Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0310

A Bizottság 310/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. március 25. ) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

OJ L 91, 27.3.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/310/oj

27.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/10


A BIZOTTSÁG 310/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. március 25.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Folyadékkristályos (LCD) kijelzővel rendelkező színes monitor körülbelül 48 cm (19 hüvelyk) képernyő-átlómérettel, körülbelül 46 × 37 × 21 cm befoglaló mérettel:

1 440 × 900 pixel gyári felbontással,

640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768 és 1 280 × 1 024 pixel támogatott felbontással,

16:10 képaránnyal,

0,285 mm pixeltávolsággal,

300 cd/m2 fényerővel,

500:1 kontrasztaránnyal,

8 ms válaszidővel,

két hangszóróval,

kapcsoló- és vezérlőgombokkal.

A monitor a következő interfészekkel van felszerelve:

egy DVI-D,

két VGA.

Billenő mechanizmussal rendelkező állvánnyal van ellátva.

A monitort automatikus adatfeldolgozó gépekkel való használatra szánták.

8528 51 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 8528 és a 8528 51 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

Tekintettel a termék olyan objektív jellemzőire, mint például a felbontás, a támogatott felbontás, a képarány, a hosszabb ideig tartó, közeli nézésre alkalmas pixeltávolság, a fényerő, az automatikus adatfeldolgozó rendszerekben általánosan használt interfészek, valamint a billenő mechanizmus megléte, a terméket kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos monitornak szánták.

Ezért a monitort, mint kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos más monitort, a 8528 51 00 KN-kód alá kell besorolni.


Top