Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0707

(2013/707/EU): Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. december 4. ) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes és szubvencióellenes eljárásokkal kapcsolatban a végleges intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásának megerősítéséről

OJ L 325, 5.12.2013, p. 214–223 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; hatályon kívül helyezte: 32017R1570

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/707/oj

5.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 325/214


BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 4.)

a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes és szubvencióellenes eljárásokkal kapcsolatban a végleges intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásának megerősítéséről

(2013/707/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (a továbbiakban: Szerződés),

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: dömpingellenes alaprendelet) és különösen annak 8. és 9. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletre (2) (a továbbiakban: szubvencióellenes alaprendelet) és különösen annak 13. és 15. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   ELJÁRÁS

1.   Ideiglenes intézkedések

(1)

Az 513/2013/EU rendelettel (3) az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ideiglenes dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) Unióba irányuló behozatalára.

(2)

A 2013/423/EU határozattal (4) a Bizottság elfogadta az együttműködő exportáló gyártók egy csoportja és a Kínai Gép- és Elektronikus Termék Export-import Kereskedelmi Kamara (a továbbiakban: CCCME) által az ideiglenes vámokkal kapcsolatban az árra vonatkozóan együttesen felajánlott kötelezettségvállalást (a továbbiakban: kötelezettségvállalás). A kötelezettségvállalás elfogadása nyomán szükségessé vált technikai jellegű módosítások átvezetése érdekében a Bizottság a 748/2013/EU rendelettel (5) módosította az 513/2013/EU rendeletet.

(3)

A Bizottság 2012. november 8-án szubvencióellenes eljárást indított a Kínai Népköztársaságból származó kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) Unióba irányuló behozatalára vonatkozóan (6).

2.   Az eljárás további menete

(4)

A Bizottság az ideiglenes dömpingellenes intézkedések elfogadását követően folytatta a dömping, a kár és az uniós érdek vizsgálatát, valamint a párhuzamosan folyó szubvencióellenes eljárást. A lemezek kikerültek mindkét vizsgálat és így a végleges intézkedések hatálya alól.

(5)

A dömpingellenes vizsgálat megerősítette a kárt okozó dömpingre vonatkozó előzetes megállapításokat. A vizsgálat végleges megállapításait a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (7) tartalmazza.

(6)

Az 1239/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (8) a Tanács végleges kiegyenlítő vámot is kivetett a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) tekintetében.

B.   MÓDOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1.   A módosított kötelezettségvállalási felajánlás

(7)

A dömpingellenes és a szubvencióellenes megállapítások végleges nyilvánosságra hozatalát követően az exportáló gyártók a CCCME-vel közösen az eredetileg felajánlott kötelezettségvállalásuk módosításáról szóló értesítést nyújtottak be.

(8)

Az exportáló gyártók a CCCME-vel közösen a szubvencióellenes alaprendelet 13. cikke (2) bekezdésében rögzített határidőn belül kérelmezték, hogy a támogatott behozatalokból is származó mindennemű káros hatás megszüntetése érdekében a Bizottság fogadja el a kötelezettségvállalás feltételeit.

(9)

Emellett a dömpingellenes alaprendelet 8. cikkének (2) bekezdésében és a szubvencióellenes alaprendelet 13. cikkének (2) bekezdésében rögzített határidőn belül számos további exportáló gyártó kérelmezte részvételét a kötelezettségvállalásban.

(10)

Továbbá a CCCME és az exportáló gyártók a kötelezettségvállalás felülvizsgálatát kérték annak figyelembevétele céljából, hogy a lemezek kikerültek a vizsgálat hatálya alól.

2.   Az érdekelt felek észrevételei

(11)

A módosított kötelezettségvállalási felajánlást a Bizottság az érdekelt felek rendelkezésére bocsátotta. A követezőkben a Bizottság az érdekelt felek által a kötelezettségvállalási felajánlás kézhezvételét követően benyújtott főbb észrevételeket tárgyalja.

2.1.   Hozzáférés a bizalmas jellegű információkhoz

(12)

Számos fél kért hozzáférést a minimális importárakra, a kötelezettségvállalás éves szintjére vagy általában más feltételeire vonatkozó információkhoz. Egyik fél kifogásolta, hogy nem értesítették időben a kötelezettségvállalásra vonatkozó eredeti felajánlásról. A Bizottság megjegyzi, hogy a dömpingellenes alaprendelet 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban a kötelezettségvállalásra vonatkozó eredeti felajánlás nem bizalmas változata közvetlenül kézhezvételét követően rendelkezésre állt az érdekelt felek általi betekintésre szánt nyilvános vizsgálati aktában.

