Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014X0325(03)

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 119. számú előírása – Egységes rendelkezések gépjárművek kanyarodási lámpáinak jóváhagyásáról

OJ L 89, 25.3.2014, p. 101–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/119(2)/oj

25.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/101


A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ–EGB eredeti szövegei rendelkeznek. Ennek az előírásnak a státusza és hatálybalépésének időpontja az ENSZ-EGB TRANS/WP.29/343 sz. státuszdokumentumának legutóbbi változatában ellenőrizhető a következő weboldalon:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 119. számú előírása – Egységes rendelkezések gépjárművek kanyarodási lámpáinak jóváhagyásáról

Tartalmaz minden olyan szöveget, amely az alábbi időpontig érvényes volt:

A 01. módosítássorozat 3. kiegészítése – hatálybalépés időpontja: 2013. november 3.

TARTALOM

ELŐÍRÁS

Alkalmazási kör

1.

Fogalommeghatározások

2.

Jóváhagyási kérelem

3.

Jelölések

4.

Jóváhagyás

5.

Általános követelmények

6.

A kibocsátott fényerő

7.

Vizsgálati eljárás

8.

A kibocsátott fény színe

9.

A gyártás megfelelősége

10.

Szankciók nem megfelelő gyártás esetén

11.

A gyártás végleges leállítása

12.

A jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok és a típusjóváhagyó hatóságok neve és címe

13.

Átmeneti rendelkezések

MELLÉKLETEK

1.

Értesítés kanyarodásilámpa-típus jóváhagyásának megadásáról, kiterjesztéséről, elutasításáról, visszavonásáról vagy gyártásának végleges leállításáról, a 119. számú előírás alapján

2.

Példák a jóváhagyási jelek elrendezésére

3.

Fénytani mérések

4.

A fehér fény színe

5.

A gyártás megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló eljárások minimális követelményei

6.

A hatósági mintavételre vonatkozó minimális követelmények

ALKALMAZÁSI KÖR

Ez az előírás az M, N és T kategóriájú járművek (1) kanyarodási lámpáira vonatkozik.

1.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1.

kanyarodási lámpa”: olyan lámpa, amely kiegészítő megvilágítást ad a jármű elülső sarkához közel eső azon útszakaszra, amelynek irányába a jármű be fog fordulni;

1.2.

különböző típusú kanyarodási lámpák”: azok a lámpák, amelyek olyan lényeges jellemzők tekintetében különböznek egymástól, mint:

a)

a márkanév vagy védjegy,

b)

az optikai rendszer jellemzői (fényerősségi szint, világítási szögek, a fényforrás kategóriája, fényforrásmodul stb.);

az izzólámpa színének vagy bármelyik szűrő színének megváltoztatása nem jelent típusváltozást.

1.3.

A 48. számú előírásban és a típus-jóváhagyási kérelem benyújtásának időpontjában hatályban lévő módosítássorozataiban szereplő, a kibocsátott fény színére vonatkozó fogalommeghatározások érvényesek erre az előírásra.

1.4.

Az ebben az előírásban szereplő, a szabványos (etalon) izzólámpára, valamint a 37. számú előírásra utaló hivatkozások a 37. számú előírásra és az előírásnak a típus-jóváhagyási kérelem benyújtásának időpontjában hatályos módosítássorozatára vonatkoznak.

2.   JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

2.1.

A jóváhagyási kérelmet a márkanév vagy védjegy tulajdonosának vagy jogszerűen meghatalmazott képviselője nyújtja be.

2.2.

A kanyarodási lámpa minden típusához a kérelemmel együtt be kell nyújtani a következőket:

2.2.1.

részletes rajzok (három példányban), amelyek alapján a kanyarodási lámpa típusát azonosítani lehet, és amelyek geometriailag mutatják azt a helyzetet, amelyben a kanyarodási lámpát a járműbe be kell építeni; továbbá a mérések alkalmával vonatkoztatási tengelyként használandó megfigyelési irányt (vízszintes szög, H = 0°; függőleges szög, V = 0°); valamint a mérések alkalmával vonatkoztatási középpontként használandó pontot. A rajzokon meg kell jelölni azt a helyet is, ahol a körben elhelyezett jóváhagyási jelhez képest a jóváhagyási számot és a kiegészítő jelzéseket el kívánják helyezni;

2.2.2.

rövid műszaki leírás, amely a nem cserélhető fényforrással felszerelt lámpák kivételével ismerteti különösen a következőket:

a)

az előírt izzólámpa-kategória vagy kategóriák; ennek az izzólámpa-kategóriának szerepelnie kell a 37. számú előírásban, valamint az előírásnak a típus-jóváhagyási kérelem benyújtásának időpontjában hatályos módosítássorozatában; és/vagy

b)

a LED-fényforrás(ok) előírt kategóriája vagy kategóriái; ennek a LED-fényforrás-kategóriának szerepelnie kell a 128. számú előírásban, valamint az előírásnak a típus-jóváhagyási kérelem benyújtásának időpontjában hatályos módosítássorozatában; és/vagy

c)

a fényforrásmodul egyedi azonosító kódja;

2.2.3.

két mintadarab; amennyiben a berendezések nem azonosak, de szimmetrikusak és alkalmasak arra, hogy egyet a jármű bal, egyet pedig a jármű jobb oldalára szereljenek fel, akkor két azonos mintát is be lehet nyújtani, amelyeket vagy csak a jármű bal, vagy csak a jármű jobb oldalára lehet felszerelni.

