Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1368

A Bizottság 1368/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. december 21. ) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1121/2009/EK rendelet, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK rendelet módosításáról

OJ L 341, 22.12.2011, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 216 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; közvetve hatályon kívül helyezte: 32014R0640

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1368/oj

22.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/33


A BIZOTTSÁG 1368/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 21.)

a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1121/2009/EK rendelet, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 142. cikke c), l) és n) pontjára,

mivel:

(1)

A tapasztalatok alapján és különösen az 1121/2009/EK bizottsági rendelet (2) és az 1122/2009/EK bizottsági rendelet (3) alkalmazásakor a nemzeti hatóságok által használatos támogató rendszerek terén elért haladásra, helyénvaló a szóban forgó két rendeletet a közvetlen kifizetések igazgatása és a kapcsolódó ellenőrzések tekintetében javítani és egyszerűsíteni.

(2)

Az 1122/2009/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdése második albekezdésének megfelelően a tagállamok a szarvasmarhafélékre vonatkozó támogatási kérelem céljából felhasználhatják a szarvasmarhafélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer számítógépes adatbázisában rendelkezésre álló adatokat. Helyénvaló az 1121/2009/EK rendelet 61. cikke alapján alkalmazandó birtokon tartási időszak kezdetét pontosítani az e lehetőséggel élő tagállamok esetében. Ezenkívül a szóban forgó tagállamok az egyszerűsítés érdekében az említett rendelet 62. cikkében előírt kérelem benyújtása helyett kérhetik részvételi nyilatkozat benyújtását. Az 1121/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az 1122/2009/EK rendelet egyes fogalommeghatározásait frissíteni kell. Ezenkívül a 73/2009/EK rendelet 129. cikkében meghatározott, bogyós gyümölcsökre vonatkozó elkülönített támogatás 2012-től kerül bevezetésre. Ezért a területalapú támogatási rendszer fogalommeghatározását ennek megfelelően módosítani kell, valamint rendelkezni kell a megfelelő alkalmazási eljárásról.

(4)

Az 1122/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdése értelmében a tagállamoknak meg kell határozniuk az egységes kérelem benyújtási határidejét. Az egységes kérelem benyújtását követően a mezőgazdasági termelők az 1122/2009/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül módosíthatják a kérelmüket. Az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések a végső kérelmek tagállamok általi kézhezvételétől függnek. Azon tagállamok számára, amelyek úgy döntenek, hogy a kérelmek benyújtási határidejét az 1122/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésében meghatározott határidőnél korábbi időpontban határozzák meg, indokolt lehetővé tenni, hogy az ellenőrzéseket korábban kezdjék meg és fejezzék be. A szóban forgó tagállamok számára ezért engedélyezni kell, hogy az egységes kérelem módosítására rendelkezésre álló határidőt a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott határidőnél korábbi időpontra tegyék. Annak érdekében azonban, hogy a mezőgazdasági termelőknek elegendő idejük legyen arra, hogy az esetleges változtatásokat bejelentsék, az említett időpont nem lehet az egységes kérelem tagállamok által meghatározott benyújtási határidejét követő 15 napnál korábban.

(5)

A termeléstől elválasztott területalapú támogatás bevezetéséből kifolyólag a helyszíni ellenőrzések sok esetben az érintett terület méretének és támogathatóságának az ellenőrzésére szorítkoznak. Az említett ellenőrzések elvégzése nagyrészt távérzékeléssel történik. Ezzel párhuzamosan a tagállamok rendszeresen frissítik a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszerüket. Az e frissítésekhez használt módszer hasonló lehet a helyszíni ellenőrzések távérzékelés útján történő elvégzéséhez. Ezért az egyszerűsítés és az adminisztratív költségek csökkentése érdekében helyénvaló a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszereiket rendszeresen frissítő tagállamok számára lehetővé tenni, hogy a hagyományos helyszíni ellenőrzések egy részét az így kapott eredményekkel helyettesítsék. A szabálytalan kifizetések fokozott kockázatának elkerülése érdekében meg kell határozni, hogy az említett lehetőséget választó tagállamok irányítási és ellenőrzési rendszerének milyen kritériumoknak kell megfelelniük. A szóban forgó kritériumoknak elsősorban a frissítés gyakoriságát és hatályát, az alkalmazott ortokorrigált felvételeken szereplő adatokat, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszer elvárt minőségét és a maximális éves hibarátát kell figyelembe venniük.

