Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0305

A Bizottság 305/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. március 25. ) a propionsav, nátrium-propionát és ammónium-propionát minden, a kérődzőktől, sertésektől és baromfiktól eltérő állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 90, 26.3.2014, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj

26.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/12


A BIZOTTSÁG 305/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. március 25.)

a propionsav, nátrium-propionát és ammónium-propionát minden, a kérődzőktől, sertésektől és baromfiktól eltérő állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a propionsav, a nátrium-propionát és az ammónium-propionát engedélyezése iránt. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba sorolandó propionsav, nátrium-propionát és ammónium-propionát valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozik. A kérelem kiterjed ugyanezen anyagok más felhasználásaira is, amelyekre vonatkozóan még nem került sor határozat meghozatalára. Az adalékanyagot az 1222/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) kérődzők, sertések és baromfik esetében tíz évre engedélyezte.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2011. november 16-i véleményében (3) megállapította, hogy a propionsav, a nátrium-propionát és az ammónium-propionát a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állatok és emberek egészségére, sem a környezetre. Megállapítást nyert az is, hogy az anyagok javítják a könnyen silózható alapanyagok aerob stabilitását. A Hatóság szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagok vizsgálata céljából alkalmazott analitikai módszerekről szóló jelentést.

(5)

Az érintett anyagok értékelése azt mutatja, hogy teljesülnek az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyagok használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Bizottság 2013. november 29-i 1222/2013/EU végrehajtási rendelete a propionsav, nátrium-propionát és ammónium-propionát kérődzők, sertések és baromfik takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 320., 2013.11.30., 16. o.).

(3)  EFSA Journal 2011; 9(12):2446.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok

1k280

Propionsav

 

Az adalékanyag összetétele

Propionsav ≥ 99,5 %

 

A hatóanyag jellemzése

Propionsav ≥ 99,5 %

C3H6O2 CAS-szám: 79-09-4

Nem illékony maradékanyag ≤ 0,01 %, 140 °C-on, tömegállandóságig szárítva

Aldehidek ≤ 0,1 % formaldehidben kifejezve

Előállítás kémiai szintézissel

 

Analitikai módszer  (1)

A propionsav mennyiségének meghatározása a takarmány-adalékanyagban, előkeverékekben és takarmányokban (összes propionsavként): ionexklúziós nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia törésmutatóval (HPLC-RI)

Minden, a kérődzőktől, sertésektől és baromfiktól eltérő állatfaj

1.

A maximálisan megengedett szintű használat mellett egyéb szerves savak használata ellenjavallott.

2.

Az adalékanyagot könnyen silózható anyagban (2) kell felhasználni.

3.

A más forrásokból származó hatóanyaggal történő egyidejű felhasználás esetén a megengedett legnagyobb tartalom nem léphető túl.

4.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg, védőkesztyű és védőruha viselése kötelező.

2024. április 15.

1k281

Nátrium-propionát

 

Az adalékanyag összetétele

Nátrium-propionát ≥ 98,5 %

 

A hatóanyag jellemzése

Nátrium-propionát ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

CAS-szám: 137-40-6

Szárítási veszteség ≤ 4 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítással meghatározva

Vízben nem oldódó anyag ≤ 0,1 %

Előállítás kémiai szintézissel

 

Analitikai módszer  (1)

A nátrium-propionát mennyiségének meghatározása a takarmány-adalékanyagban:

1.

ionexklúziós nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia törésmutatóval (HPLC-RI) – az összes propionát meghatározására; valamint

2.

atomabszorpciós spektrometria, AAS (EN ISO 6869) – az összes nátrium meghatározására.

A nátrium-propionát mennyiségének meghatározása az előkeverékekben és takarmányokban (összes propionsavként): ionexklúziós nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia törésmutatóval (HPLC-RI).

Minden, a kérődzőktől, sertésektől és baromfiktól eltérő állatfaj

1.

A maximálisan megengedett szintű használat mellett egyéb szerves savak használata ellenjavallt.

2.

Az adalékanyagot könnyen silózható anyagokban (2) kell felhasználni.

3.

A más forrásokból származó hatóanyaggal történő egyidejű felhasználás esetén a megengedett legnagyobb tartalom nem léphető túl.

4.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg, védőkesztyű és védőruha viselése kötelező.

2024. április 15.

1k284

Ammónium-propionát

 

Az adalékanyag összetétele

Ammónium-propionátot (≥ 19,0 %), propionsavat (≤ 80,0 %) és vizet (≤ 30 %) tartalmazó készítmény

 

A hatóanyag jellemzése

Ammónium-propionát: C3H9O2N

CAS-szám: 17496-08-1

Előállítás kémiai szintézissel

 

Analitikai módszer  (2)

Az ammónium-propionát mennyiségének meghatározása a takarmány-adalékanyagban:

1.

ionexklúziós nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia törésmutatóval (HPLC-RI) – az összes propionát meghatározására; valamint

2.

titrálás kénsavval és nátrium-hidroxiddal az ammónia meghatározására.

Az ammónium-propionát mennyiségének meghatározása az előkeverékekben és takarmányokban (összes propionsavként): ionexklúziós nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia törésmutatóval (HPLC-RI).

Minden, a kérődzőktől, sertésektől és baromfiktól eltérő állatfaj

1.

A maximálisan megengedett szintű használat mellett egyéb szerves savak használata ellenjavallt.

2.

Az adalékanyagot könnyen silózható anyagokban (2) kell felhasználni.

3.

A más forrásokból származó hatóanyaggal történő egyidejű felhasználás esetén a megengedett maximális tartalom nem léphető túl.

4.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg, védőkesztyű és védőruha viselése kötelező.

2024. április 15.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban (pl. teljes őrlésű kukorica, perje, rozsnok vagy cukorrépapép). 429/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 133., 2008.5.22., 1. o.).


Top