Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0849

A Bizottság 849/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 27. ) a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 253, 28.9.2010, p. 2–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 196 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/849/oj

28.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 253/2


A BIZOTTSÁG 849/2010/EU RENDELETE

(2010. szeptember 27.)

a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006. évi és 2008. évi első két adatszolgáltatás értékelése azt mutatta, hogy a 2150/2002/EK rendelet mellékleteiben található néhány koncepcionális hiányosságot meg kell vizsgálni.

(2)

A Bizottság tájékoztatta az Európai Parlamentet és a Tanácsot a 2150/2002/EK rendelet végrehajtásáról (2) és számos változtatást javasolt.

(3)

A 2150/2002/EK rendeletet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott európai statisztikai rendszer bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2150/2002/EK rendelet I., II. és III. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 332., 2002.12.9., 1. o.

(2)  COM(2008) 355 végleges.

(3)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

HULLADÉKTERMELÉS

1.   SZAKASZ

A statisztikák tárgya

1.

A statisztikákat minden olyan tevékenységre vonatkozóan el kell készíteni, amelyek a NACE Rev. 2. A–U. nemzetgazdasági ágaiba vannak besorolva. Ezek a nemzetgazdasági ágak lefedik az összes gazdasági tevékenységet.

Ez a melléklet kiterjed továbbá a következőkre:

a)

háztartásokban keletkező hulladékok;

b)

hulladékhasznosítás és/vagy -ártalmatlanítás során keletkező hulladékok.

2.

A melléklet nem tartalmazza a keletkezés helyén újrafeldolgozott hulladékokat.

2.   SZAKASZ

Hulladékkategóriák

Az alábbi hulladékkategóriákról kell statisztikákat készíteni:

Statisztikai tételek

 

EHK-Stat/4. változat

 

Tételszám

 

Megnevezés

Veszélyes/nem veszélyes hulladék

1

01.1

Használt oldószerek

Veszélyes

2

01.2

Savas, lúgos vagy sós hulladékok

Nem veszélyes

3

01.2

Savas, lúgos vagy sós hulladékok

Veszélyes

4

01.3

Használt olajok

Veszélyes

5

01.4, 02, 03.1

Vegyipari hulladékok

Nem veszélyes

6

01.4, 02, 03.1

Vegyipari hulladékok

Veszélyes

7

03.2

Ipari folyékony hulladékok iszapja

Nem veszélyes

8

03.2

Ipari folyékony hulladékok iszapja

Veszélyes

9

03.3

Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék

Nem veszélyes

10

03.3

Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék

Veszélyes

11

05

Egészségügyi és biológiai hulladékok

Nem veszélyes

12

05

Egészségügyi és biológiai hulladékok

Veszélyes

13

06.1

Fémhulladékok, vasfém

Nem veszélyes

14

06.2

Fémhulladékok, nemvasfém

Nem veszélyes

15

06.3

Fémhulladékok, vegyesen vasfém és nemvasfém

Nem veszélyes

16

07.1

Üveghulladékok

Nem veszélyes

17

07.1

Üveghulladékok

Veszélyes

18

07.2

Papír- és kartonhulladékok

Nem veszélyes

19

07.3

Gumihulladékok

Nem veszélyes

20

07.4

Műanyaghulladékok

Nem veszélyes

21

07.5

Fahulladékok

Nem veszélyes

22

07.5

Fahulladékok

Veszélyes

23

07.6

Textilhulladékok

Nem veszélyes

24

07.7

PCB-t tartalmazó hulladék

Veszélyes

25

08 (kivéve 08.1, 08.41)

Kiselejtezett berendezések (kivéve kiselejtezett járművek, szárazelem- és akkumulátorhulladékok)

Nem veszélyes

26

08 (kivéve 08.1, 08.41)

Kiselejtezett berendezések (kivéve kiselejtezett járművek, szárazelem- és akkumulátorhulladékok)

