megegyezés különleges támogatási programjáról (1995– 1999) (Peace I) szóló, 1997. november 26-i bizottsági közlemény (COM(97) 642 végleges).

11 06 08
Korábbi programok befejezése – Korábbi (2000 előtti) operatív technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

 

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat az innovatív, előkészítő, nyomon követő, illetve értékelő intézkedések, továbbá az érintett rendeletek által meghatározott minden ilyen jellegű műszaki segítség nyújtása vonatkozásában a HOPE által a korábbi programidőszakok során vállalt kötelezettségvállalások fedezésére szolgál. Ebből finanszírozzák továbbá a több évet átfogó intézkedéseket is, különös tekintettel azokra, amelyeket a fentebb említett rendeletek alapján hagytak jóvá és valósítottak meg, és amelyek nem tartoznak a Strukturális Alapok elsőbbségi célkitűzései közé. Ez az előirányzat szolgál szükség esetén arra is, hogy fedezze a HOPE keretében esedékes finanszírozási igényeket olyan intézkedések vonatkozásában, amelyekre nincs megfelelő kötelezettségvállalási előirányzat, vagy ilyen a 2000– 2006. évi programidőszakban nem áll rendelkezésre.

Jogalap

Az integrált földközi-tengeri programokról szóló, 1985. július 23-i 2088/85/EGK tanácsi rendelet (HL L 197., 1985.7.27., 1. o.).

A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).

A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).

A halászat és az akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 389., 1992.12.31., 1. o.).

A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 261., 1993.10.20., 1. o.).

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 54. o.).

A halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.).

11 06 09
Az 1999-ig a Marokkóval kötött halászati megállapodástól függő halászhajók és halászok átállását célzó egyedi intézkedés

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon konkrét intézkedés fedezésére szolgál, amelynek célja az olyan hajók és halászok szerepcseréjének az előmozdítása, amelyek, illetve akik 1999-ig a Marokkóval kötött halászati egyezménytől függtek.

A „Prestige” elsüllyedését követően 30 000 000 EUR előirányzására került sor a halászok, a rákfélék kultúrája, valamint az olajfolyással érintett, akvakultúrára épülő ágazatok kártérítése céljából.

Jogalap

Az 1999-ig a Marokkóval kötött halászati megállapodás által érintett halászhajók és halászok szerkezetváltásának elősegítéséről szóló, 2001. december 17-i 2561/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 344., 2001.12.28., 17. o.).

A Prestige-ből származó olajszennyeződés által érintett spanyol halászat, kagyló- és rákhalászati iparág, valamint akvakultúra-ágazat kártalanítására szolgáló egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. december 20-i 2372/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 358., 2002.12.31., 81. o.).

11 06 11
Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007– 2013)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

2 444 057

 

 

p.m.

2 444 057

Megjegyzések

Az előirányzat az 1198/2006/EK rendelet 46. cikkében meghatározott EHA technikai segítségnyújtási intézkedésekhez kapcsolódó, az előző programozási időszakokból fennmaradt kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére szolgál. A technikai segítségnyújtási intézkedések magukban foglalják a tanulmányokat, értékeléseket, partnereket érintő intézkedéseket, tájékoztatásra irányuló intézkedéseket, az irányításra, figyelemmel kísérésre, ellenőrzésre, felügyeletre és értékelésre irányuló számítógépes rendszerek bevezetését, működtetését és összekapcsolását, az értékelési eljárások fejlesztését és az e területre vonatkozó gyakorlatok cseréjét, valamint a part menti halászati övezetek fenntartható fejlődésének szereplői határokon átnyúló és uniós hálózatának létrehozását.

A technikai segítségnyújtás az EHA végrehajtásához szükséges előkészítő, nyomon követő, ellenőrző, értékelő, felügyelő és igazgatási intézkedéseket ölel fel.

Az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére fordítható:

támogatási ráfordítások (reprezentációs ráfordítások, képzés, találkozók, kiküldetések),

tájékoztatási és kiadványokkal kapcsolatos kiadások,

információtechnológiára és távközlésre fordított kiadások,

szolgáltatási szerződések,

hálózatba szervezési és a legjobb gyakorlatok cseréjére irányuló támogatás.

