Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0029R(02)

Helyesb?t?s a pirotechnikai term?kek forgalmaz?s?ra vonatkoz? tag?llami jogszab?lyok harmoniz?ci?j?r?l sz?l?, 2013. j?nius 12-i 2013/29/EU eur?pai parlamenti ?s tan?csi ir?nyelvhez (HL L 178., 2013.6.28.)

OJ L 68, 13.3.2015, p. 91–94 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/29/corrigendum/2015-03-13/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/91


Helyesbítés a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 178., 2013. június 28. )

1.

Az irányelv szövegének egészében a „végrehajtási aktus” kifejezés helyébe „végrehajtási jogi aktus” lép, a magyar nyelv toldalékolási szabályainak figyelembevételével.

2.

A 31. oldalon, az (56) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„A Bizottságnak végrehajtási aktusok révén, és – tekintetbe véve különleges tulajdonságaikat – a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül eljárva meghatározza, hogy ...”,

helyesen:

„A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok révén, és – tekintetbe véve különleges tulajdonságaikat – a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül eljárva meg kell határoznia, hogy ...”.

3.

A 31. oldalon, az (58) preambulumbekezdés utolsó mondatában:

a következő szövegrész:

„…rendelkezésre bocsáthatják a már forgalomba hozott pirotechnikai termékeket, azaz a már az ellátási láncban található készletet,”,

helyesen:

„…rendelkezésre bocsáthatják a már forgalomba hozott pirotechnikai termékeket, azaz a már az értékesítési láncban található készletet.”.

4.

A 33. oldalon, a 3. cikk 7. pontjában:

a következő szövegrész:

„…kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása fogyasztás vagy használat céljára …”,

helyesen:

„… kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára …”.

5.

A 33. oldalon, a 3. cikk 20. pontjában:

a következő szövegrész:

„… megelőzze a pirotechnikai termék forgalmazását az értékesítési láncban;”,

helyesen:

„… megelőzze a pirotechnikai termék forgalmazását az ellátási láncban;”.

6.

A 35. oldalon, a 8. cikk (8) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a szóban forgó pirotechnikai termék megfelelőségének biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket, adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá, amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, a forgalmazók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai termékeket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett kiigazító intézkedésről.”

,

helyesen:

„Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve amelyeknek okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a szóban forgó pirotechnikai termék megfelelőségének biztosításához, vagy adott esetben a forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges kiigazító intézkedéseket. Továbbá, amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, a gyártók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai termékeket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.”

.

7.

A 35. oldalon, a 8. cikk (9) bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„A gyártók az említett hatóság kérésére együttműködnek vele minden olyan intézkedés terén, melyeket az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.”

,

helyesen:

„Az említett hatóság kérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termékek által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében hozott intézkedések terén.”

.

8.

A 37. oldalon, a 12. cikk (7) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék nem felel meg ezen irányelv követelményeinek, azonnal meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a pirotechnikai termék megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, az importőrök erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai terméket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.”

,

helyesen:

„Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve amelyeknek okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a szóban forgó pirotechnikai termék megfelelőségének biztosításához, vagy adott esetben a forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges kiigazító intézkedéseket. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, az importőrök erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai terméket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.”

.

9.

A 37. oldalon, a 12. cikk (9) bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„… érdekében tett intézkedések terén.”,

helyesen:

„… érdekében hozott intézkedések terén.”.

10.

A 37. oldalon, a 13. cikk (4) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott pirotechnikai termék nem felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak arról, hogy meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a pirotechnikai termék megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, a forgalmazók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai terméket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.”

,

helyesen:

„Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve amelyeknek okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott pirotechnikai termék nem felel meg ennek az irányelvnek, gondoskodnak arról, hogy meghozzák a szóban forgó pirotechnikai termék megfelelőségének biztosításához, vagy adott esetben a forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges kiigazító intézkedéseket. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, a forgalmazók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai terméket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.”

.

11.

A 37. oldalon, a 13. cikk (5) bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„Az említett hatóság kérésére forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott pirotechnikai termékek által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.”

,

helyesen:

„Az említett hatóság kérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott pirotechnikai termékek által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében hozott intézkedések terén.”