3.   JELÖLÉSEK

A kanyarodási lámpa jóváhagyásra benyújtott típusának mintadarabjain:

3.1.

fel kell tüntetni a kérelmező által használt márkanevet vagy védjegyet; ennek a jelölésnek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie;

3.2.

a nem cserélhető fényforrással felszerelt lámpáktól eltekintve jól olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a következőket:

a)

az előírt fényforrás-kategória vagy kategóriák; és/vagy

b)

a fényforrásmodul egyedi azonosító kódja;

3.3.

elegendő helyet kell hagyni a lenti 4.3. szakaszban előírt jóváhagyási jel és a kiegészítő jelzések számára; az említett helyet a fenti 2.2.1. szakasz szerinti rajzokon fel kell tüntetni;

3.4.

az elektronikus fényforrás-vezérlőegységgel és/vagy nem cserélhető fényforrással és/vagy fényforrásmodullal felszerelt lámpák esetében fel kell tüntetni a névleges feszültséget vagy feszültségértékeket és a maximális névleges watt-teljesítményt;

3.5.

fényforrásmodullal felszerelt lámpák esetében a fényforrásmodulon fel kell tüntetni a következőket:

3.5.1.

a kérelmező által használt márkanév vagy védjegy, amelynek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie;

3.5.2.

a modul egyedi azonosító kódja, amelynek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie. Az egyedi azonosító kód a „MODULE” szót rövidítő „MD” betűcsoporttal kezdődik, amelyet a 4.3.1.1. szakaszban előírtakkal ellentétben a kör nélküli jóváhagyási szám és több eltérő fényforrásmodul használata esetében további jelölések vagy karakterek követnek; ezt az egyedi azonosító kódot fel kell tüntetni a fenti 2.2.1. szakaszban említett rajzokon is.

A jóváhagyási jelnek nem kell feltétlenül azonosnak lennie az azon a lámpán szereplővel, amelyben a modult használják, de mindkét jelzésnek ugyanattól a kérelmezőtől kell származnia;

3.5.3.

a névleges feszültség és a névleges watt-teljesítmény megjelölése;

3.6.

azokon a lámpákon, amelyek a lámpa részét nem képező elektronikus fényforrás-vezérlőegység alkalmazásával a 6 V, 12 V, illetve 24 V névleges feszültségtől eltérő feszültségen is üzemelnek, fel kell tüntetni a másodlagos névleges feszültséget;

3.7.

a lámpa részét képező, de nem a lámpatestbe épített elektronikus fényforrás-vezérlőegységen fel kell tüntetni a gyártó nevét és azonosító számát.

4.   JÓVÁHAGYÁS

4.1.

Ha a kanyarodásilámpa-típus két mintadarabja megfelel az előírás követelményeinek, a jóváhagyást meg kell adni.

4.2.

Minden jóváhagyott típushoz jóváhagyási számot kell rendelni. Ugyanazon szerződő fél nem rendelheti ugyanazt a számot az ezen előírás hatálya alá tartozó más kanyarodásilámpa-típushoz. Az előírás értelmében egy adott kanyarodásilámpa-típusra vonatkozó jóváhagyás megadásáról, kiterjesztéséről, elutasításáról vagy visszavonásáról, illetve gyártásának végleges leállításáról az előírás 1. mellékletében található mintának megfelelő nyomtatványon értesíteni kell az 1958. évi megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó szerződő feleket.

4.3.

Minden olyan kanyarodási lámpán, amely megfelel az ezen előírás szerint jóváhagyott típusnak, a fenti 3.3. szakaszban említett helyen – a fenti 3.1., 3.2., 3.3. vagy 3.4. szakaszban előírt jelölés és adatok mellett – a következőket is fel kell tüntetni:

4.3.1.

egy nemzetközi jóváhagyási jelet, amely a következőkből áll:

4.3.1.1.

egy kör, benne az „E” betűjel és a jóváhagyó ország egyedi azonosító száma (2); valamint

4.3.1.2.

a jóváhagyási szám;

4.3.2.

egy „K” betűjelből álló kiegészítő jelzés, az előírás 2. mellékletében ábrázolt összeállításban;

4.3.3.

a jóváhagyási szám első két számjegye (jelenleg 01), amelyek az előírás legutolsó módosítássorozatát jelölik, és amelyeket a kiegészítő „K” betűjel közelében lehet elhelyezni.

4.4.

Ha két vagy több lámpa csoportosított, egyesített vagy összeépített lámpák egyazon egységéhez tartozik, a jóváhagyás csak akkor adható meg, ha minden egyes lámpa teljesíti ezen vagy egy másik előírás követelményeit. Az említett előírások egyikének sem megfelelő lámpák nem lehetnek csoportosított, egyesített vagy összeépített lámpákból álló egység részei.

4.4.1.

Amennyiben a csoportosított, egyesített vagy összeépített lámpák több előírás rendelkezéseinek megfelelnek, elég egyetlen nemzetközi jóváhagyási jelet alkalmazni: ez egy körből áll, benne egy „E” betűjel és a jóváhagyást megadó ország egyedi azonosító száma, a kört a jóváhagyási szám és szükség esetén a nyíl követi. A jóváhagyási jel a csoportosított, egyesített vagy összeépített lámpákon bárhol elhelyezhető, az alábbi feltételekkel:

4.4.1.1.

a jel a lámpák beépítése után jól látható,

4.4.1.2.

a csoportosított, egyesített vagy összeépített lámpák egyik optikai alkatrésze sem távolítható el a jóváhagyási jel egyidejű eltávolítása nélkül.

