Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0909

2014/909/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. december 12. ) a kis kaptárbogár megerősített olaszországi előfordulása tekintetében egyes védelmi intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 9415. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 359, 16.12.2014, p. 161–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/909/oj

16.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 359/161


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. december 12.)

a kis kaptárbogár megerősített olaszországi előfordulása tekintetében egyes védelmi intézkedésekről

(az értesítés a C(2014) 9415. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/909/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kis kaptárbogár (Aethina tumida) egy méhparazita. Szubszaharai-Afrikában honos, és méhfiasítás és lépes méz környezetében gyors szaporodásra képes. A kifejlett egyedek több kilométert is megtesznek a levegőben, hogy új kaptárakat lepjenek el. A kis kaptárbogár a 92/65/EGK tanácsi irányelv (3) értelmében az Unióban bejelentési kötelezettség alá tartozik.

(2)

2014. szeptember 11-én Olaszország értesítette a Bizottságot, hogy Calabria régióban egy egyetemi tanszék által fenntartott nukleuszállományban kis kaptárbogár jelent meg.

(3)

Olaszország haladéktalanul meghozta a kis kaptárbogár felszámolását és terjedésének megakadályozását célzó, valamint a parazitának a calabriai fertőzés helyszínét környező területeken való előfordulása mértékének felmérésére irányuló intézkedéseket. A fertőzés előfordulásának helyszínétől számított 20 km-es sugarú területen védőkörzetet, 100 km-es sugarú területén pedig megfigyelési körzetet alakítottak ki. A 100 km-es sugarú területek a szicíliai Messina és Catania megyéket is érintik.

(4)

Miután megállapították, hogy a kis kaptárbogár más, az első előfordulás helyszínéhez közeli méhészetekben is megjelent, Olaszország kiterjesztette az intézkedéseket, többek között a megfigyelési körzetet, valamint a mézelő méhek és a poszméhek (Bombus spp.) mozgásának tilalmát Calabria régió egészére kiterjesztve.

(5)

A kis kaptárbogár első calabriai előfordulása óta harmincöt másik előfordulást erősítettek meg az első előfordulás helyszínéhez közeli, a 20 km-es sugarú védőkörzeten belüli méhészeteknél. Calabria más részein is ellenőrzéseket végeztek, melyek eredménye eddig a parazita jelenlétére nézve negatív volt.

(6)

2014. november 7-én Olaszország arról tájékoztatott, hogy a kis kaptárbogár megjelent a korábban korlátozás alá von területeken kívül eső Siracusa szicíliai megyében. A fertőzést olyan méhészetben mutatták ki, amelyet a calabriai védőkörzetből szállítottak át 2014 augusztusának végén, a korlátozó intézkedések végrehajtása előtt.

(7)

Az érintett méhtenyészeteket minden pozitív eredmény esetében megsemmisítették; ugyanakkor a kis kaptárbogárnak az olaszországi érintett területekről való továbbterjedése súlyos veszélyt jelenthet az Unióban élő mézelő méhekre és poszméhekre.

(8)

Az Unión belüli kereskedelem bármely szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint a harmadik országok által felállított, indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében, továbbá a kis kaptárbogárnak az Unió további részeibe való továbbterjedése megakadályozásának céljából meg kell állapítani Olaszország azon területeinek uniós jegyzékét, amelyekre a kis kaptárbogár előfordulása szempontjából az áruk mozgására bizonyos korlátozásokat szükséges bevezetni.

(9)

Emellett ezeket a területeket hivatkozásként figyelembe kell venni az EU-n belüli kereskedelemben használatos tanúsítás szempontjából is, mivel a 92/65/EGK irányelv E. mellékletének 2. részében megállapított, a méhek és poszméhek kereskedelmére használt állat-egészségügyi bizonyítvány értelmében az állatoknak olyan, legalább 100 kilométeres hatósugarú területről kell származniuk, amelyre nem vonatkoznak a kis kaptárbogár gyanított vagy megerősített előfordulásához kapcsolódó korlátozások, illetve ahol nem fordulnak elő ilyen fertőzések.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedéseket az elfogadásától számított nyolc hónapon belül felül kell vizsgálni a kis kaptárbogár olaszországi epidemiológiai helyzetének alakulásától függően.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat megállapítja az Olaszország által hozandó védelmi intézkedéseket a kis kaptárbogárnak (Aethina tumida) mézelő méhek (Apis mellifera) esetében a mellékletben felsorolt területeken való, megerősített megjelenését követően.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

a)   

„kaptár”

:

i.

a mézelő méhek számára készített építmény;

ii.

poszméhek (Bombus spp.) esetében fészek vagy poszméhkolónia;

b)   „méhészet”: méhkasok csoportja, valamint – egy meghatározott földrajzi helyszínen belül elhelyezkedő – azon telephely vagy felszerelések, ahol e méhkascsoportot tartják vagy tartották;

c)   „nem feldolgozott méhészeti melléktermékek”: a 142/011/EU bizottsági rendelet (4) I. mellékletének 10. pontjában meghatározottak szerinti, nem emberi fogyasztásra szánt méz, méhviasz, méhpempő, propolisz vagy pollen, amelyet nem dolgoztak fel az említett rendelet XIV. melléklete II. fejezete 1. szakasza 2. táblázata 4. oszlopának 10. sorában említett feldolgozási eljárással;

d)   „méhészeti felszerelés”: a méhészeti tevékenységek során használt kaptárak, kaptárrészek és eszközök.

3. cikk

(1)   Olaszország biztosítja, hogy az I. mellékletben felsorolt területeken végrehajtják az alábbi védelmi intézkedéseket:

a)

az alábbi áruk szállítmányainak a mellékletben felsorolt területekről az Unió más területeire való szállításának tilalma:

i.

mézelő méhek;

ii.

poszméhek;

iii.

nem feldolgozott méhészeti melléktermékek;

iv.

méhészeti felszerelések;

v.

emberi fogyasztásra szánt lépes méz;

b)

azonnali ellenőrzések és epidemiológiai vizsgálatok, ideértve:

i.

a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett áruk mozgásának beazonosítása és nyomon követése az azon méhészetekbe és mézpergető létesítménybe, illetve méhészetekből és létesítményekből, amelyek azon kaptár(ak) 20 km sugarú körzetén belül helyezkednek el, amelyekben a kis kaptárbogár előfordulását megerősítették;

ii.

az ilyen azonnali ellenőrzések és epidemiológiai vizsgálatok eredményeinek bejelentése a Bizottság számára.

(2)   Olaszország további ellenőrzéseket és epidemiológiai vizsgálatokat végez, ideértve a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett áruk korábbi mozgását a mellékletben szereplő területekről, illetve területekre.

(3)   Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben előírt ellenőrzések és epidemiológiai vizsgálatok eredményei alapján Olaszország szükség esetén további megfelelő védelmi intézkedéseket hajthat végre.

(4)   Olaszország tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat az (1), (2) és (3) bekezdésben előírt védelmi intézkedések végrehajtásáról.

4. cikk

Ezt a határozatot 2015. május 31-ig kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 12-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Tanács 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelve a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).

(4)  A Bizottság 2011. február 25-i 142/2011/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).


MELLÉKLET

Tagállam

A védelmi intézkedések hatálya alá tartozó területek

Olaszország

Calabria régió: az egész régió

Szicília régió: az egész régió


Top