Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0178

2014/178/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. március 27. ) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 1979. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 95, 29.3.2014, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2014; hatályon kívül helyezte: 32014D0709

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/178/oj

29.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/47


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. március 27.)

az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről

(az értesítés a C(2014) 1979. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/178/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/60/EK tanácsi irányelv (4) meghatározza az afrikai sertéspestis elleni védekezésre irányuló, az Unión belül alkalmazandó minimumintézkedéseket, beleértve az afrikai sertéspestis kitörése esetén alkalmazandó intézkedéseket, valamint az afrikai sertéspestis vadon élő sertések körében való feltételezett vagy megerősített előfordulása esetén alkalmazandó intézkedéseket. Ezen intézkedések magukban foglalják azokat a Bizottság által jóváhagyott, tagállamok által kidolgozandó és végrehajtandó terveket, amelyek az afrikai sertéspestisnek a vadon élő sertésállományokban történő felszámolására irányulnak.

(2)

A Bizottság 2005/363/EK határozata (5) az afrikai sertéspestis Szardínián (Olaszország) való előfordulása miatt került elfogadásra. A szóban forgó betegség további uniós területekre való átterjedésének megakadályozása érdekében az említett határozat állat-egészségügyi szabályokat állapít meg a Szardíniáról származó sertések és bizonyos, sertésből készült termékek mozgatására, szállítására és jelölésére vonatkozóan.

(3)

Emellett a Bizottság a 2005/362/EK bizottsági határozattal (6) jóváhagyta az Olaszország által a Bizottságnak benyújtott, a szardíniai vaddisznók afrikai sertéspestisének felszámolására irányuló tervet.

(4)

Az afrikai sertéspestis 2014-ben Litvániában és Lengyelországban több esetben is előfordult a vadon élő sertések – konkrétan a vaddisznók – körében, ami az afrikai sertéspestist okozó vírusnak az e betegség előfordulási helyei szerinti, szomszédos harmadik országokból való behurcolása miatt következett be. A járványügyi intézkedések célzottá tétele és a betegség terjedésének megelőzése érdekében, illetve az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzésére és a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet indokolatlanul gátló akadályok elkerülésére a Bizottság az érintett tagállamok együttműködésével, a 2014. április 30-ig alkalmazandó 2014/93/EU (7) és 2014/134/EU bizottsági végrehajtási határozattal (8) sürgősen létrehozta az említett országok fertőzött területeinek uniós jegyzékét.

(5)

Az afrikai sertéspestis az Unióval határos bizonyos harmadik országokban élő házi és vadon élő sertésállományok endémiás betegségének tekinthető, és állandó veszélyt jelent az Unióra nézve.

(6)

A betegség a Litvánia, Olaszország és Lengyelország más területein előforduló, továbbá a más tagállamokban élő sertésállományokat is veszélyeztetheti, különös tekintettel a sertésekből származó termékekkel folytatott kereskedelemre.

(7)

Litvánia és Lengyelország a 2002/60/EK irányelv keretein belül intézkedéseket hozott az afrikai sertéspestis leküzdésére, és az említett irányelv 16. cikkének megfelelően jóváhagyás céljából be fogja nyújtani a Bizottságnak a vadon élő sertések afrikai sertéspestisének felszámolására vonatkozó tervét.

(8)

Helyénvaló az érintett tagállamokat és területeket külön mellékletben, a kockázat szintje alapján osztályozva felsorolni, tekintetbe véve az afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi helyzetet és azt, hogy a betegség sertéstartó gazdaságokat és vadon élő sertésállományokat egyaránt (III. rész) vagy csak vadon élő sertésállományokat (II. rész) érint-e, illetve hogy a kockázat a fertőzött, vadon élő sertésállomány bizonyos fokú közelségéből (I. rész) ered-e.

(9)

Az afrikai sertéspestis terjedésének kockázatát tekintve a sertésekből származó különböző termékek mozgatása különböző szintű kockázattal jár. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2010. évi tudományos véleménye (9) alapján általánosságban elmondható, hogy a fertőzött területről származó élő sertések, sertéssperma, sertéspetesejtek és -embriók, valamint sertésből származó állati melléktermékek szállítása kitettség és következmények tekintetében nagyobb kockázatot jelent, mint a húsé, előkészített húsé és hústermékeké. Ezért meg kell tiltani az e határozat mellékletében felsorolt tagállami területekről származó élő sertés, sertéssperma, sertéspetesejtek és -embriók, sertésből származó állati melléktermékek, valamint bizonyos húsok, előkészített húsok és hústermékek szállítását. Ez a tilalom a 92/65/EGK tanácsi irányelvben felsorolt valamennyi, a Suidae családhoz tartozó fajra vonatkozik (10).

