Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A1219(02)

Jegyzőkönyv a Madagaszkári köztársaság és az európai közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

OJ L 365, 19.12.2014, p. 8–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2014/929/oj

19.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 365/8


JEGYZŐKÖNYV

a Madagaszkári köztársaság és az európai közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

1. cikk

Hatály

1.   A halászati partnerségi megállapodás 5. cikke alapján engedélyezett halászati lehetőségek a következők:

 

Tonhalfélék és hasonló fajok (tonhal, bonitó, tonmakréla, marlin, kardhal), kapcsolódó fajok és az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) által folytatott gazdálkodás tárgyát képező halászati tevékenységek az alábbi fajok kivételével:

a nemzetközi egyezmények által védett fajok,

azok a fajok, amelyek egészének vagy részének fedélzeten tartását, átrakását, kirakodását vagy tárolását az IOTC megtiltotta, különösen az Alopiidae és a Sphyrnidae családba tartozó fajok, valamint

a következő fajok: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus,

40 erszényes kerítőhálós tonhalhalászhajó és

32, egyenként 100 BT-nál nagyobb bruttó tonnatartalmú felszíni horogsoros hajó,

22, egyenként legfeljebb 100 BT-s bruttó tonnatartalmú felszíni horogsoros hajó.

2.   E cikk (1) bekezdését e jegyzőkönyv 8. és 9. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

2. cikk

Időtartam

E jegyzőkönyv és melléklete az ideiglenes alkalmazásuk napjától számított négyéves időszakra alkalmazandók.

3. cikk

Az e jegyzőkönyv végrehajtásának elvei és célkitűzései

1.   A két fél vállalja, hogy a madagaszkári halászati övezetben halászó különböző flották közötti megkülönböztetésmentesség elve alapján a szóban forgó övezetben előmozdítja a felelősségteljes halászatot. Az e jegyzőkönyv 2. függelékében meghatározott, a halászati engedélyek megadásának feltételéül szabott valamennyi technikai állományvédelmi intézkedés a madagaszkári halászati övezetben tevékenységet folytató minden külföldi ipari flottára az Európai Unió flottáéihoz hasonló technikai feltételek mellett vonatkozik.

2.   A Felek vállalják annak biztosítását, hogy e megállapodást a Cotonoui Megállapodásnak az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság elengedhetetlen elemeiről, valamint a felelősségteljes kormányzás, a fenntartható fejlődés és a fenntartható és eredményes környezetgazdálkodás alapvető eleméről szóló 9. cikkével összhangban hajtják végre.

4. cikk

Pénzügyi hozzájárulás

1.   A 2. cikkben említett teljes időszakra vonatkozóan a halászati partnerségi megállapodás 7. cikkében említett összes pénzügyi hozzájárulás 6 107 500 EUR.

2.   Ez a pénzügyi hozzájárulás a következőképpen oszlik meg:

2.1.

az összes halfajt felölelő évi 15 750 tonnás referenciamennyiségnek megfelelő évi 866 250 EUR a jegyzőkönyv első két évében, illetve évi 787 500 EUR a következő két évben a Madagaszkár halászati övezetéhez való hozzáférésért, valamint

2.2.

évi 700 000 EUR-s külön összeg a madagaszkári halászati erőforrásokkal és halászattal kapcsolatos ágazati politikák és azok végrehajtásának támogatására. Az ágazati támogatásra fordított pénzügyi hozzájárulást a halászati erőforrásokért és a halászatért felelős minisztérium rendelkezésére bocsátják.

3.   E cikk (1) bekezdését e jegyzőkönyv 5., 6., 8., 11. és 12. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

4.   A (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi hozzájárulás összegét a madagaszkári államkincstár által a madagaszkári központi banknál nyitott számlára kell utalni, amelynek adatait Madagaszkár az ideiglenes alkalmazás kezdete előtt közli az Európai Unióval, majd azokat minden évben megerősíti.

5. cikk

A hozzáférésért nyújtott pénzügyi hozzájárulás kifizetésének módja

1.   Ha az európai uniós halászhajók által a madagaszkári halászati övezetben ejtett, az 1. cikkben említett fajokat magában foglaló és az e jegyzőkönyvhöz tartozó melléklet IV. fejezete 1. szakaszának megfelelően bejelentett és hitelesített éves fogásmennyiség meghaladja a 4. cikk 2.1. pontjában megjelölt referenciamennyiséget, az évi pénzügyi hozzájárulás összege minden egyes további kifogott tonna után 55 EUR-val emelkedik a jegyzőkönyv első két évében és 50 EUR-val a két utolsó évben.

2.   Az Európai Unió által a madagaszkári halászati övezethez való hozzáférésért fizetett éves összeg mindazonáltal nem haladhatja meg a 4. cikk 2.1. pontjában az adott év tekintetében megjelölt összeg kétszeresét. Ha az európai uniós halászhajók által a madagaszkári halászati övezetben kifogott mennyiségek meghaladják az ezen összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, az e határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget a következő évben kell kifizetni.

3.   Az európai uniós hajóknak a madagaszkári halászati övezethez való hozzáféréséért nyújtott pénzügyi hozzájárulást az első évben az e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának a 15. cikkben meghatározott kezdőnapjától számítva legkésőbb 90 napon belül, a későbbi években pedig legkésőbb a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása kezdőnapjának évfordulóján kell kifizetni.

4.   A 4. cikk 2.1. pontjában meghatározott pénzügyi hozzájárulás felhasználását illetően Madagaszkár hatóságai kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek.

6. cikk

Az ágazati támogatás végrehajtásának és kifizetésének módja

1.   A vegyes bizottság legkésőbb három hónappal a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapja után többéves ágazati programot fogad el, amelynek általános célja a felelősségteljes és fenntartható halászat előmozdítása Madagaszkár halászati övezetében, összhangban a madagaszkári nemzeti halászati stratégiával.

2.   E többéves ágazati támogatási program végrehajtási szabályai különösen a következőkre vonatkoznak:

2.1.

éves és többéves iránymutatások, amelyek alapján a pénzügyi hozzájárulásnak a 4. cikk 2.2. pontjában előírt külön összege felhasználásra kerül;

2.2.

éves és többéves célkitűzések, amelyek a fenntartható és felelősségteljes halászat kialakítását szolgálják, figyelembe véve a Madagaszkár által a nemzeti halászati politika és különösen a nemzeti tonhalhalászati stratégia keretében megfogalmazott, többek között a kisüzemi és hagyományos halászat támogatására, a halászati tevékenységek nyomon követésére, ellenőrzésére és felügyeletére – különösképpen a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre –, valamint a madagaszkári halászati kutatási kapacitások vagy a tengeri ökoszisztémákhoz és a halászati erőforrásokhoz való hozzáféréssel és az azok felhasználásával kapcsolatos igazgatási kapacitások fejlesztésére vonatkozó prioritásokat;

2.3.

az évente elért eredmények értékelésére szolgáló kritériumok és eljárások, adott esetben beleértve bizonyos költségvetési és pénzügyi mutatókat is.

3.   A madagaszkári hatóságok éves végrehajtási jelentés formájában minden évben beszámolnak az ágazati támogatásra fordított pénzügyi hozzájárulás segítségével végrehajtott tevékenységek előrehaladásáról. A jelentést a vegyes bizottság megvizsgálja. Az utolsó évre vonatkozó éves jelentésnek az ágazati támogatás végrehajtásának a jegyzőkönyv teljes időtartamát felölelő értékelését is magában kell foglalnia.

4.   A többéves ágazati program módosítására tett valamennyi javaslatot a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

5.   Az ágazati támogatásra fordítandó pénzügyi támogatás kifizetése éves részletekben történik a vegyes bizottság által készített elemzés és az ágazati támogatás végrehajtására vonatkozó vizsgálat eredményei alapján, az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően.

6.   Az Európai Unió részben vagy egészben felfüggesztheti a pénzügyi hozzájárulás e jegyzőkönyv 4. cikke 2.2. pontjában meghatározott részének kifizetését, amennyiben:

6.1.

a vegyes bizottság által az (5) bekezdésnekmegfelelően készített elemzés azt mutatja, hogy az elért eredmények nincsenek összhangban a vegyes bizottság által elfogadott programozással;

6.2.

a pénzügyi hozzájárulás végrehajtására nem kerül sor.

7.   A (6) bekezdés szerinti felfüggesztést követően a pénzügyi hozzájárulás ágazati támogatásra fordítandó részének kifizetése csak a Felek közötti konzultációt és megállapodást követően folytatódik akkor, ha az ágazati támogatás végrehajtásának eredményei összhangban vannak a vegyes bizottság által elfogadott programozással. Mindazonáltal a pénzügyi hozzájárulás ágazati támogatásra fordítandó részének kifizetése nem teljesíthető a jegyzőkönyv lejártát követő hat hónapos időszak után.

7. cikk

Tudományos együttműködés a felelősségteljes halászatért

1.   A Felek a tudományos együttműködés keretében vállalják, hogy a madagaszkári halászati övezetben, az IOTC által folytatott gazdálkodás tárgyát képező fajok és halászati tevékenységek tekintetében előmozdítják a felelősségteljes halászatot. A Felek vállalják, hogy betartják az IOTC határozatait és ajánlásait.

2.   E jegyzőkönyv időtartama alatt az Európai Unió és Madagaszkár megosztja egymással az összes olyan tudományos információt, amely elősegíti a madagaszkári halászati övezetben található halászati erőforrások állapotának értékelését.

3.   A Felek az e jegyzőkönyv által felölelt időszak folyamán a szükséges gyakorisággal közös tudományos munkacsoportot hívhatnak össze az e jegyzőkönyv végrehajtásához kapcsolódó tudományos kérdések vizsgálata céljából. A közös tudományos munkacsoport megbízatását, összetételét és működését a vegyes bizottság határozza meg.

4.   Az IOTC által elfogadott határozatok és ajánlások alapján, valamint a rendelkezésre álló legújabb tudományos szakvélemények és – adott esetben – a közös tudományos munkacsoport ülésén megfogalmazott következtetések fényében a vegyes bizottság az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást célzó és az uniós halászhajók tevékenységét érintő intézkedésekről határoz.

8. cikk

A halászati lehetőségeknek és a technikai intézkedéseknek a vegyes bizottság keretében közös megegyezéssel történő felülvizsgálata

1.   A vegyes bizottság – adott esetben a közös tudományos munkacsoport szakvéleményének ismeretében – felülvizsgálhatja az 1. cikk szerinti halászati lehetőségeket, ha az IOTC határozatai és ajánlásai alátámasztják, hogy az ilyen felülvizsgálat biztosítja az e jegyzőkönyvben említett halfajokkal való fenntartható gazdálkodást.

2.   Ebben az esetben a 4. cikk 2.1. pontjában említett pénzügyi hozzájárulást arányosan és időarányosan felül kell vizsgálni, továbbá a szükséges módosításokat be kell építeni e jegyzőkönyvbe és annak mellékletébe.

3.   A vegyes bizottság szükség esetén megvizsgálhatja és közös megegyezéssel kiigazíthatja a halászati tevékenység végzésére irányadó feltételeket, valamint e jegyzőkönyv és mellékletei alkalmazásának szabályait.

9. cikk

Felderítő halászati utak

1.   A vegyes bizottság engedélyezhet a madagaszkári halászati övezetekben teendő felderítő halászati utakat az új halászati tevékenységek műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági megtérülésének vizsgálata érdekében. E célból és az egyik fél kérésére a vegyes bizottság a közös tudományos munkacsoport által megállapított feltételeknek megfelelően meghatározza a fajokat, a feltételeket és a szükségesnek tartott egyéb paramétereket.

2.   A felderítő halászatra vonatkozó engedély iránti kérelmeket az Európai Unió közli a madagaszkári hatóságokkal egy műszaki adatlap alapján, amely feltünteti:

a hajó műszaki jellemzőit;

a hajón szolgáló tisztek adott halászattal kapcsolatos szakértelmének szintjét;

a halászati út technikai adataira vonatkozó javaslatot (időtartam, halászeszközök, felderítendő térségek stb.).