(13)

A minimális importárak és a kötelezettségvállalás éves szintje a Szerződés 339. cikke alapján szakmai titoktartás alá tartoznak, és azok a dömpingellenes alaprendelet 19. cikke, továbbá a szubvencióellenes alaprendelet 29. cikke értelmében bizalmas információknak minősülnek. Ezért azokat a Bizottság – összhangban gyakorlatával – nem hozza nyilvánosságra harmadik felek számára. A jelen ügyben a Bizottság a felek kérésére egyeztetett a CCCME-vel a minimális importárral és az éves szinttel kapcsolatos további információk esetleges nyilvánosságra hozataláról. A CCCME beleegyezett egy közelítőleges (egy konkrét érték „alattiként” meghatározott) minimális importár nyilvánosságra hozatalába. Az érdekelt felek ehhez az információhoz a nem bizalmas jellegű aktában hozzáférhettek. A Bizottság megítélése szerint ez az információ – ebben a konkrét ügyben – megfelelő megoldást jelent a bizalmas jelleg és a védelemhez való jog által állított követelmények kiegyensúlyozására.

(14)

A Bizottság emellett fontolóra vette a kötelezettségvállalás más feltételeihez kapcsolódó kéréseket. A Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a kért információk közzététele esetén a napelempanelek piacán fennáll az ármanipuláció és a spekuláció veszélye. A Bizottság megítélése szerint a napelempanelek piacának indokolatlan torzulását elkerülendő a kért információt nem szabad a kötelezettségvállalást felajánló vállalatok vásárlói és versenytársai tudomására hozni. Ezek a megfontolások igazak a minimális importárra és az éves szintre is, amelyek további részleteit nem szabad nyilvánosságra hozni.

2.2.   Átmeneti időszak

(15)

Az egyik érdekelt fél arra kérte a Bizottságot, hogy átmeneti időszakról (és dömpingellenes vám alóli mentességről) rendelkezzen arra az esetre, amikor az áruk rendelésére a kötelezettségvállalás hatálybalépése előtt, de vámkezelés céljából történő bemutatásukra ezt az időpontot követően, kötelezettségvállalási számla nélkül kerül sor. A dömpingellenes vámok alóli mentesség érdekében a vámkezelésre bemutatott áruknak teljesíteniük kell a 748/2013/EU rendeletben meghatározott feltételeket. Ezt az érvet ezért el kellett utasítani.

3.   A módosított kötelezettségvállalási felajánlás értékelése

(16)

A Bizottság értékelte a módosított kötelezettségvállalási felajánlást. A Bizottság elsősorban megállapította, hogy a kötelezettségvállalás technikai jellegű felülvizsgálatára van szükség a dömpingellenes és a szubvencióellenes vizsgálatok végleges megállapításainak (azaz a lemezeknek a vizsgálat hatálya alól való kivétele) megjelenítéséhez.

(17)

Másodsorban a Bizottság a vizsgálati időszakra vonatkozó adatok alapján megállapította, hogy a további vállalkozások kereskedelmi volumene az Unióba irányuló teljes kínai export viszonylatában nagyon korlátozott, és ezért nincs hatással a Bizottság azon ideiglenes értékelésére, miszerint a kötelezettségvállalás a minimális importárral és az eredetileg ajánlott éves szint keretén belül megszünteti a dömping káros hatását.

(18)

A Bizottság emellett értékelte, hogy a további exportáló gyártók bevonása milyen valószínűséggel veszélyeztetné a kötelezettségvállalás hatékony nyomon követését, vagy növelné a kijátszás kockázatát. Ezzel összefüggésben a Bizottság megállapította, hogy a CCCME bizonyította, hogy aktív szerepet vállal a kötelezettségvállalás gyakorlati megvalósításában. A további exportáló gyártok bevonása pedig nem változtat a kötelezettségvállalás feltételein. Következésképpen a Bizottság megállapította, hogy a további gyártók bevonása nem befolyásolja a kötelezettségvállalás hatékony nyomon követésével és a kijátszás mérsékelt kockázatával kapcsolatos eredeti megállapításait.

(19)

Harmadsorban a jelenlegi üggyel párhuzamosan szubvencióellenes és dömpingellenes vizsgálatok lefolytatására került sor. Az alacsonyabb vám elve szerint a szubvenciókülönbözet mértékével megegyező végleges kiegyenlítő vám és a kár megszüntetéséhez szükséges szintű dömpingellenes vám megállapítására került sor. Így a dömpingellenes és a kiegyenlítő vám együttes mértéke el fogja érni a kár megszüntetéséhez szükséges szintet (kiegyenlítő vám dömpingellenes vámmal való kiegészítése a kár megszüntetéséhez szükséges szintig). Következésképpen a Bizottság megállapította, hogy a kötelezettségvállalás továbbra is megszünteti mind a dömping, mind a szubvenció káros hatásait, így nem szükséges módosítani a minimális importárat.