Jogalap

Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

11 06 12
Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzés (2007– 2013)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

388 639 473

 

 

p.m.

388 639 473

Megjegyzések

Az előirányzat az Európai Halászati Alap (EHA) konvergencia-célkitűzésének 2007– 2013. évi programozási időszakra szóló operatív programjaihoz kapcsolódó, fennmaradt kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére szolgál.

Az e jogcímcsoport keretében finanszírozott lépések során figyelembe kell venni a halászflották kapacitása és a rendelkezésre álló erőforrások közötti szilárd és tartós egyensúly fenntartásának, valamint a halászat terén a biztonsági kultúra előmozdításának az igényét.

Az előirányzat a halászeszközök szelektivitásának fokozására irányuló intézkedésekhez kapcsolódó, az előző programozási időszakokból fennmaradt kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére is szolgál.

Jogalap

Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

11 06 13
Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzésen kívül (2007– 2013)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

100 353 663

 

 

p.m.

100 353 663

Megjegyzések

Az előirányzat a 2007– 2013. évi programozási időszak kötelezettségvállalásaihoz kapcsolódó, konvergencia-célkitűzésen kívüli EHA-intézkedésekre vonatkozó fennmaradt kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére szolgál.

Az e jogcímcsoport keretében finanszírozott lépések során figyelmet kell fordítani a halászaton belüli biztonsági kultúra előmozdításának az igényére.

Az előirányzat a halászeszközök szelektivitásának fokozására irányuló intézkedésekhez kapcsolódó, az előző programozási időszakokból fennmaradt kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére szolgál.

Jogalap

Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

11 06 14
A halászati termékekre vonatkozó intervenciók lezárása (2007– 2013)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

6 800 000

 

 

p.m.

6 800 000

Megjegyzések

Korábbi 11 02 01 01. jogcím

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.).

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

11 06 15
A legkülső régiókat célzó halászati program lezárása (2007– 2013)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

10 835 165

 

 

p.m.

10 835 165

Megjegyzések

Korábbi 11 02 03 01. jogcím

Az előirányzat a korábbi programozási időszakokból fennmaradt, az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéibőlszármazó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó programhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások finanszírozására szolgál.

Jogalap

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország tengerentúli megyéiből, Guyanából és Réunionból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó program bevezetéséről szóló, 2003. december 22-i 2328/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 345., 2003.12.31., 34. o.).

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, Francia Guyanáról és Réunionról mint legkülső régiókból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer bevezetéséről szóló, 2007. május 21-i 791/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 176., 2007.7.6., 1. o.).

11 06 60
A fenntartható és versenyképes halászat és akvakultúra és a halászati területek kiegyensúlyozott és inkluzív területfejlesztésének előmozdítása, valamint a KHP végrehajtásának elősegítése

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

753 443 838

41 845 392

 

 

753 443 838

41 845 392

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Az előirányzat az ETHA operatív programjaihoz kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgál a foglalkoztatás és a területi kohézió fokozása, az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra elősegítése és egyúttal a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása érdekében.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

A közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. július 13-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 425 végleges).

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. december 2-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 804 végleges) és különösen annak 5. cikke a), c) és d) pontja.

11 06 61
Az uniós integrált tengerpolitika fejlesztésének és végrehajtásának előmozdítása

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

43 216 876

11 964 825

 

 

43 216 876

11 964 825

Megjegyzések

Korábbi 11 09 05. jogcímcsoport

Az előirányzat az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató programhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál, ideértve többek között az alábbiakat:

az európai tengeri megfigyelési és adathálózat,

projektek lebonyolítása, beleértve a kísérleti projekteket és az együttműködési projekteket,

a közös információmegosztási környezet ütemtervének végrehajtása,

határokon átnyúló tengeri területrendezésre vonatkozó kísérleti projektek,

információtechnológiai alkalmazások, mint például a tengerügyekkel foglalkozó fórum és az Európai Tengeri Atlasz,

rendezvények és konferenciák,

európai szinten és a tengeri medencék szintjén végzendő tanulmányok a növekedés akadályainak megállapítása, új lehetőségek vizsgálata és az ember által a tengeri környezetre gyakorolt hatások meghatározása céljából.