3.   A felderítő halászatra vonatkozó engedélyek legfeljebb 6 hónapos időszakra adhatók meg. Előfeltételük a madagaszkári hatóságok által megállapított esetleges díj kifizetése.

4.   A felderítő út során végig a fedélzeten kell tartózkodnia egy Madagaszkár által kinevezett tudományos megfigyelőnek.

5.   A felderítő úton fogott halzsákmány a hajótulajdonos tulajdonában marad.

6.   A felderítő halászati utak részletes eredményeit közölni kell a vegyes bizottsággal. Amennyiben a vegyes bizottság úgy ítéli meg, hogy a felderítő út jó eredménnyel végződött, Madagaszkár egy másik jegyzőkönyv keretében javasolhatja új fajokra vonatkozó halászati lehetőségek biztosítását az európai uniós halászflotta számára.

10. cikk

A halászati tevékenységek végzésének feltételei – Kizárólagossági záradék

1.   Az európai uniós halászhajók csak akkor végezhetnek halászati tevékenységet Madagaszkár halászati övezetében, ha szerepelnek az IOTC által engedélyezett halászhajók jegyzékében, és ha rendelkeznek a madagaszkári hatóságok által a partnerségi megállapodás és e jegyzőkönyv értelmében kiállított halászati engedéllyel.

2.   A madagaszkári hatóságok kizárólag a partnerségi megállapodás és e jegyzőkönyv alapján állítanak ki halászati engedélyt az uniós halászhajók részére; a megállapodás keretén kívül ilyen hajókra vonatkozó engedélyek, különösen magánengedélyek kiállítása tilos.

3.   A madagaszkári halászati övezetben történő halászatra engedéllyel rendelkező európai uniós hajók tevékenységei Madagaszkár törvényeinek és rendeleteinek a hatálya alá tartoznak, hacsak ez a jegyzőkönyv és annak melléklete erről másképpen nem rendelkezik.

4.   A Felek értesítik egymást a halászati politikájukban és szabályozásukban bekövetkezett minden változásról.

11. cikk

Felfüggesztés

1.   E jegyzőkönyv végrehajtása, beleértve a pénzügyi hozzájárulás kifizetését, a Felek egyike által egyoldalúan felfüggeszthető a megállapodás 3. cikkében és e jegyzőkönyv 3. cikkében felsorolt feltételek nem teljesülése esetén, valamint a következő esetekben:

1.1.

vis maior;

1.2.

a Felek között súlyos és megoldatlan vita merül fel a megállapodás és e jegyzőkönyv alkalmazásával vagy végrehajtásával kapcsolatban;

1.3.

az Európai Unió a 4. cikk 2.1. pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás kifizetését az e jegyzőkönyv 6. cikkében leírtaktól eltérő okból nem teljesíti.

2.   Az e jegyzőkönyv 3. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek nem teljesülése miatti felfüggesztésre csak a Cotonoui Megállapodás 9. cikkében előírt emberi jogok lényeges és alapvető elemeinek megsértésével összefüggésben megkezdett, az említett megállapodás 96. cikke szerinti konzultációs mechanizmusok életbe lépése esetén kerülhet sor.

3.   Ha a jegyzőkönyv alkalmazását az e cikk (2) bekezdésében említettektől eltérő okokból kell felfüggeszteni, az érintett fél a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három hónappal írásbeli értesítést küld szándékáról.

4.   A jegyzőkönyvnek az e cikk (2) bekezdésében említett okokból történő felfüggesztése a felfüggesztésre vonatkozó határozat meghozatalakor azonnal alkalmazandó.

5.   Felfüggesztés esetén a Felek folytatják a konzultációt a vita békés rendezése érdekében. Amennyiben a vitát sikerült rendezni, folytatódik a jegyzőkönyv alkalmazása, és a pénzügyi hozzájárulás összegét arányosan és időarányosan csökkenteni kell azon időtartam függvényében, amelyre a jegyzőkönyv alkalmazását felfüggesztették.

6.   Az európai uniós halászhajók madagaszkári halászati övezetben folytatott minden tevékenységét a felfüggesztés teljes időtartama alatt szüneteltetni kell.

12. cikk

Megszűnés

1.   E jegyzőkönyv felmondásához az érintett fél legalább hat hónappal a felmondás hatálybalépésének időpontja előtt írásban értesíti a másik felet erre irányuló szándékáról.

2.   Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek.

13. cikk

Bizalmas adatkezelés

1.   Madagaszkár és az Európai Unió vállalja, hogy a megállapodás alkalmazása során kapott, az európai uniós halászhajókkal és azok tevékenységével összefüggő név szerinti adatokat mindenkor a titoktartási és adatvédelmi rendelkezéseik maradéktalan tiszteletben tartásával kezelik.

2.   A Felek gondoskodnak arról, hogy csupán a madagaszkári halászati övezetekben folytatott halászatra vonatkozó összesített adatokat hozzák nyilvánosságra, az IOTC idevágó rendelkezéseit tiszteletben tartva.

3.   Azokat az adatokat, amelyek esetleg titkosnak minősülhetnek, az illetékes hatóságok kizárólag a megállapodás végrehajtása érdekében, valamint a halászati gazdálkodás, nyomon követés, ellenőrzés és felügyelet céljára használhatják fel.

14. cikk

Elektronikus adatcsere

1.   Madagaszkár és az Európai Unió vállalja, hogy késedelem nélkül létrehozza a megállapodás végrehajtásával összefüggő minden információ és dokumentum elektronikus cseréjéhez szükséges számítógépes rendszereket. Minden elektronikus adatcsere kézhezvételét vissza kell igazolni.

2.   Valamely dokumentum elektronikus változatát minden esetben a papíralapú változatával egyenértékűnek kell tekinteni.

3.   Madagaszkár és az Európai Unió haladéktalanul értesíti egymást a számítógépes rendszerek bárminemű meghibásodásáról. Ilyen esetben automatikusan a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó valamennyi információ és dokumentum papírváltozatát kell használni.

15. cikk

Ideiglenes alkalmazás

Ez a jegyzőkönyv aláírásának napjától, de legkorábban 2015. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

az Európau Unió részéről

a Madagaszkári Köztársaság részről


MELLÉKLET

Az európai uniós hajók által Madagaszkár halászati övezetében folytatott halászati tevékenységekre irányadó feltételek

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.   Az illetékes hatóság kijelölése

E melléklet alkalmazásában és ellenkező megjelölés hiányában az Európai Unióra (EU) vagy a Madagaszkári Köztársaságra (Madagaszkár) az illetékes hatóság címén történő hivatkozás az alábbiakat jelenti:

1.1.

az EU esetében: az Európai Bizottság, adott esetben az EU madagaszkári küldöttsége révén,

1.2.

Madagaszkár esetében: a halászati erőforrásokért és a halászatért felelős minisztérium.

2.   Halászati engedély

E melléklet rendelkezéseinek alkalmazásában nincs különbség a „halászati engedély” fogalma és a „jogosítvány” madagaszkári jogszabályokban meghatározott fogalma között.

3.   Madagaszkár halászati övezete

3.1.

Madagaszkári halászati övezetnek minősülnek a madagaszkári vizek azon részei, amelyek vonatkozásában Madagaszkár engedélyezi az uniós halászhajók által végzett halászati tevékenységeket.

3.1.1.

A madagaszkári halászati övezet és az alapvonal földrajzi koordinátái e jegyzőkönyv mellékletének 3. függelékében szerepelnek.

3.1.2.

A hatályos madagaszkári jogszabályoknak megfelelően a halászati tilalom hatálya alatt álló övezeteket – például a nemzeti parkokat, védett tengeri területeket és ívóhelyeket – a 4. függelék ismerteti.

3.2.

A jegyzőkönyvben és mellékletében foglalt minden rendelkezés az alábbi rendelkezések sérelme nélkül kizárólag Madagaszkár 3. függelékben meghatározott halászati övezetében alkalmazandó:

3.2.1.

A kerítőhálós tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók esetében az uniós hajók halászati tevékenységeiket az alapvonaltól számított 20 tengeri mérföldön kívül eső vizeken folytathatják.

3.2.2.

A madagaszkári halászok által használt, lehorgonyzott, halcsoportosulást előidéző eszközök (FAD) körül 3 mérföldes védőövezet kerül kialakításra, ahová az uniós hajók nem léphetnek be. Madagaszkár ismerteti az EU-val a 17 tengeri mérföldes sávon kívül lehorgonyzott FAD-ok földrajzi helyzetét, és azt feltünteti az európai uniós hajók számára kiállított halászati engedélyeken.

3.2.3.

Ezen túlmenően a Leven-padot és a Castor-padot övező vizeken – amelyek koordinátáit a 4. függelék tartalmazza – kizárólag a madagaszkári kisüzemi és hagyományos halászati tevékenységek folytathatók.

4.   Ügynök kijelölése

Minden, e jegyzőkönyv értelmében halászati engedélyt szerezni szándékozó uniós hajótulajdonost egy Madagaszkárban letelepedett ügynöknek kell képviselnie.

5.   A hajótulajdonosok általi kifizetések rendeltetési számlája

Madagaszkár a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapját megelőzően közli az Európai Unióval az államkincstár azon bankszámlájának az adatait, amelyre az uniós hajótulajdonosok a megállapodás keretében folyósítandó pénzösszegeket befizetik. A banki átutalásokkal járó költségeket a hajótulajdonosok viselik.

6.   Kapcsolattartók

Az e jegyzőkönyv végrehajtása kapcsán a Felek számára hasznos kapcsolattartási adatokat a 9. függelék tartalmazza.

II. FEJEZET

HALÁSZATI ENGEDÉLYEK

1.   A halászati engedély kiadásának előfeltétele – Jogosult hajók

A megállapodás 6. cikke szerinti halászati engedélyek kibocsátásának az a feltétele, hogy a hajónak szerepelnie kell az európai uniós halászhajók nyilvántartásában és az IOTC által engedélyezett halászhajók jegyzékében. További feltétel, hogy a hajóparancsnok vagy a hajó nem tartozhat olyan halászati tilalom hatálya alá, amelyet a madagaszkári halászati övezetben végzett tevékenységei miatt szabtak ki.

2.   Halászati engedély iránti kérelem

2.1.

Az Európai Unió elektronikus úton – egy példányt az EU madagaszkári küldöttségének elküldve – Madagaszkár elé terjeszti minden olyan hajó halászati engedély iránti kérelmét, amely a megállapodás keretében halászni kíván.

2.2.

A kérelmeket az e melléklet 1. függelékében szereplő mintának megfelelő nyomtatványon kell benyújtani.

2.3.

Minden első ízben benyújtott engedélykérelemhez, illetve az érintett hajó műszaki jellemzőinek módosítását követően benyújtott minden egyes engedélykérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

az érvényességi időszakra esedékes előzetes átalánydíj befizetéséről szóló igazolás,

egy nemrégiben készült, a hajót oldalnézetből mutató színes, legalább 15 cm × 10 cm méretű fénykép;

adott esetben az EU illetékes hatósága által kiállított, a hajó egészségügyi engedélyezésének vagy nyilvántartásba vételének igazolása.

2.4.

Azoknál a hajóknál, amelyeknél a műszaki jellemzők nem változtak, a halászati engedély hatályos jegyzőkönyv alapján történő megújításakor a vonatkozó kérelemhez csak az előzetes átalánydíj megfizetéséről szóló igazolást kell csatolni.

3.   Díj és előzetes átalánydíj

3.1.

A kerítőhálós tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók esetében a Madagaszkár halászati övezetében halászott zsákmány tonnája után euróban fizetendő díj összege a következőképpen kerül meghatározásra:

60 EUR/tonna az alkalmazás első két évében;

70 EUR/tonna az alkalmazás utolsó két évében.

3.2.