4.4.2.

A jóváhagyás megadásának alapjául szolgáló egyes előírások rendelkezéseinek, valamint a jóváhagyás időpontjában hatályos, az előírást lényeges műszaki tartalommal módosító legutóbbi módosítássorozatnak megfelelő lámpák azonosító jelölését fel kell tüntetni:

4.4.2.1.

vagy a megfelelő fénykibocsátó felületen;

4.4.2.2.

vagy pedig csoportosítva oly módon, hogy a csoportosított, egyesített vagy összeépített lámpák mindegyike egyértelműen azonosítható legyen (a 2. melléklet bemutat három lehetséges elhelyezési módot).

4.4.3.

A jóváhagyási jel összetevőinek mérete nem lehet kisebb, mint a jóváhagyás megadásának alapjául szolgáló előírás által a legkisebb jelzésekre kötelezően előírt minimális méret.

4.4.4.

Minden jóváhagyott típushoz jóváhagyási számot kell rendelni. Ugyanazon szerződő fél nem rendelheti ugyanazt a számot az ezen előírás hatálya alá tartozó más csoportosított, egyesített vagy összeépített lámpatípushoz.

4.5.

A 4.3.1. és 4.3.2. szakaszban említett jelnek, illetve jelzésnek eltávolíthatatlannak és jól olvashatónak kell lennie az után is, hogy a kanyarodási lámpát felszerelték a járműre.

4.6.

A 2. melléklet példákat mutat be a jóváhagyási jelek és a fentiekben említett valamennyi kiegészítő jel elrendezésére egységlámpán (1. ábra), valamint csoportosított, egyesített és összeépített lámpákon (2. ábra); a példákon a „K” betűjel kanyarodási lámpát jelöl.

4.7.

A jóváhagyási jelnek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie. Elhelyezhető a berendezés olyan belső vagy külső részén (legyen az átlátszó vagy sem), amely nem választható el a berendezés fényt kibocsátó átlátszó részétől. A jelölésnek mindenesetre látszódnia kell akkor is, ha a berendezés fel van szerelve a járműre, vagy ha valamelyik mozgatható rész, például a motorháztető, a csomagtérfedél vagy valamelyik ajtó ki van nyitva.

5.   ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

5.1.

Mindegyik mintadarabnak meg kell felelnie az alábbi szakaszokban foglalt követelményeknek.

5.2.

A kanyarodási lámpákat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a rendeltetésszerű használat mellett fellépő rezgések ellenére kielégítően ellássák feladatukat, és megőrizzék ezen előírás szerinti jellemzőiket.

5.3.

Fényforrásmodulok esetében ellenőrizni kell a következőket:

5.3.1.

A fényforrásmodul(oka)t úgy kell kialakítani, hogy:

a)

minden fényforrásmodul csak a meghatározott és megfelelő helyzetben legyen beépíthető, és kizárólag szerszámmal lehessen eltávolítani;

b)

ha egynél több fényforrásmodult használnak a lámpatestben, akkor a különböző jellemzőkkel rendelkező fényforrásmodulok nem lehetnek felcserélhetők ugyanazon a lámpatesten belül.

5.3.2.

A fényforrásmodulnak illetéktelen beavatkozás ellen védettnek kell lennie.

5.3.3.

A fényforrásmodul kialakításának olyannak kell lennie, hogy a fényforrás, szerszámmal vagy anélkül, mechanikusan ne legyen felcserélhető más jóváhagyott cserélhető fényforrással.

5.4.

Cserélhető fényforrás esetében:

5.4.1.

A 37. számú és/vagy a 128. számú előírás alapján jóváhagyott fényforrás(ok) bármely kategóriája használható, feltéve, hogy a 37. számú előírás és a típus-jóváhagyási kérelem benyújtásának időpontjában hatályos módosítássorozata vagy a 128. számú előírás és a típus-jóváhagyási kérelem benyújtásának időpontjában hatályos módosítássorozata nem korlátozza ezek használatát.

5.4.2.

A berendezést úgy kell kialakítani, hogy a fényforrást kizárólag a megfelelő helyzetbe lehessen beszerelni.

5.4.3.

A fényforrás foglalatának meg kell felelnie a 60061 sz. IEC-kiadványban megadott jellemzőknek. Olyan adatlapot kell használni a foglalathoz, amely a használt fényforrás-kategóriára érvényes.

6.   A KIBOCSÁTOTT FÉNYERŐ

6.1.

A mintadarabok által kibocsátott fényerőnek legalább akkorának kell lennie, mint a 6.2. szakaszban megadott alsó értékhatárok, de nem haladhatja meg a 6.3. szakaszban megadott legnagyobb értékeket. A fényerőt a vonatkoztatási tengelyhez viszonyítva a lent mutatott (a vonatkoztatási tengellyel bezárt szögben kifejezett) irányokban kell mérni. A vizsgálati pontok a jármű bal oldalán beépített lámpára vannak megadva, a jármű jobb oldalán beépített lámpa esetében az L jelölés R jelölésre változik.

6.2.

Bal oldali berendezés esetében a meghatározott mérési pontoknál mért fényerő alsó értékhatárai a következőképpen alakulnak:

1)

2,5D – 30L: 240 cd

2)

2,5D – 45L: 400 cd

3)

2,5D – 60L: 240 cd

Ugyanezek az értékek érvényesek szimmetrikusan a jobb oldali berendezésekre. (lásd a 3. mellékletben).