(6)

Annak a követelménynek az ellenőrzése, hogy egy adott gazdaság szarvasmarhaféléi megfeleljenek a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4), a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggésben végzett helyszíni ellenőrzések útján történik. Jelenleg a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos támogathatósági ellenőrzések keretében azokat az állatokat is kötelező ellenőrizni, amelyekre nem igényeltek támogatást. Ez a további ellenőrzés csak azokban a tagállamokban kerül alkalmazásra, amelyek a szarvasmarhafélékre vonatkozó termeléstől függő közvetlen kifizetések fenntartása mellett döntöttek. Annak érdekében azonban, hogy valamennyi tagállamban megegyezzen az ellenőrzéssel járó terhek mértéke, valamint a helyszíni ellenőrzések elvégzése egyszerűbbé váljon a mezőgazdasági termelők és a nemzeti hatóságok számára, helyénvaló a támogathatósági ellenőrzések során eltekinteni azon állatok ellenőrzésétől, amelyek után nem igényeltek támogatást, kivéve, ha az érintett tagállam él az 1122/2009/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében meghatározott lehetőséggel.

(7)

Az 1122/2009/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdése értelmében amennyiben az állat tartási helyét a birtokon tartási időszak alatt megváltoztatják, a mezőgazdasági termelőnek erről értesítenie kell az illetékes hatóságot. A kifizetés aránytalan csökkentése kockázatának elkerülése érdekében a támogathatónak minősülő állatokra vonatkozó szabályokat kell meghatározni arra az esetre, ha az állatok tartási helyének megváltoztatásáról ugyan nem küldtek értesítést, de az érintett állatok a helyszíni ellenőrzés során a mezőgazdasági termelő üzemében azonnal azonosíthatóak.

(8)

Az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerre vonatkozó szabályoknak biztosítaniuk kell különösen az állatok nyomon követhetőségét. Amennyiben a szarvasmarháról eltűnik mindkét füljelző, illetve a juhról vagy kecskéről az egyik füljelző, akkor az érintett állat nem minősül támogathatónak, valamint ez az 1122/2009/EK rendelet 65. és 66. cikke alapján a támogatás csökkentését vonja maga után. Egyes helyzetekben ugyanakkor a szóban forgó állatok más eszközökkel azonosíthatóak és így nyomon követésük biztosított.

(9)

Az 1122/2009/EK rendelet 63. cikke (4) bekezdésének a) pontja értelmében azt a támogatásra bejelentett szarvasmarhát, amely két füljelzőjének egyikét elveszítette, de amelyet a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének más elemei alapján egyértelműen és egyedileg azonosítani lehet, továbbra is a meghatározott állatok között kell számon tartani, és ezért ez az állat támogatható. Ezenkívül a szarvasmarhafélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer általában régóta létezik. Ezért ha egy szarvasmarha elveszítette mindkét füljelzőét, de minden kétséget kizárólag azonosítható, továbbra is a meghatározott és ezáltal támogatható állatok között indokolt számon tartani. Ez ugyanakkor csak akkor alkalmazható, ha a mezőgazdasági termelő a helyszíni ellenőrzés bejelentését megelőzően intézkedéseket hozott a helyzet megoldására, valamint e szabály alkalmazását a szabálytalan kifizetések kockázatának elkerülése érdekében egyetlen állatra kell korlátozni.

(10)

A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelet (5) szerint létrehozott, a juh- és kecskefélék továbbfejlesztett új azonosítási rendszere alkalmazásra került, és ezért helyénvaló hasonló rendelkezést bevezetni a támogatásra bejelentett juh- és kecskefélékre is.

