Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1046

A Bizottság 1046/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. július 28. ) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek kiszámítására vonatkozó kritériumok tekintetében történő kiegészítéséről

OJ L 291, 7.10.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1046/oj

7.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/1


A BIZOTTSÁG 1046/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. július 28.)

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek kiszámítására vonatkozó kritériumok tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 72. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 508/2014/EU rendelet V. fejezete értelmében az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) támogathatja az Uniónak az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régióiból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezését.

(2)

Annak érdekében, hogy az Unió legkülső régióiból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek versenyképesek maradjanak az Unió más régióiból származó hasonló termékekkel szemben, az Európai Unió 1992-ben intézkedéseket vezetett be a halászati és akvakultúra-ágazatban felmerülő kapcsolódó többletköltségek ellentételezésére. A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan a 791/2007/EK tanácsi rendelet (2) határozta meg az ellentételezési intézkedéseket. Figyelemmel az Unió legkülső régióinak gazdasági és társadalmi strukturális helyzetére, amelyet e régiók távoli fekvése, szigetjellege, kis mérete, kedvezőtlen domborzati viszonyai, néhány terméktől való gazdasági függése és egyedi éghajlati viszonyai súlyosbítanak, 2014. január 1-jétől továbbra is támogatást szükséges nyújtani az egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén felmerülő többletköltségek ellentételezésére. A többletköltségek ellentételezése tulajdonképpen abban segít az érintett régiók gazdasági szereplőinek, hogy egyáltalán életképesek maradhassanak gazdaságilag.

(3)

A többletköltségeket az 508/2014/EU rendelet 72. cikkében említett ellentételezési tervben kell meghatározni.

(4)

Annak érdekében, hogy a régiók és az egyes évek egyszerűbb összehasonlítása révén valamennyi érintett régió összehangolt és egyenlő bánásmódban részesülhessen és különösen annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a többletköltségek túlkompenzálására, meg kell határozni az Unió legkülső régióinak sajátos hátrányaiból adódó többletköltségek kiszámítására vonatkozó kritériumokat. Az alkalmazandó közös kritériumoknak köszönhetően valamennyi érintett régióban egységes módszerrel kerülnek kiszámításra a többletköltségek.

(5)

Az egyes termékekre vagy termékkategóriákra vonatkozó, a tagállam vagy az uniós terület kontinentális részén tevékenységet folytató gazdasági szereplőknél felmerülő referenciaköltségeket, amelyek alapján a többletköltségek meghatározásra kerülnek, különösen gondosan kell megbecsülni a túlkompenzálás elkerülése érdekében.

(6)

Vannak olyan termékek vagy termékkategóriák, amelyekre vonatkozóan nem léteznek összehasonlítási kritériumok vagy mértékegységek az érintett tagállam területének kontinentális részén. Ilyen esetekben a többletköltségek kiszámításának alapjául szolgáló referenciaköltséget az Unió területének kontinentális részén tevékenységet folytató gazdasági szereplőknél az egyenértékű termékek vagy termékkategóriák kapcsán felmerülő költségekhez viszonyítva kell megállapítani.

(7)

A legkülső régiókban érvényesülő eltérő értékesítési feltételekre, valamint a fogásmennyiségek, az állományok és a piaci kereslet ingadozásaira való tekintettel az ellentételezésre jogosult halászati és akvakultúra-termékeknek vagy termékkategóriáknak, azok legnagyobb mennyiségeinek és az ellentételezési összegeknek a meghatározását – a tagállamonként megszabott keret-előirányzatokon belül – az érintett tagállamokra kell hagyni.

(8)

A tagállamoknak olyan szinten kell meghatározniuk az ellentételezési összeget, amely lehetővé teszi a legkülső régiók sajátos hátrányaiból adódó többletköltségek megfelelő kiegyenlítését, de elkerüli a túlkompenzálást. Az ellentételezési összegnek ezért figyelembe kell vennie a többletköltségeket befolyásoló más típusú állami beavatkozásokat is, ideértve a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése és az 508/2014/EU rendelet 73. cikke alapján bejelentett állami támogatásokat.

