Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0161

A Tanács 2014/161/EU határozata ( 2014. március 11. ) a 2009/831/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

OJ L 89, 25.3.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/161/oj

25.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/1


A TANÁCS 2014/161/EU HATÁROZATA

(2014. március 11.)

a 2009/831/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 2009/831/EK tanácsi határozat (2) Portugália számára engedélyezte, hogy a Madeira legkülső régióban helyben előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek legkülső régióban helyben előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazzon. A határozat 2. cikke meghatározott termékekre korlátozta a fenti eltérést. A határozat értelmében Portugália e termékekre olyan jövedékiadó-mértéket alkalmazhat, amely alacsonyabb a 92/84/EGK tanácsi irányelv (3) 3. cikkében meghatározott, alkoholra vonatkozó teljes jövedékiadó-mértéknél, illetve a 92/84/EGK irányelvben meghatározott, alkoholra vonatkozó minimum jövedékiadó-mértéknél, de legfeljebb 75 %-kal alacsonyabb az alkoholra kivetett szokásos nemzeti jövedéki adónál.

(2)

Az alacsonyabb jövedékiadó-mérték alkalmazása differenciált adóztatást hoz létre, amely egyes termékek helyi előállításának kedvez. Ez állami támogatásnak minősül, amelyhez a Bizottság jóváhagyása szükséges.

(3)

A Bizottság megerősíti, hogy a jövedékiadó-mérték csökkentését továbbra is engedélyezni kell a Madeirán és az Azori-szigeteken előállított desztillált szeszes italok magasabb előállítási és marketingköltségei miatti versenyhátrány ellensúlyozása céljából, mely az említett két legkülső régió sajátos gazdasági és társadalmi strukturális helyzetére vezethető vissza, amelyet tovább súlyosbítanak az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikkében említett sajátos korlátaik, és amely már korábban is indokolttá tette a 2009/831/EK határozatban foglalt eltérés engedélyezését.

(4)

Mivel a sajátos gazdasági és társadalmi strukturális helyzet az említett legkülső régiókban továbbra is fennáll, meg kell hosszabbítani a 2009/831/EK határozat alkalmazási idejét.

(5)

A Bizottság 2013. június 28-án elfogadta a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó regionális állami támogatásokról szóló iránymutatását, amely meghatározza, hogy a tagállamok hogyan nyújthatnak támogatást vállalkozások számára annak érdekében, hogy 2014 és 2020 között támogassák a hátrányos helyzetű európai térségek fejlődését. A 2014. július 1-jén hatályba lépő iránymutatás az állami támogatások ellenőrzésének korszerűsítését célzó szélesebb stratégia részét képezi, amely az egységes piaci növekedés ösztönzésére irányul a hatékonyabb támogatási intézkedések előmozdítása révén és azáltal, hogy a Bizottság a jogérvényesítés során elsősorban a versenyre legnagyobb hatást gyakorló ügyekkel foglalkozik.

(6)

A 2009/831/EK határozatot eredetileg 2013. december 31-ig kellett alkalmazni. Következésképpen helyénvaló hat hónappal meghosszabbítani a 2009/831/EK határozat alkalmazási idejét, hogy annak lejárta összhangban legyen a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás hatálybalépésének időpontjával.

(7)

Mindazonáltal gondoskodni kell arról, hogy Portugália a kérdéses kedvezményeket a 2009/831/EK határozatban megadott hasonló engedély lejárta után is megszakítás nélkül alkalmazhassa. Ennélfogva a kérelmezett új engedélyt 2014. január 1-jei hatállyal meg kell adni.

(8)

Ezért a 2009/831/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/831/EK határozat 5. cikkében a „2013. december 31-ig” időpont helyébe a „2014. június 30-ig” időpont lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. STOURNARAS


(1)  Az Európai Parlament 2014. február 26-i véleménye.

(2)  A Tanács 2009. november 10-i 2009/831/EK határozata Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről (HL L 297., 2009.11.13., 9. o.).

(3)  A Tanács 1992. október 19. -i 92/84/EGK irányelve az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről (HL L 316., 1992.10.31., 29. o.).


Top