Veszélyes

27

08.1

Kiselejtezett járművek

Nem veszélyes

28

08.1

Kiselejtezett járművek

Veszélyes

29

08.41

Szárazelem- és akkumulátorhulladékok

Nem veszélyes

30

08.41

Szárazelem- és akkumulátorhulladékok

Veszélyes

31

09.1

Állati hulladékok és vegyes ételhulladékok

Nem veszélyes

32

09.2

Növényi hulladékok

Nem veszélyes

33

09.3

Állati ürülék, vizelet és trágya

Nem veszélyes

34

10.1

Háztartási és hasonló hulladékok

Nem veszélyes

35

10.2

Vegyes és el nem különülő anyagok

Nem veszélyes

36

10.2

Vegyes és el nem különülő anyagok

Veszélyes

37

10.3

Válogatási maradékok

Nem veszélyes

38

10.3

Válogatási maradékok

Veszélyes

39

11

Közönséges iszapok

Nem veszélyes

40

12.1

Építési és bontási ásványi hulladékok

Nem veszélyes

41

12.1

Építési és bontási ásványi hulladékok

Veszélyes

42

12.2, 12.3, 12.5

Egyéb ásványi hulladékok

Nem veszélyes

43

12.2, 12.3, 12.5

Egyéb ásványi hulladékok

Veszélyes

44

12.4

Égetési hulladékok

Nem veszélyes

45

12.4

Égetési hulladékok

Veszélyes

46

12.6

Talajok

Nem veszélyes

47

12.6

Talajok

Veszélyes

48

12.7

Kotrási meddő

Nem veszélyes

49

12.7

Kotrási meddő

Veszélyes

50

12.8, 13

Hulladékkezelésből származó ásványi hulladékok és stabilizált hulladékok

Nem veszélyes

51

12.8, 13

Hulladékkezelésből származó ásványi hulladékok és stabilizált hulladékok

Veszélyes

3.   SZAKASZ

Jellemzők

A következő jellemzőkről kell statisztikákat készíteni az alábbi bontásban:

1.

A keletkező hulladék mennyisége a 2. szakasz 1. pontjában felsorolt egyes hulladékkategóriák és a 8. szakasz 1. pontjában felsorolt, hulladékkeletkezéssel járó egyes tevékenységek szerint.

2.

Vegyes háztartási és hasonló hulladékot gyűjtő rendszer által kiszolgált lakosság.

4.   SZAKASZ

Adatszolgáltatási egység

1.

Az adatszolgáltatási egység az összes hulladékkategóriánál 1 tonna (normál) nedves hulladék, kivéve a következő kategóriákat: »ipari szennyvíziszapok«, »közönséges iszapok«, »hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék« és »kotrási meddő«, amelyeknél az adatszolgáltatási egység 1 tonna szárazanyag.

2.

A 3. szakasz 2. pontjában előírt jellemzőnél az adatszolgáltatási egység a rendszer által kiszolgált lakosság részaránya százalékban.

5.   SZAKASZ

Első tárgyév és gyakoriság

1.

Az első tárgyév az e rendelet hatálybalépését követő második naptári év.

2.

Az ezen a módosításon alapuló hulladékstatisztika első tárgyéve 2010.

3.

A tagállamok az első tárgyévet követően minden második évről szolgáltatnak adatokat.

6.   SZAKASZ

Az eredmények megküldése az Eurostathoz

Az eredményeket a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell megküldeni.

7.   SZAKASZ

A statisztikai lefedettségről és a statisztikák minőségéről szóló jelentés

1.

A tagállamok a 8. szakaszban felsorolt valamennyi tételre (tevékenységek és háztartások) megadják, hogy az elkészített statisztikák az adott tételhez tartozó teljes hulladékmennyiség hány százalékát képviselik. A lefedettségre vonatkozó minimumkövetelményeket a Bizottság határozza meg. A rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítását szolgáló ilyen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

2.

A tagállamok minőségjelentést adnak be a gyűjtött adatok pontosságáról. Megadják a becslések, és az adatfelhasználás vagy -kizárás leírását és azt, hogy ezek hogyan befolyásolják a 2. szakasz 1. pontjában megadott hulladékkategóriáknak a 8. szakaszban említett gazdasági tevékenységek és háztartások szerinti megoszlását.

3.

A Bizottság a lefedettségről és a minőségről szóló jelentéseket felveszi az e rendelet 8. cikkében meghatározott jelentésébe.

8.   SZAKASZ

Az eredmények megállapítása

1.

