Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1350

A Tanács 1350/2014/EU rendelete ( 2014. december 15. ) a Madagaszkári Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

OJ L 365, 19.12.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1350/oj

19.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 365/44


A TANÁCS 1350/2014/EU RENDELETE

(2014. december 15.)

a Madagaszkári Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. november 15-én elfogadta az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről szóló 31/2008/EK tanácsi rendeletet (1). A megállapodáshoz csatolt hatályos jegyzőkönyv 2014. december 31-én hatályát veszti.

(2)

A felek 2014. június 19-én parafálták a megállapodás új jegyzőkönyvét (2) (a továbbiakban: a jegyzőkönyv). A jegyzőkönyv halászati lehetőségeket biztosít az európai uniós hajóknak a Madagaszkári Köztársaság joghatósága alá tartozó halászati övezetben.

(3)

A Tanács 2014. december 15-én elfogadta az új jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 2014/929/EU határozatot (3).

(4)

A jegyzőkönyv alkalmazásának időszakára helyénvaló meghatározni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának módját.

(5)

Az 1006/2008/EK rendelet (4) 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban, amennyiben úgy tűnik, hogy a jegyzőkönyv értelmében az Uniónak megítélt halászati lehetőségeket nem használják ki teljes mértékben, a Bizottság erről értesíti az érintett tagállamokat. Ha a Tanács által megállapítandó határidőn belül nem érkezik válasz, azt annak megerősítéseként kell tekinteni, hogy az érintett tagállam hajói nem használják ki teljes mértékben az adott időszakban számukra rendelkezésre álló halászati lehetőségeket. A szóban forgó határidőt a Tanácsnak meg kell határoznia.

(6)

Az uniós hajók által végzett halászati tevékenységek folytatásának biztosítása érdekében a jegyzőkönyv 15. cikke rendelkezik arról a lehetőségről, hogy a jegyzőkönyvet aláírásának napjától, de legkorábban 2015. január 1-jétől mindkét fél ideiglenesen alkalmazza.

(7)

Helyénvaló előírni, hogy ez a rendelet ajegyzőkönyv aláírásának napjától, de legkorábban 2015. január 1-jétől legyen alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A halászati lehetőségek a tagállamok között a következők szerint kerülnek elosztásra:

a)

kerítőhálós tonhalhalászhajók:

Spanyolország:

20 hajó

Franciaország:

19 hajó

Olaszország:

1 hajó

b)

100 BT-nál nagyobb tonnatartalmú felszíni horogsoros hajók:

Spanyolország:

18 hajó

Franciaország

9 hajó

Portugália:

5 hajó

c)

legfeljebb 100 BT tonnatartalmú felszíni horogsoros hajók:

Franciaország:

22 hajó

(2)   A tonhalfélékkel és a hozzájuk kapcsolódó fajokkal együtt halászott cápákra vonatkozóan a jegyzőkönyv mellékletében az uniós felszíni horogsoros hajók tekintetében megállapított kifogható mennyiség a tagállamok között a következőképpen kerül elosztásra:

Spanyolország:

207 tonna

Franciaország

34 tonna

Portugália:

9 tonna

(3)   A 1006/2008/EK rendelet a megállapodás sérelme nélül kerül alkalmazásra.

(4)   Ha az (1) bekezdésben említett tagállamok halászati engedély iránti kérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben megállapított halászati lehetőségeket, a Bizottság az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkének megfelelően figyelembe veszi bármely más tagállam halászati engedély iránti kérelmét is.

(5)   Az a határidő, amelyen belül a tagállamoknak az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint meg kell erősíteniük, hogy a jegyzőkönyv alapján számukra odaítélt halászati lehetőségeket nem használják ki teljes mértékben, 10 munkanap attól a naptól számítva, amikor a Bizottság közli velük, hogy a halászati lehetőségeket nem merítették ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a jegyzőkönyv aláírásának napjától, de legkorábban 2015. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. MARTINA


(1)  HL L 15., 2008.1.18., 1. o.

(2)  Jegyzőkönyv a Madagaszkári Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap 8. oldalát).

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 6. oldalát.

(4)  A Tanács 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK rendelete a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 33. o.).


Top