(11)

Az 1122/2009/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírt lehetőséggel élő tagállamok számára lehetővé kell tenni annak előírását, hogy abban az esetben, ha az állatot a birtokon tartási időszak alatt pótolják, az érintett mezőgazdasági termelő által küldött értesítést felváltja a szarvasmarhafélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló számítógépes adatbázisba küldött értesítés. Indokolt, hogy ezzel a lehetőséggel valamennyi tagállam élhessen.

(12)

Ezenkívül az 1122/2009/EK rendelet egyes rendelkezései elavulttá váltak és ezért törölni kell őket.

(13)

Az 1122/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság és a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottsága az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1121/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 61. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Ha azonban egy tagállam él az 1122/2009/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében meghatározott lehetőséggel, rögzítenie kell azt az időpontot, amikor az e cikk első albekezdésében említett időszak elkezdődik.”;

2.

a 62. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Ha egy tagállam él az 1122/2009/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében meghatározott lehetőséggel, az anyatehénre vonatkozó támogatási kérelem részvételi nyilatkozat formáját öltheti, amennyiben az szintén megfelel az e cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek. A tagállam dönthet úgy, hogy egy adott évre vonatkozóan benyújtott részvételi nyilatkozat egy vagy – ha a részvételi nyilatkozatban szereplő információk továbbra is helytállóak – több egymást követő évben érvényes.”.

2. cikk

Az 1122/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (12) pont helyébe a következő szöveg lép:

„(12)   »területalapú támogatási rendszer«: az egységes támogatási rendszer, a különleges támogatás körébe tartozó területalapú támogatások és a 73/2009/EK rendelet IV. és V. címében létrehozott valamennyi támogatási rendszer, az említett IV. cím 7., 10. és 11. szakaszában létrehozott rendszereket, az említett rendelet 126. cikkében létrehozott elkülönített cukortámogatást, az említett rendelet 127. cikkében létrehozott elkülönített gyümölcs- és zöldségtámogatást, valamint az említett rendelet 129. cikkében létrehozott bogyós gyümölcsökre vonatkozó elkülönített támogatást kivéve.”;

b)

a (21) pont helyébe a következő szöveg lép:

„(21)   »birtokon tartási időszak«: az az időszak, amely alatt a mezőgazdasági üzem területén kell tartani azt az állatot, amely után támogatást igényeltek, az 1121/2009/EK rendelet (6) 35. cikkének (3) bekezdésében és 61. cikkében meghatározottak szerint:

2.

a 13. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2), (3) és (4) bekezdést el kell hagyni;

b)

a (6) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 8. szakaszában előírt átmeneti gyümölcs- és zöldségtámogatás iránti kérelem esetében az egységes kérelemnek az 1121/2009/EK rendelet 32. cikkének megfelelően tartalmaznia kell a feldolgozási szerződés vagy a szállítási kötelezettségvállalás másolatát.”;

c)

a (8) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   A 73/2009/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett, valamint a szóban forgó rendelet VI. mellékletében felsorolt területek, illetve a 73/2009/EK rendelet 68. cikkében előírt különleges támogatásra bejelentett területek hasznosítását – amennyiben ezeket a területeket e cikkel összhangban nem kell bejelenteni –, az egységes igénylőlap külön rovatában kell bejelenteni.”;

3.

a 14. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok a módosításokkal kapcsolatos értesítésre vonatkozóan korábbi határidőt is megállapíthatnak. E határidő azonban nem lehet az egységes kérelem benyújtására a 11. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott határidőt követő 15 naptári napnál korábban.”;

4.

a II. rész II. címében a IV. fejezet címének helyébe a következő szöveg lép:

A cukorrépa- és cukornádtermelők számára nyújtott támogatás, az elkülönített cukortámogatás, az elkülönített gyümölcs- és zöldségtámogatás és a bogyós gyümölcsökre vonatkozó elkülönített támogatás ”;

5.

