EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1029

Az Európai Parlament és a Tanács 1029/2012/EU rendelete ( 2012. október 25. ) Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről

OJ L 316, 14.11.2012, p. 43–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1029/oj

14.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/43


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1029/2012/EU RENDELETE

(2012. október 25.)

Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az Európai Unió (a továbbiakban: az Unió) és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság (a továbbiakban: Pakisztán) közötti kapcsolat a 2004. szeptember 1-jén hatályba lépett együttműködési megállapodásra (2) épül. Ennek egyik fő célja az együttműködési megállapodás felei közötti kereskedelem feltételeinek biztosítása, valamint fejlődésének és növekedésének előmozdítása. Az emberi jogok – köztük az alapvető munkaügyi jogok – és a demokratikus elvek tiszteletben tartása szintén lényeges eleme e megállapodásnak.

(2)

Súlyos monszunesőket követően 2010 júliusában és augusztusában pusztító árvizek sújtották Pakisztán több nagy térségét, mégpedig Beludzsisztán, az Északnyugati határtartomány (Khyber Pakhtunkhwa), Pandzsáb, Szindh és az Északi területek (Gilgit-Baltistan) területét. ENSZ-források szerint az áradás mintegy 20 millió embert, illetve Pakisztán területének 20 %-át (legalább 160 000 km2-t) sújtotta, a sürgős humanitárius segélyre szorulók száma pedig akár 12 millió is lehet.

(3)

Az ilyen helyzetben természetesen a humanitárius segély a legfontosabb eszköz, és az Unió a vészhelyzet kialakulása óta a Pakisztánnak nyújtott, 423 millió EUR-t meghaladó sürgősségi segélyre tett kötelezettségvállalásával élen jár ezen a területen.

(4)

Pakisztán jelenlegi vészhelyzetből való kilábalása érdekében fontos minden rendelkezésre álló eszközt – ideértve a pakisztáni export fellendítéséhez javasolt kivételes kereskedelmi eszközöket is – felhasználni a jövőbeni gazdasági fejlődés elősegítése céljából, ugyanakkor egy fenntartható hosszú távú stratégia kialakítását szem előtt tartva biztosítani kell, hogy minden szinten fennmaradjon a következetesség és a koherencia.

(5)

E természeti katasztrófa súlyossága azonnali és érdemi reagálást követel meg, amely figyelembe veszi a Pakisztán és az Unió közötti partnerség geostratégiai fontosságát, különös tekintettel Pakisztánnak a terrorizmus elleni küzdelemben játszott kulcsfontosságú szerepére, és egyúttal hozzájárul a régió általános fejlődéséhez, biztonságához és stabilitásához.

(6)

Az autonóm kereskedelmi preferenciáknak a munkahelyteremtés, a szegénység felszámolása, illetve a pakisztáni dolgozó népesség és a szegények fenntartható fejlődése szempontjából konkrétan mérhető hatást kell kifejteniük.

(7)

Az Európai Tanács a Pakisztánról szóló, a 2010. szeptember 16-i tanácsi következtetésekhez csatolt nyilatkozatában megbízta a minisztereket, hogy sürgősen állapodjanak meg egy rövid, közép- és hosszú távú intézkedéseket tartalmazó átfogó csomagról, amely hozzá fog járulni Pakisztán helyreállításának és jövőbeli fejlődésének alátámasztásához; a csomagnak többek között a gazdaságélénkítés és növekedés szempontjából létfontosságú, ambiciózus kereskedelmi intézkedéseket kell tartalmaznia.

(8)

Az Európai Tanács különösen megerősítette elkötelezettségét, hogy – a Pakisztánból érkező kulcsfontosságú importtermékekre kivetett vámok azonnali és időszakos csökkentésével – kizárólag Pakisztán számára nagyobb hozzáférést biztosít az uniós piacokhoz. Az említett nyilatkozatra tekintettel a Bizottság javaslatot tett egy, az áradásokkal leginkább sújtott régiókban tevékenykedő, kulcsfontosságú pakisztáni exportágazatokra jellemző 75 vámtételre kiterjedő csomagra, megerősítve, hogy az Unióba irányuló pakisztáni export legalább évi 100 millió EUR-s növekedése valós, érdemi és értékes segítséget fog nyújtani a régió számára.