6.3.

A kibocsátott fényerő egyik irányban sem haladhatja meg a következő értékeket:

a)

300 cd az 1,0U, az L és az R vonal felett;

b)

600 cd a vízszintes sík, valamint az 1,0U, az L, illetve az R vonal között; valamint

c)

14 000 cd a 0,57D, az L és az R vonal alatt.

6.4.

A több fényforrásból álló egységlámpának akkor is meg kell felelnie az előírt legkisebb fényerősségnek, ha a fényforrások valamelyike nem működik, továbbá a legnagyobb megengedett fényerősségek az összes fényforrás együttes működtetése esetén sem léphetők túl.

7.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

7.1.

A nem elektronikus fényforrás-vezérlőegységgel táplált, cserélhető fényforrással felszerelt lámpák esetében, amelyek fényforrása a berendezés tekintetében előírt kategóriába tartozó, színezett vagy nem színezett szabványos fényforrás, amelyet az alábbi módon táplálnak meg:

a)

izzólámpák esetében az izzólámpa adott kategóriájára előírt viszonyítási fényáram előállításához szükséges feszültséggel,

b)

LED-fényforrások esetében 6,75 V, 13,5 V vagy 28,0 V feszültséggel; a kapott fényáramértékeket korrigálni kell. A korrekciós tényező az objektív fényáram és az alkalmazott feszültségen mért fényáram átlagának aránya.

7.2.

A nem elektronikus fényforrás-vezérlőegységgel táplált, nem cserélhető fényforrással felszerelt lámpák (izzólámpák és egyebek) esetében valamennyi mérést 6,75 V, 13,5 V, illetve 28,0 V feszültségen kell elvégezni.

7.3.

A lámpa részét képező (3) elektronikus fényforrás-vezérlőegységet használó rendszer esetében az elektronikus fényforrás-vezérlőegység bemeneti sorkapcsait 6,75 V, 13,5 V, illetve 28,0 V feszültséggel kell megtáplálni,

7.4.

A lámpa részét nem képező elektronikus fényforrás-vezérlőegységet használó rendszer esetében a lámpa bemeneti sorkapcsait a gyártó által megadott feszültséggel kell megtáplálni. A vizsgálati laboratóriumnak be kell kérnie a kérelmezőtől a fényforrás és a kapcsolódó eszközök megtáplálásához szükséges fényforrás-vezérlőegységet.

A lámpa előírt tápfeszültségét meg kell adni az előírás 1. melléklete szerinti értesítésben.

7.5.

Az egy percen, illetve 30 percen keresztül történő működés után mért fényerősségnek az izzólámpával felszerelt lámpák kivételével valamennyi lámpa esetében az előírt legkisebb és legnagyobb érték közé kell esnie. Az egy percen keresztül történő működés utáni fényerősség-eloszlást a 30 perces működés utáni fényerősség-eloszlásból lehet kiszámítani az egyes mérési pontokban azon fényerősségek arányát alkalmazva, amelyeket a HV pontban egy perc, illetve 30 perc működés után mértek.

8.   A KIBOCSÁTOTT FÉNY SZÍNE

A 3. melléklet 2. szakaszában meghatározott fényeloszlási mezőn belül a kibocsátott fény színének fehérnek kell lennie. A méréshez lásd az előírás 4. mellékletét. Ezen a területen kívül a szín éles változása nem megengedett.

9.   A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGE

A gyártásmegfelelőség ellenőrzésére szolgáló eljárásoknak meg kell felelniük a megállapodás (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) 2. függelékében előírt feltételeknek és az alábbi követelményeknek:

9.1.

Az ezen előírás szerint jóváhagyott lámpákat úgy kell gyártani, hogy a fenti 6. és 8. szakaszban megállapított követelményeket teljesítve megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.

9.2.

Az ezen előírás 5. mellékletében a gyártásmegfelelőség ellenőrzésére szolgáló eljárásokkal kapcsolatban megállapított minimális követelményeket teljesíteni kell.

9.3.

Az ezen előírás 6. mellékletében a hatósági mintavételezéssel kapcsolatban megállapított minimális követelményeket teljesíteni kell.

9.4.

A típusjóváhagyást megadó hatóság bármikor ellenőrizheti az egyes gyártóüzemekben alkalmazott megfelelőség-ellenőrzési módszereket. Az ilyen ellenőrzésre általában kétévente kerül sor.

10.   SZANKCIÓK NEM MEGFELELŐ GYÁRTÁS ESETÉN

10.1.

A kanyarodásilámpa-típusra ezen előírás szerint megadott jóváhagyás visszavonható, ha a fent előírt követelmények nem teljesülnek, vagy ha a 4.3.1. és 4.3.2. szakaszban említett jelet viselő kanyarodási lámpa nem felel meg a jóváhagyott típusnak.

10.2.

Ha a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó valamely szerződő fél visszavon egy előzőleg általa megadott jóváhagyást, akkor erről az ezen előírás 1. mellékletében található mintának megfelelő nyomtatványon haladéktalanul értesíti a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó többi szerződő felet.