a 17. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A cukorrépa- és cukornádtermelők számára nyújtott támogatásra, az elkülönített cukortámogatásra, az elkülönített gyümölcs- és zöldségtámogatásra és a bogyós gyümölcsökre vonatkozó elkülönített támogatásra vonatkozó támogatási kérelemmel kapcsolatos követelmények”;

b)

az (1) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 7. szakaszában meghatározottak szerint a cukorrépa- és cukornádtermelők számára nyújtott támogatás, vagy az említett rendelet 126. cikkében meghatározott elkülönített cukortámogatás, vagy az említett rendelet 127. cikkében meghatározott elkülönített gyümölcs- és zöldségtámogatás, vagy a 129. cikkében meghatározott, bogyós gyümölcsökre vonatkozó elkülönített támogatás iránt folyamodnak, olyan támogatási kérelmet nyújtanak be, amely tartalmazza a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges valamennyi információt, különösen az alábbiakat:”;

6.

a 28. cikk (1) bekezdésének f) pontját el kell hagyni;

7.

a rendelet az alábbi új, 31a. cikkel egészül ki:

„31a. cikk

Kombinált helyszíni ellenőrzések

(1)   A 31. cikktől eltérve és az e cikkben meghatározott feltételekkel a tagállamok a 73/2009/EK rendelet III. címében, illetve V. címének 2. fejezetében említett egységes támogatási rendszer és egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 31. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett, kockázatelemzés alapján megállapítandó ellenőrzési minta ellenőrzése helyett a 6. cikkben említett, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszer frissítéséhez használt ortokorrigált felvételek alapján történő ellenőrzéseket alkalmaznak.

Az első albekezdésben említett döntés meghozatala történhet nemzeti vagy regionális szinten. Egy régió a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló egy vagy több autonóm rendszer által lefedett teljes területnek felel meg.

A tagállamok rendszeresen frissítik a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszerüket, valamint legfeljebb három éven belül ellenőriznek a rendszer által lefedett teljes területen minden mezőgazdasági termelőt; az ellenőrzésnek évente a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszerben nyilvántartott támogatható hektárterület legalább 25 %-ára kell kiterjednie. Az a tagállam azonban, amelynek esetében a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszerben kevesebb, mint 150 000 hektárnyi támogatható terület szerepel, eltérhet az éves lefedettségi minimumkövetelménytől.

E cikk alkalmazását megelőzően a tagállamok az előző három évben teljes körűen frissítik az érintett mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszert.

A frissítéshez használt ortokorrigált felvételek az első albekezdésben említett, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszer frissítése céljából való alkalmazásuk időpontjában nem lehetnek 15 hónaposnál régebbi felvételek.

(2)   A mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszernek az e cikk alkalmazását megelőző két év során a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően értékelt minősége elégséges ahhoz, hogy lehetővé tegye a támogatás nyújtására vonatkozó feltételek hatékony ellenőrzését.

(3)   A helyszíni ellenőrzéskor ellenőrzött, véletlenszerűen vett minta hibarátája az e cikk alkalmazását megelőző két évben nem haladhatja meg a 2 %-ot. Ezenkívül a hibaráta az e cikk alkalmazásának két egymást követő évében nem haladhatja meg a 2 %-ot.

A hibarátát a tagállam az uniós szinten megállapított módszernek megfelelően megerősíti.

(4)   A 35. cikk (1) bekezdése az (1), (2) és (3) bekezdésnek megfelelően elvégzett ellenőrzésekre alkalmazandó.”;

8.

a 33. cikk első bekezdésében az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A helyszíni ellenőrzés kiterjed minden olyan mezőgazdasági parcellára, amelyre a 73/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek keretében támogatást igényeltek.”;

9.

a 37. cikket el kell hagyni;

10.

a 41. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„41. cikk

A helyszíni ellenőrzések időzítése

(1)   A helyszíni ellenőrzésekre vonatkozóan a 30. cikk (2) bekezdése b) pontjának második albekezdésében előírt minimális aránynak legalább 60 %-át az adott támogatási rendszerre vonatkozó teljes birtokon tartási időszakra elosztva kell végrehajtani. A helyszíni ellenőrzések fennmaradó részét az év egészére elosztva kell végrehajtani.