(9)

Pakisztán Unióval folytatott kereskedelmének nagy részét a textil- és ruházati termékek alkotják, amelyek 2009-ben az Unióba irányuló pakisztáni export 73,7 %-át tették ki. Pakisztán ezenkívül etanolt és bőrt is exportál, amelyek a textil- és ruházati termékek mellett néhány tagállamban – ahol az ágazat munkahelyeire változó mértékben már eleve hatással volt a globális recesszió – érzékeny ipari termékeknek minősülnek. Ezek az iparágak nagy erőfeszítéseket téve igyekeznek az új globális kereskedelmi környezethez alkalmazkodni.

(10)

A textilipar a pakisztáni gazdaság kulcsfontosságú ágazata, amely az ország bruttó hazai termékének 8,5 %-át adja és munkaerejének 38 %-át foglalkoztatja, amelynek mintegy felét a nők teszik ki.

(11)

Tekintettel az áradások miatt a pakisztáni nép által elszenvedett nehézségekre, helyénvaló, hogy bizonyos Pakisztán számára exportérdekeltséget jelentő termékek esetében az összes vám korlátozott időre való felfüggesztésével kibővüljenek a Pakisztánnak nyújtott kivételes autonóm kereskedelmi preferenciák. Az ilyen kereskedelmi preferenciák megadása csak korlátozott hátrányos hatással lehet az Unió belföldi piacára, és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) legkevésbé fejlett tagjait sem érintheti negatívan.

(12)

Az említett intézkedések egy, a pakisztáni különleges helyzetre reagáló kivételes csomag részeként kerülnek előterjesztésre, és semmiképp nem teremthetnek precedenst az Unió más országokkal folytatott kereskedelempolitikájára vonatkozóan.

(13)

Az autonóm kereskedelmi preferenciák vagy az Unióba történő bevitelre kivetett vámok alóli mentesség vagy pedig vámkontingens formájában fognak megvalósulni.

(14)

A kivételes autonóm kereskedelmi preferenciákra való jogosultság attól függ, hogy a termékek esetében Pakisztán teljesíti-e a vonatkozó származási szabályokat és az azokhoz kapcsolódó eljárásokat, valamint hajlandóe a csalás kockázatának megelőzése végett az Unióval való hatékony igazgatási együttműködésre. A preferenciális elbánásra való jogosultság feltételeinek súlyos és szisztematikus megsértése, a csalás vagy az áruk származásának ellenőrzésére irányuló igazgatási együttműködés elmulasztása okot szolgáltathat a preferenciák időszakos felfüggesztésére.

(15)

A származó termékek, a származás igazolása és az igazgatási együttműködési eljárások fogalmának meghatározása céljából a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) I. része IV. címe 2. fejezetének 1. és 1A. szakaszát kell alkalmazni, az említett szakaszok 68–71. és 90–97i. cikke, valamint 97j. cikkének (2) bekezdése kivételével. A származás kumulációja tekintetében azonban ilyen célra csak az Unióból származó anyagok használata engedhető meg. Regionális és más típusú kumuláció – az Unióból származó anyagokkal végzett kumuláció kivételével – az e rendelet alapján létrejött autonóm preferenciák hatálya alá tartozó termékek származási helyzetének megállapításával kapcsolatban nem alkalmazható, ezzel biztosítandó, hogy a kielégítő átalakításra Pakisztánban kerüljön sor.

(16)

Az autonóm kereskedelmi preferenciák Pakisztánra való kiterjesztése megkívánja, hogy az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT, 1994) I. és XIII. cikke szerinti kötelezettségei alól az Unió a WTO-t létrehozó egyezmény IX. cikke szerint mentességet kapjon. A WTO Általános Tanácsa 2012. február 14-én megadta ezt a mentességet.

(17)

Az áradások utóhatásai időszakában a pakisztáni gazdaság helyreállítását célzó, azonnali és fenntartható hatás biztosítása végett, valamint a WTO által adott mentességgel összhangban ajánlott az autonóm kereskedelmi preferenciák időtartamát 2013. december 31-ig korlátozni.