11.   A GYÁRTÁS VÉGLEGES LEÁLLÍTÁSA

Ha a jóváhagyás jogosultja véglegesen leállítja az ezen előírás szerint jóváhagyott kanyarodásilámpa-típus gyártását, erről értesítenie kell a jóváhagyást megadó hatóságot. A hatóság az értesítés kézhezvételét követően tájékoztatja az 1958. évi megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó többi szerződő felet az ezen előírás 1. mellékletében található mintának megfelelő nyomtatványon.

12.   A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉÉRT FELELŐS MŰSZAKI SZOLGÁLATOK ÉS A TÍPUSJÓVÁHAGYÓ HATÓSÁGOK NEVE ÉS CÍME

Az 1958. évi megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó felek megadják az Egyesült Nemzetek Szervezete Titkárságának a jóváhagyási vizsgálat elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok nevét és címét, valamint a jóváhagyásokat megadó, illetve a más országok által kiadott jóváhagyásokat, kiterjesztéseket, elutasításokat vagy visszavonásokat igazoló értesítéseket fogadó típusjóváhagyó hatóságok nevét és címét.

13.   ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

13.1.

Az előírás 01. módosítássorozata hatálybalépésének időpontjától kezdve az ezen előírást alkalmazó szerződő fél nem utasíthatja vissza a 01. módosítássorozattal módosított ezen előírás szerinti jóváhagyást.

13.2.

A 01. módosítássorozat hatálybalépésének napjától számított 60 hónap eltelte után az ezen előírást alkalmazó szerződő felek csak akkor adnak jóváhagyást, amennyiben a kanyarodási lámpa megfelel a 01. módosítássorozattal módosított ezen előírás követelményeinek.

13.3.

A kanyarodási lámpákra az ezen előírás alapján a 01. módosítássorozat hatálybalépése előtt megadott jóváhagyások továbbra is, határozatlan ideig érvényben maradnak.

13.4.

Az előírást alkalmazó szerződő felek nem utasíthatják el az ezen előírás előző módosítássorozatai alapján megadott jóváhagyások kiterjesztését.


(1)  A Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2) 2. szakaszának meghatározása szerint.

(2)  Az 1958. évi megállapodásban részes szerződő felek megkülönböztető számai a Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1) 3. mellékletében találhatók.

(3)  Ezen előírás alkalmazásában a „lámpa részét képező” azt jelenti, hogy az eszköz vagy fizikailag részét képezi a lámpatestnek, vagy a lámpatesten kívül helyezkedik el ugyan (függetlenül attól, hogy elkülönül-e a lámpatesttől), de az eszközt a lámpa gyártója a lámparendszer részeként szállítja.


1. MELLÉKLET

ÉRTESÍTÉS

(Legnagyobb formátum: A4 (210 × 297 mm))

Image

Image


2. MELLÉKLET

PÉLDÁK A JÓVÁHAGYÁSI JELEK ELRENDEZÉSÉRE

1.   ábra

Egységlámpák jelölése

A.   minta

Image

a = legalább 5 mm

A fenti jóváhagyási jelet viselő kanyarodási lámpát Japánban (E43) a 119. számú előírás szerint hagyták jóvá, a 221 jóváhagyási számon. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 01. módosítássorozattal módosított 119. sz. előírás követelményei szerint adták meg.

Megjegyzés: A jóváhagyási számot és a kiegészítő jelet a kör mellett kell elhelyezni, az „E” betűjel fölé vagy alá, illetve annak jobb vagy bal oldalán. A jóváhagyási szám számjegyeinek az „E” betűjel ugyanazon oldalán kell állniuk, és ugyanabba az irányba kell nézniük. A jóváhagyási számokban kerülni kell a római számok használatát, hogy azok ne legyenek összetéveszthetők más jelekkel.

2.   ábra

Csoportosított, egyesített vagy összeépített lámpákra vonatkozó egyszerűsített jelölés

(A függőleges és vízszintes vonalak a fényjelző berendezés alakjának sematikus ábrázolására szolgálnak, ezek nem képezik a típus-jóváhagyási jel részét.)

B.   minta

Image

C.   minta

Image

D.   minta

Image

Megjegyzés: A jóváhagyási jelek három példája – a „B”, „C” és „D” minta – a világító berendezések jelölésének három lehetséges változatát mutatja be abban az esetben, amikor két vagy több lámpa egyazon összeállítás, illetve csoportosított, egyesített vagy összeépített lámpák részét képezi. Ez a jóváhagyási jel azt jelzi, hogy a lámpát Japánban (E 43) hagyták jóvá a 3333 jóváhagyási számon, és a következő részekből áll:

 

1. kategóriájú irányjelző lámpa, amelyet a 6. számú előírás 01. módosítássorozata szerint hagytak jóvá;

 

első helyzetjelző lámpa, amelyet a 7. számú előírás 02. módosítássorozata szerint hagytak jóvá;

 

kanyarodási lámpa, amelyet a 119. számú előírás 01. módosítássorozata szerint hagytak jóvá.

3.   ábra

Fényforrásmodulok

Image

A fenti ábrán szereplő azonosító kód azt mutatja, hogy az ezzel a kóddal ellátott fényforrásmodult egy Olaszországban (E3) jóváhagyott lámpával együtt hagyták jóvá, a 17325 jóváhagyási számon.


3. MELLÉKLET

FÉNYTANI MÉRÉSEK

1.   MÉRÉSI MÓDSZEREK

1.1.

Fénytani mérések végzésekor a szórt fényvisszaverődést megfelelő ernyőzéssel el kell kerülni.

1.2.