A halászati engedélyeket a következő előzetes átalányösszegeknek az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő befizetését követően kell kiállítani:

 

A kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében:

hajónként 11 400 EUR, amely az alkalmazás első két évében évi 190 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg;

hajónként 13 300 EUR, amely az alkalmazás utolsó két évében évi 190 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg.

 

A 100 BT-nál nagyobb bruttó tonnatartalmú felszíni horogsoros hajók esetében:

hajónként 3 600 EUR, amely az alkalmazás első két évében évi 60 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg;

hajónként 4 200 EUR, amely az alkalmazás utolsó két évében évi 60 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg.

 

A legfeljebb 100 BT-s bruttó tonnatartalmú felszíni horogsoros hajók esetében:

hajónként 2 400 EUR, amely az alkalmazás első két évében évi 40 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg;

hajónként 2 800 EUR, amely az alkalmazás utolsó két évében évi 40 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg.

3.3.

Az előzetes átalánydíj összegének minden helyi és nemzeti adót tartalmaznia kell, kivéve a kikötői illetékeket, a kirakodási és átrakási díjakat és a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos járulékokat.

4.   A halászati engedély kiadása

4.1.

A 2. pont szerinti halászati engedélykérelmek kézhezvételét követően Madagaszkárnak 20 munkanap áll rendelkezésére ahhoz, hogy kiadja a halászati engedélyt azon európai uniós halászhajók számára, amelyek kérelmét a 2.2., a 2.3. és a 2.4. pontban foglaltak szerint megfelelőnek ítélte.

4.2.

A kiadott halászati engedélyek eredeti példányait az EU madagaszkári küldöttségén keresztül haladéktalanul el kell küldeni a hajótulajdonosoknak vagy madagaszkári ügynökeiknek.

4.3.

A halászati engedély egy másolati példányát elektronikus úton haladéktalanul el kell küldeni az EU madagaszkári küldöttségének, valamint a hajótulajdonosoknak vagy ügynökeiknek. A fedélzeten tartott másolati példány a halászati engedély kibocsátásának napjától számítva legfeljebb 60 naptári napig érvényes. Ezen időszak letelte után a halászati engedély eredeti példányát kell a fedélzeten tartani.

5.   A halászati engedély átruházása

5.1.

A halászati engedélyt egy meghatározott hajó nevére kell kiállítani, és az engedély nem ruházható át.

5.2.

Az EU kérésére és igazolt vis maior – például egy hajó elveszítése vagy súlyos műszaki meghibásodás miatt a forgalomból való hosszabb ideig történő kivonása – esetén azonban a hajó halászati engedélye újabb díj fizetése nélkül pótolható egy másik, a pótolandó hajóéval azonos kategóriába tartozó hajó nevére kiállított új halászati engedéllyel.

5.3.

Ebben az esetben a madagaszkári halászati övezetben ejtett fogások mennyiségének egy esetleges kiegészítő díjfizetés meghatározása céljából történő kiszámításakor a két hajó összfogásának összegét kell figyelembe venni.

5.4.

Az érvénytelenített halászati engedélyt a pótolt hajó tulajdonosának vagy ügynökének az Európai Unió madagaszkári küldöttségén keresztül vissza kell adnia Madagaszkár halászati felügyelő központjának.

5.5.

Az új halászati engedély azon a napon lép hatályba, amikor az érvénytelenített halászati engedélyt visszajuttatják Madagaszkár halászati felügyelő központjának. Az EU küldöttségét tájékoztatni kell a halászati engedély átruházásáról.

6.   A halászati engedély érvényességi ideje

6.1.

A halászati engedélyt egyéves időszakra kell kiállítani.

6.2.

Az engedélyek megújíthatók.

6.3.

Amennyiben az ideiglenes alkalmazás kezdőnapja nem 2015. január 1-je, a halászati engedélyek érvényességi időszaka kezdetének megállapításához éves időszak alatt az alábbiak értendők:

a jegyzőkönyv alkalmazásának első évében a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapja és ugyanazon év december 31. közötti időszak;

ezt követően minden teljes naptári év;

a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében a január 1. és a jegyzőkönyv lejárati dátuma közötti időszak.

7.   Fedélzeten tartandó dokumentumok

Amikor a halászhajó madagaszkári vizeken vagy kikötőkben tartózkodik, a következő dokumentumokat kell mindenkor a fedélzeten tartani:

a halászati engedély eredeti példánya; mindazonáltal az eredeti példány kézhezvételéig 60 naptári napon keresztül a halászati engedély e fejezet 4.3. pontjában említett másolata tanúsítja, hogy a hajó halászatra jogosult;

a hajó hajózási engedélye vagy a hajó lobogója szerinti hatóság által kiállított, a hajózási engedéllyel egyenértékű dokumentum;

a halászhajó kapacitási terve naprakész alaprajz vagy leírás formájában, különösen kitérve a halraktárak számára és azok köbméterben kifejezett tárolókapacitására.

8.   Segédhajók

8.1.

Az EU kérésére és a madagaszkári hatóságok által végrehajtott vizsgálat után Madagaszkár a halászati engedéllyel rendelkező európai uniós halászhajók számára engedélyezi segédhajók igénybevételét.

8.2.

A segédhajóknak az EU valamely tagállamának lobogója alatt kell közlekedniük, és nem rendelkezhetnek halfogásra alkalmas eszközökkel. A segédhajók tevékenysége nem foglalhatja magában az üzemanyag-feltöltést és a fogások átrakását.

8.3.

A segédhajókra a halászati engedély iránti kérelmek benyújtását szabályozó, az e fejezetben említett eljárás vonatkozik, a rájuk alkalmazandó mértékben. Madagaszkár elkészíti az engedélyezett segédhajók jegyzékét, és haladéktalanul átadja azt az EU-nak.

8.4.

A segédhajó engedélyezésének éves díja 3 500 EUR.

III. FEJEZET

TECHNIKAI ÁLLOMÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

1.

A madagaszkári halászati övezetben halászatra engedéllyel rendelkező európai uniós hajók kötelesek betartani az összes technikai állományvédelmi intézkedést, az IOTC határozatait és ajánlásait és mindazokat a hatályos madagaszkári jogszabályokat, amelyek rájuk vonatkoznak.

2.

A halászati engedéllyel rendelkező hajókra az övezet, a halászeszközök és a járulékos fogások tekintetében alkalmazandó technikai állományvédelmi intézkedéseket a halászat egyes kategóriáira vonatkozóan az e melléklet 2. függelékében foglalt adatlapok határozzák meg.

3.

A madagaszkári halászati övezetben folytatott halászati műveletek során – a természetes anyagokból kialakított sodródó, halcsoportosulást előidéző eszközök (FAD) kivételével – az olyan halászati segédeszközök használatát, amelyek megváltoztatják a nagy távolságra vándorló fajok viselkedését és az ilyen fajok egyedeinek a segédeszköz alatt vagy annak közelében történő csoportosulását idézik elő, az ún. környezetbarát mesterséges sodródó FAD-okra kell korlátozni, amelyeket úgy kell megtervezni, megépíteni és használni, hogy azokba ne akadjanak bele a cetfélék, a cápák és a teknősök. E segédeszközöket biológiailag lebontható anyagokból kell megépíteni. A sodródó mesterséges FAD-ok kihelyezésének és használatának összhangban kell lennie az IOTC idevágó határozataival és ajánlásaival.

IV. FEJEZET

1. SZAKASZ:

A fogások és halászati erőkifejtés bejelentésének rendje

1.   Halászati napló

1.1.

A megállapodás keretében halászó európai uniós hajók parancsnokai kötelesek az IOTC horogsoros és kerítőhálós hajókra vonatkozó határozatainak megfelelő halászati naplót vezetni.

1.2.

A hajóparancsnok a halászati naplót minden olyan napra vonatkozóan kitölti, amelyet a hajó Madagaszkár halászati övezetében tölt.

1.3.

A hajóparancsnok minden nap feljegyzi a halászati naplóba a kifogott és fedélzeten tartott – a FAO hárombetűs kódjával azonosított – fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett mennyiségét. A főbb fajok esetében a hajóparancsnok ezenkívül köteles megjelölni a járulékos fogásokat és a visszadobott mennyiséget, valamint azt is, ha nem történt fogás.

1.4.

A halászati naplót olvashatóan, nagybetűkkel kell kitölteni, és azt a hajóparancsnoknak alá kell írnia.

1.5.

A halászati naplóban rögzített adatok pontosságáért a hajóparancsnok felel.

2.   A fogások bejelentése

2.1.

A hajó fogásait a hajóparancsnok a Madagaszkár halászati övezetében töltött időszakra vonatkozó halászati naplóinak a madagaszkári hatóságok részére történő átadásával jelenti be.

2.2.

Az e szakasz 3. pontja szerinti, a halászati tevékenységekre vonatkozó adatok közlésére szolgáló elektronikus jelentéstételi rendszer bevezetéséig a halászati naplókat az alábbi módok egyikén kell átadni:

2.2.1.

valamely madagaszkári kikötőn történő áthaladáskor minden egyes halászati napló eredeti példányát be kell nyújtani Madagaszkár helyi képviselőjének, aki annak átvételét írásban igazolja;

2.2.2.

ha a hajó anélkül hagyja el Madagaszkár halászati övezetét, hogy kikötne valamely madagaszkári kikötőben, minden egyes halászati napló eredeti példányát a következők szerint kell elküldeni:

azonnal, szkennelt formában, elektronikus úton a Madagaszkár illetékes hatóságai által közölt e-mail címekre,

vagy ennek hiányában

faxon, a Madagaszkár illetékes hatóságai által közölt faxszámokra, vagy

bármely más kikötőbe való megérkezést követő 7 munkanapon belül, de legkésőbb a madagaszkári halászati övezet elhagyását követő 15 munkanapon belül a 9. függelékben szereplő címre elküldött postai küldeményben.

2.3.

A hajóparancsnok minden halászati napló egy példányát megküldi az EU részére, valamint a hajó lobogója szerinti állam illetékes hatóságának. A hajóparancsnok ezenkívül minden halászati napló egy példányát megküldi a következők részére:

USTA – Unité statistique thonière d'Antsiranana,

valamint az alábbi tudományos intézetek egyikének is:

Institut de recherche pour le développement (IRD),

Instituto Español de Oceanografia (IEO),

Instituto Português do Mar e da Atmosféra (IPMA).

2.4.

Ha a hajó halászati engedélyének érvényességi időszaka alatt visszatér Madagaszkár halászati övezetébe, újabb fogási jelentést kell készíteni.

2.5.

A fogási jelentésre vonatkozó rendelkezések be nem tartása esetén Madagaszkár a hiányzó fogási nyilatkozat beérkezéséig felfüggesztheti az érintett hajó halászati engedélyét, és a hajótulajdonost az e célból a hatályos madagaszkári jogszabályban előírt vonatkozó rendelkezések szerint szankcióval sújthatja. Ismételt jogsértés esetén Madagaszkár megtagadhatja a halászati engedély megújítását.

2.6.

Madagaszkár a hajótulajdonos értesítésekor tájékoztatja az Európai Uniót az ilyen összefüggésben alkalmazott mindennemű szankcióról.

3.   A halászati adatok elektronikus bejelentésére szolgáló rendszer (ERS) működésbe lépése

A két fél megállapodik arról, hogy a 8. függelékben szereplő irányvonalak alapján a halászati adatok elektronikus bejelentésére szolgáló rendszert vesz igénybe. A Felek célul tűzik ki, hogy az e jegyzőkönyv alkalmazásának kezdetét követő hat hónapon belül működésbe léptetik a rendszert.

4.   A fogások és az alkalmazott halászati erőkifejtés negyedéves és éves bejelentése

4.1.   Negyedéves nyilatkozatok

4.1.1.

