EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0014

A Tanács 14/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. január 9. ) az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára elrendelt végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes molibdénhuzalok behozatalára való kiterjesztéséről, valamint a Svájcban feladott behozatalokra vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről

OJ L 8, 12.1.2012, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 167 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/14/oj

12.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 8/22


A TANÁCS 14/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 9.)

az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára elrendelt végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes molibdénhuzalok behozatalára való kiterjesztéséről, valamint a Svájcban feladott behozatalokra vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   ELJÁRÁS

1.   Hatályos intézkedések

(1)

A Tanács az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel (2) (a továbbiakban: eredeti rendelet) 64,3 %-os végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína vagy érintett ország) származó egyes molibdénhuzalok (a továbbiakban: érintett termék) behozatalára. A továbbiakban ezen intézkedések elnevezése „hatályban lévő intézkedések”, az eredeti rendelettel elrendelt intézkedéseket eredményező vizsgálaté pedig „eredeti vizsgálat”.

2.   A kérelem

(2)

2011. április 4-én a Bizottsághoz az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján a hatályban lévő intézkedések állítólagos kijátszásának kivizsgálására irányuló kérelmet nyújtottak be. A kérelmet a Fémfeldolgozók Európai Szövetsége (European Association of Metals, Eurometaux) nyújtotta be az egyes molibdénhuzalok egyik uniós gyártója nevében.

(3)

A kérelmező azt állította, hogy a hatályban lévő intézkedések bevezetése után a kereskedelem szerkezete jelentősen megváltozott egyfelől Kína, Malajzia és Svájc, másfelől az Unió között. A kérelmező szerint ez a változás a molibdénhuzalok Malajziában vagy Svájcban történő átrakásából fakad.

(4)

A kérelem következtetése szerint az átrakásnak a hatályban lévő intézkedések kijátszásán kívül nem volt elfogadható oka vagy gazdasági indoka.

(5)

A kérelmező végül azt állította, hogy a hatályban lévő intézkedések kárcsökkentő hatását ez mind a mennyiségek, mind az árak tekintetében rontja, valamint, hogy a Malájziából és Svájcból származó molibdénhuzalok árai az eredei vizsgálatban megállapított normál értékhez viszonyítva dömpingelt árak.

3.   Az eljárás megindítása

(6)

Miután a tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő prima facie bizonyíték áll rendelkezésre a vizsgálatnak az alaprendelet 13. cikke szerinti megindításához, a Bizottság a 477/2011/EU rendelettel (3) (a továbbiakban: a vizsgálatot megindító rendelet) vizsgálatot indított. Az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése alapján a Bizottság a vizsgálatot megindító rendelettel arra is utasította a vámhatóságokat, hogy 2011. május 19-től tartsák nyilván a Malajziában vagy Svájcban feladott érintett termék-behozatalokat, függetlenül attól, hogy azokat Malajziából vagy Svájcból származó behozatalként jelentették-e be.

4.   Vizsgálat

(7)

A Bizottság hivatalosan értesítette Kína, Malajzia és Svájc hatóságait, a szóban forgó országok exportáló gyártóit és kereskedőit, az ismert érintett uniós importőröket és az uniós gyártókat a vizsgálat megindításáról.

(8)

Kérdőíveket küldtek a tudottan érintett és/vagy a kérelemben megemlített malajziai, svájci és kínai exportőröknek és uniós importőröknek. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és a vizsgálatot megindító rendeletben megállapított határidőn belül meghallgatást kérjenek. Minden felet tájékoztattak arról, hogy az együttműködés hiánya az alaprendelet 18. cikkének alkalmazását vonhatja maga után, valamint azt, hogy a vizsgálat megállapításait a rendelkezésre álló tényekre alapozzák.

(9)

A Bizottsággal kapcsolatba lépett egy uniós importőr, és kijelentette, hogy soha nem vásárolt molibdénhuzalt az Unión kívül.

(10)

Két malajziai vállalat bejelentette, hogy a (14) preambulumbekezdésben említett vizsgálati időszak alatt nem gyártottak és az Unióba sem exportáltak molibdénhuzalt.

(11)

Egy svájci vállalat bejelentette, hogy az elmúlt három évben sem molibdénhuzal gyártásában, sem annak értékesítésében nem vett részt.

(12)

Egy kínai gyártó a kérdőívre válaszul jelezte, hogy 2009 óta sem az Unióba, sem pedig Malajziába vagy Svájcba nem exportált molibdénhuzalt.