A 3. szakasz 1. pontjában előírt jellemzőkre vonatkozó eredményeket a következőkre kell összeállítani:

1.1.

az alábbi tételek, a NACE Rev. 2. meghatározásaival:

Tételszám

 

Megnevezés

1

A. nemzetgazdasági ág

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

2

B. nemzetgazdasági ág

Bányászat, kőfejtés

3

10. ágazat

Élelmiszergyártás

11. ágazat

Italgyártás

12. ágazat

Dohánytermék gyártása

4

13. ágazat

Textilgyártás

14. ágazat

Ruházati termék gyártása

15. ágazat

Bőr és kapcsolódó termékek gyártása

5

16. ágazat

Fafeldolgozás, fa- és parafatermék gyártása (kivéve bútor); szalma- és fonottáru gyártása

6

17. ágazat

Papír és papírtermék gyártása

18. ágazat

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

7

19. ágazat

Kokszgyártás és finomított kőolajtermékek

8

20. ágazat

Vegyi anyagok és vegyipari termékek gyártása

21. ágazat

Gyógyszeralapanyag- és gyógyszerkészítmény-gyártás

22. ágazat

Gumi- és műanyag termék gyártása

9

23. ágazat

Egyéb nemfém ásványi termék gyártása

10

24. ágazat

Fémalapanyag gyártása

25. ágazat

Fémfeldolgozási termék gyártása, kivéve gépek és berendezések

11

26. ágazat

Számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása

27. ágazat

Villamos berendezés gyártása

28. ágazat

Máshova nem sorolt gép és berendezés gyártása

29. ágazat

Gépjármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása

30. ágazat

Egyéb jármű gyártása

12

31. ágazat

Bútorgyártás

32. ágazat

Egyéb feldolgozóipari tevékenység

33. ágazat

Gépek és berendezések javítása és telepítése

13

D. nemzetgazdasági ág

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás

14

36. ágazat

Vízgyűjtés, -kezelés, -ellátás

37. ágazat

Szennyvíz gyűjtése és kezelése

39. ágazat

Remediáció és egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatások

15

38. ágazat

Hulladékgyűjtés, -kezelés, és -ártalmatlanítás; anyaghasznosítás

16

F. nemzetgazdasági ág

Építőipar

17

 

Szolgáltatások:

G. nemzetgazdasági ág, kivéve: 46.77 szakágazat

Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása

H. nemzetgazdasági ág

Szállítás és raktározás

I. nemzetgazdasági ág

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

J. nemzetgazdasági ág

Tájékoztatás és kommunikáció

K. nemzetgazdasági ág

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

L. nemzetgazdasági ág

Ingatlanügyletek

M. nemzetgazdasági ág

Szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek

N. nemzetgazdasági ág

Adminisztratív tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások

O. nemzetgazdasági ág

Közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás

P. nemzetgazdasági ág

Oktatás

Q. nemzetgazdasági ág

Humán-egészségügyi és szociális ellátás

R. nemzetgazdasági ág

Művészet, szórakoztatás, szabadidő

S. nemzetgazdasági ág

Egyéb szolgáltatás

T. nemzetgazdasági ág

Háztartások munkaadói tevékenysége; háztartások el nem különülő termék előállítására és szolgáltatás végzésére irányuló tevékenysége, saját felhasználásra

U. nemzetgazdasági ág

Területen kívüli szervezetek és testületek tevékenysége

18

46.77 szakágazat

Hulladék-nagykereskedelem

1.2.

háztartások

Tételszám

 

Megnevezés

19

 

Háztartásokban keletkező hulladékok

2.

Gazdasági tevékenységek esetében a statisztikai egység alatt a 696/93/EGK tanácsi rendeletben (1) meghatározott telepet vagy szakosodott egységet kell érteni, az egyes tagállamok statisztikai rendszerének megfelelően.

A 7. szakasz értelmében a statisztikák minőségéről készítendő jelentésnek ki kell térnie arra, hogy a választott statisztikai egység hogyan befolyásolja a NACE Rev. 2- nek megfelelő szerinti csoportosítás szerinti adatmegoszlást.

II. MELLÉKLET

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ÉS -ÁRTALMATLANÍTÁS

1.   SZAKASZ

Statisztikai lefedettség

1.

A statisztikákat minden olyan hulladékhasznosító és -ártalmatlanító létesítményre vonatkozóan el kell készíteni, amelyben a 8. szakasz 2. pontjában említett műveletek valamelyikét végzik, és amely az I. melléklet 8. szakaszának 1.1. pontjában felsorolt, a NACE Rev. 2. szerint csoportosított gazdasági tevékenységekhez tartozik, vagy azok részét képezi.

2.

Ez a melléklet nem vonatkozik azokra a létesítményekre, amelyekben a hulladékkezelési tevékenységek a hulladéknak a keletkezés helyén történő újrafeldolgozására korlátozódnak.