Amennyiben az e szakasz 3. pontjában említett, a halászati adatok elektronikus bejelentésére szolgáló rendszer nem üzemel, az EU az e melléklet 5. függelékében található minta alapján – az e jegyzőkönyvben meghatározott egyes kategóriákra és az előző negyedév hónapjaira vonatkozóan – minden negyedév harmadik hónapjának vége előtt közli Madagaszkárral a fogások és az alkalmazott halászati erőkifejtés (tengeren töltött napok száma) adatait.

4.1.2.

Ezek a hajónaplókból származó összesített adatok ideiglenesnek tekintendők mindaddig, amíg az EU közli a fogásokról és a halászati erőkifejtésről szóló végleges éves kimutatást.

4.2.   Éves nyilatkozatok

4.2.1.

Az EU a madagaszkári halászati övezetben folytatott halászatra engedéllyel rendelkező valamennyi kerítőhálós és felszíni horogsoros tonhalhalászhajóra vonatkozóan a fogásokat és az alkalmazott halászati erőkifejtést (tengeren töltött napok száma) fajok és hónapok szerinti bontásban ismertető éves nyilatkozatot készít a lobogó szerinti állam nemzeti hatóságai által hitelesített fogási adatok alapján, illetve a fent említett európai uniós halászati kutatóintézetek által – a hajónaplókban, a kirakodási és értékesítési bizonylatokban foglalt adatok és adott esetben a tudományos megfigyelési jelentések összevetésével – elkészített elemzés nyomán.

4.2.2.

Az Európai Unió halászati kutatóközpontjai által a madagaszkári halászati övezetben ejtett fogások mennyiségének és összetételének elemzéséhez alkalmazott módszert meg kell osztani az Unité Statistique Thonière d'Antsiranana intézettel, a madagaszkári halászati felügyelőközponttal, valamint a halászati erőforrásokért és a halászatért felelős minisztérium statisztikai és tervezési igazgatóságával.

5.   A kerítőhálós tonhalhalászhajókra és a felszíni horogsoros hajókra vonatkozó díjkimutatás

5.1.

Az EU az e szakasz 4.2. pontja szerinti, a fogásokra és az alkalmazott halászati erőkifejtésre vonatkozó éves nyilatkozat alapján, a madagaszkári halászati övezetben az előző évben halászatra engedéllyel rendelkező minden kerítőhálós és felszíni horogsoros tonhalhalászhajóra vonatkozóan megállapítja az adott hajó által az előző naptári évi halászati idény után fizetendő díjak végleges kimutatását.

5.2.

Az EU a fogásokra és az alkalmazott halászati erőkifejtésre vonatkozó éves nyilatkozatot és a fizetendő díjak végleges kimutatását visszaigazolás céljából a fogások évét követő év július 31. napja előtt megküldi Madagaszkárnak.

5.3.

Madagaszkár tájékoztatja az EU-t a nyilatkozatok és a kimutatás kézhezvételéről, és az általa szükségesnek ítélt kérdésekben az EU magyarázatát kérheti.

5.3.1.

Ebben az esetben az EU megkeresi a lobogó szerinti állam hatóságait és az EU illetékes nemzeti intézeteit, és 20 munkanapon belül elküldi a kért kiegészítő információkat Madagaszkárnak.

5.3.2

Adott esetben össze lehet hívni a tudományos munkacsoport külön ülését, amelyre meghívást kapnak az EU és Madagaszkár illetékes nemzeti intézeteinek képviselői, és ahol megvizsgálják a fogásokra vonatkozó adatokat és az információk összevetéséhez használt módszereket.

5.4.

Madagaszkárnak az e szakasz 5.3. pontjában említett értesítési határnapot követően 30 munkanap áll rendelkezésére ahhoz, hogy igazoló dokumentumok alapján kifogással éljen a fogásokra és az alkalmazott halászati erőkifejtésre vonatkozó éves nyilatkozattal és a fizetendő díjak végleges kimutatásával szemben.

5.4.1.

Nézeteltérés esetén a Felek a vegyes bizottság keretén belül egyeztetnek egymással.

5.4.2.

Kifogás hiányában és az említett határidő elmúltával a Felek a fogásokra és a halászati erőkifejtésre vonatkozó éves nyilatkozatot és a végleges kimutatást elfogadottnak tekintik.

5.5.

Ha a végleges díjkimutatás összege meghaladja a halászati engedély megszerzéséért előzetesen befizetett átalánydíjat, a hajótulajdonos a fennmaradó összeget legkésőbb az adott év szeptember 30. napjáig megfizeti Madagaszkárnak. Ha a végleges díjkimutatás összege kevesebb az előzetes átalánydíjnál, a fennmaradó összeget nem térítik vissza a hajótulajdonosnak.

2. SZAKASZ:

A madagaszkári halászati övezetbe való belépés és az onnan való kilépés

1.

Az e jegyzőkönyv keretében Madagaszkár halászati övezetében tevékenységet folytató európai uniós halászhajók parancsnokai a madagaszkári halászati övezetbe való belépésre vagy az onnan való kilépésre vonatkozó szándékukról legalább három órával a belépés vagy kilépés előtt értesítik az illetékes madagaszkári hatóságokat.

2.

A madagaszkári halászati övezetbe való belépésre és az onnan való kilépésre vonatkozó értesítés küldésekor a hajóparancsnokoknak – a 8. függelék 2. szakaszában foglalt rendelkezések sérelme nélkül – egyúttal meg kell adniuk földrajzi helyzetüket és az adott pillanatban már a fedélzeten található, az egyes fajok hárombetűs FAO-kódjával azonosított fogások élőtömeg-kilogrammban vagy szükség esetén egyedszámban kifejezett becsült mennyiségét. Ezeket a közléseket e-mail, fax vagy rádióüzenet útján kell megküldeni a 9. függelékben szereplő címekre.

3.

Az elektronikus üzenet átvételét a madagaszkári hatóságok válasz e-mailben visszaigazolják.

4.

Ha egy hajót olyan halászati tevékenységen érnek tetten, amelyről nem értesítette Madagaszkár halászati felügyelő központját, e hajót halászati engedéllyel nem rendelkező hajónak kell tekinteni és esetében a hatályos madagaszkári jogszabályokban előírt szankciókat kell alkalmazni.

5.

Madagaszkár halászati felügyelő központjának e-mail címét, fax- és telefonszámát, valamint rádiós elérhetőségét a halászati engedélyhez mellékelik.

6.

Madagaszkár haladéktalanul tájékoztatja az EU-t és az érintett hajókat az e-mail cím, a faxszám vagy a rádiófrekvencia bárminemű változásáról.

3. SZAKASZ:

Átrakás és kirakodás

1.

Tilos a tengeren átrakási műveleteket végezni.

2.

Az átrakási műveleteket a madagaszkári vizeken az erre kijelölt madagaszkári kikötőben lehet végrehajtani a Madagaszkár halászati felügyelő központja által előzetesen kiadott engedély birtokában, madagaszkári halászati ellenőrök felügyelete alatt.

3.

Az átrakási műveleteket a kerítőhálós hajóknak Antsiranana kikötőjében, a horogsoros hajóknak pedig Toliary, Ehoala, Toamasina és Mahajanga halászkikötőjében kell végrehajtaniuk.

4.

A fogásokat egy madagaszkári kikötőben kirakodni vagy átrakni szándékozó uniós hajótulajdonosok vagy ügynökeik kötelesek legalább 72 órával az adott művelet megkezdése előtt jelenteni egyidejűleg Madagaszkár halászati felügyelő központjának és kikötői hatóságának a következő adatokat:

a fogásait átrakni vagy kirakodni szándékozó halászhajó neve és sorszáma az IOTC halászhajó-nyilvántartásában;

az átrakási vagy kirakodási kikötő, valamint adott esetben a szállítóhajó neve;

az átrakás vagy kirakodás várható napja és időpontja;

a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett, átrakni vagy kirakodni szándékozott mennyisége;

az átrakott vagy kirakodott fogások rendeltetési helye.

5.

Madagaszkár halászati felügyelő központja az e szakasz 4. pontjában említett információk megvizsgálását követően és a bejelentést követő 24 órán belül előzetes átrakási vagy kirakodási engedélyt állít ki a hajótulajdonos vagy ügynöke számára.

6.

Az átrakás és a kirakodás a madagaszkári halászati övezet elhagyásának minősül. E tekintetben az e fejezet 2. szakaszában említett rendelkezések alkalmazandók.

7.

Az átrakást vagy a kirakodást követően a hajótulajdonos vagy ügynöke köteles bejelenteni, hogy folytatni kívánja-e a halászati tevékenységet Madagaszkár halászati övezetében, vagy el kívánja hagyni a madagaszkári halászati övezetet.

8.

Tilos Madagaszkár halászati övezetében olyan átrakási vagy kirakodási műveleteket végezni, amelyek nincsenek összhangban az e szakasz 1–7. pontjaiban foglalt rendelkezésekkel. Az e rendelkezést megsértők a hatályos madagaszkári jogszabályokban előírt szankciókkal sújthatók.

9.

Az IOTC vonatkozó határozatának megfelelően a madagaszkári kikötőkben kirakodó uniós kerítőhálós hajók járulékos halfogásaikat a helyi feldolgozó vállalkozásoknak helyi piaci áron kínálják megvásárlásra. Az európai uniós halászhajók tulajdonosainak kérésére a madagaszkári halászati erőforrásokért és halászatért felelős minisztérium regionális igazgatóságai átadják a helyi feldolgozó vállalkozások jegyzékét és kapcsolatfelvételi adatait.

10.

Azok az európai uniós tonhalhalászóhajók, amelyek fogásaikat valamelyik madagaszkári kikötőben szándékoznak kirakodni, a madagaszkári halászati övezetben az érintett hajóra vonatkozó halászati kategória keretében kifogott zsákmány után fizetendő díjnak az e melléklet II. fejezetének 3.1. pontjában feltüntetett összegéből tonnánként 5 EUR összegű engedményben részesülnek. További tonnánkénti 5 EUR-s engedményt kapnak, ha a halászati termékeket madagaszkári feldolgozóüzemben adják el.

4. SZAKASZ:

Műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS)

1.   A hajó helyzetmeghatározási jelentései – VMS-rendszer

1.1.

A halászati engedéllyel rendelkező európai uniós halászhajóknak műholdas hajómegfigyelési rendszerrel (Vessel Monitoring System – VMS) kell rendelkezniük, amely földrajzi helyzetüket automatikusan és folyamatosan, minden órában közli a lobogójuk szerinti állam halászati felügyelő központjával.

1.2.

Minden helyzetmeghatározási jelentést az e melléklet 7. függelékében található mintának megfelelően kell elkészíteni, és annak tartalmaznia kell:

a hajó azonosító jelét;

a halászhajó utolsó mért földrajzi helyzetét (földrajzi hosszúság és szélesség) 500 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os konfidenciaintervallummal;

a földrajzi helyzet feljegyzésének napját és időpontját;

a hajó sebességét és irányát.

1.3.

A madagaszkári halászati övezetbe való belépést követően regisztrált első földrajzi helyzetet az „ENT” kóddal kell azonosítani. Minden ezt követő földrajzi helyzetet a „POS” kóddal kell azonosítani a madagaszkári halászati övezetből való kilépést követően regisztrált első földrajzi helyzet kivételével, amelyet az „EXI” kóddal kell azonosítani.

1.4.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja biztosítja a helyzetmeghatározási jelentések automatikus feldolgozását és – adott esetben – elektronikus továbbítását. A helyzetmeghatározási jelentéseket biztonságos módon kell feljegyezni és három évig meg kell őrizni.

2.   A hajó általi üzenetküldés a VMS-rendszer meghibásodása esetén

2.1.

A hajóparancsnoknak meg kell győződnie arról, hogy hajójának VMS-rendszere mindenkor teljes mértékben működőképes-e, illetve hogy a helyzetmeghatározási jelentések megfelelően eljutnak-e a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjához.

2.2.