Jogalap

Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló, 2011. november 30-i 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 321., 2011.12.5., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

A közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. július 13-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 425 végleges).

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. december 2-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 804 végleges) és különösen annak 5. cikke b) pontja.

11 06 62
A közös halászati politika és az integrált tengerpolitika kísérő intézkedései

11 06 62 01
Tudományos szakvélemények és ismeretek

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

14 349 220

21 639 419

– 936 000

 

13 413 220

21 639 419

Megjegyzések

Korábbi 11 07 01. és 11 07 02. jogcímcsoport

Az előirányzat az alábbiakhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál:

a 2013-ban vagy korábban megkezdett többéves nemzeti programok keretében az adatok gyűjtésével, kezelésével és felhasználásával összefüggésben felmerült tagállami kiadásokhoz kapcsolódó kifizetésekből álló uniós pénzügyi hozzájárulás,

a KHP végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez szükséges, többek között a fenntartható halászati módszerek alternatív típusairól szóló tanulmányok és kísérleti projektek Bizottság által – adott esetben a tagállamokkal együttműködésben – történő megvalósításának finanszírozása,

tudományos testületek – többek között állományfelméréssel foglalkozó nemzetközi tanácsadó testületek – , független szakértők és kutatóintézetek általi tudományos szakvéleményezés és -tanácsadás,

az adatok gyűjtésével, kezelésével és felhasználásával, a halászati szakértők találkozóinak szervezésével és lebonyolításával, a halászattal kapcsolatos tudományos és műszaki szakértelemhez kapcsolódó éves munkaprogramok igazgatásával, az adatlehívások és az adatkészletek feldolgozásával, valamint a tudományos szakvéleményezést és -tanácsadást célzó előkészítő munkával kapcsolatban a Bizottságnál felmerült költségek,

a tagállamok között az adatgyűjtés területén folytatott együttműködési tevékenységek, ideértve az adatok tárolására, kezelésére és felhasználására szolgáló regionális adatbázisok létrehozását és működtetését is; ezek az adatbázisok elősegítik a regionális együttműködést, eredményesebbé teszik az adatgyűjtési és adatkezelési tevékenységeket, valamint bővítik a halászati gazdálkodást támogató tudományos szakismereteket,

a Közös Kutatóközponttal vagy bármely más uniós egyeztető bizottsággal való igazgatási megállapodásokhoz kapcsolódó kiadások a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) titkárságának biztosítása, az adatok előzetes elemzése és a halászati erőforrások helyzetének értékelésére szolgáló adatok előkészítése érdekében,

a HTMGB-tagoknak és/vagy a HTMGB által meghívott szakértők részvételéért, valamint a munkacsoportok és a plenáris ülések alatti munkáért kifizetett térítések,

a Bizottságot tudományos tanáccsal vagy a tisztviselőket, illetve érdekelt feleket a tudományos tanács értelmezéséről szóló képzéssel ellátó független szakértőknek kifizetett térítések.

Jogalap

A közös halászati politika irányításához szükséges adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó közösségi keret létrehozataláról szóló, 2000. június 29-i 1543/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 176., 2000.7.15., 1. o.).

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 358., 2002.12.31., 59. o.).

A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó uniós pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 2006.6.14., 1. o.).

A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló, 2008. február 25-i 199/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 60., 2008.3.5., 1. o.).

A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.)..

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.) és különösen annak 84. cikke a) pontja.

Jogi hivatkozások

A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság létrehozásáról szóló, 2005. augusztus 26-i 2005/629/EK bizottsági határozat (HL L 225., 2005.8.31., 18. o.).

A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló 199/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 14-i 665/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 186., 2008.7.15., 3. o.).

A halászati alapadatok gyűjtése és kezelése során felmerült tagállami kiadások tekintetében a 861/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. november 3-i 1078/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 295., 2008.11.4., 24. o.).

