Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1340

A Tanács 1340/2014/EU rendelete ( 2014. december 15. ) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

OJ L 363, 18.12.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1340/oj

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 363/1


A TANÁCS 1340/2014/EU RENDELETE

(2014. december 15.)

az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy egyes, az Unióban elégtelen mennyiségben előállított áruk tekintetében kielégítő és folyamatos ellátást lehessen biztosítani, és egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében elkerülhetőek legyenek a piaci zavarok, az 1388/2013/EU tanácsi rendelet (1) autonóm vámkontingenseket nyitott meg. Az e vámkontingenseken belüli termékek csökkentett vagy nulla vámtétellel hozhatók be az Unióba. Az ismertetett okok miatt 2015. január 1-jétől kezdődő hatállyal kilenc további termék megfelelő mennyiségére vonatkozóan nulla vámtételű vámkontingenst szükséges megnyitni.

(2)

Egyes esetekben a meglévő autonóm uniós vámkontingensek kiigazításra szorulnak. Három esetben a pontosítás, valamint a legújabb termékfejlesztés figyelembevétele céljából módosítani kell az árumegnevezést. Hét másik termék esetében a Kombinált Nómenklatúra és a besorolások változása miatt módosítani kell a TARIC-kódokat. Egy másik termék esetében az uniós gazdasági szereplők érdekeiből kifolyólag emelni kell a kontingensmennyiséget. Emellett az egyértelműség érdekében meg kell határozni egy kontingensidőszakot és módosítani kell egy rendelési számot.

(3)

Egy termék esetében az autonóm uniós vámkontingenst 2015. január 1-jei hatállyal meg kell szüntetni, mivel az Uniónak nem érdeke, hogy ezen az időponton túl biztosítsa a szóban forgó vámkontingenst.

(4)

A vámkontingenseket rendszeresen felül kell vizsgálni, fenntartva a lehetőséget a valamely érintett fél által kért törlésre.

(5)

Mivel az 1388/2013/EU rendelet mellékletét számos ponton módosítani kell, az áttekinthetőség érdekében indokolt az említett mellékletet új melléklettel felváltani.

(6)

Az 1388/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Mivel a vámkontingensek e rendeletben megállapított módosításai közül néhánynak 2015. január 1-jén kell hatályba lépnie, ennek a rendeletnek az említett időponttól kell alkalmazandónak lennie, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1388/2013/EU rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. MARTINA


(1)  A Tanács 1388/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről, valamint a 7/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 319. o.).


MELLÉKLET

Rendelési szám

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Kontingensidőszak

Kontingens mennyiség

Kontingens vámtétele (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha fajtájú gomba, (nyersen vagy gőzöléssel vagy forrázással főzve is), fagyasztva, készételek előállításához (1)  (2)

1.1.-12.31.

700 tonna

0

09.2663

ex 1104 29 17

10

Malomipari technikák felhasználásával megmunkált cirokszemek, legalább hántolva és csírátlanítva, térkitöltő csomagolási termékek gyártásához (1)

1.1.-12.31.

1 500 tonna

0

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cseresznye, alkohol hozzáadásával, 9 tömegszázalék cukortartalommal is, legfeljebb 19,9 mm-es átmérővel, maggal, csokoládéipari termékek gyártásához (1)

1.1.-12.31.

1 000 tonna

10 (3)

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Természetes feldolgozatlan dohány, szabályos formára vágva is, legalább 450 EUR/100 kg nettó súly vámértékkel, a 2402 10 00 alszám alá tartozó áruk gyártásánál belső szivarburokként vagy szivarburkolóként történő felhasználásra (1)

1.1.-12.31.

6 000 tonna

0

09.2928

ex 2811 22 00

40

Szilika töltőanyag, granulátum formájában, legalább 97tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal

1.1.-12.31.

1 700 tonna

0

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanádium-oxidok és -hidroxidok, kizárólag ötvözetekben történő felhasználásra (1)

1.1.-12.31.

13 000 tonna

0

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volfrám-trioxid, beleértve a kék volfrám-oxidot is (CAS RN 1314-35-8 vagy CAS RN 39318-18-8)

1.1.-12.31.

12 000 tonna

0

09.2929

2903 22 00

 

Triklór-etilén (CAS RN 79-01-6)

1.1.-12.31.

10 000 tonna

0

09.2837

ex 2903 79 90

10

Brómklór-metán (CAS RN 74-97-5)

1.1.-12.31.

600 tonna

0

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diklór-benzol (CAS RN 541-73-1)

1.1.-12.31.

2 600 tonna

0

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Klóretanol, a 4002 99 90 alszám alá tartozó folyékony tioplasztok gyártásához (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.-12.31.

15 000 tonna

0

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropil-metanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-12.31.