(10)

A sertésből származó különböző termékek fajtájától és az érintett tagállamok járványügyi helyzetétől függő eltérő kockázati szintek figyelembevétele érdekében helyénvaló bizonyos eltéréseket biztosítani a melléklet különböző részeiben felsorolt területekről származó minden egyes, sertésből származó terméktípus esetében. Ezek az eltérések egyúttal összhangban állnak azokkal a kockázatcsökkentő intézkedésekkel, amelyeket az Állat-egészségügyi Világszervezet a Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében az afrikai sertéspestis tekintetében meghatároz. Emellett e határozatban meg kell határozni az említett eltérések esetében alkalmazandó kiegészítő védintézkedéseket, egészségügyi követelményeket vagy kezeléseket is.

(11)

A 64/432/EGK tanácsi irányelv (11) és a 93/444/EGK bizottsági határozat (12) előírja, hogy az állatokat szállításuk során egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Amennyiben az e határozat mellékletében felsorolt területekről származó élő sertés szállításának tilalmától való eltérést Unión belüli kereskedelemre vagy harmadik országba irányuló exportra szánt élő sertés esetében alkalmazzák, az említett egészségügyi bizonyítványoknak – annak érdekében, hogy a vonatkozó bizonyítványok megfelelő és pontos egészségügyi információkat tartalmazzanak – hivatkozást kell tartalmazniuk erre a határozatra.

(12)

A Bizottság 599/2004/EK rendelete (13) előírja, hogy bizonyos állati eredetű termékeket szállításuk során egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Ha egy tagállamra vonatkozik a tagállam egyes területeiről származó friss sertéshús, valamint az ilyen sertéshúsból készült vagy azt tartalmazó előkészített hús és hústermékek szállításának tilalma, akkor – az afrikai sertéspestisnek az Unió más területeire történő átterjedését megakadályozandó – meg kell állapítani bizonyos követelményeket a tagállam tilalom alá nem tartozó más területeiről származó ilyen hús, előkészített hús és hústermékek szállítására, különös tekintettel a bizonyítványozásra, és ezeknek az egészségügyi bizonyítványoknak hivatkozást kell tartalmazniuk erre a határozatra.

(13)

Az afrikai sertéspestisnek az Unió más területeire és harmadik országokra való átterjedését megakadályozandó, indokolt továbbá bizonyos szigorúbb feltételekhez kötni a mellékletben felsorolt területek szerinti tagállamokból származó friss sertéshús, valamint az ilyen sertéshúsból készült vagy azt tartalmazó előkészített hús és hústermékek szállítását. A friss sertéshúst, az előkészített sertéshúst és a sertéshústermékeket olyan különleges jelöléssel kell ellátni, amely nem téveszthető össze a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (14) előírt azonosító jelöléssel, valamint a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (15) előírt, sertéshúsra vonatkozó állat-egészségügyi jelöléssel.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések alkalmazási időtartamának meghatározása során figyelembe kell venni az afrikai sertéspestis epidemiológiáját és az afrikai sertéspestistől mentes státus visszanyerésének feltételeit az Állat-egészségügyi Világszervezet Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexének megfelelően; ezért ennek az időtartamnak legalább 2017. december 31-ig kell tartania.

(15)

A 2014/93/EU és 2014/134/EU EK végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni, és helyükbe e határozatnak kell lépnie. A 2005/363/EK határozat többször módosult. Ezért indokolt az említett határozatot hatályon kívül helyezni, és ezt a határozatot a helyébe léptetni.

(16)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a határozat járványügyi intézkedéseket ír elő a mellékletben felsorolt tagállamokban, illetve régióikban (a továbbiakban: az érintett tagállamok) előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatban.