Amennyiben azonban a birtokon tartási időszak a támogatási kérelem benyújtása előtt elkezdődik, vagy ha azt nem lehet előzetesen rögzíteni, a 30. cikk (2) bekezdése b) pontjának második albekezdésében előírt helyszíni ellenőrzéseket az év egészére elosztva kell végrehajtani.

(2)   A 30. cikk (2) bekezdésének c) pontjában előírt helyszíni ellenőrzések minimális arányának legalább 50 %-át a teljes birtokon tartási időszakra elosztva kell végrehajtani. Azokban a tagállamokban azonban, ahol a 21/2004/EK rendelettel létrehozott, juh- és kecskefélékre vonatkozó rendszert – különösen az állatok azonosítása és a nyilvántartás megfelelő vezetése tekintetében – nem vezették be és nem alkalmazzák teljes mértékben, a helyszíni ellenőrzések teljes minimális arányát a birtokon tartási időszak alatt, elosztva kell végrehajtani.”;

11.

a 42. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A helyszíni ellenőrzések keretében ellenőrzésre kerül, hogy minden támogathatósági feltétel teljesül-e; a helyszíni ellenőrzések kiterjednek a teljes állatállományra, amelyre az ellenőrizendő támogatási rendszerek keretében támogatási kérelmet nyújtottak be, többek között a birtokon tartási időszak alatt a 64. cikknek megfelelően pótolt és még a mezőgazdasági üzemben található állatokra. A szarvasmarhafélékre vonatkozó támogatási rendszerek esetében abban az esetben, ha a tagállam él a 16. cikk (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, az ellenőrzés kiterjed a potenciálisan támogatható szarvasmarhafélékre is.

A helyszíni ellenőrzések elsősorban annak ellenőrzésére terjednek ki, hogy a támogatási kérelem által érintett, a mezőgazdasági üzemben tartott állatok száma, illetve adott esetben a potenciálisan támogatható szarvasmarhafélék száma megegyezik-e a nyilvántartásba bejegyzett számmal, illetve a szarvasmarhafélék esetében a szarvasmarhafélékre vonatkozó számítógépes adatbázis felé bejelentett számmal.”;

b)

a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

a)

a c) pontot el kell hagyni;

b)

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

annak ellenőrzése, hogy a szarvasmarhákat füljelzőkkel jelölték meg, és adott esetben marhalevéllel látták el, továbbá bejegyezték a nyilvántartásba, és megfelelően bejelentették a szarvasmarhafélékre vonatkozó számítógépes adatbázisba.

A d) pontban említett ellenőrzések elvégzése mintavételezéssel is történhet.”;

12.

a 43. és 44. cikket el kell hagyni;

13.

a 45. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni;

14.

az 57. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A területalapú támogatási rendszerek keretében benyújtott támogatási kérelmek esetében akkor, ha a terménycsoport tényleges területe nagyobb, mint a támogatási kérelemben bejelentett terület, a támogatás kiszámítása a bejelentett területen alapul.”;

b)

a (3) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az 58. és a 60. cikknek megfelelően alkalmazandó támogatáscsökkentések és támogatás köréből való kizárások sérelme nélkül a területalapú támogatási rendszerek keretében benyújtott támogatási kérelmek esetében akkor, ha az egységes kérelemben bejelentett terület meghaladja az adott terménycsoportra meghatározott területet, a támogatás kiszámítása a szóban forgó terménycsoportra meghatározott területen alapul.”;

15.

az 58. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben egy terménycsoport tekintetében valamely területalapú támogatási rendszer keretében bejelentett terület meghaladja az 57. cikknek megfelelően meghatározott területet, a meghatározott terület alapján kiszámított támogatást a különbség kétszeresével csökkentik, ha ez a különbség 3 %-nál vagy 2 hektárnál nagyobb, de kisebb, mint a meghatározott terület 20 %-a.”;