11 06 62 02
Ellenőrzés és végrehajtás

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

24 694 000

25 663 476

 

 

24 694 000

25 663 476

Megjegyzések

Korábbi 11 08 01. és 11 08 02. jogcímcsoport

Az előirányzat a 2013-ban vagy korábban megkezdett intézkedésekre fordított, a közös halászati politika nyomonkövetési és ellenőrzési rendszereinek végrehajtása során az alábbiak tekintetében felmerült tagállami kiadásokhoz kapcsolódó kifizetések fedezésére szolgál:

az igazgatási szervek vagy a magánszektor által végrehajtott ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos beruházások, ideértve az új ellenőrzési technológiák, például az elektronikus adatrögzítési rendszerek (ERS), műholdas hajómegfigyelési rendszerek (VMS), a hajófelderítési rendszerekkel (VDS) összekapcsolt automatikus azonosító rendszerek (AIS) bevezetését, valamint ellenőrző eszközök beszerzését és korszerűsítését,

a halászat területén végzett nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti feladatokért felelős köztisztviselők képzési és csereprogramjai,

kísérleti ellenőrzési és megfigyelési programok megvalósítása,

költség-haszon elemzés, kiadások elemzése és az illetékes hatóságok által végzett nyomon követés, ellenőrzés és felügyelet során végzett audit,

szemináriumokat és médiaeszközöket is beleértve olyan kezdeményezések, amelyek célja a halászok, a többi szereplő (mint például az ellenőrök, államügyészek és bírók) és a közvélemény tájékozottságának növelése a felelőtlen és illegális halászat elleni küzdelem szükségességéről és a közös halászati politika szabályainak végrehajtásáról,

a nyomonkövethetőséget lehetővé tevő rendszerek és eljárások végrehajtása, valamint a flottakapacitásnak a motorteljesítmény nyomon követése révén történő ellenőrzését szolgáló eszközök alkalmazása,

kísérleti projektek, például a CCTV (zárt láncú televízió).

Az előirányzat a KHP végrehajtásának a Bizottság általi ellenőrzéséhez és értékeléséhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az ellenőrzésre, a vizsgálatra és az ellenőrző látogatásokra, a bizottsági tisztviselők felszerelésére és képzésére, az ülések megszervezésére vagy az azokon való részvételre, a tanulmányokra, a számítástechnikára, valamint a 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet X. címében meghatározott vizsgálati eszközök Bizottság általi bérlésére vagy vásárlására.

Az előirányzat az ugyanazon földrajzi területen található több tagállam közös járőrhajó-, repülőgép- és helikopter-beszerzését is fedezi, amennyiben a járműveket legalább az idő 60 %-ában a halászat ellenőrzésére használják.

Jogalap

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 358., 2002.12.31., 59. o.).

A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó uniós pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 2006.6.14., 1. o.).

A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

A közös halászati politika megfigyelési és ellenőrzési rendszereinek megvalósítása során felmerült tagállami kiadások tekintetében a 861/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. április 11-i 391/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 97., 2007.4.12., 30. o.).

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. április 8-i 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 112., 2011.4.30., 1. o.).

A közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. július 13-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 425 végleges).

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. december 2-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 804 végleges) és különösen annak 84. cikke b) pontja.

11 06 62 03
Nemzetközi szervezeteknek nyújtott önkéntes hozzájárulások

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

9 490 000

5 675 090

 

 

9 490 000

5 675 090

Megjegyzések

Korábbi 11 03 03. jogcímcsoport

Az előirányzat az Unió által a halászat és a tengerjog területén tevékenykedő nemzetközi szervezeteknek nyújtott önkéntes hozzájárulások fedezésére szolgál. Az előirányzat felhasználható különösen az alábbiak finanszírozására:

az új fenntartható halászati megállapodásokkal összefüggő előkészítő munka,

azon nemzetközi halászati szervezeteknek fizetendő hozzájárulások és részvételi díjak, amelyekben az Európai Unió megfigyelői státusszal rendelkezik (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikke): Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság (IWC), Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD),

egyes regionális projektek végrehajtásának és nyomon követésének támogatása, különösen az egyes meghatározott közös nemzetközi ellenőrzési és vizsgálati tevékenységekhez való hozzájárulás révén. Az előirányzatnak le kell fednie a Nyugat-Afrikában és a Csendes-óceán nyugati körzetében megtárgyalandó megfigyelési programokat is,