Ezt a határozatot a Bizottság által a 2002/60/EK irányelv 16. cikkének megfelelően jóváhagyott, az afrikai sertéspestisnek az érintett tagállam vadon élő sertésállományában történő felszámolására vonatkozó tervek sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Az élő sertéseknek, a sertésspermának, a sertések petesejtjeinek és embrióinak, a sertéshúsnak, az előkészített sertéshúsnak, a sertéshústermékeknek és minden egyéb, sertéshúst tartalmazó terméknek, valamint a sertésekből származó állati melléktermékeket tartalmazó szállítmányoknak a mellékletben felsorolt egyes területekről való szállításának tilalma

Az érintett tagállamok megtiltják a következőket:

a)

élő sertések szállítása a melléklet II. vagy III. részében felsorolt területekről;

b)

sertésspermát és sertések petesejtjeit és embrióit tartalmazó szállítmányok szállítása a melléklet III. részében felsorolt területekről;

c)

sertéshúst, előkészített sertéshúst, sertéshústermékeket és bármilyen egyéb, sertéshúst tartalmazó terméket tartalmazó szállítmányok szállítása a melléklet III. részében felsorolt területekről;

d)

sertésekből származó állati melléktermékeket tartalmazó szállítmányok szállítása a melléklet III. részében felsorolt területekről.

3. cikk

Eltérés az élő sertéseknek a melléklet II. részében felsorolt területekről való szállításának tilalmától

A 2. cikk a) pontjában előírt tilalomtól eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik élő sertéseknek a melléklet II. részében felsorolt valamely területen elhelyezkedő gazdaságból ugyanazon tagállam területének más részére történő szállítását, amennyiben a sertések legalább 30 napja vagy születésük óta a gazdaságban éltek, és a szállítás időpontját megelőző legalább 30 napos időszakban nem került be új élő sertés az adott gazdaságba, és

1.

a sertéseken a szállítást megelőző 15 napos időszakon belül az afrikai sertéspestis kimutatására irányuló, negatív eredményekhez vezető laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, az e határozat 1. cikkének második bekezdésében említett, az afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó tervben meghatározott mintavételi eljárásoknak megfelelően vett mintákon, és a szállítás napján egy hatósági állatorvos az afrikai sertéspestisre irányuló klinikai vizsgálatot végzett a 2003/422/EK bizottsági határozat (16) melléklete IV. fejezetének A. részében meghatározott ellenőrzési és mintavételezési eljárásoknak megfelelően, vagy

2.

a sertések:

a)

olyan gazdaságból származnak, amelyet legalább évente kétszer, legalább 4 hónapos különbséggel ellenőrzött az illetékes állat-egészségügyi hatóság, és ez az ellenőrzés:

i.

a 2003/422/EK határozat mellékletének IV. fejezetében lefektetett iránymutatás és eljárások szerint történt;

ii.

tartalmazott egy, a 2003/422/EK határozat melléklete IV. fejezetének A. részében meghatározott ellenőrzési és mintavételezési eljárásoknak megfelelően lefolytatott klinikai vizsgálatot és mintavételezést;

iii.

vizsgálta a 2002/60/EK irányelv 15. cikke (2) bekezdése b) pontjának második, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik francia bekezdésében előírt intézkedések tényleges alkalmazását;

b)

olyan gazdaságból származnak, amely eleget tesz az illetékes hatóság által meghatározott, az afrikai sertéspestisre vonatkozó biológiai biztonsági követelményeknek;

c)

olyan gazdaságból származnak, amelyben a 60 naposnál idősebb sertéseken elvégezték az 1. pontban említett, az afrikai sertéspestisre vonatkozó laboratóriumi vizsgálatot.

4. cikk

Eltérés a sertéshúst, előkészített sertéshúst, sertéshústermékeket és bármilyen egyéb, sertéshúsból készült vagy azt tartalmazó terméket tartalmazó szállítmányoknak a melléklet III. részében felsorolt területekről történő szállításának tilalmától

A 2. cikk c) pontjában előírt tilalomtól eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik sertéshús, előkészített sertéshús, sertéshústermékek és bármilyen egyéb, sertéshúsból készült vagy azt tartalmazó termék szállítását a melléklet III. részében felsorolt területekről, amennyiben a termékek vagy:

a)

olyan sertésekből származnak, amelyeket születésük óta a mellékletben felsorolt területeken kívül elhelyezkedő gazdaságokban tartottak, és a sertéshús, előkészített sertéshús és sertéshúsból készült vagy azt tartalmazó sertéshústermékek előállítása, tárolása és feldolgozása a 10. cikknek megfelelően engedélyezett létesítményekben történt; vagy

b)

a 2002/99/EK tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően kerültek előállításra és feldolgozásra.