(13)

A Bizottsághoz a kínai, a malajziai és a svájci hatóságoktól észrevételek nem érkeztek.

5.   Vizsgálati időszak

(14)

A vizsgálati időszak 2010. április 1-jétől2011. március 31-ig tartott. A kereskedelem szerkezetében állítólag bekövetkezett változás kivizsgálására irányuló adatgyűjtés 2007-től a vizsgálati időszak végéig tartott.

B.   A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

1.   Általános szempontok/az együttműködés mértéke

(15)

Amint a (10) preambulumbekezdésben szerepel, csak két malajziai vállalat működött együtt a vizsgálattal, ezek azonban nem exportálták az érintett terméket az Unióba a vizsgálati időszak alatt. A (11) preambulumbekezdésben pedig az áll, hogy csak egyetlen svájci vállalat nyújtott be olyan információt, amely szerint az elmúlt három évben az érintett árut se nem gyártotta, se nem értékesítette. Ezért a jelen vizsgálat ténymegállapításait a rendelkezésre álló tényekre kellett alapozni, az alaprendelet 18. cikkével összhangban.

(16)

Az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében a lehetséges kijátszások gyakorlatának megállapítása érdekében vizsgálták azt, hogy: 1. megváltozott-e a kereskedelem szerkezete egyrészt Kína, Malajzia és Svájc, másrészt az Unió között; 2. ez a változás olyan gyakorlatból, eljárásból vagy munkából eredt-e, melynek a vám kivetésén kívül nem volt elfogadható, elégséges oka vagy gazdasági indoka; 3. volt-e bizonyíték a kárra vagy arra, hogy a vám javító hatásait gyengítették a hasonló termék árai és/vagy mennyiségei; és 4. volt-e bizonyíték – adott esetben az alaprendelet 2. cikkének rendelkezései értelmében – a dömpingre a hasonló termékre előzőleg megállapított rendes értékhez viszonyítva.

2.   Érintett termék és hasonló termék

(17)

Az érintett termék az eredeti vizsgálatban meghatározott termék, azaz a jelenleg az ex 8102 96 00 KN-kód alá tartozó, Kínából származó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, valamint 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm-es legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal.

(18)

A vizsgálat tárgyát képező termék megegyezik a (17) preambulumbekezdésben meghatározottal, azonban azt – tekintet nélkül arra, hogy Malajziából vagy Svájcból származóként jelentették-e be – Malajziában vagy Svájcban adják fel.

(19)

A Svájcból származóként bejelentett behozatalok tekintetében a Surveillance II adatbázis adatai alapján megállapították, hogy a vizsgálati időszak alatt az érintett terméket az Unióba nem importálták.

(20)

Ami a Malajziából származóként bejelentett behozatalokat illeti, együttműködés hiányában az Unióba Kínából exportált molibdénhuzalok és az Unióba Malajziából feladott molibdénhuzalok összehasonlítása az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló információkon alapult, ideértve a kérelemben szereplő információt is. A jelenlegi vizsgálat alatt beszerzett egyetlen információ sem mutat arra, hogy az Unióba Kínából exportált molibdénhuzalok és az Unióba Malajziából feladott molibdénhuzalok ne ugyanazokkal az alapvető fizikai jellemzőkkel rendelkeznének, és ne ugyanazon célra használnák fel őket. Ezért az alaprendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében hasonló termékeknek tekintendők. A vizsgálatok során ellentétes értelmű beadvány nem érkezett.

3.   A kereskedelem szerkezetének megváltozása

3.1.   Kína és Malajzia

(21)

A kínai exportáló gyártók együttműködésének hiányában a 2010. évi és a vizsgálati időszak alatti behozatal mértékének megállapításához különféle statisztikai forrásokat hasonlítottak össze. Ezek között voltak nyilvánosan hozzáférhető források, mint az Eurostat, és voltak egyéb források is, mint az alaprendelet 14. cikkének (6) bekezdése szerinti adatok és a Surveillance II adatbázis.

(22)

Mint az eredeti rendelet (27) preambulumbekezdésében áll, a Kínából származó behozatal 2007-ben 87 tonna, 2008-ban 100 tonna, és az eredeti vizsgálati időszak alatt (2008. április 1.–2009. március 31.) 97 tonna volt.

(23)

Az érintett termék kínai behozatala jelentősen csökkent, miután az intézkedéseket bevezették (az eredeti vizsgálati időszak alatti 97 tonnáról a vizsgálati időszak alatti kevesebb mint 10 tonnára). Másfelől viszont a malajziai behozatal a 2009-es évi nulláról a vizsgálati időszak alatt 6 tonnára emelkedett.