20 tonna

0

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol, legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 95-48-7)

1.1.-12.31.

20 000 tonna

0

09.2624

2912 42 00

 

Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-12.31.

950 tonna

0

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropil-metil-keton (CAS RN 765-43-5)

1.1.-12.31.

300 tonna

0

09.2638

ex 2915 21 00

10

Ecetsav, legalább 99 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 64-19-7)

1.1.-12.31.

1 000 000 tonna

0

09.2972

2915 24 00

 

Ecetsavanhidrid (CAS RN 108-24-7)

1.1.-12.31.

20 000 tonna

0

 (4) 09.2679

2915 32 00

 

Vinil-acetát (CAS RN 108-05-4)

1.1.-12.31.

200 000 tonna

0

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-12.31.

8 000 tonna

0

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetil-szebacát (CAS RN 106-79-6)

1.1.-12.31.

1 000 tonna

0

 (4) 09.2680

ex 2917 19 90

25

n-Dodekenil-borostyánkősav-anhidrid (CAS RN 19780-11-1):

legfeljebb 1-es színnel a Gardner színskálán,

legalább 98 %-os, 500 nm-en történő áteresztéssel, 10 tömegszázalékos toluolos oldat esetén

gépjárművek bevonatainak gyártásához (1)

1.1.-12.31.

80 tonna

0

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekándionsav, több mint 98,5 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 693-23-2)

1.1.-12.31.

4 600 tonna

0

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Acetil-szalicilsav (CAS RN 50-78-2)

1.1.-12.31.

120 tonna

0

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3',4,4'-tetra-karboxil-dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-12.31.

1 000 tonna

0

 (4) 09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin, legalább 99 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 62-53-3)

1.1.-12.31.

50 000 tonna

0

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Feniléndiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.-12.31.

1 800 tonna

0

09.2977

2926 10 00

 

Akrilnitril (CAS RN 107-13-1)

1.1.-12.31.

75 000 tonna

0

09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4-(trifluor-metil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-12.31.

500 tonna

0

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3):

legalább 6,5, de legfeljebb 7,5 pH-értékkel, és

folyadék-kromatográfia-tömegspektrometria (LC-MS) szerint meghatározva legfeljebb 1 500 mg/kg szemikarbazid-tartalommal (CAS RN 57-56-7),

bomlási hőmérséklettartománya 195 °C–205 °C,

fajlagos tömege 1,64–1,66, és

égéshője 215–220 Kcal/mol

1.1.-12.31.

100 tonna

0

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-12.31.

300 tonna

0

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexán-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.-12.31.

4 000 tonna

0

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-12.31.

220 tonna

0

09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-Bisz-O-(3,4-dimetilbenzilidén)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

1.1.-12.31.

500 tonna

0

 (4) 09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-12.31.

1 000 tonna

0

 (4) 09.2674

ex 2933 39 99

44

Klórpirifosz (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-12.31.

9 000 tonna

0

 (4) 09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Trisz[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-12.31.

400 tonna

0

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-12.31.

200 tonna

0

 (4) 09.2675

ex 2935 00 90

79

4-[[(2-Metoxibenzoil)amino]szulfonil]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-12.31.

542 tonna

0

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xilóz (CAS RN 58-86-6)

1.1.-12.31.

400 tonna

0

 (4) 09.2676

ex 3204 17 00

14

C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) színezéken alapuló készítmények legalább 60 tömegszázalék ilyen színezéktartalommal

1.1.-12.31.

50 tonna

0

 (4) 09.2677

ex 3204 17 00

45

C.I. színezék Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), magas gyantatartalmú pigment (körülbelül 35 % aránytalan gyanta), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 1 tömegszázalék nedvességtartalmú extrudált szemcsék formájában

1.1.-12.31.

500 tonna

0

 (4) 09.2666

ex 3204 17 00

55

C.I. Pigment Red 169 színezék (CAS RN 12237-63-7) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Red 169 színezéktartalommal

1.1.-12.31.

40 tonna

0

 (4) 09.2678

ex 3204 17 00

67

C.I. színezék Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 1,5 tömegszázalék nedvességtartalmú extrudált szemcsék formájában

1.1.-12.31.

150 tonna

0

09.2659

ex 3802 90 00

19

Nátrium-karbonáttal flux-kalcinált kovaföld

1.1.-12.31.

30 000 tonna

0

09.2908

ex 3804 00 00

10

Nátrium-lignoszulfonát

1.1.-12.31.

40 000 tonna

0

09.2889

3805 10 90

 

Szulfátterpentin

1.1.-12.31.

25 000 tonna

0

09.2935

ex 3806 10 00

10

Friss oleogyantákból nyert fenyőgyanta és gyantasavak

1.1.-12.31.