5. cikk

Eltérés a sertésekből származó állati melléktermékeket tartalmazó szállítmányoknak a melléklet III. részében felsorolt területekről történő szállításának tilalmától

A 2. cikk d) pontjában előírt tilalomtól eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik azoknak – az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) 3. cikkének (2) bekezdésében említett – állati melléktermékekből származó termékeknek a szállítását, amelyek a melléklet III. részében felsorolt területekről származó sertésekből származó állati melléktermékekből készültek, amennyiben az említett melléktermékeket olyan kezelésnek vetették alá, amely biztosítja, hogy az állati melléktermékekből származó termék az afrikai sertéspestis tekintetében nem jelent kockázatot.

6. cikk

Élő sertéseknek a mellékletben felsorolt területekről más tagállamokba és harmadik országokba való szállításának tilalma

(1)   Az érintett tagállamok biztosítják, hogy a területükről ne szállítsanak élő sertéseket más tagállamokba és harmadik országokba, kivéve abban az esetben, ha a szállított élő sertések:

a)

nem a mellékletben felsorolt területekről származnak;

b)

olyan gazdaságból származnak, ahová a szállítást közvetlenül megelőző legalább 30 napos időszakban nem került be a mellékletben felsorolt területekről származó élő sertés.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik élő sertéseknek a melléklet I. részében felsorolt valamely területen elhelyezkedő gazdaságból történő szállítását, amennyiben a szállított élő sertések megfelelnek a következő feltételeknek:

a)

legalább 40 napja vagy születésük óta a gazdaságban élnek, és a gazdaságba a szállítás időpontját megelőző legalább 30 napos időszakban nem kerültek be élő sertések;

b)

olyan gazdaságból származnak, amely eleget tesz az illetékes hatóság által meghatározott, az afrikai sertéspestisre vonatkozó biológiai biztonsági követelményeknek;

c)

a sertéseken a szállítást megelőző 15 napos időszakon belül az afrikai sertéspestis kimutatására irányuló, negatív eredményekhez vezető laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, az e határozat 1. cikkének második bekezdésében említett, az afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó tervben meghatározott mintavételi eljárásoknak megfelelően vett mintákon, és a szállítás napján egy hatósági állatorvos az afrikai sertéspestisre irányuló klinikai vizsgálatot végzett a 2003/422/EK határozat melléklete IV. fejezetének A. részében meghatározott ellenőrzési és mintavételezési eljárásoknak megfelelően; vagy

d)

olyan gazdaságból származnak, amelyet legalább évente kétszer, legalább 4 hónapos különbséggel ellenőrzött az illetékes állat-egészségügyi hatóság, és ez az ellenőrzés:

i.

a 2003/422/EK határozat mellékletének IV. fejezetében lefektetett iránymutatás és eljárások szerint történt;

ii.

tartalmazott egy, a 2003/422/EK határozat melléklete IV. fejezetének A. részében meghatározott ellenőrzési és mintavételezési eljárásoknak megfelelően lefolytatott klinikai vizsgálatot és mintavételezést;

iii.

vizsgálta a 2002/60/EK irányelv 15. cikke (2) bekezdése b) pontjának második, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik francia bekezdésében előírt intézkedések tényleges alkalmazását.

(3)   Az e cikkben említett élősertés-szállítmányok esetében az alábbi szöveggel kell kiegészíteni a megfelelő, a következő jogszabályokban említett egészségügyi bizonyítványokat:

a)

a 64/432/EGK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése; vagy

b)

a 93/444/EGK határozat 3. cikkének (1) bekezdése:

„A sertések megfelelnek a 2014/178/EU bizottsági végrehajtási határozat (18) 6. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeknek.

7. cikk

Sertésspermát és sertések petesejtjeit és embrióit tartalmazó szállítmányoknak a mellékletben felsorolt területekről más tagállamokba és harmadik országokba való szállításának tilalma

Az érintett tagállamok biztosítják, hogy a területükről ne szállítsanak más tagállamokba vagy harmadik országokba olyan szállítmányokat, amelyek az alábbiakat tartalmazzák:

a)

sertéssperma, kivéve, ha a sperma olyan sertésektől származik, amelyeket az e határozat mellékletének II. és III. részében felsorolt területeken kívül elhelyezkedő, a 90/429/EGK tanácsi irányelv (19) 3. cikkének a) pontjában említett feljogosított spermagyűjtő központban tartanak;

b)

sertések petesejtjei és embriói, kivéve, ha a petesejtek és embriók olyan donor kocáktól származnak, amelyeket a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelő, a melléklet II. és III. részében felsorolt területeken kívül elhelyezkedő gazdaságban tartanak, és az embriók az a) pontnak megfelelő spermával való megtermékenyítés eredményei.