Meghibásodott VMS-rendszerrel rendelkező uniós hajók nem léphetnek be Madagaszkár halászati övezetébe.

2.3.

A madagaszkári halászati övezetbe való belépést követően bekövetkezett meghibásodás esetén a hajó VMS-rendszerét tizenöt napon belül meg kell javítani vagy ki kell cserélni. E határidő leteltével a hajó nem halászhat tovább a madagaszkári halászati övezetben.

2.4.

A Madagaszkár halászati övezetében hibás VMS-rendszerrel halászó hajóknak az e szakasz 1.2. pontja szerinti valamennyi kötelező információt tartalmazó helyzetmeghatározási jelentésüket e-mail, fax vagy rádió útján legalább négyóránként meg kell küldeniük a lobogó szerinti állam és Madagaszkár halászati felügyelő központjának.

3.   A helyzetmeghatározási jelentések biztonságos közlése Madagaszkárral

3.1.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja automatikusan továbbítja az érintett hajók helyzetmeghatározási jelentéseit Madagaszkár halászati felügyelő központjának. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja és Madagaszkár kölcsönösen kicserélik kapcsolattartási e-mail címeiket, és haladéktalanul tájékoztatják egymást az e címekben bekövetkező mindennemű változásról.

3.2.

A lobogó szerinti állam és Madagaszkár halászati felügyelő központjai között a helyzetmeghatározási jelentések továbbítása biztonságos kommunikációs rendszeren keresztül, elektronikus úton történik.

3.3.

Madagaszkár halászati felügyelő központja haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az EU-t a halászati engedéllyel rendelkező valamely hajó egymást követő helyzetmeghatározási jelentéseinek fogadásában bekövetkező minden kiesésről, amennyiben az érintett hajó nem jelentette be a madagaszkári halászati övezetből való kilépését.

4.   A kommunikációs rendszer hibás működése

4.1.

Madagaszkár biztosítja, hogy elektronikus berendezései kompatibilisek legyenek a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának elektronikus berendezéseivel, és haladéktalanul tájékoztatja az EU-t e berendezéseinek a kommunikációt és a helyzetmeghatározási jelentések fogadását érintő minden meghibásodásáról, hogy a legrövidebb időn belül műszaki megoldást lehessen találni a problémára.

4.2.

Minden esetleges vitát a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

4.3.

A hajóparancsnok tekintendő felelősnek a hajó VMS-rendszerének minden bizonyított manipulálásáért, amelynek célja a rendszer működésének megzavarása vagy a helyzetmeghatározási jelentések meghamisítása. Minden jogszabálysértés a Madagaszkár hatályos jogszabályaiban előírt szankciókkal sújtandó.

5.   A helyzetmeghatározási jelentések küldési gyakoriságának módosítása

5.1.

Amennyiben bizonyos okirati bizonyítékok jogsértésre utalnak, Madagaszkár halászati felügyelő központja – az Uniónak is másolatot küldve – kérheti a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjától, hogy meghatározott kivizsgálási időszak időtartamára csökkentse harminc percre a hajó jelentésküldési intervallumát.

5.2.

Az okirati bizonyítékokat Madagaszkár halászati felügyelő központja megküldi a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának és az Uniónak.

5.3.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja haladéktalanul a fokozott gyakoriság szerint továbbítja az érintett hajó helyzetmeghatározási jelentéseit Madagaszkár halászati felügyelő központja részére.

5.4.

A vizsgálati eljárás befejezéséről Madagaszkár halászati felügyelő központja azonnal értesíti a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az EU-t.

5.5.

A meghatározott kivizsgálási időszak végén Madagaszkár halászati felügyelő központja tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az Uniót az esetleg szükséges nyomonkövető intézkedésekről.

6.   A VMS-üzenetek érvényessége jogvita esetén

A Felek közötti vita esetén kizárólag a VMS-rendszer által elküldött helyzetmeghatározási adatok hitelesek.

5. SZAKASZ:

Megfigyelők

1.   A halászati tevékenységek megfigyelése

1.1.

Mindkét fél elismeri, hogy fontos tiszteletben tartani az IOTC vonatkozó határozataiban a tudományos megfigyelőprogram tekintetében megállapított kötelezettségeket.

1.2.

E kötelezettségek betartása céljából a megfigyelőkre vonatkozó rendelkezések a következők:

1.2.1.

A madagaszkári hatóságok kérésére a madagaszkári halászati övezetben folytatott halászatra engedéllyel rendelkező európai uniós halászhajók (az I. fejezetben meghatározott egyes halászati kategóriákban halászatra engedéllyel rendelkező összes hajó 10 %-a) megfigyelőket vesznek fel a fedélzetre.

1.2.2.

A megfigyelők feladata, hogy felügyeljék az IOTC 1.1. pontban említett határozataiban megállapított rendelkezések végrehajtását, valamint gondoskodjanak minden szükséges, az illetékes madagaszkári nemzeti intézet vagy a közös tudományos munkacsoport által meghatározott tudományos információ összegyűjtéséről.

1.2.3.

A megfigyelőket Madagaszkár illetékes hatóságai jelölik ki.

1.3.

A legfeljebb 100 BT-s bruttó tonnatartalmú hajók mentesülnek az e szakaszban meghatározott rendelkezések alól.

2.   Kijelölt hajók és megfigyelők

2.1.

A halászati engedélyek kibocsátásakor Madagaszkár, a fenti 1.2.2. pontban meghatározott célkitűzések tiszteletben tartása mellett, összeállítja és adott esetben aktualizálja a megfigyelő felvételére kiválasztott hajók jegyzékét.

2.2.

Összeállítása vagy aktualizálása után ezt a jegyzéket Madagaszkár e-mailben haladéktalanul elküldi az EU-nak. Ha a kiválasztott hajók valamelyikén – elsősorban a kalózakciókkal összefüggő – biztonsági követelmények miatt nincs elegendő hely, az Európai Unió és Madagaszkár e helyzet figyelembevétele érdekében – ugyanakkor biztosítva az 1.2.1. pontban foglalt célkitűzés teljesülését – módosítja a kiválasztott hajók jegyzékét.

2.3.

A megfigyelő felvételére kiválasztott hajók jegyzékének véglegesítését követően Madagaszkár egyidejűleg értesíti azon hajók tulajdonosait – vagy ez utóbbiak ügynökeit –, amelyek a madagaszkári halászati övezetben való tartózkodásuk idejére kötelesek megfigyelőt felvenni.

2.4.

Miután a madagaszkári hatóságok és a kiválasztott hajó tulajdonosa megállapította a fedélzetre történő felvétel e szakasz 7.2. pontja szerinti időpontját, Madagaszkár közli az EU-val és az érintett hajótulajdonossal vagy annak ügynökével a kijelölt megfigyelő nevét és adatait.

2.5.

Madagaszkár haladéktalanul tájékoztatja az EU-t és az érintett európai uniós hajótulajdonosokat vagy ügynökeiket az e szakasz 2.1. és 2.3. pontja szerint kijelölt hajókat és megfigyelőket érintő módosításokról.

2.6.

Madagaszkár és az EU az Indiai-óceán dél-nyugati részén elhelyezkedő parti államokkal együttműködve arra törekszik, hogy az IOTC kezdeményezése nyomán regionális szinten egyeztetett megfigyelési programokat hajtson végre.

2.7.

A 2.1. pont szerint megfigyelő felvételére kijelölt európai uniós halászhajók mentesülnek e kötelezettség alól, ha a fedélzetükön már van és a tervezett ideig ott is marad egy megfigyelő, feltéve, hogy ez utóbbi:

egy regionális, Madagaszkár és az EU részvételével zajló megfigyelési program révén elismert megfigyelő, vagy

az e szakasz 1.2.2. pontjában említettekkel egyenértékű, az Európai Unió és az Indiai-óceán dél-nyugati térségében elhelyezkedő más parti államok között létrejött más fenntartható halászati partnerségi megállapodásból eredő kötelezettségek kapcsán tartózkodik a fedélzeten;

megfelel az e szakasz 1.2.1. és 8. pontjában megfogalmazott célkitűzéseknek, és a hajó madagaszkári halászati övezetben való tartózkodása során végzett megfigyeléseinek eredményeit továbbítani tudja Madagaszkár halászati felügyelő központjának.

2.8.

A megfigyelők csak a feladataik elvégzéséhez szükséges időt tölthetik a fedélzeten.

3.   A hajótulajdonosok pénzügyi hozzájárulása

3.1.

A hajótulajdonosok – az e szakasz 2.6. pontjában említett, regionális szinten egyeztetett megfigyelési program sérelme nélkül – a Madagaszkár által európai uniós halászhajók fedélzetére való felvételre kijelölt valamennyi megfigyelő esetében a fedélzeten töltött minden nap után kötelesek 20 EUR hozzájárulást fizetni. A hajótulajdonosoknak ezt az összeget a madagaszkári halászati felügyelő központ által irányított megfigyelői program javára kell befizetniük.

3.2.

A beszállási, illetve kiszállási kikötő és a madagaszkári megfigyelő Madagaszkáron belüli lakhelye között a megfigyelő utaztatásának valamennyi költségét a hajótulajdonos viseli.

4.   A megfigyelők fizetése

A Madagaszkár által kijelölt megfigyelők fizetését és társadalombiztosítási járulékait a madagaszkári hatóságok fedezik.

5.   A hajóra való felvétel feltételei

5.1.

A megfigyelő hajóra való felvételének feltételeit – különösen a fedélzeten töltött időtartamot – a hajótulajdonosok vagy azok ügynökei és Madagaszkár közötti kölcsönös megegyezéssel kell meghatározni.

5.2.

A megfigyelőt a hajó fedélzetén tisztként kell kezelni. Mindazonáltal a megfigyelő fedélzeten történő elszállásolásakor figyelembe kell venni a hajó műszaki szerkezetét.

5.3.

A megfigyelő fedélzeten való elszállásolásának és étkeztetésének költségeit a hajótulajdonos viseli.

5.4.

A hajóparancsnok saját felelősségi körében mindent megtesz a megfigyelő fizikai biztonságának és általános kényelmének biztosítása érdekében.

5.5.

A megfigyelő részére minden, a feladatai ellátásához szükséges eszközt rendelkezésre kell bocsátani. A hajóparancsnok hozzáférést biztosít a megfigyelő részére a kommunikációs eszközökhöz, a hajó fedélzetén lévő összes irathoz, a hajó halászati tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó iratokhoz (beleértve különösen a halászati naplót, a fagyasztási naplót és a navigációs naplót), valamint a hajó azon részeihez, amelyek közvetlenül kapcsolódnak megfigyelői feladatainak teljesítéséhez.

6.   A megfigyelő kötelezettségei

Fedélzeten tartózkodásának teljes időtartama alatt a megfigyelő:

minden megfelelő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hajó fedélzetén való tartózkodása ne szakítsa meg és ne hátráltassa a halászati műveleteket;

óvja a hajó fedélzetén található javakat és eszközöket;

tiszteletben tartja a hajóhoz tartozó valamennyi irat bizalmas jellegét.

7.   A megfigyelő fedélzetre szállása és kiszállása

7.1.

A megfigyelő a hajótulajdonos által választott kikötőben száll a fedélzetre.

7.2.

A hajótulajdonos vagy képviselője a beszállást megelőzően legalább tíz nappal közli Madagaszkárral a megfigyelő fedélzetre szállásának napját, idejét és kikötőjét. Abban az esetben, ha a megfigyelőt külföldön veszik fel, a megfigyelő beszállási kikötőig felmerülő utazási és tranzitköltségei (beleértve a szállás- és étkezési költséget) a hajó tulajdonosát terhelik.

7.3.

Ha a megfigyelő az előírt napot és időpontot követő 12 órán belül nem jelentkezik beszállásra, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a megfigyelő felvételének kötelezettsége alól. A hajó szabadon elhagyhatja a kikötőt és megkezdheti a halászati műveleteket.

7.4.