16.

az 59. és 61. cikket el kell hagyni;

17.

a 63. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Amennyiben a mezőgazdasági termelő elmulasztja a 16. cikk (1) bekezdése második albekezdésének megfelelően értesíteni az illetékes hatóságokat arról, hogy az állatok tartási helye a birtokon tartási időszak alatt megváltozott, az érintett állatok meghatározottnak tekintendők, ha azok a helyszíni ellenőrzés során a gazdasági üzemen belül azonnal azonosíthatóak.”;

b)

a (4) bekezdés a következő aa) ponttal egészül ki:

„aa)

ha a mezőgazdasági üzem egyetlen szarvasmarhája elveszítette mindkét füljelzőjét, meghatározottnak kell tekinteni, feltéve, hogy az állat nyilvántartás, marhalevél, adatbázis vagy az 1760/2000/EK rendelet szerinti más eszköz révén továbbra is azonosítható, valamint, hogy az állattartó bizonyítani tudja, hogy már a helyszíni ellenőrzés bejelentését megelőzően intézkedéseket hozott a helyzet megoldására;”;

c)

a cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Azt a juhot vagy kecskét, amely egyik füljelzőjét elveszítette, meghatározottnak kell tekinteni, feltéve, hogy az állat a 21/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti első azonosítási eszközzel továbbra is azonosítható, valamint, hogy a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerére vonatkozó minden követelmény teljesül.”;

18.

a 64. cikk (2) bekezdésében a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállam azonban rendelkezhet úgy, hogy az első albekezdés alkalmazásában az illetékes hatóságnak küldendő értesítést helyettesítheti a szarvasmarhafélékre vonatkozó számítógépes adatbázis felé történő azon értesítés, hogy egy állat elhagyta a mezőgazdasági üzem területét, egy másik állat pedig az első albekezdésben előírt határidőn belül megérkezett az üzem területére. Ebben az esetben, ha a tagállam nem élt a 16. cikk (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, minden lehetséges eszközzel gondoskodik arról, hogy kétséget kizáróan megállapítható legyen, mely állatokra vonatkozik a mezőgazdasági termelő kérelme.”;

19.

a 65. cikk (3) bekezdésében a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 16. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén a potenciálisan támogatható, de a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerében nem megfelelően azonosított vagy nyilvántartott állat szabálytalannak talált állatnak minősül.”;

20.

a 66. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ha egy, a juh- vagy kecskefélékre vonatkozó támogatási rendszerben benyújtott támogatási kérelem tekintetében különbséget találnak a bejelentett és a 63. cikk (3), (3a) és (5) bekezdése szerint meghatározott állatok száma között, az első szabálytalannak talált állattól kezdve a 65. cikk (2), (3) és (4) bekezdését kell értelemszerűen alkalmazni.”;

21.

a 68. cikket el kell hagyni;

22.

a 78. cikk (2) bekezdése d) pontjának első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„d)

az olyan támogatási rendszerek tekintetében, amelyeknél a költségvetési felső határ rögzített a 73/2009/EK rendelet 51. cikkének (2) bekezdésével, 69. cikkének (3) bekezdésével, 123. cikkének (1) bekezdésével és 128. cikkének (2) bekezdésével, illetve amelyeknél ilyen felső határt alkalmaznak az említett rendelet 126. cikkének (2) bekezdésével, 127. cikkének (2) bekezdésével és 129. cikkének (2) bekezdésével összhangban, a tagállamok összesítik az e bekezdés a), b) és c) pontja alkalmazásának eredményeként megállapított összegeket.”.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet a 2012. január 1-jével kezdődő gazdasági évekhez vagy támogatási időszakokhoz kapcsolódó támogatási kérelmekre alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(2)  HL L 316., 2009.12.2., 27. o.

(3)  HL L 316., 2009.12.2., 65. o.

(4)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

(5)  HL L 5., 2004.1.9., 8. o.

(6)  HL L 316., 2009.12.2., 27. o.”;


Top