2.   SZAKASZ

Hulladékkategóriák

Azokat a hulladékkategóriákat, amelyekre a 8. szakasz 2. pontjában meghatározott hulladékhasznosítási vagy -ártalmatlanítási műveletek szerint a statisztikákat el kell készíteni, az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontja sorolja fel.

3.   SZAKASZ

Jellemzők

A következő jellemzőkről kell statisztikákat készíteni az alábbi bontásban:

Tétel

Megnevezés

Regionális szint

1

A 2. szakaszban felsorolt összes hulladékkategóriára és a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt összes hasznosítási és ártalmatlanítási műveletre a kezelt hulladék mennyisége, kivéve a keletkező hulladék helyben történő újrafeldolgozását.

Nemzeti

2

A 8. szakasz 2. pontjának 4. tételében leírt tevékenységre használt létesítmények száma és kapacitása, az alábbi bontásban:

a) veszélyes hulladék, b) nem veszélyes hulladék, c) inert hulladék.

Nemzeti

3

A 8. szakasz 2. pontjának 4. tételében leírt tevékenységre használt, a legutóbbi tárgyév óta bezárt (ártalmatlanítás megszűnt) létesítmények száma, a következő bontásban:

a) veszélyes hulladék, b) nem veszélyes hulladék, c) inert hulladék.

Nemzeti

4

A 8. szakasz 2. pontjában felsorolt hasznosítási és ártalmatlanítási műveleteket ( az 5. tétel kivételével) végző létesítmények száma.

NUTS 2

5

A 8. szakasz 2. pontjában felsorolt hasznosítási és ártalmatlanítási műveleteket (a 3. és 5. tétel kivételével) végző létesítmények kapacitása.

NUTS 2

4.   SZAKASZ

Adatszolgáltatási egység

Az adatszolgáltatási egység az összes hulladékkategóriánál 1 tonna (normál) nedves hulladék, kivéve a következő kategóriákat: »ipari szennyvíziszapok«, »közönséges iszapok«, »hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék« és »kotrási meddő«, amelyeknél az adatszolgáltatási egység 1 tonna szárazanyag.

5.   SZAKASZ

Első tárgyév és gyakoriság

1.

Az első tárgyév az e rendelet hatálybalépését követő második naptári év.

2.

Az ezen a módosításon alapuló hulladékstatisztika első tárgyéve 2010.

3.

A tagállamok a 8. szakasz 2. pontjában említett létesítményekről az első tárgyévet követően minden második évről szolgáltatnak adatokat.

6.   SZAKASZ

Az eredmények megküldése az Eurostathoz

Az eredményeket a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell megküldeni.

7.   SZAKASZ

A statisztikai lefedettségről és a statisztikák minőségéről szóló jelentés

1.

A tagállamok a 3. szakaszban felsorolt jellemzőkre és a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt művelettípusok tételeire megadják, hogy az elkészített statisztikák az adott tételhez tartozó teljes hulladékmennyiség hány százalékát képviselik. A lefedettségre vonatkozó minimumkövetelményeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ilyen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

2.

A tagállamok minőségjelentést nyújtanak be a 3. szakaszban felsorolt jellemzőkről, megadva a gyűjtött adatok pontosságát.

3.

A Bizottság a lefedettségre és a minőségre vonatkozó jelentéseket felveszi az e rendelet 8. cikkében meghatározott jelentésbe.

8.   SZAKASZ

Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek

1.

Az eredményeket a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt művelettípusok minden egyes tételére össze kell állítani, a 3. szakaszban meghatározott jellemzők szerint.

2.

Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek jegyzéke; a kódok a 2008/98/EK irányelv (2) I. és II. mellékletében szereplő kódokat jelentik:

Tételszám

 

Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek

Hulladékégetés

1

R1

Elsődlegesen tüzelőanyagként vagy más módon való felhasználás energianyerés céljából

2

D10

Hulladékégetés szárazföldön

Hulladékhasznosítási műveletek (kivéve az energetikai hasznosítást)

3a

R2 +

Oldószerek visszanyerése/regenerálása

R3 +

Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése/regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is)

R4 +

Fémek és fémvegyületek visszanyerése/újrafeldolgozása

R5 +

Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése/újrafeldolgozása

R6 +

Savak és lúgok regenerálása

R7 +

Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése

R8 +

Katalizátorok összetevőinek visszanyerése

R9 +

Olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata

R10 +

Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös

R11

Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladékok hasznosítása

3b

 

Feltöltés

Hulladékártalmatlanítási műveletek

4

D1 +

Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakó stb.)

