Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0180

Az EGT Vegyes Bizottság 180/2013 határozata ( 2013. november 8. ) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

OJ L 92, 27.3.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/180(2)/oj

27.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/3


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 180/2013 HATÁROZATA

(2013. november 8.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. melléklete A. részének a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított nemzeti laboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. december 7-i 2012/766/EU bizottsági végrehajtási határozatot (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

A ragadós száj- és körömfájással foglalkozó uniós referencialaboratórium kijelöléséről és a 2006/393/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. december 7-i 2012/767/EU bizottsági végrehajtási határozatot (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

A 2012/767/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezi az EGT-megállapodásba foglalt 2006/393/EK bizottsági határozatot (3), amelyet ezért el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(4)

Ez a határozat a halaktól és a tenyésztett víziállatoktól eltérő élő állatokat érintő jogszabályokra vonatkozik. Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete bevezető részének (2) bekezdésében meghatározottak szerint az e tárgykörökre vonatkozó jogszabályok nem alkalmazandók Izlandra. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Izlandra.

(5)

Ez a határozat állat-egészségügyi kérdéseket érintő jogszabályokra vonatkozik. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazítások részében leírtak alapján az állategészségügyet érintő jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(6)

Az EGT-megállapodás I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. mellékletének I. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 3.1. részben az 1a. pont (2003/85/EK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32012 D 0766: A Bizottság 2012. december 7-i 2012/766/EU végrehajtási határozata (HL L 337., 2012.12.11., 53. o.)”.

2.

A 3.2. részben a 35. pont (2006/393/EK bizottsági határozat) szövege helyébe a következő szöveg lép:

„–32012 D 0767: A Bizottság 2012. december 7-i 2012/767/EU végrehajtási határozata a ragadós száj- és körömfájással foglalkozó uniós referencialaboratórium kijelöléséről és a 2006/393/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2012.12.11., 54. o.).

E határozat Izland vonatkozásában nem alkalmazandó.”

2. cikk

A 2012/766/EU és a 2012/767/EU végrehajtási határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2013. november 9-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 8-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Thórir IBSEN


(1)  HL L 337., 2012.12.11., 53. o.

(2)  HL L 337., 2012.12.11., 54. o.

(3)  HL L 152., 2006.6.7., 31. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


Top