az Unió érdeklődésére számot tartó új halászati szervezetek előkészítésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulások fedezése,

a nemzetközi halászati szervezetek által folytatott, az Unió különös érdeklődésére számot tartó tudományos munka,

bármely olyan tevékenységhez (többek között a szerződő felek munkaértekezleteihez, informális vagy rendkívüli üléseihez) nyújtott pénzügyi hozzájárulások, amely érvényre juttatja az Unió nemzetközi szervezetekben képviselt érdekeit, és megerősíti az e szervezetekben tagsággal rendelkező partnereivel való együttműködését. Ebben az összefüggésben amennyiben a harmadik országok képviselőinek a nemzetközi fórumok és szervezetek keretében megvalósuló tárgyalásokon és üléseken való jelenléte az Unió érdekében áll, részvételük költségeit az ETHA fedezi,

olyan regionális szerveknek nyújtott összegek, amelyeknek részesei a part menti államok az érintett alterületen.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikke (2) bekezdésének d) pontjában szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő feladat.

A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó uniós pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 2006.6.14., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

A közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. július 13-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 425 végleges).

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. december 2-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 804 végleges) és különösen annak 84. cikke c) pontja.

11 06 62 04
Szakpolitikai irányítás és kommunikáció

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 809 400

4 857 767

–2 765 500

 

4 043 900

4 857 767

Megjegyzések

Korábbi 11 04 01. jogcímcsoport

Az előirányzat célja, hogy a halászati ágazattal, valamint a közös halászati politika és az integrált tengerpolitika által érintett csoportokkal folytatandó szorosabb párbeszéd kialakítására irányuló cselekvési terv keretében finanszírozza a következő tevékenységeket:

a (regionális) tanácsadó testületek támogatása (a megreformált KHP-ra vonatkozó rendelet elfogadása után a meglévő regionális tanácsadó testületek tanácsadó testületekké alakulnak át, és új testületek jönnek létre) a (regionális) tanácsadó testületek működési költségeinek, valamint tolmácsolási és fordítási költségeinek fedezésére,

a halászati ipar, valamint a közös halászati politika és a tengerügyek által érintettek közös halászati politikáról szóló dokumentációval való ellátására és tájékoztatásra irányuló intézkedések végrehajtása.

A Bizottság pénzügyi hozzájárulás révén továbbra is támogatni fogja a tanácsadó testületeket. Szükség esetén részt vesz az üléseken, és elemzi a tanácsadó testületek által kibocsátott ajánlásokat, amelyek hasznos információkkal szolgálhatnak a jogszabályalkotás során. A (regionális) tanácsadó testületekben részt vevő érdekeltekkel folytatott konzultációk révén a halászati ágazatban dolgozók és más érdekcsoportok fokozottabban vesznek majd részt a közös halászati politika folyamataiban annak érdekében, hogy a szakpolitika jobban figyelembe vegye a regionális sajátosságokat.

Ez az előirányzat részben a közös halászati politikához és az integrált tengerpolitikához kapcsolódó tájékoztatási és kommunikációs tevékenység, továbbá az érdekelt felekkel történő párbeszéd finanszírozására is szolgál. Tovább folytatódnak az új tagállamokban, valamint az elkövetkezendő bővítés során az Unióhoz csatlakozó országokban lévő érdekelt feleknek és a szakosodott médiának a közös halászati politikáról és az integrált tengerpolitikáról való tájékoztatására irányuló erőfeszítések.

Minden bevétel további előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban.

Jogalap

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 358., 2002.12.31., 59. o.).

A közös halászati politika alapján regionális tanácsadó testületek létrehozásáról szóló, 2004. július 19-i 2004/585/EK tanácsi határozat (HL L 256., 2004.8.3., 17. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikke (2) bekezdésének d) pontjában szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő feladat.

A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.) és különösen annak 89. és 91. cikke.