3.2.   Kína és Svájc

(24)

Az Eurostat adatai – azaz a KN-kód szintű adatok – szerint a Svájcból érkező behozatal a 2009-es és előző évekbeli szinte nulláról 5 tonnára emelkedett mind 2010-ben, mind 2011-ben. A vizsgálat azonban megállapította, hogy a vizsgálati időszak alatt Svájcból nem érkezett Svájcból származóként bejelentett behozatal az érintett termékből. Sőt az egész 2010-es évben sem volt ilyen import, noha az eredeti ideiglenes rendelkezések már 2009 decemberétől hatályban voltak.

3.3.   Kínából érkező kivitel Malajziába és Svájcba

(25)

A kínai statisztikai források szerint az érintett termék kivitele Malajziába 2010-ben vette kezdetét; 2009-ben és 2008-ban csak elhanyagolható mennyiséget exportáltak.

(26)

A svájci statisztikai adatok szerint a Kínából Svájcba irányuló kivitel 2010-ben kezdődött és 2011-ben folytatódott, noha elhanyagolható mennyiségeket 2009-ben és 2008-ban is hoztak be. Ezek a behozatalra vonatkozó adatok azonban a KN-kódra vonatkoznak, és ezért szélesebb körűek, mint a jelenlegi vizsgálat érintett termék meghatározása. Mint feljebb megjegyeztük, a vizsgálat megállapította, hogy Svájcból nem hoztak be az Unióba olyan érintett terméket, amelyet Svájcból származóként jelentettek be. Ezért a vizsgálat nem tudta bizonyítani, hogy a Kínából származó molibdénhuzalokat Svájcon keresztül, átrakva hozzák be az Unióba.

3.4.   A kereskedelem szerkezetének változására vonatkozó következtetés

(27)

Az érintett termék Unióba irányuló kínai exportjának 2010-től kezdődő általános csökkenése, ezzel párhuzamosan pedig az eredeti intézkedések elrendelését követően a Malajziából származó, valamint a Kínából Malajziába irányuló kivitelek növekedése az említett országok és az Unió közötti kereskedelem szerkezetének változását eredményezték.

(28)

Ami Svájcot illeti, az érintett termék behozatala tekintetében nem lehetett megállapítani, hogy a Kína, Svájc és az Unió közötti kereskedelem szerkezete változott volna. Ezért a dömpingellenes intézkedéseknek a Svájcban feladott molibdénhuzal-behozatalok által történt esetleges kijátszására irányuló vizsgálatot be kell fejezni.

4.   Az intézkedések kijátszásának jellege és az elfogadható ok vagy gazdasági indok hiánya

(29)

Az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a kereskedelem szerkezetének megváltozása olyan gyakorlat, eljárás vagy munka következménye, melynek a vám kivetésén kívül semmilyen más elfogadható oka vagy gazdasági indoka nincs. A gyakorlat, eljárás vagy munka többek között az intézkedések által érintett termék harmadik országokon keresztül történő feladása is lehet.

(30)

A Kína és Malajzia közötti kereskedelmi forgalom, valamint a Malajzia és az Unió közötti kereskedelmi forgalom összehasonlítása azt jelzi, hogy átrakási gyakorlat folyik. A kérelemben szereplő állítást sem Kína vagy Malajzia, illetve az Unió egyetlen szereplője sem vonta kétségbe. Emlékeztetni kell arra, hogy egyetlen malajziai molibdénhuzal-gyártó sem működött együtt ebben a vizsgálatban.

(31)

A vizsgálat az átrakást illetően a hatályban lévő intézkedések elkerülésén kívül nem tárt fel egyéb elfogadható okot vagy gazdasági indokot. A vámfizetés elkerülésén kívül nem tárt fel semmilyen más tényezőt, amelyet kompenzációnak lehetne tekinteni az Kínából érkező érintett termék Malajziában történt átrakásának költségeire.

(32)

E következtetést méginkább megerősíti az a tény, hogy a jelenlegi vizsgálatban egyetlen malajziai molibdénhuzal-gyártó sem jelentkezett.

(33)

Megjegyzendó még, hogy a Malajziából érkező behozatal az eredeti rendelet közzététele idején félbeszakadt.

(34)

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdése második mondata értelmében elfogadható ok vagy gazdasági indok hiányában a kereskedelmi szerkezet megváltozása egyrészt Kína és Malajzia, másrészt az Unió között a hatályban lévő intézkedések bevezetésének tudható be.

