Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1186

A Bizottság 1186/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. november 21. ) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Orkney Scottish Island Cheddar [OFJ])

OJ L 313, 22.11.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1186/oj

22.11.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/40


A BIZOTTSÁG 1186/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. november 21.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Orkney Scottish Island Cheddar [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3) az Egyesült Királyság kérelmét az „Orkney Scottish Island Cheddar” elnevezés bejegyzésére.

(3)

A Dairy Australia és a Dairy Companies Association of New Zealand egyesület, valamint a Consortium for Common Food Names az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján kifogással élt a bejegyzés ellen. A szóban forgó kifogások az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadhatónak bizonyultak.

(4)

Az említett kifogások különösen azt hangsúlyozzák, hogy a szóban forgó elnevezés bejegyzése veszélyezteti elnevezések, védjegyek és a 6. cikk (2) bekezdésében előírt közzétételt megelőzően már legalább öt éve jogszerűen forgalmazott termékek létét, és hogy a bejegyzésre javasolt elnevezés szokásos elnevezés.

(5)

A Bizottság 2013. március 20-i levelében felhívta az érdekelt feleket, hogy folytassák le a megfelelő egyeztetést.

(6)

Az Egyesült Királyság és a kifogást emelők az előírt három hónapon belül megállapodásra jutottak, amelyről 2013. július 8-án értesítették a Bizottságot.

(7)

Az említett egyeztetésekből kiderült, hogy az ellenzők fő gondja csakis az „Orkney Scottish Island Cheddar” összetett elnevezést alkotó „Cheddar” kifejezésre vonatkozik. Ugyanakkor a termelő által kért oltalom csakis az említett összetett elnevezés egészére vonatkozik. Az 1151/2012/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének utolsó albekezdésével összhangban a „Cheddar” elnevezés az Unió jogrendjében alkalmazandó elvek és szabályok betartása mellett továbbra is használható az Unió területén.

(8)

Az „Orkney Scottish Island Cheddar” elnevezést következésképpen be kell jegyezni az az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első albekezdéstől eltérve a „Cheddar” elnevezés az Unió jogrendjében alkalmazandó elvek és szabályok betartása mellett továbbra is használható az Unió területén.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3)  HL L 239., 2012.8.9., 5. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.3. osztály:   Sajtok

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Orkney Scottish Island Cheddar (OFJ)


Top