Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0963

A Bizottság 963/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. szeptember 27. ) a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2011. szeptember 8. és 14. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

OJ L 252, 28.9.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/963/oj

28.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/18


A BIZOTTSÁG 963/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. szeptember 27.)

a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2011. szeptember 8. és 14. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. szeptember 25-i 891/2009/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 891/2009/EK rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak 2011. szeptember 8. és 14. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják a 09.4320 tételszám alatt rendelkezésre álló mennyiséget.

(2)

A 891/2009/EK rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak 2011. szeptember 8. és 14. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek megegyeznek a 09.4317 tételszám alatt rendelkezésre álló mennyiséggel.

(3)

E körülményre tekintettel helyénvaló az 1301/2006/EK rendelettel összhangban odaítélési együtthatót megállapítani a 09.4320 tételszám tekintetében kibocsátott engedélyekre vonatkozóan.

(4)

A 891/2009/EK rendelettel összhangban indokolt a 09.4317 és a 09.4320 tételszámra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a gazdasági év végéig felfüggeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 891/2009/EK rendelet alapján 2011. szeptember 8. és 14. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

(2)   A mellékletben szereplő tételszámokra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a 2011/2012. gazdasági év végéig fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 27-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 254., 2009.9.26., 82. o.


MELLÉKLET

CXL engedményes cukor

2011/2012. gazdasági év

2011.9.8. és 2011.9.14. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4317

Ausztrália

 (1)

Felfüggesztve

09.4318

Brazília

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Bármely harmadik ország

4,761909

Felfüggesztve

09.4321

India

 

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Balkáni cukor

2011/2012. gazdasági év

2011.9.8. és 2011.9.14. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4324

Albánia

 

09.4325

Bosznia-Hercegovina

 

09.4326

Szerbia

 (2)

 

09.4327

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

09.4328

Horvátország

 (2)

 

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Kivételes és ipari behozatalból származó cukor

2011/2012. gazdasági év

2011.9.8. és 2011.9.14. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Típus

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4380

Kivételes

 

09.4390

Ipari

 (3)

 

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


(1)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.

(2)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.

(3)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.


Top