(18)

A gyors reagálás, valamint a Pakisztán számára biztosított autonóm kereskedelmi preferenciák integritásának és szabályos működésének biztosítása érdekében, továbbá annak érdekében, hogy biztosítottak legyenek e rendelet végrehajtásának egységes feltételei a vámokkal kapcsolatos eljárások és kötelezettségek teljesítésének elmulasztásának, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság alapelveinek Pakisztán általi megsértése, vagy az amiatti ideiglenes felfüggesztés tekintetében, mert Pakisztán nem tartja tiszteletben azt a feltételt, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó termékek gyártása során használt anyagok exportjára vagy exportcélú értékesítésére vonatkozóan 2012. július 1-jétől tartózkodnia kell új vámok vagy azokkal azonos hatású díjak bevezetésétől, vagy a meglévő vámok, illetve díjak megemelésétől, vagy bármilyen más tiltó vagy korlátozó rendelkezés elfogadásától, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusok elfogadására, amennyiben azt a rendkívüli sürgősség megkívánja. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően kell gyakorolni.

(19)

Annak érdekében, hogy az autonóm kereskedelmi preferenciák körébe tartozó áruk listájának szükséges technikai kiigazításait elvégezze, és hogy termékeket vonjon ki e rendelet hatálya alól abban az esetben, ha e rendelet hatálya alá tartozó behozatal mennyisége túllép bizonyos szinteket, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az I. és II. mellékletnek a Kombinált Nómenklatúra változásainak átvezetését célzó módosítására és meghatározott termékeknek e rendelet hatálya alól való kivonására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(20)

Annak érdekében, hogy az Unióba történő behozatalukkor a vámok alól mentesülő termékek behozatalának az uniós termelőket esetlegesen hátrányosan érintő, jelentős mértékű növekedését haladéktalanul kezelje, a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell elfogadnia, és a sürgősségi eljárás keretében ki kell vonnia a termékeket e rendelet hatálya alól.

(21)

A Bizottságnak legkésőbb két évvel e rendelet lejárta után jelentést kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács számára az autonóm kereskedelmi preferenciák hatásairól. Az említett jelentésnek részletes elemzést kell tartalmaznia a preferenciák pakisztáni gazdaságra gyakorolt hatásairól, valamint a kereskedelemre, az Unió vámbevételeire és az uniós gazdaságra, illetve foglalkoztatásra gyakorolt következményeiről. A Bizottságnak jelentésében különösen figyelembe kell vennie az autonóm kereskedelmi preferenciáknak a munkahelyteremtésre, a szegénység felszámolására, valamint a pakisztáni dolgozó népesség és a szegények fenntartható fejlődésére gyakorolt hatásait,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Preferenciális szabályozások

(1)   A Pakisztánból származó és az I. mellékletben szereplő termékek az Unióba történő behozatalukkor mentesülnek a vámok alól.

(2)   A Pakisztánból származó és a II. mellékletben szereplő termékek a 3. cikkben meghatározott rendelkezések szerint hozhatók be az Unióba.

2. cikk

A preferenciális szabályozásokra való jogosultság feltételei

(1)   Az 1. cikkben meghatározott preferenciális szabályozásokra való jogosultság a következőktől függ:

a)

megfelelés a termékek származási szabályainak és a kapcsolódó eljárásoknak, a 2454/93/EGK rendelet I. része IV. címe 2. fejezete 1. és 1A. szakasza 1. és 2. alszakaszában előírtak szerint, az említett szakaszok 68–71. és 90–97i. cikke, valamint 97j. cikkének (2) bekezdése kivételével. A származás kumulációja tekintetében azonban az e rendelet 1. cikkében bevezetett szabályozások hatálya alá tartozó termékek származó helyzetének meghatározása céljából csak az Unióból származó anyagokkal való kumuláció megengedett. Regionális és más típusú kumuláció – az Unióból származó anyagokkal végzett kumuláció kivételével – nem megengedett;

b)

megfelelés a 2454/93/EGK rendelet I. részének IV. címe 2. fejezete 1. szakasza 3. alszakaszában előírt igazgatási együttműködési módszereknek;

c)

Pakisztán nem sérti meg súlyosan és szisztematikusan az emberi jogokat, ideértve az alapvető munkaügyi jogokat, a demokrácia alapvető elveit és a jogállamiságot;

d)

Pakisztán tartózkodik attól, hogy az Unió területén történő forgalomba hozatalra szánt, elsősorban az e preferenciális szabályozás hatálya alá tartozó termékek gyártása során használt anyagok exportjára vagy exportcélú értékesítésére 2012. július 1-jét követően új vámokat vagy azokkal azonos hatású díjakat vezessen be, vagy a meglévő vámok, illetve díjak szintjét megemelje, vagy bármilyen más tiltó vagy korlátozó rendelkezést fogadjon el.