(20)

Negyedsorban az egyik fél a dömpingellenes alaprendelet 6. cikkének (1) bekezdésére és a szubvencióellenes alaprendelet 11. cikkének (1) bekezdésére hivatkozva kifogásolta azt a tényt, hogy a Bizottság a 2013/423/EU határozatban a vizsgálati időszak utáni adatokra hagyatkozott annak értékelésekor, hogy a kötelezettségvállalás vajon megszünteti-e a dömping káros hatását. A dömpingellenes alaprendelet 6. cikkének (1) bekezdése értelmében „A vizsgálati időszakot követő időszakra vonatkozó információkat rendszerint [utólagos kiemelés] nem lehet figyelembe venni”. A szubvencióellenes alaprendelet 11. cikke (1) bekezdésének utolsó mondata hasonlóan fogalmaz. A 2013/423/EU határozat (3) preambulumbekezdése meghatározza azokat a körülményeket, amelyek alapján a Bizottság a vizsgálati időszak utáni adatok felhasználása mellett döntött a jelen ügyben. A fél nem vitatta e körülmények ténybeli pontosságát. Ezt az érvet ezért a Bizottság elutasítja.

(21)

Ötödsorban a kötelezettségvállalás az ellátás stabilitását fenntartható árszinten biztosítja az Unió számára. Ezért nincsenek olyan általános megfontolásból fakadó okok, amelyek miatt el kellene utasítani a kötelezettségvállalást.

(22)

A megállapított minimális importár az egyik fél megítélése szerint túl magas, míg egy másik fél szerint túl alacsony. A 2013/423/EU határozat (7) preambulumbekezdése szerint „annak megállapítása érdekében, hogy az árak vonatkozásában tett kötelezettségvállalás megszünteti-e a dömping kárt okozó hatását, a Bizottság többek között megvizsgálta a jelenlegi exportárakat és az ideiglenes vám mértékét”. A Bizottság a felek által benyújtott további információk, a jelenlegi előállítási költségekkel és azok várható alakulásával kapcsolatosan rendelkezésre álló információk, valamint az áraknak a 2013/423/EU határozat elfogadása óta bekövetkezett változásának elemzését követően megerősíti a 2013/423/EU határozat (7) preambulumbekezdésében tett megállapításokat.

(23)

Más észrevételek hiányában a Bizottság megerősíti a 2013/423/EU határozat (3)–(9) preambulumbekezdésében szereplő – a fenti (16)–(22) preambulumbekezdésben szereplő megállapításokkal kiegészített – megállapításokat.

4.   A vállalatok nevében, valamint az európai uniós kapcsolt vállalkozások listájában történt változások

(24)

Az új vállalatok bevonása a kötelezettségvállalásba változást idéz elő az európai uniós kapcsolt vállalkozásoknak az eredetileg felajánlott kötelezettségvállalással benyújtott listájában. Továbbá egy exportáló gyártó az egyik vállalkozás felváltására egy új európai uniós kapcsolt vállalkozás felvételét kérte a listába.

(25)

Végezetül az egyik vállalat nevet változtatott.

C.   A MÓDOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI FELAJÁNLÁS ELFOGADÁSA

(26)

A fentiekre való tekintettel a módosított kötelezettségvállalás elfogadható. Az érintett feleket értesítették azokról az alapvető tényekről, megfontolásokról és kötelezettségekről, amelyeken az elfogadás alapul. A Bizottsághoz nem érkeztek észrevételek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság elfogadja az e határozat mellékletében felsorolt exportáló gyártók, valamint a Kínai Gép- és Elektronikus Termék Export-import Kereskedelmi Kamara (CCCME) által a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes és szubvencióellenes eljárásokkal kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalást.

2. cikk

Ez a határozat 2013. december 6-án lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

(3)  HL L 152., 2013.6.5., 5. o.

(4)  HL L 209., 2013.8.3., 26. o.

(5)  HL L 209., 2013.8.3., 1. o.

(6)  HL C 340., 2012.11.8., 13. o.

(7)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(8)  Lásd e Hivatalos Lap 66. oldalát.


MELLÉKLET

A vállalatok listája:

A vállalat neve

TARIC-kiegészítő kód

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy(Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923


Top