11 06 62 05
Piaci információk

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 745 000

1 901 598

 

 

4 745 000

1 901 598

Megjegyzések

Új jogcím

Az előirányzat a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó piacra információk létrehozásával és terjesztésével járó költségek fedezésére szolgál. A célzott intézkedések többek között a következőket foglalják magukban:

a piac megfigyelőközpontjának teljes körű működése,

a halászati és akvakultúra-termékek uniós piacára vonatkozóan rendelkezésre álló tudásnak és ismereteknek az ellátási lánc teljes hosszán történő gyűjtése, elemzése és terjesztése a nemzetközi összefüggésekre is figyelemmel,

a halászati és akvakultúra-termékek uniós ellátási láncának teljes hosszán az árak rendszeres felmérése és a piaci folyamatok elemzése,

ad hoc piaci tanulmányok készítése és módszertan kidolgozása az árképzés felmérésére,

a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó, az uniós jogszabályokkal összhangban gyűjtött adatokhoz való hozzáférés megkönnyítése,

a piaci információk megfelelő mértékű rendelkezésre bocsátása az érdekeltek számára.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. július 13-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 416 végleges).

A közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. július 13-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 425 végleges).

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. december 2-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 804 végleges).

11 06 63
Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) – Technikai segítségnyújtás

11 06 63 01
Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) – Operatív technikai segítségnyújtás

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 834 475

1 982 985

 

 

3 834 475

1 982 985

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Az előirányzat az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011) 804 végleges) 91. cikkében előírt ETHA technikai segítségnyújtási intézkedések finanszírozására szolgál.

A technikai segítségnyújtás az ETHA végrehajtásához szükséges előkészítő, nyomon követő, ellenőrző, értékelő, felügyeleti és igazgatási intézkedéseket ölel fel.

Különösen a következők fedezésére használható fel:

tanulmányok, értékelések és szakértői jelentések,

az információk terjesztésére, a hálózatépítés támogatására, a kommunikációs tevékenységek elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a harmadik országokkal is folytatott – együttműködés és tapasztalatcsere előmozdítására irányuló intézkedések,

az irányítást, a nyomon követést, az ellenőrzést és az értékelést szolgáló informatikai rendszerek üzembe helyezése, működtetése és egymással való összekapcsolása,

az értékelési módszerek javítására és az értékelési gyakorlatokra vonatkozó információcserére irányuló intézkedések,

ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedések,

a part menti halászati övezetek fenntartható fejlesztésében részt vevő szereplők transznacionális és uniós hálózatainak létrehozása.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

A közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. július 13-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 425 végleges).

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. december 2-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 804 végleges).

11 06 63 02
Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) — Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

A jogcím a technikai segítségnyújtás tagállami keretösszege azon részének fedezésére szolgál, amelyet a Bizottság által kezdeményezett technikai segítségnyújtáshoz csoportosítottak át az átmeneti költségvetési nehézségekkel küzdő tagállam kérésére. A COM(2013) 246 final dokumentumban javasolt rendelet 22a. cikkének megfelelően a jogcím arra szolgál, hogy fedezze az adott tagállamban tapasztalható gazdasági és társadalmi kihívások kezelése érdekében hozott szerkezeti és igazgatási reformok azonosítására, és rangsorolására és végrehajtására irányuló intézkedéseket.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

A közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. július 13-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 425 végleges).

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. december 2-án előterjesztett javaslat (COM(2011) 804 végleges).

11 06 64
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

8 716 900

 

8 716 900

Megjegyzések

Korábbi 11 08 05 01. és 11 08 05 02. jogcím

Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.

A Hivatal köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az adminisztratív kiadások közötti átcsoportosításáról.

A 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 16. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.

A Hivatal létszámtervét az e szakaszhoz csatolt „Személyzet” című melléklet tartalmazza.

A 2014. évi uniós hozzájárulás összesen 9 217 150 EUR-t tesz ki. A költségvetésben szereplő 8 716 900 EUR kiegészül a többlet visszafizetéséből befolyó 500 250 EUR összeggel.

Jogalap

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.).

A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

Jogi hivatkozások

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatalnak bizonyos, az 1005/2008/EK tanácsi rendelet szerinti feladatok ellátására való kijelöléséről szóló, 2009. december 18-i 2009/988/EU bizottsági határozat (HL L 338., 2009.12.19., 104. o.).