(2)   A pakisztáni illetékes hatóságok által e rendelet szerint kibocsátott „Form A” származási bizonyítvány 4. rovatában a következő záradéknak kell szerepelnie: „Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012 (5)” (Autonóm intézkedés – 1029/2012/EU rendelet).

3. cikk

Vámkontingensek

(1)   A II. mellékletben felsorolt termékek a mellékletben meghatározott vámkontingensek keretein belül hozhatók be vámmentesen az Unióba.

(2)   Az (1) bekezdésben említett és II. mellékletben felsorolt vámkontingenseket a 2454/93/EGK rendelet 308a. 308b. és 308c. cikkének megfelelően a Bizottság kezeli.

4. cikk

Termékek kivonása a rendelet hatálya alól

(1)   Amennyiben 2012-ben vagy 2013-ban valamely, Pakisztánból származó és az I. mellékletben szereplő termék behozatalának volumene a behozatalra vonatkozó vámadatok alapján a 2009–2011-es évek átlagához képest 25 %-kal vagy azt meghaladó mértékben növekedik, a terméket az adott év fennmaradó részére kivonják e rendelet hatálya alól. E bekezdés alkalmazásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítására vonatkozóan annak érdekében, hogy az adott terméket az adott év fennmaradó részére kivonják e rendelet hatálya alól.

(2)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésével az (1) bekezdésben említett termék behozatalára a legnagyobb kedvezmény elvét vagy más alkalmazandó vámokat kell alkalmazni.

5. cikk

A mellékletek technikai kiigazítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a mellékletek módosítása érdekében a 6. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a Kombinált Nómenklatúra és a TARIC-albontások módosításai következtében szükségessé váló módosítások és technikai kiigazítások átvezetése érdekében.

6. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A Bizottság a az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap a 4. és 5. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2)   A Bizottság 4. és 5. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása e rendelet alkalmazási időtartamára szól.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. és 5. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)   A 4. és 5. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

7. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)   Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.

(2)   Az Európai Parlament vagy a Tanács a 6. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

8. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 2913/92 EGK rendelet (6) 247a. cikkének (1) bekezdése és a 248a. cikkének (1) bekezdése által létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül. Az említett bizottság valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság felvetésére megvizsgálhat bármely, az e rendelet alkalmazásához kapcsolódó ügyet.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendeletnek az 5. cikkével együttesen értelmezett 8. cikkét kell alkalmazni.

9. cikk

Ideiglenes felfüggesztés

(1)   Ha a Bizottság megállapítja, hogy elegendő bizonyíték mutat a 2. cikkben meghatározott feltételek teljesítésének elmulasztására, akkor e sürgősségre válaszul – közvetlenül alkalmazandó végrehajtási jogi aktusok útján – intézkedéseket hozhat az ebben a rendeletben meghatározott preferenciális szabályozások legfeljebb hat hónapos időszakra szóló teljes vagy részleges felfüggesztésére, amennyiben előzőleg:

a)

tájékoztatta a 8. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot;

b)

felhívta a tagállamokat, hogy hozzanak megelőző intézkedéseket az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, vagy biztosítsák a 2. cikk Pakisztán általi betartását;

c)

az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett egy értesítést arról, hogy megalapozott kétely merült fel a preferenciális szabályozások alkalmazásával vagy a 2. cikk Pakisztán általi betartásával kapcsolatban, és ez megkérdőjelezheti Pakisztán jogát arra vonatkozóan, hogy továbbra is részesüljön az e rendelet által biztosított kedvezményekből;

d)

tájékoztatta Pakisztánt az e bekezdésnek megfelelően hozott határozatáról, annak hatálybalépése előtt.

(2)   Az ideiglenes felfüggesztés időtartamának lejártakor a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határoz a felfüggesztés megszüntetéséről, vagy az időbeli hatályának meghosszabbításáról.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.