8. cikk

Sertésekből származó állati melléktermékeket tartalmazó szállítmányoknak a mellékletben felsorolt területekről más tagállamokba és harmadik országokba való szállításának tilalma

(1)   Az érintett tagállamok biztosítják, hogy területükről ne szállítsanak sertésekből származó állati melléktermékeket tartalmazó szállítmányt más tagállamokba és harmadik országokba, kivéve, ha e sertésekből származó melléktermékek a melléklet II. és III. részében felsorolt területeken kívül található gazdaságokból származó és érkező sertésekből származnak.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik a melléklet II. és III. részében felsorolt területekről származó sertések melléktermékeiből származó termékeknek más tagállamokba és harmadik országokba történő szállítását az alábbi feltételek mellett:

a)

az említett melléktermékeket olyan kezelésnek vetették alá, amely biztosítja, hogy a sertések melléktermékeiből származó termék az afrikai sertéspestis tekintetében nem jelent kockázatot;

b)

a szállítmányokat a 142/2011/EU bizottsági rendelet (20) VIII. melléklete III. fejezetének megfelelően kiállított kereskedelmi okmány kíséri.

9. cikk

A mellékletben felsorolt területekről származó friss sertéshús és egyes előkészített sertéshúsok és sertéshústermékek más tagállamokba és harmadik országokba való szállításának tilalma

(1)   Az érintett tagállamok biztosítják, hogy a mellékletben felsorolt területeken elhelyezkedő gazdaságokból származó sertésekből nyert friss sertéshúst, valamint az ilyen sertések húsából készült vagy azt tartalmazó előkészített sertéshúst és sertéshústerméket tartalmazó szállítmányokat ne szállítsanak más tagállamokba és harmadik országokba, kivéve, ha e sertéshús a melléklet II. és III. részében felsorolt területeken kívül elhelyezkedő gazdaságokból származó és érkező sertésekből származik.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a melléklet III. részében felsorolt területek tekintetében érintett tagállamok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett friss sertéshús, valamint az ilyen húsból készült vagy azt tartalmazó előkészített sertéshús és sertéshústermék más tagállamokba való szállítását, feltéve, hogy az említett előkészített sertéshús és sertéshústermék olyan sertésekből származik, amelyeket születésük óta a melléklet III. részében felsorolt területeken kívül elhelyezkedő gazdaságokban tartottak, és a friss sertéshús, előkészített sertéshús és sertéshústermék előállítása, tárolása és feldolgozása a 10. cikknek megfelelően engedélyezett létesítményekben történt.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a melléklet II. részében felsorolt területek tekintetében érintett tagállamok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett friss sertéshús, valamint az ilyen húsból készült vagy azt tartalmazó előkészített sertéshús és sertéshústermék más tagállamokba való szállítását, feltéve, hogy az említett előkészített sertéshús és sertéshústermék olyan sertésekből származik, amelyek megfelelnek a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

10. cikk

Vágóhidak, daraboló üzemek és húsfeldolgozó létesítmények engedélyezése a 4. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése alkalmazásában

Az érintett tagállamok illetékes hatósága a 4. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése alkalmazásában csak olyan vágóhidakat, daraboló üzemeket és húsfeldolgozó létesítményeket engedélyez, amelyekben a 4. cikkben és a 9. cikk (2) bekezdésében előírt eltérésnek megfelelően más tagállamokba és harmadik országokba való szállításra jóváhagyott friss sertéshús, előkészített sertéshús, valamint az ilyen sertéshúsból készült vagy azt tartalmazó sertéshústermékek előállítása, tárolása és feldolgozása elkülönítve történik más, az e cikknek megfelelően engedélyezett gazdaságokon kívüli, a mellékletben felsorolt területeken található gazdaságból származó vagy érkező sertésekből származó, friss sertéshúsból készült vagy azt tartalmazó termékek, előkészített sertéshús, valamint az ilyen sertésekből származó húsból készült vagy azt tartalmazó termékek előállításától, tárolásától és feldolgozásától.