Amennyiben a megfigyelőt nem madagaszkári kikötőben teszik partra, a hajó tulajdonosa viseli a megfigyelő madagaszkári lakhelyére történő hazatérésének utazási és tranzitköltségeit (beleértve a szállás- és étkezési költséget).

7.5.

Abban az esetben, ha a hajó nem jelenik meg az egyeztetett időpontban a megfigyelő felvételére előre kijelölt kikötőben, a hajótulajdonos köteles a megfigyelő kikötői várakozásához kapcsolódó költségeket (szállás és étkezés) rendezni.

7.6.

Abban az esetben, ha a hajó nem jelenik meg, Madagaszkár felfüggesztheti az érintett hajó halászati engedélyét, és a hatályos madagaszkári jogszabályok által előírt szankciókat alkalmazhat, kivéve a madagaszkári halászati felügyelő központhoz bejelentett vis maior esetét. Ez utóbbi esetben a hajótulajdonos a madagaszkári hatóságokkal együtt új időpontot állapít meg a megfigyelő fedélzetre vételére, és a megfigyelő tényleges felszállásáig a hajó nem folytathat halászati tevékenységet Madagaszkár halászati övezetében. Madagaszkár haladéktalanul értesíti az EU-t és a hajótulajdonost az e pont alkalmazásában hozott intézkedésekről.

8.   A megfigyelő feladatai

8.1.

A megfigyelő a következő feladatokat látja el:

8.1.1.

A hajó halászati tevékenységét jellemző valamennyi információ összegyűjtése, különös tekintettel a következőkre:

az alkalmazott halászeszközök;

a hajó földrajzi helyzete a halászati műveletek során;

az egyes célfajok és kapcsolódó fajok esetében a fogásmennyiség vagy adott esetben a kifogott egyedek száma, valamint a járulékos és véletlen fogások mennyisége vagy adott esetben az így kifogott egyedek száma;

a fedélzeten tartott és visszadobott fogások becsült mennyisége.

8.1.2.

A tudományos programok keretében előírt biológiai mintavételezések végrehajtása.

8.2.

Mialatt a hajó Madagaszkár halászati övezetében tevékenykedik, a megfigyelő rádión, faxon vagy e-mailben naponta közli megfigyeléseit, beleértve a fő és járulékos fogások hajón lévő mennyiségét és a madagaszkári halászati felügyelő központ által előírt minden más információt.

9.   Megfigyelői jelentés

9.1.

A hajó elhagyása előtt a megfigyelő bemutatja a megfigyeléseiről készített jelentést a hajó parancsnokának. A hajóparancsnok jogosult észrevételeket fűzni a megfigyelői jelentéshez. A jelentést a megfigyelő és a hajóparancsnok aláírja, és ez utóbbi megkapja annak másolatát. Amennyiben a hajóparancsnok elutasítja a megfigyelő által készített jelentés aláírását, a jelentésben megadja az elutasítás indokait és feltünteti az „Aláírás megtagadva” szöveget.

9.2.

Jelentését a megfigyelő eljuttatja Madagaszkár halászati felügyelő központjának, amely a jelentés egy példányát a megfigyelő kiszállását követő 15 munkanapon belül megküldi az EU részére.

6. SZAKASZ:

Tengeren végzett vizsgálat és kikötői vizsgálat

1.

A madagaszkári halászati övezetben a halászati engedéllyel rendelkező európai uniós halászhajók tengeri vagy kikötői – rakparton és a kikötő területén végzett – vizsgálatát a halászati ellenőrzés tekintetében kellően felhatalmazott madagaszkári ellenőrök és hajók hajtják végre.

2.

Fedélzetre szállás előtt a madagaszkári ellenőröknek tájékoztatniuk kell az uniós hajó parancsnokát a vizsgálat végzésére vonatkozó döntésükről. A vizsgálatot a halászati ellenőrök hajtják végre. Az ellenőröknek a vizsgálat megkezdése előtt igazolniuk kell személyazonosságukat, hivatalos ellenőri minőségüket és megbízatásukat.

3.

Az ellenőrök csak a vizsgálathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges ideig maradnak az uniós halászhajó fedélzetén. A vizsgálatot oly módon folytatják le, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék annak a hajóra, a halászati tevékenységre és a rakományra gyakorolt hatását.

3.1.

Madagaszkár engedélyezheti az Európai Unió képviselői számára, hogy a tengeren végzett vizsgálaton megfigyelőként részt vegyenek.

3.2.

Az európai uniós halászhajó parancsnoka köteles megkönnyíteni az ellenőrök fedélzetre szállását és munkáját.

3.3.

Az ellenőrök minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készítenek. Az európai uniós halászhajó parancsnoka jogosult észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentéshez. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az európai uniós halászhajó parancsnoka is aláírja. Amennyiben a hajóparancsnok elutasítja a megfigyelő által készített jelentés aláírását, a jelentésben megadja az elutasítás indokait és feltünteti az „Aláírás megtagadva” szöveget.

3.4.

Az ellenőrök a hajó elhagyása előtt átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az európai uniós halászhajó parancsnokának. Madagaszkár a vizsgálati jelentés egy példányát az ellenőrök partra szállását követő 8 munkanapon belül megküldi az EU részére, az e melléklet 7. szakaszának 1. pontjában meghatározott rendelkezések sérelme nélkül.

7. SZAKASZ:

Jogsértések

1.   Jogsértések kezelése

1.1.

Az e melléklet rendelkezéseivel összhangban halászati engedéllyel rendelkező uniós halászhajó által a madagaszkári halászati övezetben elkövetett és jogsértésről szóló értesítés tárgyát képező minden jogsértést vizsgálati jelentésben kell közölni.

1.2.

Az uniós halászhajó által Madagaszkár halászati övezetében elkövetett jogsértés esetén a hajótulajdonosoknak a hatályos madagaszkári jogszabályokban előírt eljárásokat követve közvetlenül meg kell küldeni a jogsértés mibenlétéről és a hajóparancsnok vagy a halászati vállalkozás számára azokkal összefüggésben kiszabott szankciókról szóló értesítést.

1.3.

Madagaszkár a vizsgálati jelentés és a jogsértésről szóló értesítés egy-egy példányát 72 órán belül e-mailben megküldi az EU részére.

1.4.

A vizsgálati jelentés hajóparancsnok általi aláírása nem sérti a hajótulajdonos védekezési jogát a megállapított jogsértéssel kapcsolatban.

2.   A hajó feltartóztatása – Tájékoztató értekezlet

2.1.

Jogsértés megállapítása esetén, és ha Madagaszkár hatályos jogszabályai azt előírják, minden jogsértő uniós halászhajó kötelezhető halászati tevékenységének beszüntetésére, és ha a hajó a tengeren van, valamely madagaszkári kikötőbe való visszatérésre.

2.2.

Madagaszkár elektronikus úton 24 órán belül értesíti az EU-t az uniós halászhajók feltartóztatásáról. Az értesítésnek a feltartóztatás és/vagy zár alá vétel indokait is tartalmaznia kell, és ahhoz csatolni kell a megállapított jogsértés bizonyítékait.

2.3.

A hajót, a hajóparancsnokot, a legénységet vagy a rakományt érintő intézkedések – kivéve a bizonyítékok megőrzését szolgáló intézkedéseket – megtétele előtt Madagaszkár a hajó feltartóztatásáról szóló értesítést követő egy munkanapon belül tájékoztató értekezletet szervez a hajó feltartóztatásához vezető tények tisztázása és az esetleges további intézkedések ismertetése érdekében. Ezen a tájékoztató értekezleten részt vehet a hajó lobogója szerinti állam és a hajótulajdonos képviselője.

3.   A jogsértés szankcionálása – Peren kívüli eljárás

3.1.

A jogsértés szankcióját Madagaszkár hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően állapítja meg.

3.2.

Amikor a jogsértés rendezése bírósági eljárást von maga után, annak megindítása előtt – amennyiben a jogsértés nem a büntetőjog hatálya alá tartozó cselekmény – a madagaszkári hatóságok és az uniós hajó peren kívüli eljárást indítanak a szankció feltételeinek és mértékének megállapítása érdekében. A peren kívüli eljárásnak a hajó feltartóztatásáról szóló értesítéstől számítva legkésőbb 72 órán belül be kell fejeződnie.

3.3.

Az európai uniós halászhajó lobogója szerinti állam képviselője részt vehet e peren kívüli eljárásban.

4.   Bírósági eljárás – Banki biztosíték

4.1.

Ha a peren kívüli eljárás eredménytelen, és a jogsértést az illetékes bírói szerv elé terjesztik, a jogsértő hajó tulajdonosának a Madagaszkár által meghatározott összegű banki biztosítékot kell elhelyeznie a Madagaszkár által megjelölt banknál, amely összeg a hajó feltartóztatásával kapcsolatos költségek, a becsült pénzbírság és az esetleges kompenzációs kifizetések fedezetéül szolgál. A banki biztosíték a bírósági eljárás végéig zárolva marad.

4.2.

A banki biztosítékot az ítélet kihirdetése után fel kell szabadítani és azt a hajótulajdonosnak haladéktalanul vissza kell adni:

teljes egészében, ha az ítélet nem szab ki semmilyen szankciót;

a fennmaradó egyenleg mértékéig, amennyiben a szankció a banki biztosíték mértékénél alacsonyabb pénzbüntetést ír elő.

4.3.

Madagaszkár az ítélet kihirdetésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja az EU-t a bírósági eljárás eredményéről.

5.   A hajó felszabadítása és a személyzet szabadon engedése

A hajó és személyzete a peren kívüli eljárás alapján megállapított szankció rendezését, vagy a banki biztosíték elhelyezését követően hagyhatja el a kikötőt.

8. SZAKASZ:

Részvételen alapuló felügyelet a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén

1.   Célok

A nyílt tengeri halászat felügyeletének és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem fokozása céljából az uniós halászhajók parancsnokait ösztönözni kell, hogy tájékoztatást adjanak minden olyan, a madagaszkári halászati övezetben tartózkodó hajóról, amelyik nem szerepel az IOTC hajójegyzékén vagy a madagaszkári halászati övezetben folytatott halászatra engedéllyel rendelkező külföldi hajók Madagaszkár által kiadott listáján.

2.   Eljárás

2.1.

Abban az esetben, ha valamely uniós hajó parancsnoka olyan hajót észlel, amely vélhetően jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatnak minősülő tevékenységet folytat, az észlelt hajóról és tevékenységéről annyi információt gyűjthet, amennyit csak lehetséges.

2.2.

Ezeket az információkat haladéktalanul el kell küldeni egyidejűleg Madagaszkár halászati felügyelő központjának és azon hajó lobogója szerinti állam illetékes hatóságainak, amelyről az adott hajót és tevékenységet észlelték. Az említett hatóságok az információk kézhezvétele után e-mailben továbbítják azokat az EU részére.

2.3.

Az EU az információkat továbbítja Madagaszkár részére.

3.   A viszonosság elve

Madagaszkár mielőbb megküld az EU-nak minden olyan, birtokában lévő észlelési jelentést, amely a madagaszkári halászati övezetben vélhetően jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatnak minősülő tevékenységet folytató halászhajókról szól.

V. FEJEZET

TENGERÉSZEK FELVÉTELE

1.

Az e jegyzőkönyv keretében tevékenységet folytató uniós halászhajók tulajdonosainak törekedniük kell arra, hogy a madagaszkári halászati övezetben folytatott halászat idejére madagaszkári állampolgárokat vagy – azok hiányában – más AKCS-országokból származó munkaerőt vegyenek fel. Az egyes uniós halászhajókra felvett madagaszkári tengerészek száma a kerítőhálós hajók esetében legalább kettő, a 100 BT-nál nagyobb horogsoros hajók esetében legalább egy kell, hogy legyen.

2.

Azok a hajótulajdonosok, akik nem vesznek fel az 1. pontban meghatározott számú madagaszkári tengerészt, naponta és minden fel nem vett tengerész után 20 EUR átalányösszeget kötelesek fizetni.