(4)   A tagállamok közölnek a Bizottsággal minden olyan lényeges információt, amely a preferenciális szabályozások ideiglenes felfüggesztését vagy az időbeli hatályának meghosszabbítását indokolhatja.

10. cikk

Jelentés

A Bizottság legkésőbb 2015. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és hatásairól.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet hatálybalépésének napjától 2013. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2012. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. október 4-i határozata.

(2)  A Tanács 2004/870/EK határozata (2004. április 29.) az Európai Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről (HL L 378., 2004.12.23., 22. o.).

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(4)  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(5)  HL L 316, 2012.11.14., 43. o.

(6)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


I. MELLÉKLET

VÁMMENTES TERMÉKEK

Az intézkedések által érintett termékeket a nyolc számjegyű KN-kóddal azonosítják. E kódok leírása a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) I. mellékletében található. A KN-kódok leírása itt csak tájékoztatásul szerepel.

KN-kód

Árumegnevezés

0712 39 00

Szárított ehető gomba és szarvasgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve (az „Agaricus” nemhez tartozó ehető gombák, a fafülgomba [Auricularia spp.] és a kocsonyás gomba [Tremella spp.] kivételével)

5205 12 00

Egyágú pamutfonal nem fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 232,56 decitex (metrikus száma 14-et meghaladó, de legfeljebb 43), a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben

5205 22 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 232,56 decitex (metrikus száma 14-et meghaladó, de legfeljebb 43), a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben

5205 32 00

Több egyágú szálból sodort vagy cérnázott pamutfonal nem fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 232,56 decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de legfeljebb 43), a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben

5205 42 00

Több egyágú szálból sodort vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 232,56 decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de legfeljebb 43), a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben

5208 11 90

Vászonkötésű fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, legfeljebb 100 g/m2 tömegben, a kötszer és orvosi géz gyártásához használt szövet kivételével

5208 12 16

Vászonkötésű fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, tömege 100 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 130 g/m2, szélessége legfeljebb 165 cm

5208 12 19

Vászonkötésű fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, tömege 100 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 130 g/m2, szélessége 165 cm-t meghaladó

5208 13 00

Fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, 3 vagy 4 fonalas sávolykötésben, beleértve a keresztsávolykötést is

5208 19 00

Más fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal

5208 21 90

Vászonkötésű fehérített pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, legfeljebb 100 g/m2 tömegben, a kötszer és orvosi géz gyártásához használt szövet kivételével

5208 22 19

Vászonkötésű fehérített pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, tömege 100 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 130 g/m2, szélessége 165 cm-t meghaladó

5208 22 96

Vászonkötésű fehérített pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, tömege 130 g/m2-t meghaladó, szélessége 165 cm-t meghaladó

5208 29 00

Más fehérített pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal

5208 51 00

Vászonkötésű nyomott pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, tömege legfeljebb 100 g/m2

5208 52 00

Vászonkötésű nyomott pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, tömege 200 g/m2-t meghaladó

5208 59 90

Más nyomott pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal

5209 11 00

Vászonkötésű fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, tömege 200 g/m2-t meghaladó

5209 12 00

Fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, 3 vagy 4 fonalas sávolykötésben, beleértve a keresztsávolykötést is, tömege 200 g/m2-t meghaladó

5209 19 00

Más fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal

5209 22 00

Fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, 3 vagy 4 fonalas sávolykötésben, beleértve a keresztsávolykötést is, tömege 200 g/m2-t meghaladó

5209 29 00

Más fehérített pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal

5209 32 00

Festett pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, tömege 200 g/m2-t meghaladó, 3 vagy 4 fonalas sávolykötésben, beleértve a keresztsávolykötést is

5211 12 00

Pamutszövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve, tömege 200 g/m2-t meghaladó, 3 vagy 4 fonalas sávolykötésben, beleértve a keresztsávolykötést is

5407 81 00

Fonalból készült, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus végtelen szálat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű szintetikus végtelen monofilből készült szövetet is, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, fehérítetlen vagy fehérített

5407 82 00

Fonalból készült, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus végtelen szálat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű szintetikus végtelen monofilből készült szövetet is, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, festve

