Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1368

A Bizottság 1368/2014/EU rendelete ( 2014. december 17. ) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK módosításáról, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 1372/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 366, 20.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1368/oj

20.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 366/15


A BIZOTTSÁG 1368/2014/EU RENDELETE

(2014. december 17.)

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK módosításáról, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 1372/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 48. cikkére,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen 72. cikke (f) bekezdésére,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 8., 9. és 92. cikkére,

mivel:

(1)

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottsághoz több kérelem érkezett, amelyben a tagállamok a 987/2009/EK rendelet 1. mellékletének módosítását javasolták annak érdekében, hogy a mellékletek és a nemzeti jogszabályi változások nagyobb összhangban legyenek egymással.

(2)

A 987/2009/EK rendelet 1. melléklete a rendelet 8. cikke (1) bekezdésének alapján hatályban maradó, vagy 8. cikke (2) bekezdése és 9. cikke (2) bekezdése alapján megkötött és felsorolt kétoldalú megállapodások végrehajtási rendelkezéseiről ad áttekintést.

(3)

A szociális rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság benyújtotta a Bizottságnak a 883/2004/EK rendelet 72. cikkének (f) bekezdése szerint a kért módosításokra vonatkozó javaslatokat.

(4)

A Bizottság beleegyezett a technikai jellegű módosítások iránti javaslatok felvételébe a 987/2009/EK rendelet 1. mellékletébe.

(5)

Az 1372/2013/EU bizottsági rendelet (3) 1. cikkének (2) bekezdése hibásan a 883/2004/EK rendelet XI. mellékletét módosította. A fent említett módosító rendelkezést ezért ennek megfelelően el kell hagyni. A jogi egyértelműség érdekében az 1372/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének elhagyását visszamenőlegesen 2014. január elsejétől kell alkalmazni.

(6)

A 987/2009/EK és az 1372/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)

Az 1. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „DÁNIA–OLASZORSZÁG” című szakaszt el kell hagyni;

(2)

Az „FRANCIAORSZÁG–LUXEMBURG” című szakaszban a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az 1995. július 17-i és szeptember 20-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93., 95. és 96. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről, valamint a 2013. július 10-i és augusztus 30-i levélváltás”

.

2. cikk

Az 1372/2013/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdését el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni, a 2. cikk kivételével, amelyet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

(3)  A Bizottság 1372/2013/EU rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 346., 2013.12.20., 27. o.).


Top