Ha a mérési eredmények vitatottak, a következő követelményeknek megfelelő méréseket kell végezni:

1.2.1.

a mérési távolságnak olyannak kell lennie, hogy a távolság négyzetével fordított arányosság érvényesüljön;

1.2.2.

a mérőberendezésnek olyannak kell lennie, hogy a lámpa vonatkoztatási középpontjából a fényérzékelő látószöge 10′ és 1° között legyen;

1.2.3.

egy adott megfigyelési irányban a fényerősségre vonatkozó előírás teljesítettnek minősül, ha az előírt fényerősség a megfigyelési irányhoz képest negyed fokon belül jelentkezik.

2.   A VONATKOZTATÁSI TENGELLYEL BEZÁRT SZÖGBEN KIFEJEZETT MÉRÉSI PONTOK

1.   ábra

Image

Image

=

legkisebb fényerősségek cd-ban

bal oldali lámpa (jobb oldali lámpa esetében az L jelölés helyébe az R jelölés lép)

2.1.   A geometriai láthatóság szögei

1.   ábra

Image

2.   ábra

Image

2.1.1.

A H = 0° és a V = 0° tengelyek a vonatkoztatási tengelynek felelnek meg. A járművön ezek a tengelyek vízszintesek, párhuzamosak a jármű hosszirányú középsíkjával, a megkívánt látási irányba mutatnak, és áthaladnak a vonatkoztatási középponton. A táblázatban feltüntetett értékek a cd-ban kifejezett legkisebb fényerőt adják meg a különböző mérési irányokban.

3.   FÉNYTANI MÉRÉSEK TÖBB FÉNYFORRÁSSAL FELSZERELT LÁMPÁKON

A fénytani jellemzőket a következőképpen kell ellenőrizni:

3.1.

Nem cserélhető fényforrások (izzólámpák és egyebek) esetében:

a lámpába beszerelt fényforrással, az előírás 7.1.1. szakasza szerint.

3.2.

Cserélhető fényforrások esetében:

6,75, 13,5 vagy 28,0 V feszültségű fényforrások esetében a fényerősség értékeit korrigálni kell. Izzólámpák esetében a korrekciós tényező a viszonyítási fényáram és az alkalmazott feszültségen (6,75 V, 13,5 V vagy 28,0 V) mért fényáram átlagának aránya.

LED-fényforrások esetében a korrekciós tényező az objektív fényáram és az alkalmazott feszültségen (6,75 V, 13,5 V vagy 28,0 V) mért fényáram átlagának aránya.

A használt fényforrások tényleges fényárama legfeljebb ±5 százalékkal térhet el az átlagtól. Kizárólag izzólámpák esetében egy-egy viszonyítási fényárammal működtetett szabványos izzólámpa is használható minden egyes helyzetben, az egyes helyzetekben mért külön mérési eredményeket összeadva.

3.3.

Az egy percen, illetve 30 percen keresztül történő működés után mért fényerősségnek – az izzólámpával felszerelt lámpák kivételével – valamennyi kanyarodási lámpa esetében az előírt legnagyobb és legkisebb érték közé kell esnie. Bal oldali lámpa esetében az egy percen keresztül történő működés utáni fényerősség-eloszlást a 30 perces működés utáni fényerősség-eloszlásból lehet kiszámítani a 45° L 2,5° D pontban egy perc, illetve 30 perc működés után mért fényerősségek arányát alkalmazva az egyes mérési pontokban (jobb oldali lámpa esetében az L jelölés R jelölésre változik).


4. MELLÉKLET

A FEHÉR FÉNY SZÍNE

(Színkoordináták)

1.

A színtani jellemzők ellenőrzésére egy 2 856 K színhőmérsékletű fényforrást kell használni, amely megfelel a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (a továbbiakban: CIE) „A” fényforrásának. A nem cserélhető fényforrással felszerelt lámpák (izzólámpák és egyebek), vagy az elektronikus fényforrás-vezérlőegységgel működtetett (cserélhető vagy nem cserélhető) fényforrással felszerelt lámpák esetében a színtani jellemzőket a lámpában lévő fényforrásokkal kell ellenőrizni ezen előírás 7 szakaszának megfelelően.

2.

A cserélhető fényforrást olyan fényerősséggel kell működtetni, hogy ugyanazt a színt bocsássa ki, mint a CIE „A” fényforrása.


5. MELLÉKLET

A GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI

1.   ÁLTALÁBAN

1.1.

A megfelelőségi követelmények akkor tekinthetők mechanikai és geometriai szempontból teljesítettnek, ha az eltérések nem haladják meg az előírás rendelkezései szerinti elkerülhetetlen gyártási eltérések mértékét.

1.2.

A sorozatgyártású lámpák megfelelősége a fénytani jellemzők szempontjából nem vitatható, ha véletlenszerűen kiválasztott, szabványos fényforrással vagy nem cserélhető fényforrással (izzólámpák és egyebek) felszerelt lámpa fénytani jellemzőinek 6,75 V, 13,5 V, illetve 28,0 V feszültséggel végzett mérésekor:

1.2.1.

az előírásban előírt értékektől egyik mért érték sem tér el – kedvezőtlen irányban – több mint 20 %-kal;

1.2.2.

cserélhető fényforrással felszerelt lámpa esetében: ha a fent leírt mérés eredményei nem felelnek meg az előírt értékeknek, akkor a lámpa vizsgálatát meg kell ismételni egy másik szabványos fényforrással.