280 000 tonna

0

 (4) 09.2832

ex 3808 92 90

40

Készítmény, legalább 38, de legfeljebb 50 tömegszázalék pirition-cink-tartalommal (INN) (CAS RN 13463-41-7), vizes diszperzióban

1.1.-12.31.

500 tonna

0

 (4) 09.2681

ex 3824 90 92

85

Bisz[3-(trietoxiszilil)propil]szulfidok keveréke (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-12.31.

9 000 tonna

0

09.2814

ex 3815 90 90

76

Titán-dioxidból és volfrám-trioxidból álló katalizátor

1.1.-12.31.

3 000 tonna

0

 (4) 09.2644

ex 3824 90 92

77

Készítmény:

legalább 55, de legfeljebb 78 tömegszázalék dimetil-glutarát-tartalommal,

legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék dimetil-adipát-tartalommal, és

legfeljebb 35 tömegszázalék dimetil-szukcinát-tartalommal

1.1.-12.31.

10 000 tonna

0

 (4) 09.2140

ex 3824 90 92

79

Tercier aminok keveréke, amely tartalmaz:

2,0-4,0 tömegszázalék N,N-dimetil-1-oktánamint

legalább 94 tömegszázalék N,N-dimetil-1-dekánamint

legfeljebb 2 tömegszázalék N,N-dimetil-1-dodekánamint

1.1.-12.31.

4 500 tonna

0

 (4) 09.2829

ex 3824 90 93

43

Fenyőgyanta fából történő kivonásakor keletkező maradvány szilárd kivonata, amely alifás oldószerekben nem oldódik, és a következő jellemzőkkel rendelkezik:

legfeljebb 30 tömegszázalék gyantasav-tartalom,

legfeljebb 110-es savszám és

legalább 100 °C-os olvadáspont

1.1.-12.31.

1 600 tonna

0

 (4) 09.2907

ex 3824 90 93

67

Fitoszterinek keveréke, porított formában, amely:

legalább 75 tömegszázalékban szterineket,

legfeljebb 25 tömegszázalékban sztanolokat

tartalmaz, sztanolok/szterinek vagy sztanol-/szterinészterek gyártásához (1)

1.1.-12.31.

2 500 tonna

0

 (4) 09.2660

ex 3902 30 00

98

Amorf polialfaolefin-ragasztó higiéniai termékek gyártásához (1)

1.1.-12.31.

500 tonna

0

 (4) 09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinil-alkohol), a nem hidrolizált acetátcsoportokat tartalmazó is

1.1.-2015.12.31.

15 000 tonna

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinil-butirál) (CAS RN 63148-65-2):

legalább 17,5 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék hidroxilcsoportokkal, és

0,6 mm-nél nagyobb átlagos részecskemérettel (D50)

1.1.-12.31.

11 000 tonna

0

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsziloxán, 2 800 (± 100) monomer egység polimerizációs fokkal

1.1.-12.31.

1 300 tonna

0

09.2816

ex 3912 11 00

20

Cellulóz-acetát pelyhek

1.1.-12.31.

75 000 tonna

0

09.2864

ex 3913 10 00

10

Nátrium-alginát (CAS RN 9005-38-3) tengeri barnamoszatból kivonva

1.1.-12.31.

1 000 tonna

0

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nátrium-hialuronát, nem steril:

legfeljebb 900 000 átlagos molekulatömeggel (Mw),

legfeljebb 0,008 Endotoxin egység (EU)/mg endotoxinszinttel,

legfeljebb 1 tömegszázalék etanol-tartalommal,

legfeljebb 0,5 tömegszázalék izopropanol-tartalommal

1.1.-12.31.

200 kg

0

09.2661

ex 3920 51 00

50

Poli(metil-metakrilát) lemezek, amelyek megfelelnek az alábbi szabványoknak:

EN 4364 (MIL-P-5425E) és DTD5592A, vagy

EN 4365 (MIL-P-8184) és DTD5592A

1.1.-12.31.

100 tonna

0

09.2645

ex 3921 14 00

20

Porózus tömb regenerált cellulózból, magnézium-kloridot és kvaterner ammónium-vegyületeket tartalmazó vízzel impregnálva, 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) méretben

1.1.-12.31.

1 300 tonna

0

09.2818

ex 6902 90 00

10

Tűzálló tégla, amelynek:

élhosszúsága több, mint 300 mm és

TiO2-tartalma legfeljebb 1 tömegszázalék és

Al2O3-tartalma legfeljebb 0,4 tömegszázalék és

térfogatváltozása 1 700 °C-on kevesebb, mint 9 %

1.1.-12.31.

225 tonna

0

09.2628

ex 7019 52 00

10

Üveg hálószövet műanyaggal bevont üvegrostból, 120 g/m2(± 10 g/m2) súllyal, rögzített kerettel ellátott, görgethető rovarhálókban történő felhasználásra

1.1.-12.31.