5.   A vám javító hatásának gyengítése a hasonló termék árának és/vagy mennyiségének tekintetében

(35)

Annak megállapítására, hogy a Malajziából importált termék mennyisége és ára gyengítette-e a hatályban lévő intézkedések javító hatásait, a (21) preambulumbekezdésben megjelölt, rendelkezésre álló statisztikai források adatait használták fel, mint a Malajziából érkező behozatal mennyiségére és áraira vonatkozóan a legjobb rendelkezésre álló adatokat.

(36)

A Malajziából származó import növekedését a mennyiséget tekintve jelentősnek ítélték. A vizsgálati időszak alatt Malajziából érkező behozatal a Kínából származó, az Unióba az intézkedések bevezetése előtt behozott termék mintegy 6 %-át teszi ki.

(37)

Az eredeti rendeletben megállapított, a kár megszüntetéséhez szükséges szint és az exportár súlyozott átlaga közötti összehasonlítás jelentős áron aluli értékesítést mutatott. Emiatt a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a hatályban lévő intézkedések javító hatásai a mennyiség és az ár tekintetében nem tudnak teljes mértékben érvényesülni.

6.   Bizonyíték a dömping fennállására a hasonló termékre előzőleg megállapított rendes érték tekintetében

(38)

Mivel egyetlen exportáló gyártó sem működött együtt, az exportárakat az alaprendelet 18. cikke értelmében a rendelkezésre álló tények alapján állapították meg. A (21) preambulumbekezdésben leírt statisztikai forrásokból származó árakat ítélték a leginkább megbízhatónak.

(39)

Az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően helyesnek ítélték, hogy az intézkedések kijátszása ügyében indított vizsgálatban felhasználandó rendes érték az eredeti vizsgálat során megállapított rendes értéknek feleljen meg. Együttműködés hiányában az alaprendelet 18. cikke alapján az exportárak és a rendes érték összehasonlítása céljából helyénvalónak ítélték azt a feltételezést, hogy a jelenlegi vizsgálat tárgyát képező termékcsoport megegyezik az eredeti vizsgálatban szereplővel.

(40)

Az eredeti vizsgálatban az Egyesült Államokat tekintették piacgazdasággal rendelkező megfelelő analóg országnak. Mivel az analóg ország gyártója az amerikai belföldi piacon csak nagyon kis mennyiségben értékesített, nem volt logikus, hogy az amerikai belföldi piac értékesítési adatait vegyék tekintetbe a rendes érték megállapításához vagy képzéséhez. Következésképpen a Kínára vonatkozó rendes értéket az USA-ból egyéb harmadik országokba – ideértve az Uniót is – irányuló export árai alapján határozták meg.

(41)

Az alaprendelet 2. cikke (11) és (12) bekezdésének megfelelően a dömpinget az eredeti rendeletben megállapított rendes érték súlyozott átlagának és a jelenlegi vizsgálat vizsgálati időszaka során alkalmazott exportárak súlyozott átlagának összehasonlításával számították ki, a nettó uniós határparitáson számított, vámfizetés előtti ár százalékában kifejezve.

(42)

A rendes érték súlyozott átlagának az exportárak súlyozott átlagával történő összehasonlítása alapján kimutatható a dömping.

C.   INTÉZKEDÉSEK

(43)

A fentiek figyelembevételével a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Kínából származó molibdénhuzalok behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámot a Malajziában végrehajtott átrakással kijátszották.

(44)

Az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdésének első mondatával összhangban a Kínából származó érintett termék behozatalára vonatkozó, meglévő dömpingellenes intézkedéseket ezért ki kell terjeszteni a Malajziában feladott ugyanezen termék behozatalára‚ függetlenül attól, hogy azt Malajziából származóként jelentik-e be vagy sem.

(45)

A kiterjesztendő intézkedéseknek meg kell egyezniük az 511/2010/EU végrehajtási rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében foglaltakkal, melyek a közösségi határparitáson számított, vámot még nem tartalmazó nettó árra alkalmazandó 64,3 %-os végleges dömpingellenes vámot jelentenek.

(46)

Az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése alapján – melyek előírják, hogy a kiterjesztett intézkedéseket alkalmazni kell a vizsgálatot megindító rendeletben előírtak szerint nyilvántartásba vett, az Unióba érkező behozatalokra – a Malajziában feladott molibdénhuzalok nyilvántartásba vett behozatalaira vonatkozó vámokat be kell szedni.