1.3.

A színkoordináták értékeit be kell tartani, amikor a lámpa szabványos fényforrással van felszerelve, vagy nem cserélhető fényforrásokkal (izzólámpákkal vagy mással) felszerelt lámpa esetében, amikor a lámpában levő fényforrással ellenőrzik a színtani jellemzőket.

2.   A GYÁRTÓ ÁLTAL VÉGZETT AZONOSSÁGI ELLENŐRZÉSEK MINIMUMKÖVETELMÉNYEI

A jóváhagyási jel jogosultjának megfelelő időközönként minden lámpatípusnál legalább az alábbi méréseket el kell végeznie. A vizsgálatokat az előírás rendelkezései szerint kell elvégezni.

Amennyiben a rendelkezésre álló minták nem felelnek meg a vizsgálat típusának, további mintákat kell kiválasztani és vizsgálni. A gyártónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket a gyártás megfelelőségének biztosítása érdekében.

2.1.   A vizsgálatok jellege

Az ezen előírásban meghatározott megfelelőségi vizsgálatok a fény- és színtani jellemzők mérésére terjednek ki.

2.2.   Vizsgálati módszerek

2.2.1.

A vizsgálatokat általában az előírásban rögzített módszerek szerint kell elvégezni.

2.2.2.

A gyártó által végrehajtandó megfelelőségi vizsgálatok során a jóváhagyási vizsgálatokért felelős illetékes hatóság beleegyezésével más, egyenértékű módszerek is alkalmazhatók. A gyártónak bizonyítania kell, hogy az alkalmazott módszerek egyenértékűek az előírásban rögzítettekkel.

2.2.3.

A 2.2.1 és a 2.2.2 szakasz alkalmazása érdekében rendszeresen kalibrálni kell a mérőberendezést, és a mért eredményeknek korrelálniuk kell az illetékes hatóság által végzett mérésekkel.

2.2.4.

A referenciamódszerek minden esetben megfelelnek az előírásban meghatározott módszereknek, különösen a hatósági ellenőrzések és mintavételek esetében.

2.3.   A mintavétel jellege

A lámpa mintáit véletlen módon kell kiválasztani egy homogén gyártási tételből. A homogén gyártási tétel ugyanolyan típusú lámpákból álló, a gyártó termelési módszere által meghatározott tételt jelent.

A vizsgálatnak általában az egyes gyárak sorozatgyártmányaira kell kiterjednie. Mindazonáltal a gyártó ugyanarra a típusra vonatkozó, de különböző gyárakból származó eredményeket is összevonhat egy csoportba, feltéve, hogy e gyárak ugyanazt a minőségbiztosítási és minőségirányítási rendszert alkalmazzák.

2.4.   Mért és rögzített fénytani jellemzők

A mintaként szolgáló lámpán fénytani méréseket kell végezni a 4. mellékletben felsorolt legkisebb értékek és az előírt színkoordináták ellenőrzéséhez.

2.5.   Elfogadhatósági kritériumok

A gyártó feladata, hogy a mérési eredmények statisztikai elemzését elvégezze, valamint az illetékes hatósággal egyetértésben elfogadhatósági feltételeket állapítson meg a termékeire az ezen előírás 9.1 szakaszában meghatározott, a termékek megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó követelmények teljesítése érdekében.

Az elfogadhatósági feltételeket úgy kell megállapítani, hogy 95 %-os megbízhatósági szint mellett a 6. mellékletben előírt helyszíni ellenőrzésen való megfelelés (első mintavétel) minimális valószínűsége 0,95 legyen.


6. MELLÉKLET

A HATÓSÁGI MINTAVÉTELRE VONATKOZÓ MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK

1.   ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1.1.

A megfelelőségi követelmények akkor tekinthetőek mechanikai és geometriai szempontból teljesítettnek az előírás rendelkezései szerint (adott esetben), ha az eltérések nem haladják meg az elkerülhetetlen gyártási eltérések mértékét.

1.2.

A sorozatgyártású lámpák megfelelősége a fénytani jellemzők szempontjából nem vitatható, ha véletlenszerűen kiválasztott, szabványos fényforrással vagy nem cserélhető fényforrással (izzólámpák és egyebek) felszerelt lámpa fénytani jellemzőinek 6,75 V, 13,5 V, illetve 28,0 V feszültséggel végzett mérésekor:

1.2.1.

az előírásban előírt értékektől egyik mért érték sem tér el – kedvezőtlen irányban – több mint 20 %-kal.

1.2.2.

cserélhető fényforrással felszerelt lámpa esetében: ha a fent leírt mérés eredményei nem felelnek meg az előírt értékeknek, akkor a lámpa vizsgálatát meg kell ismételni egy másik szabványos fényforrással.

1.2.3.

Nyilvánvalóan hibás lámpákat nem kell figyelembe venni.

1.3.

A színkoordináták értékeit be kell tartani, amikor a lámpa szabványos fényforrással van felszerelve, vagy nem cserélhető fényforrásokkal (izzólámpákkal vagy mással) felszerelt lámpa esetében, amikor a lámpában levő fényforrással ellenőrzik a színtani jellemzőket.

2.   ELSŐ MINTAVÉTEL

Az első mintavétel során négy lámpát kell véletlenszerűen kiválasztani. Az első két lámpából álló mintát „A”-val, a második két lámpából álló mintát „B”-vel kell jelölni.