D5 +

Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban stb.)

D12

Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés bányákban stb.)

5

D2 +

Talajban történő kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása stb.)

D3 +

Mély-injektálás (például szivattyúzható hulladékok injektálása kutakba, sódómokba vagy természetes földalatti üregekbe stb.)

D4 +

Felszíni feltöltés (például folyékony vagy iszapos hulladékanyagok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tavakban vagy lagúnákban stb.)

D6 +

Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket/óceánokat

D7

Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is

III. MELLÉKLET

ÁTVITELI TÁBLÁZAT

az EHK-Stat (anyagorientált hulladékstatisztikai nómenklatúra) 4. változata és a 2000/532/EK bizottsági határozattal  (3) létrehozott Európai hulladékjegyzék között, a 2150/2002/EK rendelet 1. cikke (5) bekezdésének megfelelően

01   

Összetett vegyi hulladékok

01.1   

Használt oldószerek

01.11   

Halogéntartalmú használt oldószerek

1   

Veszélyes

 

 

 

 

07 01 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 02 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 03 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 04 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 05 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 06 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 07 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

14 06 01*

fluorozott-klórozott szénhidrogének, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

egyéb halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek

 

 

 

 

14 06 04*

halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok

01.12   

Nem halogénezett használt oldószerek

1   

Veszélyes

 

 

 

 

07 01 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 02 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 03 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 04 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 05 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 06 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 07 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

14 06 03*

egyéb oldószerek és oldószerkeverékek

 

 

 

 

14 06 05*

egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok

 

 

 

 

20 01 13*

oldószerek

01.2   

Savas, lúgos vagy sós hulladékok

01.21   

Savas hulladékok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

06 01 01*

kénsav és kénessav

 

 

 

 

06 01 02*

sósav

 

 

 

 

06 01 03*

folysav (hidrogén-fluorid)

 

 

 

 

06 01 04*

foszforsav és foszforossav

 

 

 

 

06 01 05*

salétromsav és salétromossav

 

 

 

 

06 01 06*

egyéb savak

 

 

 

 

06 07 04*

oldatok és savak, például kontaktkénsav

 

 

 

 

08 03 16*

hulladékká vált gravírozó oldatok

 

 

 

 

09 01 04*

rögzítő oldatok

 

 

 

 

09 01 05*

fehérítőoldatok és fehérítőt rögzítő oldatok

 

 

 

 

10 01 09*

kénsav

 

 

 

 

11 01 05*

savas pácoldatok

 

 

 

 

11 01 06*

közelebbről nem meghatározott savak

 

 

 

 

16 06 06*

szárazelemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit

 

 

 

 

20 01 14*

savak

01.22   

Lúgos hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

03 03 09

hulladék-mésziszap

 

 

 

 

11 01 14

zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól

1   

Veszélyes

 

 

 

 

05 01 11*

tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok

 

 

 

 

06 02 01*

kalcium-hidroxid

 

 

 

 

06 02 03*

ammónium-hidroxid

 

 

 

 

06 02 04*

nátrium- és kálium-hidroxid

 

 

 

 

06 02 05*

egyéb lúgok

 

 

 

 

09 01 01*

vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok

 

 

 

 

09 01 02*

vizes alapú ofszetlemez-előhívó oldatok

 

 

 

 

09 01 03*

oldószeralapú előhívóoldatok

 

 

 

 

11 01 07*

lúgos pácoldatok

 

 

 

 

11 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok

 

 

 

 

11 03 01*

cianidtartalmú hulladékok

 

 

 

 

19 11 04*

tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok

 

 

 

 

20 01 15*

lúgok

01.24   

Egyéb sós hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

05 01 16

kőolaj kéntelenítéséből származó kéntartalmú hulladékok

 

 

 

 

05 07 02

kéntartalmú hulladékok

 

 

 

 

06 03 14

szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól

 

 

 

 

06 03 16

fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től

 

 

 

 

06 06 03

szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-től

 

 

 

 

11 02 06

réz-hidrometallurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

06 03 11*

cianidtartalmú szilárd sók és oldatok

 

 

 

 

06 03 13*

nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldatok

 

 

 

 

06 03 15*

nehézfémeket tartalmazó fémoxidok

 

 

 

 

06 04 03*

arzéntartalmú hulladékok

 

 

 