11 06 77
Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

11 06 77 01
Előkészítő intézkedés – A halászati piaci árak megfigyelőközpontja

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Korábbi 11 02 01 03. jogcím

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

11 06 77 02
Kísérleti projekt – Eszközök a közös irányítás és a fenntartható halászati gazdálkodás számára: a tudósok és érdekelt felek által együttműködésben végzett kutatások előmozdítása

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

450 000

 

 

p.m.

450 000

Megjegyzések

Korábbi 11 07 03. jogcímcsoport

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

11 06 77 03
Előkészítő intézkedés – Tengerpolitika

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

 

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Korábbi 11 09 01. jogcímcsoport

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedések az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében.

11 06 77 04
Kísérleti projekt – Hálózatépítés és bevált gyakorlatok a tengerpolitikában

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

 

 

Megjegyzések

Korábbi 11 09 02. jogcímcsoport

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

11 06 77 05
Kísérleti projekt – Egységes eszköz létrehozása a halászati és akvakultúra-termékek kereskedelmi megnevezésére vonatkozóan

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

Megjegyzések

Korábbi 11 02 01 04. jogcím

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Mivel a kereskedelmi megnevezések az egyes tagállamok nemzeti hatóságainak hatáskörébe tartoznak, célszerű bevezetni egy egységes eszközt, amely garantálja az európai fogyasztók számára a különböző megnevezések közötti átláthatóságot és koherenciát, és emellett megkönnyíti ezen információk ellenőrzését.

A kísérleti projekt az alábbiak létrehozását célozza:

a kereskedelmi megnevezésekhez kapcsolódó összes információt magában foglaló adatbázis (a FAO nómenklatúráiból, valamint a kombinált, a vámügyi, a közegészségügyi, illetve az INN-nómenklatúrákból származó kódok; a FishBase rendszer szerinti tudományos fajnevek, a tagállamok hivatalos nyelvein használt fajnevek, valamint adott esetben az elfogadott regionális vagy helyi megnevezések),

a különböző megnevezések és nómenklatúrák közötti koherencia ellenőrzésével foglalkozó szakértői rendszer,

külön internetes oldal.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

11 06 77 06
Előkészítő intézkedés – A tenger őrei

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

600 000

900 000

 

 

600 000

900 000

Megjegyzések

Korábbi 11 09 06. jogcímcsoport

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

annak felmérése, hogyan használhatók fel a lehető legjobban az uniós flottából kivonandó aktív halászhajók, valamint hogy a halászok által megszerzett tapasztalat és gyakorlati tudás miként hasznosítható maguknak a halászoknak és a társadalom egészének a javára,

annak tesztelése a ténylegeshez közelítő feltételek mellett, hogy technikailag és gazdaságilag kivitelezhető-e az, hogy a halászati tevékenységektől a tengerészethez irányítsák át azokat a személyeket, akik a halászati ágazatban a legénység tagjaiként dolgoznak, de már nem tudnak megélni a halászatból, ugyanakkor olyan tengeri tapasztalatokkal és tudással rendelkeznek, amelyek alternatív szárazföldi jövedelemszerző tevékenység keresése esetén elveszhetnek,

annak tesztelése a ténylegeshez közelítő feltételek mellett, hogy át lehet-e alakítani halászhajókat különböző, a halászaton kívüli környezetvédelmi és tengerészeti tevékenységekre – elsősorban a tengeri hulladékgyűjtésre – szolgáló hajókká,

annak megállapítása a ténylegeshez közelítő feltételek mellett, hogy milyen mértékű működési költségekre van szükség a fent említett feltételek között tevékenységet folytató hajók számára, és melyek a lehetséges finanszírozási források; ugyanakkor az ilyen finanszírozásnak olyan tevékenységek elindításának támogatására kell korlátozódnia, amelyek hosszú távon önfenntartóak,

annak azonosítása, hogy milyen megfelelő képzésre van szükségük a halászoknak új feladataik ellátásához és a hasznos eredmények eléréséhez,

