Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0604

A Bizottság 604/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. június 20. ) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

OJ L 163, 23.6.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 302 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/604/oj

23.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/12


A BIZOTTSÁG 604/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 20.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

Megközelítőleg 30 cm hosszúságú és mintegy 3 cm átmérőjű hengeres acéltartály (úgynevezett „légzsákfelfújó”).

A termék elektromos érintkezőcsapokból, egy gyújtószerkezetből, egy pirotechnikai hajtóanyagot tartalmazó kamrából, egy gázkeveréket tartalmazó kamrából, szűrőkből és egy gázkieresztő fúvókából áll.

A gázkeverék dinitrogén-oxidból, argonból és héliumból áll.

Amikor a gépjármű érzékelőrendszeréből érkező elektromos impulzus aktiválja a gyújtószerkezetet, beindul az a folyamat, amelynek során a pirotechnikai hajtóanyag elég és felmelegíti a gázokat, melynek következtében nagy nyomás keletkezik. Ebből adódóan a fúvókán át kiáramló gázok megtöltik a légzsákot.

Az eszközt gépjárművek biztonságilégzsák-rendszerébe való beépítésre tervezték.

8708 95 99

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, a XVII. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 3. pontja, valamint a 8708, a 8708 95 és a 8708 95 99 KN-kód szövegezése határozza meg.

Az eszköz funkciója a légzsákpárna gázzal való megtöltése, nem pedig a 36. árucsoport szerinti pirotechnikai hatás létrehozása. Következésképpen az áru 3604 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

A gázfejlesztő generátor olyan termék, amely kokszból, antracitból vagy más széntartalmú anyagból gáznemű üzemanyagot állít elő. A pirotechnikai anyagok gyors kémiai reakciója (robbanás) révén történő gázfejlesztés nem tartozik a 8405 vtsz. alá. Ezért a légzsákfelfújó besorolása a 8405 vtsz. alá kizárt. (Lásd még a 8405 vámtarifaszámhoz tartozó HR-magyarázat (A) és (B) részét.)

Mivel az eszköz a felfújó-berendezéssel felszerelt biztonsági légzsák része (lásd még a 8708 vámtarifaszámhoz tartozó HR-magyarázat (O) pontját), ezért azt a 8708 95 99 KN-kód alá kell besorolni.

2.

Megközelítőleg 21 cm hosszúságú és mintegy 5 cm átmérőjű hengeres acéltartály (úgynevezett „légzsákfelfújó”).

A termék elektromos érintkezőcsapokból, egy gyújtószerkezetből, egy pirotechnikai hajtóanyagot tartalmazó kamrából, egy expanziós kamrából, szűrőkből és egy gázkieresztő fúvókából áll.

Amikor a gépjármű érzékelőrendszeréből érkező elektromos impulzus aktiválja a gyújtószerkezetet, beindul az a folyamat, amelynek során a pirotechnikai hajtóanyag elég és ennek következményeként az expanziós kamra megtelik gázzal; melynek következtében nagy nyomás keletkezik. Ebből adódóan a fúvókán át kiáramló gázok megtöltik a légzsákot.

Az eszközt gépjárművek biztonságilégzsák-rendszerébe való beépítésre tervezték.

8708 95 99

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, a XVII. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 3. pontja, valamint a 8708, a 8708 95 és a 8708 95 99 KN-kód szövegezése határozza meg.

Az eszköz funkciója a légzsákpárna gázzal való megtöltése, nem pedig a 36. árucsoport szerinti pirotechnikai hatás létrehozása. Következésképpen az áru 3604 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

A gázfejlesztő generátor olyan termék, amely kokszból, antracitból vagy más széntartalmú anyagból gáznemű üzemanyagot állít elő. A pirotechnikai anyagok gyors kémiai reakciója (robbanás) révén történő gázfejlesztés nem tartozik a 8405 vtsz. alá. Ezért a légzsákfelfújó besorolása a 8405 vtsz. alá kizárt. (Lásd még a 8405 vámtarifaszámhoz tartozó HR-magyarázat (A) és (B) részét.)

Mivel az eszköz a felfújó-berendezéssel felszerelt biztonsági légzsák része (lásd még a 8708 vámtarifaszámhoz tartozó HR-magyarázat (O) pontját), ezért azt a 8708 95 99 KN-kód alá kell besorolni.


Top