.

12.

A 38. oldalon, a 18. cikk (2) bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„Le kell fordítani azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre ...”,

helyesen:

„Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot le kell fordítani az azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre ...”.

13.

A 39. oldalon, a 25. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… robbanóanyagok tervezésében, gyártásában vagy kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében ...”,

helyesen:

„… robbanóanyagok tervezésében, gyártásában vagy kialakításában, forgalmazásában, üzembe helyezésében ...”.

14.

A 40. oldalon, a 25. cikk (6) bekezdésének harmadik albekezdésében:

a következő szövegrész:

„A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkezik ...”,

helyesen:

„A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik ...”.

15.

A 43. oldalon, a 39. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket, hogy, hogy a pirotechnikai termék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy vonja ki a pirotechnikai terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.”,

helyesen:

„…ésszerű időn belül hozza meg valamennyi, a pirotechnikai termék említett követelményeknek való megfelelésének biztosításához, a forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges megfelelő kiigazító intézkedést.”.

16.

A 43. oldalon, a 39. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Amennyiben a jóváhagyó hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére …”,

helyesen:

„Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére …”.

17.

A 44. oldalon, a 41. cikk (3) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„…a pirotechnikai termék származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázat jellegét,”,

helyesen:

„…a pirotechnikai termék származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét,”.

18.

A 44. oldalon, a 42. cikk (1) bekezdésének a) pontjában:

a következő szövegrész:

„a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 20. cikkét vagy ezen irányelv 19. cikkét megsértve tüntették fel;”

,

helyesen:

„a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen irányelv 20. cikkét megsértve tüntették fel;”

.

19.

A 45. oldalon, a 44. cikk (5) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… amellyel kapcsolatban a 1025/2012/EU rendelet vagy bármely más uniós jogszabály szakértőkkel folytatott konzultációt ír elő …”,

helyesen:

„… amellyel kapcsolatban az 1025/2012/EU rendelet vagy bármely más uniós jogszabály ágazati szakértőkkel folytatott konzultációt ír elő …”.

20.

Az 50. oldalon, a II. mellékletben, a B. MODUL, 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az EU-típusvizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy értékelik a pirotechnikai termék megfelelő műszaki tervezését a műszaki dokumentáció és a 3. pontban említett alátámasztó bizonyítékok vizsgálata, valamint a teljes terméknek (a gyártási típus és a tervezési típus kombinációjának) a tervezett termelést képviselő valamely mintadarabjának vizsgálata révén.”

,

helyesen:

„Az EU-típusvizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy értékelik a pirotechnikai termék műszaki tervezésének megfelelőségét a műszaki dokumentáció és a 3. pontban említett alátámasztó bizonyíték vizsgálata, valamint a teljes terméknek (a gyártási típus és a tervezési típus kombinációjának) a tervezett termelést képviselő valamely mintadarabjának vizsgálata révén.”

.

21.

Az 50. oldalon, a II. mellékletben, a B. MODUL, a 3.c) pont i) alpontjában:

a következő szövegrész:

„a típus általános leírása;”

,

helyesen:

„a pirotechnikai termék általános leírása;”

.

22.

Az 50. oldalon, a II. mellékletben, a B. MODUL, a 4.1. pont első mondatában:

a következő szövegrész:

„megvizsgálni a műszaki dokumentációt és a műszaki tervezés megfelelőségének értékelésére szolgáló bizonyítékot.”

,

helyesen:

„a pirotechnikai termék műszaki tervezése megfelelőségének értékelése céljából megvizsgálni a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékot.”

.

23.

Az 51. oldalon, a II. mellékletben, a B. MODUL, 4.3. pontjában:

a következő szövegrész:

„elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkalmazta;”

,

helyesen:

„elvégezni vagy elvégeztetni a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó – amennyiben úgy döntött, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő megoldásokat alkalmazza – helyesen alkalmazta-e ezeket a megoldásokat;”

.

24.

Az 51. oldalon, a II. mellékletben, a B. MODUL, 4.4. pontjában:

a következő szövegrész:

„elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy …”,

helyesen:

„elvégezni vagy elvégeztetni a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy …”.


Top