3.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata teljes mértékben alkalmazandó az európai uniós hajókra felvett tengerészekre. Ez vonatkozik különösen az egyesülési szabadságra, a munkavállalók kollektív tárgyaláshoz való jogának tényleges elismerésére, valamint a foglalkoztatásból eredő hátrányos megkülönböztetés felszámolására.

4.

A madagaszkári tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát megküldik az illetékes madagaszkári hatóságoknak és az aláíróknak – a hajótulajdonosok képviselője/(i) és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kötik meg. E szerződések biztosítják a tengerészek számára a hatályos madagaszkári jogszabályok értelmében rájuk vonatkozó társadalombiztosítási szolgáltatásokat, amelyek között szerepel a halál, betegség és baleset esetére szóló biztosítás.

5.

A madagaszkári tengerészek fizetését a hajótulajdonosok fedezik. A fizetés összegét a hajótulajdonosok vagy képviselőik és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kölcsönös egyetértésével kell megállapítani. A helyi tengerészek javadalmazási feltételei azonban nem lehetnek rosszabbak a Madagaszkárban alkalmazandó feltételeknél, és nem lehetnek kedvezőtlenebbek az ILO-normákban előírtaknál.

6.

Az uniós halászhajó tulajdonosai által alkalmazott valamennyi tengerésznek meg kell jelennie a kijelölt hajó parancsnokánál a felvételére javasolt időpontot megelőző napon. Ha a tengerész nem jelenik meg a felvételére előírt napon és időpontban, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a tengerész felvételének kötelezettsége alól.

7.

A beszállási vagy kiszállási kikötő és a madagaszkári tengerész Madagaszkáron belüli lakhelye között a tengerész utaztatásának valamennyi költségét a hajótulajdonos viseli.

A FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE

1. függelék –

Halászati engedély iránti kérelem formanyomtatványa

2. függelék –

Adatlap

3. függelék –

Madagaszkár halászati övezetének földrajzi (szélességi és hosszúsági) koordinátái

4. függelék –

A kizárólag a madagaszkári kisüzemi és hagyományos halászati tevékenység számára fenntartott övezet földrajzi koordinátái

5. függelék –

Űrlapminta az ideiglenes fogások és a halászati erőkifejtés negyedéves bejelentéséhez

6. függelék –

Formanyomtatványok a halászati övezetbe történő belépés és az onnan való kilépés bejelentéséhez

7. függelék –

A VMS helyzetmeghatározási jelentés formátuma

8. függelék –

A halászati tevékenységekre vonatkozó adatok közlésére szolgáló elektronikus jelentéstételi rendszer (ERS) végrehajtására vonatkozó iránymutatások

9. függelék –

Madagaszkári kapcsolattartási adatok

1. függelék

Image

Image

2. függelék

Image

Image

3. függelék

Madagaszkár halászati övezetének földrajzi (szélességi és hosszúsági) koordinátái

Pont

Szél. tiz. fok

Hossz. tiz. fok

 

Szélességi kör

Hosszúsági kör

1

-10,3144

49,4408

 

10° 18′ 52″ S

049° 26′ 27″ E

2

-11,0935

50,1877

 

11° 05′ 37″ S

050° 11′ 16″ E

3

-11,5434

50,4776

 

11° 32′ 36″ S

050° 28′ 39″ E

4

-12,7985

53,2164

 

12° 47′ 55″ S

053° 12′ 59″ E

5

-14,0069

52,7392

 

14° 00′ 25″ S

052° 44′ 21″ E

6

-16,1024

52,4145

 

16° 06′ 09″ S

052° 24′ 52″ E

7

-17,3875

52,3847

 

17° 23′ 15″ S

052° 23′ 05″ E

8

-18,2880

52,5550

 

18° 17′ 17″ S

052° 33′ 18″ E

9

-18,7010

52,7866

 

18° 42′ 04″ S

052° 47′ 12″ E

10

-18,8000

52,8000

 

18° 48′ 00″ S

052° 47′ 60″ E

11

-20,4000

52,0000

 

20° 23′ 60″ S

052° 00′ 00″ E

12

-22,3889

51,7197

 

22° 23′ 20″ S

051° 43′ 11″ E

13

-23,2702

51,3943

 

23° 16′ 13″ S

051° 23′ 39″ E

14

-23,6405

51,3390

 

23° 38′ 26″ S

051° 20′ 20″ E

15

-25,1681

50,8964

 

25° 10′ 05″ S

050° 53′ 47″ E

16

-25,4100

50,7773

 

25° 24′ 36″ S

050° 46′ 38″ E

17

-26,2151

50,5157

 

26° 12′ 54″ S

050° 30′ 57″ E

18

-26,9004

50,1112

 

26° 54′ 01″ S

050° 06′ 40″ E

19

-26,9575

50,0255

 

26° 57′ 27″ S

050° 01′ 32″ E

20

-27,4048

49,6781

 

27° 24′ 17″ S

049° 40′ 41″ E

21

-27,7998

49,1927

 

27° 47′ 59″ S

049° 11′ 34″ E

22

-28,1139

48,6014

 

28° 06′ 50″ S

048° 36′ 05″ E

23

-28,7064

46,8002

 

28° 42′ 23″ S

046° 48′ 01″ E

24

-28,8587

46,1839

 

28° 51′ 31″ S

046° 11′ 02″ E

25

-28,9206

45,5510

 

28° 55′ 14″ S

045° 33′ 04″ E

26

-28,9301

44,9085

 

28° 55′ 48″ S

044° 54′ 31″ E

27

-28,8016

44,1090

 

28° 48′ 06″ S

044° 06′ 32″ E

28

-28,2948

42,7551

 

28° 17′ 41″ S

042° 45′ 18″ E

29

-28,0501

42,2459

 

28° 03′ 00″ S

042° 14′ 45″ E

30

-27,8000

41,9000

 

27° 48′ 00″ S

041° 53′ 60″ E

31

-27,5095

41,5404

 

27° 30′ 34″ S

041° 32′ 25″ E

32

-27,0622

41,1644

 

27° 03′ 44″ S

041° 09′ 52″ E

33

-26,4435

40,7183

 

26° 26′ 37″ S

040° 43′ 06″ E

34

-25,7440

40,3590

 

25° 44′ 38″ S

040° 21′ 32″ E

35

-24,8056

41,0598

 

24° 48′ 20″ S

041° 03′ 35″ E

36

-24,2116

41,4440

 

24° 12′ 42″ S

041° 26′ 38″ E

37

-23,6643

41,7153

 

23° 39′ 51″ S

041° 42′ 55″ E

38

-22,6317

41,8386

 

22° 37′ 54″ S

041° 50′ 19″ E

39

-21,7798

41,7652

 

21° 46′ 47″ S

041° 45′ 55″ E

40

-21,3149

41,6927

 

21° 18′ 54″ S

041° 41′ 34″ E

41

-20,9003

41,5831

 

20° 54′ 01″ S

041° 34′ 59″ E

42

-20,6769

41,6124

 

20° 40′ 37″ S

041° 36′ 45″ E

43

-19,6645

41,5654

 

19° 39′ 52″ S

041° 33′ 55″ E

44

-19,2790

41,2489

 

19° 16′ 44″ S

041° 14′ 56″ E

45

-18,6603

42,0531

 

18° 39′ 37″ S

042° 03′ 11″ E

46

-18,0464

42,7813

 

18° 02′ 47″ S

042° 46′ 53″ E

47

-17,7633

43,0335

 

17° 45′ 48″ S

043° 02′ 01″ E

48

-17,2255

43,3119

 

17° 13′ 32″ S

043° 18′ 43″ E

49

-16,7782

43,4356

 

16° 46′ 42″ S

043° 26′ 08″ E

50

-15,3933

42,5195

 

15° 23′ 36″ S

042° 31′ 10″ E

51

-14,4487

43,0263

 

14° 26′ 55″ S

043° 01′ 35″ E

52

-14,4130

43,6069

 

14° 24′ 47″ S

043° 36′ 25″ E

53

-14,5510

44,3684

 

14° 33′ 04″ S

044° 22′ 06″ E

54

-14,5367

45,0275

 

14° 32′ 12″ S

045° 01′ 39″ E

55

-14,3154

45,8555

 

14° 18′ 55″ S

045° 51′ 20″ E

56

-13,8824

46,3861

 

13° 52′ 57″ S

046° 23′ 10″ E

57

-12,8460

46,6944

 

12° 50′ 46″ S

046° 41′ 40″ E

58

-12,6981

47,2079

 

12° 41′ 53″ S

047° 12′ 28″ E

59

-12,4637

47,7409

 

12° 27′ 49″ S

047° 44′ 27″ E

60

-12,0116

47,9670

 

12° 00′ 42″ S

047° 58′ 01″ E

61

-11,0158

48,5552

 

11° 00′ 57″ S

048° 33′ 19″ E

62

-10,3144

49,4408

 

10° 18′ 52″ S

049° 26′ 27″ E

Megjegyzés: Az alapvonal földrajzi koordinátáit Madagaszkár legkésőbb az e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapján közli.

4. függelék

A kizárólag a madagaszkári kisüzemi és hagyományos halászati tevékenység számára fenntartott övezet földrajzi koordinátái

Pont

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1

12° 18,44S

47° 35,63

2

11° 56,64S

47° 51,38E

3

11° 53S

48° 00E

4

12° 18S

48° 14E

5

12° 30S

48° 05E

6

12° 32S

47° 58E

7

12° 56S

47° 47E

8

13° 01S

47° 31E

9

12° 53S

47° 26E

5. függelék

Image

6. függelék

Image

7. függelék

A VMS helyzetmeghatározási jelentés formátuma

VMS ÜZENETEK KÜLDÉSE MADAGASZKÁR RÉSZÉRE

A VMS-ADATOK FORMÁTUMA – HELYZETMEGHATÁROZÁSI JELENTÉS

Adatelem

Kód

Kötelező (K)/Nem kötelező (N)

Tartalom

Adatközlés kezdete

SR

K

Rendszeradat – az adatrögzítés kezdetét jelzi

Címzett

AD

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a címzett hárombetűs ISO-országkódja (ISO-3166)

Küldő

FR

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a küldő hárombetűs ISO-országkódja (ISO-3166)

Lobogó szerinti állam

FS

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a lobogó szerinti ország hárombetűs ISO-kódja (ISO-3166)

Üzenet típusa

TM

K

Az üzenetre vonatkozó adat – az üzenet típusa (ENT, POS, EXI)

Rádióhívójel (IRCS)

RC

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó nemzetközi rádióhívójele (IRCS)

A szerződő fél belső referenciaszáma

IR

N

A hajóra vonatkozó adat – a szerződő fél egyedi száma: hárombetűs ISO-kód (ISO-3166), amelyet egy szám követ

Külső azonosító szám

XR

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó oldalán feltüntetett szám (ISO 8859.1)

Földrajzi szélesség

LT

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva +/– FF, fff (WGS-84)

Földrajzi hosszúság

LG

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva +/– FFF, fff (WGS-84)

Irányszög

CO

K

A hajó iránya 360°-os skálán

Sebesség

SP

K

A hajó sebessége tizedcsomóban megadva

Dátum

DA

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-időpontja (ÓÓPP)

Adatközlés vége

ER

K

Rendszeradat, amely az adatrögzítés végét jelzi

Az adatokat tartalmazó közlemény a következőképpen épül fel:

 

A használt karaktereknek meg kell felelniük az ISO 8859.1 szabványnak.

 

Kettős perjel (//) és az „SR” betűk jelzik az üzenet kezdetét.

 

Minden egyes adatot a kódjával kell jelölni, és kettős perjellel (//) kell elválasztani a többi adattól.

 

Egy perjel (/) választja el a kódot és az adatot.

 

Az „ER” betűkód és kettős perjel (//) jelzi az üzenet végét.

