Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0338

2011/338/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. június 10. ) a méhek egészségét vizsgáló uniós referencialaboratóriumnak a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakra odaítélt uniós pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2011) 3767. számú dokumentummal történt)

OJ L 152, 11.6.2011, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/338/oj

11.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/32


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. június 10.)

a méhek egészségét vizsgáló uniós referencialaboratóriumnak a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakra odaítélt uniós pénzügyi támogatásról

(az értesítés a C(2011) 3767. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2011/338/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 75. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 32. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (3) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 75. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kiadásokra vállalt kötelezettséget az intézmény vagy az intézmény által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak kell megelőznie.

(2)

A 2009/470/EK határozat 31. cikkének (2) bekezdése alapján az állat-egészségügyi kérdéseket és az élő állatokat vizsgáló uniós referencialaboratóriumok uniós támogatásban részesülhetnek.

(3)

Ennek megfelelően uniós pénzügyi támogatásban részesítendő az az uniós referencialaboratórium, amelyet a méhek egészségét vizsgáló uniós referencialaboratórium kijelöléséről, a laboratórium részére további kötelezettségek és feladatok meghatározásáról és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról szóló, 2011. február 2-i 87/2011/EU bizottsági rendeletben (4) előírt funkciók ellátására jelöltek ki.

(4)

A Bizottság megvizsgálta a méhek egészségét vizsgáló uniós referencialaboratórium által benyújtott, a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakra szóló munkaprogramot és a vonatkozó költségvetési becsléseket.

(5)

A közösségi pénzügyi támogatásnak az állati takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az állat-egészségügyi ágazattal foglalkozó közösségi referencialaboratóriumoknak történő odaítélési módozatainak megállapításáról szóló, 2006. november 28-i 1754/2006/EK bizottsági rendelet (5) előírja, hogy az uniós pénzügyi támogatás abban az esetben nyújtandó, ha a jóváhagyott munkaprogramokat hatékonyan végrehajtják, és a kedvezményezettek bizonyos határidőkön belül minden szükséges információt benyújtanak.

(6)

Az 1754/2006/EK rendelet 2. cikkének megfelelően a Bizottság és az egyes uniós referencialaboratóriumok kapcsolatát partnerségi megállapodás szabályozza, amely egy több évre szóló munkaprogramon alapul.

(7)

Az uniós referencialaboratóriumok munkaértekezleteinek működtetéséhez és szervezéséhez nyújtott pénzügyi támogatásnak szintén meg kell felelnie az 1754/2006/EK rendeletben meghatározott támogathatósági szabályoknak.

(8)

Az 1754/2006/EK rendelet meghatározza az uniós referencialaboratóriumok által szervezett munkaértekezletek támogathatósági szabályait. Ezenkívül munkaértekezletenként maximum 32 résztvevőre korlátozza a pénzügyi támogatást. Az 1754/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerint biztosítani kell az ettől a korlátozástól való eltérést azon uniós referencialaboratóriumok számára, amelyek esetében több mint 32 fő részvétele szükséges ahhoz, hogy munkaértekezleteik a legjobb eredménnyel záruljanak. A korlátozás alól mentesülhet az az uniós referencialaboratórium, amely vállalja, hogy felelőse és irányítója lesz egy másik uniós referencialaboratóriummal közös munkaértekezlet megszervezésének.

(9)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (6) 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja, valamint 13. cikke szerint az állatbetegségek felszámolását és ellenőrzését célzó programokat (állat-egészségügyi intézkedések) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) kell finanszírozni. Ezenkívül az említett rendelet 13. cikkének második bekezdése megállapítja, hogy megfelelően indokolt, kivételes esetekben a 2009/470/EK határozat hatálya alá tartozó intézkedésekkel és programokkal kapcsolatban a tagállamok és az EMGA-támogatásból részesülő kedvezményezettek adminisztratív és személyzettel kapcsolatos kiadásait az alapból térítik meg. Pénzügyi ellenőrzés céljából az 1290/2005/EK rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A méhek egészségének vizsgálata terén az Unió pénzügyi támogatást nyújt az Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) Sophia-Antipolis-i laboratóriumának, hogy az a 87/2011/EU rendelet mellékletében előírt funkcióknak és kötelezettségeknek eleget tehessen.

Az uniós pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium számára a munkaprogram végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és a 2011. április 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra legfeljebb 249 616 EUR lehet, amelyből legfeljebb 48 470 EUR különíthető el méhek egészségével foglalkozó technikai munkaértekezlet szervezésére.

Ez a határozat az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 75. cikkének (2) bekezdése értelmében finanszírozási határozat.

2. cikk

A határozat címzettje:

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Sophia-Antipolis Laboratory, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, Franciaország.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 10-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(4)  HL L 29., 2011.2.3., 1. o.

(5)  HL L 331., 2006.11.29., 8. o.

(6)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.


Top