D.   A VIZSGÁLAT BEFEJEZÉSE A SVÁJCBÓL ÉRKEZŐ BEHOZATALOK TEKINTETÉBEN

(47)

A Svájcra vonatkozó megállapításokra tekintettel a Svájcban feladott molibdénhuzalok behozatalával kapcsolatos dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszására irányuló vizsgálatot meg kell szüntetni, és a Svájcban feladott molibdénhuzalok behozatalának a vizsgálatot megindító rendelettel előírt nyilvántartásba vételét abba kell hagyni.

E.   MENTESSÉG IRÁNTI KÉRELMEK

(48)

Emlékeztetni kell arra, hogy a jelen vizsgálat alatt egyetlen malajziai molibdénhuzal-gyártó vagy a terméket az Unióba exportáló vállalat sem jelentkezett a Bizottságnál, és ilyet a vizsgálat során sem találtak. A fentiek ellenére bármely malajziai gyártót, amely a vizsgálati időszak alatt nem exportálta a vizsgált terméket az Unióba, és a kiterjesztett dömpingellenes vám alóli mentesség iránti kérelmet kíván benyújtani az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése és 13. cikkének (4) bekezdése alapján, kérdőív kitöltésére kell felkérni, hogy a Bizottság meg tudja állapítani, hogy a mentesség megadható-e. Ilyen mentesség a következő szempontok értékelését követően adható: az érintett termék piaci helyzete, a gyártókapacitás, a kapacitáskihasználás, a beszerzés és az értékesítés, valamint az olyan gyakorlatok folytatásának a valószínűsége, amelyeket nem támasztottak alá elfogadható okokkal vagy gazdasági indokokkal, továbbá a dömpingre vonatkozó bizonyítékok. A Bizottság szokás szerint helyszíni ellenőrző látogatást is tesz. A kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani, haladéktalanul, valamennyi lényeges információval együtt, különös tekintettel a vállalat tevékenységében bekövetkezett, a termeléssel és értékesítéssel kapcsolatos változásokra.

(49)

Amennyiben a mentesség indokolt, a Bizottság a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően javasolja a hatályos kiterjesztett intézkedések megfelelő módosítását. Azt követően minden engedélyezett mentességet nyomon követnek annak biztosítására, hogy azok megfeleljenek a bennük foglalt feltételeknek.

F.   KÖZZÉTÉTEL

(50)

Az érintett feleket tájékoztatták azokról a lényeges tényekről és szempontokról, melyek a fenti következtetésekhez vezettek, továbbá meghallgatták észrevételeiket és álláspontjukat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel a jelenleg az ex 8102 96 00 KN-kód alá tartozó, a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, valamint 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm-es legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzalokra kivetett végleges dömpingellenes vámot a Tanács kiterjeszti a jelenleg az ex 8102 96 00 KN-kód (TARIC kód 8102960011) alá tartozó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, valamint 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm-es legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzalokra, amelyet Malajziából adnak fel, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként jelentik be.

(2)   A Malajziában feladott – akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – a 477/2011/EU rendelet 2. cikkének, valamint az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően nyilvántartásba vett behozatalok után az (1) bekezdéssel kiterjesztett vámokat be kell szedni.

(3)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk által kiterjesztett vámok alóli mentesség iránti kérelmeket az Unió valamelyik hivatalos nyelvén, a mentességet kérő vállalat képviseletére felhatalmazott személy aláírásával, írásban kell benyújtani. A kérelmet a következő címre kell küldeni:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax: +32 22979881

E-mail: TRADE-13-3-MOLYBDENUM@ec.europa.eu

(2)   A 1225/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Bizottság a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően meghozott határozatával engedélyezheti azon behozatalok mentességét az 1. cikkben kiterjesztett vám alól, amelyek nem játsszák ki az 511/2010/EU végrehajtási rendelet által kivetett dömpingellenes intézkedéseket.

3. cikk

Az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Svájcban feladott, Svájcból származóként vagy nem ilyenként bejelentett egyes molibdénhuzalok behozatala révén történő esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról szóló 477/2011/EU rendelettel megindított vizsgálat lezárul.

4. cikk

A vámhatóságok utasítást kapnak arra, hogy szüntessék meg a behozataloknak a 477/2011/EU rendelet 2. cikkének megfelelően elrendelt nyilvántartásba vételét.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 150., 2010.6.16., 17. o.

(3)  HL L 131., 2011.5.18., 14. o.


Top