11. cikk

Eltérés a mellékletben felsorolt területekről származó friss sertéshús és egyes előkészített sertéshúsok és sertéshústermékek szállításának tilalmától

A 9. cikktől eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik a melléklet II. vagy III. részében felsorolt területekről származó friss sertéshús, előkészített sertéshús és ilyen húsból készült vagy azt tartalmazó sertéshústermékek más tagállamokba és harmadik országokba történő szállítását feltéve, hogy:

a)

a termékeket a 2002/99/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően állították elő és dolgozták fel;

b)

a termékeket a 2002/99/EK irányelv 5. cikke szerinti állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri;

c)

a termékeket az 599/2004/EK rendeletben előírt, az Unión belüli kereskedelemhez használatos egészségügyi bizonyítvány kíséri, amelynek II. része a következő szöveggel egészül ki:

„Az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló, 2014. március 27-i 2014/178/EU bizottsági végrehajtási határozatnak (21) megfelelő termékek.

12. cikk

A 9–11. cikkel kapcsolatos információk

A tagállamok e határozat időpontját követően hathavonta közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal a 10. cikkben említett engedélyezett létesítmények jegyzékét, valamint a 9., a 10. és a 11. cikk alkalmazásával kapcsolatos valamennyi releváns információt.

13. cikk

A vadon élő sertésekre, azok friss húsára, valamint az ilyen húsból készült vagy azt tartalmazó előkészített húsra és hústermékekre vonatkozó intézkedések

(1)   Az érintett tagállamok biztosítják, hogy:

a)

a mellékletben felsorolt területekről nem szállítanak élő vadon élő sertéseket más tagállamokba, valamint az ugyanabban a tagállamban található más területekre;

b)

a mellékletben felsorolt területekről nem szállítanak vadon élő sertések friss húsát, valamint az ilyen húsból készült vagy azt tartalmazó előkészített húst és hústermékeket tartalmazó szállítmányokat más tagállamokba, valamint az ugyanabban a tagállamban található más területekre.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve, az érintett tagállamok engedélyezhetik a vadon élő sertések friss húsát, az ilyen húsból készült vagy azt tartalmazó előkészített húst és hústermékeket tartalmazó szállítmányoknak a melléklet I. részében felsorolt területekről ugyanazon tagállam más, a mellékletben nem felsorolt területére történő szállítását, feltéve, hogy a vadon élő sertések afrikai sertéspestisre vonatkozó, a 2003/422/EK határozat melléklete VI. fejezetének C. és D. részében meghatározott diagnosztikai eljárásoknak megfelelően elvégzett vizsgálata negatív eredményt mutatott.

14. cikk

A 2., 9. és 13. cikkben előírt tilalom alá eső friss húsra, előkészített húsra és hústermékre vonatkozó előírások a különleges egészségügyi jelölés és az igazolás tekintetében

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 2., 9. és 13. cikkben előírt tilalom alá eső friss húst, előkészített húst és hústermékeket olyan különleges egészségügyi jelöléssel lássák el, amely nem ovális és nem téveszthető össze az alábbiakkal:

a)

a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakasza által a sertéshúsból készült vagy azt tartalmazó előkészített húsra és hústermékre előírt azonosító jelölés;

b)

a 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezetében a friss sertéshúsra előírt állat-egészségügyi jelölés.

15. cikk

A mellékletben felsorolt területeken működő gazdaságokra és szállítójárművekre vonatkozó követelmények

Az érintett tagállamok biztosítják, hogy:

a)

a 2002/60/EK irányelv 15. cikke (2) bekezdése b) pontjának második, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik francia bekezdésében meghatározott feltételeket alkalmazzák az e határozat mellékletében felsorolt területeken található sertéstartó gazdaságokban;

b)

az e határozat mellékletében felsorolt területeken található gazdaságokból származó sertések vagy ilyen sertésekből származó állati melléktermékek szállítására használt járműveket minden egyes művelet után azonnal kitakarítsák és fertőtlenítsék, és a szállító igazolja a kitakarítás és fertőtlenítés tényét.

16. cikk

Az érintett tagállamok információszolgáltatási kötelezettsége

Az érintett tagállamok az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságon keresztül tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az 1. cikk második bekezdésében említett, az afrikai sertéspestisnek a vadon élő sertések állományában való felszámolására készített, a Bizottság által a 2002/60/EK irányelv 16. cikkének megfelelően jóváhagyott tervekben előírt, a mellékletben felsorolt területeken végrehajtott, afrikai sertéspestisre irányuló megfigyelés eredményeiről.