3 000 000 m2

0

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokróm, legalább 1,5, de legfeljebb 4 tömegszázalék szén- és legfeljebb 70 tömegszázalék krómtartalommal

1.1.-12.31.

50 000 tonna

0

 (4) 09.2834

ex 7604 29 10

20

Alumíniumötvözet rúd legalább 200 mm, de legfeljebb 300 mm átmérővel

1.1.-12.31.

1 000 tonna

0

 (4) 09.2835

ex 7604 29 10

30

Alumíniumötvözet rúd legalább 300,1 mm, de legfeljebb 533,4 mm átmérővel

1.1.-12.31.

500 tonna

0

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnézium por:

legalább 98, de legfeljebb 99,5 tömegszázalék tisztaságú

legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm részecskemérettel

1.1.-12.31.

2 000 tonna

0

 (4) 09.2629

ex 8302 49 00

91

Alumínium teleszkópos fogantyú bőröndök gyártásához (1)

1.1.-12.31.

800 000 darab

0

09.2642

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

30

40

Részegység, amely az alábbiakból áll:

egy elektromos egyfázisú, váltóáramú (AC) kommutátoros motor legalább 480 W, de legfeljebb 1 400 W kimenő teljesítménnyel, 900 W-nál nagyobb, de legfeljebb 1 600 W bemeneti teljesítménnyel, több mint 119,8 mm, de legfeljebb 135,2 mm külső átmérővel és több mint 30 000 rpm, de legfeljebb 50 000 rpm névleges percenkénti fordulatszámmal, és

egy levegőbeszívó ventilátor

porszívók gyártásához (1)

1.1.-12.31.

120 000 darab

0

09.2763

ex 8501 40 80

30

Elektromos egyfázisú, váltóáramú (AC) kommutátoros motor 750 W-ot meghaladó kimenő teljesítménnyel, több mint 1 600 W, de legfeljebb 2 700 W bemeneti teljesítménnyel, több mint 120 mm (± 0,2 mm), de legfeljebb 135 mm (± 0,2 mm) külső átmérővel, több mint 30 000 rpm, de legfeljebb 50 000 rpm névleges percenkénti fordulatszámmal, levegőbeszívó ventilátorral felszerelve, porszívók gyártásához (1)

1.1.-12.31.

2 000 000 darab

0

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektromos egyenirányító, legfeljebb 1 kVA teljesítményű, a 8509 80 alszám és a 8510 vámtarifaszám alá tartozó készülékek gyártásához (1)

1.1.-12.31.

4 500 000 darab

0

09.2643

ex 8504 40 82

30

Tápegységpanel a 8521 és a 8528 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához (1)

1.1.-12.31.

1 038 000 darab

0

09.2620

ex 8526 91 20

20

Részegység helyzetmeghatározó funkcióval rendelkező GPS-rendszerhez, kijelző nélkül és legfeljebb 2 500 g tömegű

1.1.-12.31.

3 000 000 darab

0

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Nyomtatott áramköri kártya fénykibocsátó diódákkal (LED):

prizmákkal/lencsékkel felszerelve is, és

csatlakozókkal is

a 8528 vtsz. alá tartozó áruk háttérvilágító egységének gyártásához (1)

1.1.-12.31.

115 000 000 darab

0

09.2003

ex 8543 70 90

63

Feszültségvezérelt frekvenciagenerátor, nyomtatott áramkörre rögzített aktív és passzív elemekből, legfeljebb 30 mm × 30 mm méretű házban

1.1.-12.31.

1 400 000 darab

0

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Kerékpárváz szénszálakból és műgyantából előállítva, festve, lakkal bevonva és/vagy polírozva, kerékpár gyártásához (1)

1.1.-12.31.

125 000 darab

0

09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Mellső kerékpárvilla szénszálakból és műgyantából előállítva, festve, lakkal bevonva és/vagy polírozva, kerékpár gyártásához (1)

1.1.-12.31.

97 000 darab

0

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nem szerelt üveglencsék, prizmák és összeragasztott elemek, a 9002, 9005, 9013 10 és 9015 KN-kódok alá tartozó áruk gyártásához vagy javításához (1)

1.1.-12.31.

5 000 000 darab

0

 (4) 09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Szemüvegkeretek műanyagból vagy nem nemesfémből korrekciós szemüvegek gyártásához (1)

1.1.-12.31.

5 800 000 darab

0


(1)  A vámok felfüggesztésére a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 291–300. cikke alkalmazandó.

(2)  Az intézkedés azonban nem engedélyezett, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari vállalkozás végzi.

(3)  A mértékvámtételt kell alkalmazni.

(4)  Új vagy módosított tétel.


Top