 

A nem kötelező adatokat az üzenet eleje és vége közé kell beilleszteni.

8. függelék

A halászati tevékenységekre vonatkozó adatok közlésére szolgáló elektronikus jelentéstételi rendszer (ERS) végrehajtására vonatkozó iránymutatások

1.   Általános rendelkezések

i.

Valamennyi uniós hajónak rendelkeznie kell egy olyan elektronikus rendszerrel (a továbbiakban: ERS-rendszer), amely a hajó a madagaszkári halászati övezetben folytatott tevékenységei során képes rögzíteni és továbbítani a hajó halászati tevékenységére vonatkozó adatokat (a továbbiakban: ERS-adatok).

ii.

Az ERS-rendszerrel fel nem szerelt uniós hajók, vagy azok az uniós hajók, amelyek ERS-rendszere nem működik, halászati tevékenység végzése céljából nem léphetnek be a madagaszkári halászati övezetbe.

iii.

Az ERS-adatokat a hajó lobogója szerinti állam eljárásainak megfelelően kell elküldeni, vagyis azokat először a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának kell eljuttatni, amely ezeket az adatokat automatikusan hozzáférhetővé teszi Madagaszkár halászati felügyelő központja számára.

iv.

A lobogó szerinti állam és Madagaszkár megbizonyosodnak arról, hogy halászati felügyelő központjaik rendelkeznek azokkal a számítástechnikai eszközökkel és szoftverekkel, amelyek szükségesek az ERS-adatok XML-formátumban való automatikus küldéséhez, valamint hogy rendelkeznek olyan biztonsági mentési eljárással, amelynek segítségével az ERS-adatok számítógép által olvasható formátumban rögzíthetők és legalább 3 évig tárolhatók.

v.

Az ERS-adatok küldése az Európai Bizottság által az EU nevében kezelt elektronikus kommunikációs eszköz, a DEH (Data Exchange Highway) segítségével történik.

vi.

A lobogó szerint állam és Madagaszkár kijelöl egy-egy ERS-felelőst, akinek feladata a kapcsolattartás.

a)

Az ERS-felelősök legfeljebb hat hónapos időszakra jelölhetők ki.

b)

A lobogó szerinti állam és Madagaszkár halászati felügyelő központjai az ERS-felelős elérhetőségi adatait (név, cím, telefon, telefax, e-mail) még az előtt közlik egymással, hogy a beszállító megkezdené az ERS-rendszer fejlesztését.

c)

Az ERS-felelős elérhetőségeinek bármilyen változását haladéktalanul közölni kell.

2.   Az ERS-adatok létrehozása és közlése

i.

Az európai uniós halászhajók:

a)

naponta közlik az ERS-adatokat a madagaszkári halászati övezetben töltött valamennyi napra vonatkozóan;

b)

halászati műveletenként rögzítik az egyes fajok célfajként vagy járulékos fogásként ejtett és a fedélzeten tárolt, vagy a tengerbe visszadobott egyedeinek mennyiségét;

c)

a Madagaszkár által kiadott halászati engedélyben feltüntetett fajok esetében bejelentik azt is, ha nem történt fogás;

d)

minden fajt a FAO hárombetűs kódjával azonosítanak;

e)

a mennyiségeket élőtömeg-kilogrammban és szükség esetén egyedszámban adják meg;

f)

az ERS-adatokban valamennyi fajra vonatkozóan rögzítik az átrakott és/vagy kirakodott mennyiségeket;

g)

az ERS-adatokban a madagaszkári halászati övezetbe történő minden belépéskor („COE” üzenet) és az onnan való minden kilépéskor („COX” üzenet) külön üzenetben rögzítik a Madagaszkár által kiadott halászati engedélyben megjelölt valamennyi faj fedélzeten lévő mennyiségeit;

h)

a fenti 2. pontban előírt formátumban naponta legkésőbb 23:59 UTC időpontig megküldik az ERS-adatokat a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának.

ii.

A hajóparancsnok felel a rögzített és elküldött ERS-adatok helytállóságáért.

iii.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja automatikusan és haladéktalanul továbbítja az ERS-adatokat Madagaszkár halászati felügyelő központjának.

iv.

Madagaszkár halászati felügyelő központja válaszüzenetben megerősíti az ERS-adatok beérkezését, és az ERS-adatokat bizalmasan kezeli.

3.   A fedélzeti ERS-rendszer meghibásodása és/vagy az ERS-adatoknak a hajó és a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja közötti küldésében bekövetkező zavarok

i.

A lobogó szerinti állam haladéktalanul tájékoztatja a lobogója alatt közlekedő hajó parancsnokát és/vagy tulajdonosát, vagy annak ügynökét a hajóra telepített ERS-rendszer bárminemű meghibásodásáról vagy az ERS-adatoknak a hajó és a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja közötti küldésében bekövetkező zavarokról.

ii.

A lobogó szerint állam tájékoztatja Madagaszkárt az észlelt hiányosságról és a meghozott korrekciós intézkedésekről.

iii.

A fedélzeti ERS-rendszer meghibásodása esetén a hajóparancsnok és/vagy a tulajdonos gondoskodik arról, hogy a rendszert a meghibásodástól számított 10 napon belül megjavítsák vagy kicseréljék. Ha a hajó e 10 napon belül kiköt, halászati tevékenységét csak akkor kezdheti meg újból a madagaszkári halászati övezetben, ha ERS-rendszere tökéletesen működik, vagy ha Madagaszkár külön engedélyezi a halászati tevékenység folytatását.

a)

Az ERS-rendszer meghibásodása után a halászhajók nem hagyhatják el a kikötőt, amíg ERS-rendszerük nem működik újra, amiről a lobogó szerinti állam és Madagaszkár is meggyőződik; vagy

b)

a lobogó szerinti állam erre külön engedélyt nem ad. Az utóbbi esetben a lobogó szerinti állam még a hajó indulása előtt tájékoztatja Madagaszkárt a döntéséről.

iv.

A madagaszkári halászati övezetben tevékenységet folytató, meghibásodott ERS-rendszerrel rendelkező hajók naponta legkésőbb 23:59 UTC időpontig bármilyen más rendelkezésre álló, a madagaszkári halászati felügyelő központ által hozzáférhető elektronikus eszköz útján minden ERS-adatot megküldenek a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának.

v.

Azokat az ERS-adatokat, amelyeket az ERS-rendszer meghibásodása miatt nem lehetett Madagaszkár rendelkezésére bocsátani, a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja egy másik, közös megegyezés szerinti elektronikus formában küldi meg Madagaszkár halászati felügyelő központjának. Ezt az alternatív adatküldési módszert prioritásként kell kezelni, mivel a rendszerint alkalmazandó adatküldési határidőket vélhetően nem lehet majd betartani.

vi.

Ha a madagaszkári halászati felügyelő központ valamely hajó ERS-adatait három egymást követő napon keresztül nem kapja meg, Madagaszkár a hajót utasíthatja arra, hogy vizsgálat végzése céljából haladéktalanul térjen vissza egy Madagaszkár által kijelölt kikötőbe.

4.   A halászati felügyelő központ működésének leállása – az ERS-adatok be nem érkezése a madagaszkári halászati felügyelő központba

i.

Ha az egyik halászati felügyelő központba nem érkeznek ERS-adatok, az illetékes ERS-felelős erről tájékoztatja a másik halászati felügyelő központ ERS-felelősét, és szükség esetén együttműködik a probléma megoldása érdekében.

ii.

A lobogó szerinti halászati felügyelő központ és a madagaszkári halászati felügyelő központ az ERS-rendszer működésbe helyezése előtt kölcsönösen megállapodnak azokról az alternatív elektronikus kommunikációs eszközökről, amelyek a halászati felügyelő központok működését érintő zavarok bekövetkezése esetén felhasználhatók az ERS-adatok küldésére, és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden vonatkozó módosításról.

iii.

Amennyiben a madagaszkári halászati felügyelő központ jelzi, hogy nem érkeztek hozzá ERS-adatok, a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja kideríti a probléma okait és meghozza a probléma megoldásához szükséges intézkedéseket. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja a meghibásodás elismerésétől számított 24 órán belül tájékoztatja Madagaszkár halászati felügyelő központját és az EU-t a meghozott intézkedések eredményeiről.

iv.

Ha a probléma megoldása 24 óránál hosszabb időt vesz igénybe, a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja a (3) szakasz 5. pontjában említett alternatív elektronikus eszközök valamelyikével haladéktalanul megküldi a hiányzó ERS-adatokat a madagaszkári halászati felügyelő központnak.

v.

Madagaszkár tájékoztatja illetékes felügyeleti szolgálatait azért, hogy az ERS-adatok küldésének a halászati felügyelő központok egyikében előálló üzemzavar miatti elmaradása következtében a madagaszkári halászati felügyelő központ ne tekintse szabálysértő hajóknak az uniós halászhajókat.

5.   A halászati felügyelő központok karbantartása

i.

A halászati felügyelő központok valamelyikének tervezett karbantartási munkálatairól (karbantartási program), amelyek vélhetően érintik az ERS-adatok cseréjét, a munkálatok megkezdése előtt legalább 72 órával tájékoztatni kell a másik halászati felügyelő központot, lehetőség szerint megadva a karbantartás időpontját és időtartamát. Nem tervezett karbantartási munkálatok esetében a vonatkozó információkat a lehető legkorábban meg kell küldeni a másik halászati felügyelő központnak.

ii.

A karbantartási munkálatok során az ERS-adatok szolgáltatása felfüggeszthető mindaddig, amíg a rendszer újra működőképes nem lesz. Az érintett ERS-adatokat a karbantartás befejezése után azonnal rendelkezésre kell bocsátani.

iii.

Ha a karbantartási munkálatok 24 óránál hosszabb időt vesznek igénybe, az ERS-adatokat a (3) szakasz 5. pontjában említett alternatív elektronikus eszközök valamelyikével kell megküldeni a másik halászati felügyelő központnak.

iv.

Madagaszkár tájékoztatja illetékes felügyeleti szolgálatait azért, hogy az ERS-adatok küldésének a halászati felügyelő központok egyikének karbantartási munkálatai miatti elmaradása következtében a madagaszkári halászati felügyelő központ ne tekintse szabálysértő hajóknak az uniós halászhajókat.

6.   Az ERS-adatok továbbítása Madagaszkár felé

i.

A lobogó szerinti állam ERS-adatainak Madagaszkár felé küldése az Európai Unió nevében az Európai Bizottság szolgálatai által kezelt elektronikus kommunikációs eszköz, az e függelék (1) bekezdésében említett ún. DEH (Data Exchange Highway) segítségével történik.

ii.

Az EU flottája által végzett halászati tevékenységek kezelése céljából tárolják ezeket az adatokat, amelyeket az Európai Unió nevében az Európai Bizottság szolgálatainak arra jogosult személyzete szabadon megtekinthet.

9. függelék

Madagaszkári kapcsolattartási adatok

Megjegyzés: Madagaszkár legkésőbb az e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapján közli az alábbiakban felsorolt valamennyi kapcsolattartási adatot:

1.   A halászati erőforrásokért és a halászatért felelős minisztérium

Postai cím, e-mail cím, telefon- és faxszám.

2.   Halászati engedély iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés

Postai cím, e-mail cím, telefon- és faxszám.

3.   Statisztikai és tervezési igazgatóság

Postai cím, e-mail cím, telefon- és faxszám.

4.   Halászati felügyelő központ és a belépés, illetve a kilépés bejelentése

A halászati felügyelő központ neve (rádióhívójele):

Rádió:

 

URH: F1 16-os csatorna; F2 71-es csatorna

 

RH: F1 5.283 MHz; F2 7.3495 MHz

Postai cím, elsődleges e-mail cím, másodlagos e-mail cím, telefon- és faxszám.

5.   Unité de Statistique Thonière d'Antsiranana

Postai cím, e-mail cím, telefon- és faxszám.


Top