17. cikk

Megfelelés

A tagállamok módosítják a kereskedelemre vonatkozó intézkedéseiket annak érdekében, hogy azok megfeleljenek ennek a határozatnak, és a megfelelő módon haladéktalanul közzéteszik az elfogadott intézkedéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2005/363/EK határozat, a 2014/93/EU és a 2014/134/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

19. cikk

Hatály

Ezt a határozatot 2017. december 31-ig kell alkalmazni.

20. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 27-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  A Tanács 2002. június 27-i 2002/60/EK irányelve az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK irányelv módosításáról (HL L 192., 2002.7.20., 27. o.).

(5)  A Bizottság 2005. május 2-i 2005/363/EK határozata a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről (HL L 118., 2005.5.5., 39. o.).

(6)  A Bizottság 2005. május 2-i 2005/362/EK határozata Szardínián (Olaszország) a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról (HL L 118., 2005.5.5., 36. o.).

(7)  A Bizottság 2014. február 14-i 2014/93/EU végrehajtási határozata az afrikai sertéspestis litvániai előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről (HL L 46., 2014.2.18., 20. o.).

(8)  A Bizottság 2014. február 14-i 2014/134/EU végrehajtási határozata az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről (HL L 74., 2014.3.14., 63. o.).

(9)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(10)  A Tanács 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelve a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).

(11)  A Tanács 1964. június 26-i 64/432/EGK irányelve a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról (HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.).

(12)  A Bizottság 1993. július 2-i 93/444/EGK határozata a harmadik országokba való kivitelre szánt egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó részletes szabályokról (HL L 208., 1993.8.19., 34. o.).

(13)  A Bizottság 2004. március 30-i 599/2004/EK rendelete az állatok és az állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos harmonizált bizonyítványminta és ellenőrzési jelentés elfogadásáról (HL L 94., 2004.3.31., 44. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 206. o.).

(16)  A Bizottság 2003. május 26-i határozata az afrikai sertéspestis diagnosztikai kézikönyvének jóváhagyásáról (HL L 143., 2003.6.11., 35. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

(18)  HL L 95., 2014.3.29., 48. o.”

(19)  A Tanács 1990. június 26-i 90/429/EGK irányelve a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.).

(20)  A Bizottság 2011. február 25-i 142/2011/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

(21)  HL L 95., 2014.3.29., 48. o.”


MELLÉKLET

I.   RÉSZ

1.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

a)

Vilnius megyében (apskritis):

Vilnius kerületi helyi önkormányzatának egy része (az A2-es (E272) és a 103-as utaktól délre eső terület),

 

Trakai kerületi helyi önkormányzata és Elektrėnai helyi önkormányzata;

b)

Marijampolė megyében (apskritis):

Marijampolė helyi önkormányzata, Kalvarija helyi önkormányzata és Kazlų Rūda helyi önkormányzata;

c)

Kaunas megyében (apskritis):

Prienai kerületi helyi önkormányzata és Birštonas helyi önkormányzata.

2.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie vajdaságban:

Suwałki városa,

Białystok városa,

a suwalski járásban Suwałki, Szypliszki és Raczki községek,

Augustów község Augustów városával együtt, Nowinka, Sztabin és Bargłów Kościelny községek az augustowski járásban,

Krasnopol és Puńsk községek a sejneński járásban,

Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno és Mońki községek a moniecki járásban,

Suchowola és Korycin községek a sokólski járásban,

Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów és Dobrzyniewo Duże községek a białostocki járásban,

Bielsk Podlaski község Bielsk Podlaski városával együtt, Orla és Wyszki község a bielski járásban,

Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne és Hajnówka községek Hajnówka városával együtt a hajnowski járásban.

II.   RÉSZ

1.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

a)

Vilnius megyében (apskritis):

Šalčininkai kerületi helyi önkormányzata;

b)

Alytus megyében (apskritis):

Lazdijai helyi kerületi önkormányzata, Varėna helyi kerületi önkormányzata, Alytus helyi kerületi önkormányzata, Alytus város helyi önkormányzata és Druskininkai helyi önkormányzata.

2.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie vajdaságban:

Giby és Sejny községek Sejny városával együtt a sejneński járásban,

Lipsk és Płaska községek az augustowski járásban,

Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków és Michałowo községek a białostocki járásban,

Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka és Szudziałowo községek a sokólski járásban.

III.   RÉSZ

Olaszország

Olaszországban a következő területek:

Szardínia teljes területe.


Top