EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0245

A Bizottság 245/2013/EU rendelete ( 2013. március 19. ) a 272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 77, 20.3.2013, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 125 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/245/oj

20.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/5


A BIZOTTSÁG 245/2013/EU RENDELETE

(2013. március 19.)

a 272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az említett rendelet I. mellékletében rögzített közös alapkövetelmények nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítés útján történő módosítása érdekében általános intézkedéseket fogad el.

(2)

A polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedéseket a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló, 2009. április 2-i 272/2009/EK bizottsági rendelet (2) melléklete határozza meg. A 272/2009/EK rendelet melléklete különféle módszereket – köztük a folyékony robbanóanyagokat felderítő technológiákat – állapít meg ahhoz, hogy a folyadékok, aeroszolok és gélek bevihetők legyenek a szigorított védelmi területekre és a légi járművek fedélzetére.

(3)

A folyékony robbanóanyagok felderítésére alkalmas átvizsgálás rendszerének fokozatos bevezetése érdekében a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. április 9-i 297/2010/EU rendelet (3) melléklete két határidőt jelölt meg: 2011. április 29-ét a harmadik országok repülőterein vagy a Közösségen kívüli légi fuvarozók légi járműveinek fedélzetén vásárolt folyadékok, aeroszolok és gélek, 2013. április 29-ét pedig valamennyi folyadék, aeroszol és gél átvizsgálása tekintetében.

(4)

A 272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken történő átvizsgálásának bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. július 22-i 720/2011/EU bizottsági rendelet (4) törölte a 2011. április 29-i határidőt, mivel a röviddel 2011. április 29-ét megelőzően bekövetkezett uniós és nemzetközi szintű fejlemények azt mutatták, hogy csak kevés repülőtér lenne ténylegesen képes átvizsgáló berendezések üzembe helyezésére, és az utasok számára pedig esetlegesen nem lenne világos, hogy a harmadik országok repülőterein vagy a Közösségen kívüli légi fuvarozók légi járműveinek fedélzetén vásárolt folyadékok, aeroszolok és gélek bevihetők-e a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére.

(5)

Az európai uniós, illetve nemzetközi szinten végbemenő technológiai és szabályozási fejlemények befolyásolhatják a 272/2009/EK rendelet mellékletében meghatározott időpontokat, és a Bizottság szükség esetén felülvizsgálati javaslatot tehet, szem előtt tartva mindenekelőtt a berendezések működőképességét és az utasok helyzetének megkönnyítését.

(6)

Az érdekelt felekkel szoros együttműködésben a Bizottság 2012 júliusára felmérte a folyadékok, aeroszolok és gélek uniós repülőtereken való átvizsgálásával kapcsolatos helyzetet. Ezen belül próbaüzemekre is sor került. A helyzetre vonatkozó értékelését a Bizottság 2012 júliusában jelentésben (5) továbbította az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(7)

E felmérés alapján és tekintettel az akkor felmerülő jelentős működési kockázatra, ha valamennyi uniós repülőtéren 2013. április 29-től kezdődően kötelező lenne minden folyadékot, aeroszolt és gélt folyékony robbanóanyagok felderítése céljából átvizsgálni, a Bizottság úgy véli, ezt a határidőt a korlátozások oly módon történő fokozatos felszámolásával kell felváltani, amely révén minden szakaszban gondoskodni lehet a védelem magas szinten tartásáról és az utasok helyzetének megkönnyítéséről a végrehajtási szabályokban foglaltak szerint.

(8)

A 272/2009/EK rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó szabályozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 272/2009/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  HL L 91., 2009.4.3., 7. o.

(3)  HL L 90., 2010.4.10., 1. o.

(4)  HL L 193., 2011.7.23., 19. o.

(5)  COM(2012) 404, 2012.7.18., nem tették közzé.


MELLÉKLET

A 272/2009/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Kézipoggyász, légifuvarozói posta és légifuvarozói anyagok, valamint a légi járművön nem utasként tartózkodó személyek tárgyainak átvizsgálása a légi jármű poggyászterében szállítandó tárgyak, a fedélzeti ellátmány, illetve a repülőtéri készlet részét alkotó cikkek kivételével:

a)

kézi vizsgálat;

b)

szemrevételezés;

c)

röntgensugaras berendezés;

d)

robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS);

e)

robbanóanyag-felderítő kutyák;

f)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD); és

g)

folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezés (LEDS).”

b)

A B1. rész helyébe a következő szöveg lép:

„B1.   RÉSZ

Folyadékok, aeroszolok és gélek

Folyadékok, aeroszolok és gélek bevihetők a szigorított védelmi területekre, feltéve, hogy a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási szabályokban foglalt követelményekkel összhangban átvizsgálták őket, vagy mentesülnek az átvizsgálás alól.”


Top