5513 11 20

Vágott poliészterszál szövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb vágott poliészterszál tartalommal, amelyet elsősorban vagy kizárólag pamuttal kevertek, tömege legfeljebb 170 g/m2, vászonkötésű, fehérítetlen vagy fehérített, szélessége legfeljebb 165 cm

5513 21 00

Vágott poliészterszál szövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb vágott poliészterszál tartalommal, amelyet elsősorban vagy kizárólag pamuttal kevertek, tömege legfeljebb 170 g/m2, vászonkötésű, festett

5513 41 00

Vágott poliészterszál szövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb vágott poliészterszál tartalommal, amelyet elsősorban vagy kizárólag pamuttal kevertek, tömege legfeljebb 170 g/m2, nyomott

6101 20 90

Férfi- vagy fiúanorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk pamutból, kötött vagy hurkolt

6112 12 00

Tréningruha szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt

6116 10 20

Kesztyű, gumival impregnálva, bevonva vagy beborítva, kötött vagy hurkolt

6116 10 80

Ujjatlan és egyujjas kesztyű műanyaggal vagy gumival impregnálva, bevonva vagy beborítva, és kesztyű, műanyaggal impregnálva, bevonva vagy beborítva, kötött vagy hurkolt

6116 92 00

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű pamutból, kötött vagy hurkolt

6116 93 00

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt

6201 93 00

Férfi- vagy fiúanorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áru műszálból

6203 43 19

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és bricsesznadrág szintetikus szálból (az ipari és munkaruha kivételével)

6204 22 80

Női vagy leányka-ruhaegyüttes, pamutból (az ipari és munkaruha kivételével)

6204 62 90

Női vagy leánykasortnadrág pamutból

6207 91 00

Férfi- vagy fiúatléta és más alsóing, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru pamutból

6208 91 00

Női vagy leányka-atlétaing és más alsóing, rövidnadrág, alsónadrág, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru pamutból

6211 43 10

Női vagy leánykakötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat, műszálból

6216 00 00

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű

6303 91 00

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló; ágyfüggöny pamutból, nem kötött vagy hurkolt

6303 92 90

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló; ágyfüggöny szintetikus szálból, nem nemszőtt textíliából, nem kötött vagy hurkolt

6303 99 90

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló; ágyfüggöny nem pamutból vagy szintetikus szálból, nem nemszőtt textíliából, nem kötött vagy hurkolt

6304 92 00

Más lakástextília pamutból, nem kötött vagy hurkolt

6307 10 90

Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló törlőruhák, nem kötött vagy hurkolt, nem nemszőtt textíliából

6307 90 99

Más készáru, beleértve a szabásmintát is, nem kötött vagy hurkolt, nem nemezből


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.


II. MELLÉKLET

A 3. CIKKBEN EMLÍTETT ÉVES VÁMKONTINGENSEN BELÜL VÁMMENTES TERMÉKEK

Az intézkedések által érintett termékeket a nyolc számjegyű KN-kóddal azonosítják. E kódok leírása a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében található. A KN-kódok leírása itt csak tájékoztatásul szerepel.

Sorszám

KN-kód

Árumegnevezés

A hatálybalépéstől 2012. végéig

2013. január 1–2013. december 31.

09.2401

2207 10 00

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal

18 750 tonna

75 000 tonna

09.2409

4107 92 10

Barkaoldali hasíték szarvasmarhafélék (beleértve a bivalyt is) szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőréből, az egész nyersbőr kivételével

89 tonna

356 tonna

09.2410

4107 99 10

Szarvasmarhafélék (beleértve a bivalyt is) szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre; az egész nyersbőr kivételével, a teljes hasítatlan barkás bőr és a barkaoldali hasíték kivételével

90,25 tonna

361 tonna

09.2411

4203 21 00

Sportoláshoz különlegesen tervezett, készített kesztyű, sportkesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből

361,75 tonna

1 447 tonna

09.2412

4203 29 10

Munka- és védőkesztyű, egyujjas és ujjatlan munka- és védőkesztyű természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, a sportoláshoz különlegesen tervezett, készített kivételével

1 566,5 tonna

6 266 tonna

09.2413

ex 4203 29 90

Férfi- és fiúkesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, a sportoláshoz különlegesen tervezett, készített kivételével, a munka- és védőkesztyű kivételével