(9)

A többletköltségek összehangolt bemutatása érdekében a többletköltségeket élőtömeg-tonna alapján kell kifejezni, amelyet az 1224/2009/EK tanácsi rendelet (3) és a 409/2009/EK bizottsági rendelet (4) határoz meg; az utóbbi rendelet európai uniós átváltási együtthatókat határoz meg a friss és friss sózott halakra, illetve kiszerelési kódokat a feldolgozott halakra vonatkozóan, és ezek segítségével a tárolt vagy feldolgozott halak tömegét élőtömeggé lehet átszámítani a fogások nyomon követése érdekében.

(10)

Ahhoz, hogy igazolják, hogy nem került sor túlkompenzálásra, a tagállamoknak a kompenzációs mechanizmusra vonatkozó releváns információkat szerepeltetniük kell az 508/2014/EU rendelet 114. cikkének (2) bekezdésében meghatározott éves végrehajtási jelentésben.

(11)

Annak érdekében, hogy az e rendeletben előírt intézkedéseket mielőbb alkalmazni lehessen, tekintettel arra, hogy a kiadások az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 65. cikke (2) bekezdésének megfelelően 2014. január 1. óta már jogosultak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból nyújtott hozzájárulásra, ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet megállapítja az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (2) bekezdésében meghatározott elszámolhatósági időszak során a Szerződés 349. cikkében említett legkülső uniós régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén a gazdasági szereplőknél a legkülső régiók sajátos hátrányai folytán jelentkező többletköltségek kiszámítására vonatkozó kritériumokat.

2. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett többletköltségeket külön kell kiszámítani a következő tevékenységek mindegyikére vonatkozóan:

a)

halászat;

b)

tenyésztés;

c)

feldolgozás;

d)

piaci értékesítés.

(2)   Az (1) bekezdésben említett egyes tevékenységeken belül a többletköltségeket minden, a tagállam által ellentételezésre jogosultnak minősített termékre vagy termékkategóriára vonatkozóan az 508/2014/EU rendelet 72. cikkében említett ellentételezési tervben felsorolt kiadási tételenként kell meghatározni.

(3)   A többletköltségeket minden egyes kiadási tétel esetében az érintett legkülső régióban tevékenységet folytató gazdasági szereplőknél felmerülő, a többletköltségeket befolyásoló bármilyen állami beavatkozással csökkentett költségek, valamint az érintett tagállam kontinentális részén tevékenységet folytató gazdasági szereplőknél felmerülő hasonló költségek különbségeként kell meghatározni.

(4)   A (3) bekezdéstől eltérve a kizárólag olyan termékekre vagy termékkategóriákra jellemző kiadási tételek esetében, amelyekre vonatkozóan nem léteznek összehasonlítási kritériumok vagy mértékegységek az érintett tagállam területének kontinentális részén, a többletköltséget az Unió területének kontinentális részén tevékenységet folytató gazdasági szereplőknél az egyenértékű termékek vagy termékkategóriák kapcsán felmerülő hasonló költségekhez viszonyítva kell meghatározni.

(5)   A többletköltségek kiszámítása során figyelembe kell venni az esetleges állami beavatkozásokat, ideértve a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése és az 508/2014/EU rendelet 73. cikke alapján bejelentett állami támogatásokat is.

3. cikk

(1)   A többletköltségek kiszámításának alapjául kizárólag olyan költségek szolgálhatnak, amelyek a legkülső régiók sajátos hátrányai miatt merülnek fel.

(2)   A többletköltségek kiszámításának a feljegyzett árak éves átlagán kell alapulnia.

(3)   A többletköltségeket élőtömeg-tonnánként, euróban kell megadni, és adott esetben a teljes többletköltség valamennyi költségösszetevőjét át kell számítani élőtömeg-tonnánkénti euro értékre.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1. o.

(2)  A Tanács 2007. május 21-i 791/2007/EK rendelete az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, Francia Guyanáról és Réunionról mint legkülső régiókból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer bevezetéséről (HL L 176., 2007.7.6., 1. o.).

(3)  A Tanács 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2009. május 18-i 409/2009/EK rendelete a feldolgozott halak tömegének élőtömeggé történő átszámításánál alkalmazandó közösségi átváltási együtthatók és kiszerelési kódok megállapításáról és a 2807/83/EGK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 123., 2009.5.19., 78. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).


Top