Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0686

A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. október 13. ) a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának Európai Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében a Mexikóra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2011) 7168. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 269, 14.10.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 274 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; közvetve hatályon kívül helyezte: 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/686/oj

14.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/37


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. október 13.)

a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának Európai Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében a Mexikóra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2011) 7168. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/686/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/156/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdésére, 12. cikke (4) bekezdésére, valamint 19. cikkének bevezető mondatára és a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

A 92/65/EGK irányelv megállapítja többek között a lófélék spermájának, petesejtjének és embriójának Unióba való behozatalára vonatkozó feltételeket. E feltételeknek legalább egyenértékűeknek kell lenniük a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozókkal.

(2)

A 2009/156/EK irányelv megállapítja az élő lófélék Unióba történő behozatalának állat-egészségügyi feltételeit. Úgy rendelkezik, hogy a lófélék Unióba történő behozatala csak olyan harmadik országokból vagy harmadik országok területének olyan részéről engedélyezett, ahol a lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladása (VEE) bejelentési kötelezettség alá tartozik, és amely terület legalább két éve mentes ettől a betegségtől.

(3)

A tagállamok által az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat módosításáról szóló, 2004. január 6-i 2004/211/EK bizottsági határozat (3) megállapítja azon harmadik országok vagy – régiókba sorolás alkalmazása esetén – harmadik országok azon részeinek jegyzékét, ahonnan a tagállamok engedélyezik a lóféléknek és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának az importját, továbbá megadja az ilyen behozatalra alkalmazandó további feltételeket. E jegyzéket az említett határozat I. melléklete tartalmazza. Mexikó – Chiapas és Oaxaca államok kivételével – jelenleg e mellékletben szerepel.

(4)

2011. augusztus 19-én Mexikó értesítette az Állategészségügyi Világszervezetet (OIE) arról, hogy megerősítették: két esetben, Tabasco és Veracruz államokban lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladásban betegedtek meg, amelyeket egy, ugyanabba az IE altípusba tartozó vírus okozott, mint amelyet a szomszédos Chiapas és Oaxa megyékben észleltek.

(5)

Ezért a Mexikó Tabasco és Veracruz államaiból származó lóféléknek, illetve azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Unióba történő behozatala a továbbiakban nem engedélyezhető. Ezeket az államokat ezért törölni kell a 2004/211/EK határozat I. mellékletéből.

(6)

A 2004/211/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/211/EK határozat I. mellékletének Mexikóra vonatkozó bejegyzése helyébe a következő szöveg lép:

„MX

Mexikó

MX-0

Az egész ország

 

 

MX-1

Chiapas, Oaxaca, Tabasco és Veracruz államok kivételével az egész ország

D

X

X

X

X

X

X

X

X”

 

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 13-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  HL L 192., 2010.7.23., 1. o.

(3)  HL L 73., 2004.3.11., 1. o.


Top