62,75 tonna

251 tonna

09.2414

ex 4203 29 90

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, a sportoláshoz különlegesen tervezett, készített kivételével, a munka- és védőkesztyű kivételével, a férfi- és fiúkesztyű kivételével

135,5 tonna

542 tonna

09.2415

5205 23 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, finomsági száma 232,56 decitexnél kisebb, de legalább 192,31 decitex (metrikus száma 43-at meghaladó, de legfeljebb 52), a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben

1 790 tonna

7 160 tonna

09.2416

5205 24 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, finomsági száma 192,31 decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus száma 52-et meghaladó, de legfeljebb 80), a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben

1 276,25 tonna

5 105 tonna

09.2417

5208 39 00

Más festett pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal

421,25 tonna

1 685 tonna

09.2418

5209 39 00

Más festett pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, tömege 200 g/m2-t meghaladó

689,25 tonna

2 757 tonna

09.2419

5509 53 00

Fonal (a varrócérna kivételével) vágott poliészterszálból, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben

3 061 tonna

12 244 tonna

09.2420

6103 32 00

Férfi- vagy fiúzakó, blézer pamutból, kötött vagy hurkolt

249,75 tonna

999 tonna

09.2421

6103 42 00

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) pamutból, kötött vagy hurkolt

568,75 tonna

2 275 tonna

09.2422

6107 21 00

Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama pamutból, kötött vagy hurkolt

167,5 tonna

670 tonna

09.2423

6108 31 00

Női vagy leánykahálóing és -pizsama pamutból, kötött vagy hurkolt

374,5 tonna

1 498 tonna

09.2424

6109 90 20

T-ing, atléta és más alsó trikóing gyapjúból, vagy finom állatszőrből vagy műszálból, kötött vagy hurkolt

297,5 tonna

1 190 tonna

09.2425

6111 20 90

Csecsemőruha és tartozékai pamutból, kötött vagy hurkolt (a kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű kivételével)

153,5 tonna

614 tonna

09.2426

6115 95 00

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru és a talp nélküli harisnya, pamutból, kötött vagy hurkolt (a kalibrált kompressziós harisnyaáru, a harisnyanadrág és harisnya, és a női hosszú vagy térdharisnya kivételével, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb, mint 67 decitex)

2 263 tonna

9 052 tonna

09.2427

6204 62 31

Női vagy leányka-hosszúnadrág és bricsesznadrág pamutdenimből (az ipari és munkaruha kivételével)

1 892,75 tonna

7 571 tonna

09.2428

6211 42 90

Női vagy leánykaruha pamutból

96,5 tonna

386 tonna

09.2429

6302 60 00

Testápolási és konyhai textília, frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövetből

9 602 tonna

38 408 tonna

09.2430

6302 91 00

Testápolási és konyhai textília pamutból, a frottírtörülköző vagy hasonló frottírszövetből készült kivételével

2 499,25 tonna

9 997 tonna

09.2431

6403 99 93

Lábbeli gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőrtalppal és bőr felsőrésszel, legalább 24 cm hosszú talpbéléssel, férfi- vagy női cipőként nem meghatározható, a sportcipő és a beépített védő fém cipőorral rendelkező kivételével, bokát nem takaró, nem fából készült alappal vagy telitalppal (talpbélés nélkül), a pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező lábbeli kivételével, a papucs kivételével

60,5 tonna

242 tonna

09.2432

6403 99 96

Férfi lábbeli gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőrtalppal és bőr felsőrésszel, legalább 24 cm hosszú talpbéléssel, a sportcipő és a beépített védő fém cipőorral rendelkező kivételével, bokát nem takaró, nem fából készült alappal vagy telitalppal (talpbélés nélkül), a pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező lábbeli kivételével, a papucs kivételével

363,25 tonna

1 453 tonna

09.2433

6403 99 98

Női lábbeli gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőrtalppal és bőr felsőrésszel, legalább 24 cm hosszú talpbéléssel, a sportcipő és a beépített védő fém cipőorral rendelkező kivételével, bokát nem takaró, nem fából készült alappal vagy telitalppal (talpbélés nélkül), a pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező lábbeli kivételével, a papucs kivételével

172,75 tonna

691 tonna


Top