2.1.   A megfelelőség nem vitatható

2.1.1.   Az e melléklet 1. ábráján vázolt mintavételi eljárást követően a sorozatgyártású lámpák megfelelősége nem vitatható, ha a lámpák mért értékeinek eltérése – kedvezőtlen irányban – az alábbiak szerint alakul:

2.1.1.1.   „A” minta

A1:

egyik lámpa

0 százalék

másik lámpa legfeljebb

20 százalék

A2:

mindkét lámpa több mint

0 százalék

de nem több mint

20 százalék

a mérés folytatása a B mintával

2.1.1.2.   „B” minta

Bl:

mindkét lámpa

0 százalék

2.1.2.   vagy ha az 1.2.2. szakaszban foglalt feltételek az „A” minta tekintetében teljesülnek.

2.2.   A megfelelőség vitatható

2.2.1.   Az e melléklet 1. ábráján vázolt mintavételi eljárást követően a sorozatgyártású lámpák megfelelősége vitatható, a gyártót pedig fel kell szólítani, hogy gyártási folyamatát (a megfelelő beállításokkal) tegye a követelményeknek megfelelővé, ha a lámpák mért értékeinek eltérései az alábbiak szerint alakulnak:

2.2.1.1.   „A” minta

A3:

egyik lámpa legfeljebb

20 százalék

másik lámpa több mint

20 százalék

de nem több mint

30 százalék

2.2.1.2.   „B” minta

B2:

az A2 esetben

egyik lámpa több mint

0 százalék

de nem több mint

20 százalék

másik lámpa legfeljebb

20 százalék

B3:

az A2 esetben

egyik lámpa

0 százalék

másik lámpa több mint

20 százalék

de nem több mint

30 százalék

2.2.2.   vagy ha az 1.2.2. szakaszban foglalt feltételek az „A” minta tekintetében nem teljesülnek.

2.3.   Jóváhagyás visszavonása

A megfelelőség vitatható, és a 10. szakaszt kell alkalmazni, ha – ennek a mellékletnek az 1. ábrája szerinti mintavételt követően – a lámpák mért értékeinek az eltérései az alábbiak szerint alakulnak:

2.3.1.   „A” minta

A4:

egyik lámpa legfeljebb

20 százalék

másik lámpa több mint

30 százalék

A5:

mindkét lámpa több mint

20 százalék

2.3.2.   „B” minta

B4:

az A2 esetben

egyik lámpa több mint

0 százalék

de nem több mint

20 százalék

másik lámpa több mint

20 százalék

B5:

az A2 esetben

mindkét lámpa több mint

20 százalék

B6:

az A2 esetben

egyik lámpa

0 százalék

másik lámpa több mint

30 százalék

2.3.3.   vagy ha az 1.2.2. szakaszban foglalt feltételek az „A” és a „B” minta tekintetében nem teljesülnek.

3.   MEGISMÉTELT MINTAVÉTEL

Az A3, B2, B3 esetben két hónappal az értesítés után ismételt mintavételt kell végezni, a legyártott készletből a megfelelő beállítások után két-két lámpából álló harmadik „C” mintát és negyedik „D” mintát kiválasztva.

3.1.   A megfelelőség nem vitatható

3.1.1.   Az e melléklet 1. ábráján vázolt mintavételi eljárást követően a sorozatgyártású lámpák megfelelősége nem vitatható, ha a lámpák mért értékeinek eltérései az alábbiak szerint alakulnak:

3.1.1.1.   „C” minta

C1:

egyik lámpa

0 százalék

másik lámpa legfeljebb

20 százalék

C2:

mindkét lámpa több mint

0 százalék

de nem több mint

20 százalék

a mérés folytatása a D mintával

3.1.1.2.   „D” minta

D1:

a C2 esetben

mindkét lámpa

0 százalék

3.1.2.   vagy ha az 1.2.2. szakaszban foglalt feltételek a „C” minta tekintetében teljesülnek.

3.2.   A megfelelőség vitatható

3.2.1.   Az e melléklet 1. ábráján vázolt mintavételi eljárást követően a sorozatgyártású lámpák megfelelősége vitatható, a gyártót pedig fel kell szólítani, hogy gyártási folyamatát (a megfelelő beállításokkal) tegye a követelményeknek megfelelővé, ha a lámpák mért értékeinek eltérései az alábbiak szerint alakulnak:

3.2.1.1.   „D” minta

D2:

a C2 esetben

egyik lámpa több mint

0 százalék

de nem több mint

20 százalék

másik lámpa legfeljebb

20 százalék

3.2.1.2.   vagy ha az 1.2.2. szakaszban foglalt feltételek a „C” minta tekintetében nem teljesülnek.

3.3.   Jóváhagyás visszavonása

A megfelelőség vitatható, és a 10. szakaszt kell alkalmazni, ha – ennek a mellékletnek az 1. ábrája szerinti mintavételt követően – a lámpák mért értékeinek az eltérései az alábbiak szerint alakulnak:

3.3.1.   „C” minta

C3:

egyik lámpa legfeljebb

20 százalék

másik lámpa több mint

20 százalék

C4:

mindkét lámpa több mint

20 százalék

3.3.2.   „D” minta

D3:

a C2 esetben

egyik lámpa 0 vagy több mint

0 százalék

másik lámpa több mint

20 százalék

3.3.3.   vagy ha az 1.2.2. szakaszban foglalt feltételek a „C” és a „D” minta tekintetében nem teljesülnek.

1.   ábra

Image


Top