a halászati kapacitás csökkentésének támogatása a közös halászati politika reformjához kapcsolódó célkitűzéseknek megfelelően, pozitív ösztönzőket felkínálva az ágazatot elhagyó hajótulajdonosok és halászok számára, és bátorítva őket a tengeren és/vagy a part menti területeken végzett alternatív tevékenységek keresésére/elindítására,

a halászatot kiegészítő tevékenységek ösztönzése az ágazatban maradó halászok esetében,

az illetékes hatóságokkal és/vagy igazgatási szervekkel való együttműködéshez és „A tenger őrei” intézkedés keretében végzett tevékenységek e hatóságokkal/szervekkel közösen folytatott koordinálásához szükséges igazgatási és jogi keret meghatározása,

a „tenger őrei” koncepció következő programozási időszakban történő végrehajtásának tesztelése a ténylegeshez közelítő feltételek mellett.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

11 06 77 07
Kísérleti projekt — A környezetvédelmi vagy halászati jogszabályok keretében nemzeti és nemzetközi szinten létrehozott vagy létrehozandó védett tengeri területek hálózatának működőképessé tétele az EU földközi-tengeri termelési potenciáljának fokozása érdekében, a maximális fenntartható hozamok és a halászati gazdálkodás ökoszisztéma-alapú megközelítése alapján

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

Megjegyzések

Az előirányzatok célja a nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi és/vagy halászati jogszabályok keretében létrehozott védett tengeri területek hálózata működőképessé tételének fedezése.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

11 06 77 08
Kísérleti projekt — A kisüzemi halászatot támogató intézkedések

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kisüzemi halászatot támogató intézkedések finanszírozására szolgál, amelyek hozzájárulnak a fellépések összehangolásához, és finanszírozást folyósítanak egyéb meglévő eszközökből a halászati ágazat e szegmensét sújtó sajátos problémák orvosolása érdekében.

A kísérleti projekt az alábbiakból áll majd:

az Unión belüli kisüzemi halászati szegmens felmérése,

az e szegmens esetében felhasználható uniós eszközök és támogatások azonosítása,

a rendelkezésre álló eszközök, fellépések, intézkedések és támogatások kisüzemi halászat általi igénybevételének felmérése,

annak értékelése, hogy mennyiben megfelelőek a jelenlegi eszközök a kisüzemi halászat szükségleteinek kielégítéséhez, valamint az elvégzett értékelés alapján javaslatok kidolgozása az eszközök esetleges kiigazítására vonatkozóan,

a halászok csoportjai, szakmai szervezetek és a kisüzemi halászathoz kapcsolódó nem kormányzati szervezetek támogatása koordinálásuk, felkészítésük és tanácsadó testületekben való részvételük érdekében.

A cél egy, a kisüzemi part menti halászatot és a kisipari halászatot támogató uniós program alapjainak lefektetése, amely a halászati ágazat e sajátos szegmensét sújtó problémák orvosolása érdekében hozzájárul a fellépések összehangolásához és az egyéb meglévő eszközökből származó források becsatornázásához.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

13. CÍM

REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 01

A „REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

82 299 094

82 299 094

 

 

82 299 094

82 299 094

13 03

AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK

24 483 250 000

31 233 189 315

508 180 038

53 703 765

24 991 430 038

31 286 893 080

13 04

KOHÉZIÓS ALAP

7 963 000 000

11 092 840 264

 

 

7 963 000 000

11 092 840 264

13 05

ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – REGIONÁLIS FEJLESZTÉS, VALAMINT REGIONÁLIS ÉS TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS

39 000 000

405 590 679

–2 480 038

 

36 519 962

405 590 679

13 06

SZOLIDARITÁSI ALAP

p.m.

150 000 000

 

 

p.m.

150 000 000

 

13. cím – Összesen

32 567 549 094

42 963 919 352

505 700 000

53 703 765

33 073 249 094

43 017 623 117

13 03. ALCÍM —   AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

3/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 03

AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK

13 03 01

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ESZA) lezárása – 1. célkitűzés (2000– 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló különprogram (2000– 2006) lezárása

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 1. sz. célkitűzés (2000 előtt)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 2. sz. célkitűzés (2000– 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 2. sz. célkitűzés (2000 előtt)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Az Urban program (2000– 2006) lezárása

1,2

p.m.

p.m.