Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015A0124(01)

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról

OJ L 19, 24.1.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2015/105/oj

24.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/4


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió,

egyrészről, valamint

AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Azerbajdzsán,

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Felek

mivel:

(1)

Azerbajdzsán megkötötte az Európai Közösségekkel és tagállamaikkal a partnerségi és együttműködési megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) (1), amely 1999. július 1-jén lépett hatályba.

(2)

Az Európai Tanács a 2004. június 17–18-i ülésén üdvözölte az Európai Bizottság európai szomszédságpolitikára (a továbbiakban: ENP) vonatkozó javaslatait, és jóváhagyta a 2004. június 14-i tanácsi következtetéseket.

(3)

A Tanács számos más alkalommal támogatta következtetéseiben e szakpolitikát.

(4)

A Tanács 2007. március 5-én támogatását fejezte ki az Európai Bizottság 2006. december 4-i közleményében körvonalazott általános megközelítéssel kapcsolatban, amely lehetővé teszi az ENP partnerországai számára az érdemeik alapján való részvételt azokban a közösségi ügynökségekben és közösségi programokban, amelyek esetében a jogalapok ezt lehetővé teszik.

(5)

Azerbajdzsán hangot adott azon szándékának, hogy több uniós programban is részt kíván venni.

(6)

Azerbajdzsán egyes uniós programokban történő részvételének konkrét feltételeit – különös tekintettel az Azerbajdzsán által fizetendő pénzügyi hozzájárulásra, valamint a jelentéstételi és értékelési eljárásokra – az Európai Bizottság és Azerbajdzsán illetékes hatóságai közötti megállapodásban kell meghatározni,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Azerbajdzsán részt vehet minden olyan jelenlegi és jövőbeli uniós programban, amely az e programokat elfogadó vonatkozó rendelkezések szerint nyitva áll számára.

2. cikk

Azerbajdzsán pénzügyileg hozzájárul az Európai Unió általános költségvetéséhez azokkal az adott programokkal összefüggésben, amelyekben részt vesz.

3. cikk

Azerbajdzsán képviselői az Azerbajdzsánra vonatkozó pontok tekintetében megfigyelőként részt vehetnek azon uniós programok nyomon követéséért felelős irányítóbizottságokban, amelyekhez Azerbajdzsán pénzügyi hozzájárulást nyújt.

4. cikk

Az azerbajdzsáni résztvevők által benyújtott projektekre és kezdeményezésekre a lehetőségek szerint az érintett programokra vonatkozó ugyanazon feltételek, szabályok és eljárások érvényesek, mint amelyeket a tagállamok esetében alkalmaznak.

5. cikk

(1)   Azerbajdzsánnak az egyes uniós programokban történő részvételére vonatkozó egyedi feltételeket – különös tekintettel az Azerbajdzsán által fizetendő pénzügyi hozzájárulásra, valamint a jelentéstételi és értékelési eljárásokra – az Európai Bizottság és Azerbajdzsán illetékes hatóságai közötti megállapodásban kell meghatározni az érintett programok által meghatározott kritériumok alapján.

(2)   Abban az esetben, ha Azerbajdzsán valamely uniós programban való részvétele kapcsán az Unió külső támogatására pályázik a 2006/1638/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. cikke alapján, vagy bármely hasonló, Azerbajdzsán számára az Unió külső támogatását biztosító, a jövőben esetlegesen elfogadandó rendelet alapján, úgy az Unió által nyújtott külső támogatásnak az Azerbajdzsán általi felhasználását szabályozó feltételeket különösen a 2006/1638/EK rendelet 20. cikkével összhangban finanszírozási megállapodásban kell meghatározni.

6. cikk

(1)   Az 5. cikk szerint megkötött egyes megállapodásoknak a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban elő kell írniuk, hogy a pénzügyi, könyvvizsgálati vagy egyéb ellenőrzéseket, ideértve az adminisztratív vizsgálatokat is, az Európai Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal és a Számvevőszék, illetve az ezek felügyelete alatt működő szervezetek végzik.

(2)   A pénzügyi és könyvvizsgálati ellenőrzéssel, az igazgatási intézkedésekkel, a szankciókkal és a visszafizettetéssel kapcsolatban az Európai Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal és a Számvevőszék számára az Unióban székhellyel rendelkező kedvezményezettek vagy ajánlattevők tekintetében fennálló hatásköreikkel azonos hatásköröket biztosító részletes rendelkezéseket kell hozni.

7. cikk

(1)   E jegyzőkönyv arra az időtartamra alkalmazandó, amely alatt a megállapodás hatályban van.

(2)   E jegyzőkönyvet a Felek saját eljárásaiknak megfelelően írják alá és hagyják jóvá.

(3)   E jegyzőkönyvet bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel. A jegyzőkönyv az ilyen értesítés napját követő hat hónap elteltével hatályát veszti. A jegyzőkönyv bármelyik Fél általi felmondása következtében történő megszűnése semmilyen hatással nem jár az adott esetben az 5. és 6. cikk értelmében lefolytatandó ellenőrzésekre.

8. cikk

E jegyzőkönyv hatálybalépését követően legfeljebb három évvel, és azt követően minden harmadik évben Azerbajdzsán uniós programokban való tényleges részvétele alapján mindkét Fél felülvizsgálhatja e jegyzőkönyv végrehajtását.

9. cikk

E jegyzőkönyv egyrészről az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozó területeken az említett szerződésben meghatározott feltételek szerint, másrészről pedig Azerbajdzsán területén alkalmazandó.

10. cikk

(1)   E jegyzőkönyv azon napot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai csatornákon keresztül kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárásaik befejeződéséről.

(2)   A jegyzőkönyv hatálybalépéséig a Felek megállapodnak abban, hogy e jegyzőkönyvet aláírásának napjától a jegyzőkönyv egy későbbi időpontban történő megkötéséig ideiglenesen alkalmazzák.

11. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

12. cikk

E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint azeri nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Partnerségi és együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Azerbajdzsán közötti partnerség létrehozásáról (HL L 246., 1999.9.17., 3. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. október 24-i 2006/1638/EK rendelete az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).


Top