Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0934

2014/934/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. december 17. ) a faforgácsolókra vonatkozó EN 13525:2005+A2:2009 szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjából a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő visszavonásáról (az értesítés a C(2014) 9507. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 365, 19.12.2014, p. 156–157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/934/oj

19.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 365/156


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. december 17.)

a faforgácsolókra vonatkozó EN 13525:2005+A2:2009 szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjából a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő visszavonásáról

(az értesítés a C(2014) 9507. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/934/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 22. cikke értelmében létrehozott bizottság véleményére,

mivel:

(1)

Amennyiben valamely, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozással rendelkező harmonizált szabványt átültető nemzeti szabvány megfelel egy vagy több, a 2006/42/EK irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek, az ilyen szabvány szerint készült gépek esetében vélelmezni kell, hogy azok megfelelnek a vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

(2)

2012 júliusában Franciaország a 2006/42/EK irányelv 10. cikke alapján hivatalos kifogást emelt az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által a 2006/42/EK irányelv szerinti harmonizálásra javasolt EN 13525:2005+A2:2009 „Erdészeti gépek – Faforgácsolók – Biztonság” szabvány tekintetében. A szabvány hatályon kívül helyezi a régebbi EN 13525:2005+A1:2007 verziót, melynek hivatkozása 2007. november 6-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(3)

A hivatalos kifogás alapja, hogy a szabványnak a 4.2.4. Az előtolás-leállító szerkezet és a 4.3.3. A előtoló berendezéssel és a forgácsoló szerszámmal kapcsolatos kockázatok pontjának rendelkezései nem felelnek meg kellőképpen a 2006/42/EK irányelv I. mellékletében lefektetett egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, mivel nem veszik figyelembe annak lehetőségét, hogy a berendezés bekaphatja és veszélyes mozgó alkatrészekhez közel ránthatja a kezelő személyt anélkül, hogy az aktiválni tudná a vészleállító rendszert.

(4)

Miután a 2006/42/EK irányelv 22. cikke szerint létrehozott bizottság képviselőivel együtt megvizsgálta az EN 13525:2005+A2:2009 szabványt, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a szabvány nem teljesíti a 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.3.7. A mozgó részekkel kapcsolatos veszélyek és 1.3.8.2. A munkafolyamatban részt vevő mozgó részek pontjaiban foglalt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, mivel az említett követelményeknek megfelelően tervezett gépek komoly veszélyt jelentenek a kezelőkre és harmadik személyekre, amit a már bekövetkezett halálos balesetek is igazolnak.

(5)

Figyelembe véve, hogy az EN 13525:2005+A2:2009 szabványt biztonsági szempontból javítani szükséges, az e szabványra vonatkozó hivatkozást vissza kell vonni az Európai Unió Hivatalos Lapjából,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság visszavonja az EN 13525:2005+A2:2009 „Erdészeti gépek – Faforgácsolók – Biztonság” szabvány hivatkozását visszavonja az Európai Unió Hivatalos Lapjából.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

(2)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(3)  HL C 264., 2007.11.6., 1. o.


Top