 

06 04 04*

higanytartalmú hulladékok

 

 

 

 

06 04 05*

más nehézfémeket tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

06 06 02*

veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

10 03 08*

másodlagos termelésből származó sósalak

 

 

 

 

10 04 03*

kalcium-arzenát

 

 

 

 

11 01 08*

foszfátozásból származó iszapok

 

 

 

 

11 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok

 

 

 

 

11 03 02*

egyéb hulladékok

 

 

 

 

11 05 04*

elhasznált folyósítószer

 

 

 

 

16 09 01*

permanganátok, például kálium-permanganát

 

 

 

 

16 09 02*

kromátok, például kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát

01.3   

Használt olajok

01.31   

Használt motorolajok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

13 02 04*

ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

 

 

 

 

13 02 05*

ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

 

 

 

 

13 02 06*

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok

 

 

 

 

13 02 07*

biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok

 

 

 

 

13 02 08*

egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok

01.32   

Egyéb használt olajok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

05 01 02*

sótalanító berendezésből származó iszapok

 

 

 

 

05 01 03*

tartályfenék-iszapok

 

 

 

 

05 01 04*

alkilsavas iszapok

 

 

 

 

05 01 12*

savas olajok

 

 

 

 

08 03 19*

diszpergált olaj

 

 

 

 

08 04 17*

fenyőgyanta-olaj

 

 

 

 

12 01 06*

ásványolaj-alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)

 

 

 

 

12 01 07*

ásványolaj-alapú, halogénmentes hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)

 

 

 

 

12 01 08*

halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok

 

 

 

 

12 01 09*

halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok

 

 

 

 

12 01 10*

szintetikus hűtő-kenő folyadékok

 

 

 

 

12 01 12*

elhasznált viaszok és zsírok

 

 

 

 

12 01 18*

olajtartalmú fémiszap (csiszolásból, hónolásból, lappolásból származó iszap)

 

 

 

 

12 01 19*

biológiailag könnyen lebomló hűtő-kenő folyadékok

 

 

 

 

13 01 04*

klórozott emulziók

 

 

 

 

13 01 05*

nem klórozott emulziók

 

 

 

 

13 01 09*

ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket tartalmazó hidraulikaolajok

 

 

 

 

13 01 10*

ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket nem tartalmazó hidraulikaolajok

 

 

 

 

13 01 11*

szintetikus hidraulikaolajok

 

 

 

 

13 01 12*

biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolajok

 

 

 

 

13 01 13*

egyéb hidraulikaolajok

 

 

 

 

13 03 06*

ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től

 

 

 

 

13 03 07*

ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok

 

 

 

 

13 03 08*

szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olajok

 

 

 

 

13 03 09*

biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olajok

 

 

 

 

13 03 10*

egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olajok

 

 

 

 

13 05 06*

olaj-víz szeparátorokból származó olaj

 

 

 

 

20 01 26*

olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től

01.4   

Használt vegyi katalizátorok

01.41   

Használt vegyi katalizátorok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

16 08 01

arany-, ezüst-, rénium-, ródium-, palládium-, irídium- vagy platinatartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált, közelebbről meg nem határozott katalizátorok

 

 

 

 

16 08 04

fluidizációs katalitikus krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07)

1   

Veszélyes

 

 

 

 

16 08 02*

veszélyes átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek veszélyes vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok

 

 

 

 

16 08 05*

foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátorok

 

 

 

 

16 08 06*

elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak

 

 

 

 

16 08 07*

veszélyes anyagokkal szennyezett elhasznált katalizátorok

02   

Vegyi feldolgozási hulladékok

02.1   

Előírástól eltérő vegyi hulladékok

02.11   

Mezőgazdasági vegyszerhulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 01 09

mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól

1   

Veszélyes

 

 

 

 

02 01 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó mezőgazdasági vegyi hulladékok

 

 

 

 

06 13 01*

szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok

 

 

 

 

20 01 19*

peszticidek

02.12   

Fel nem használt gyógyszerek

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

07 05 14

szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól

 

 

 

 

18 01 09

gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 01 08-tól

 

 

 

 

18 02 08

gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től

 

 

 

 

20 01 32

gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

07 05 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

 

 

 

 

18 01 08*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

 

 

 

 

18 02 07*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

 

 

 

 

20 01 31*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

02.13   

Festékek, lakkok, nyomdafestékek és ragasztóanyagok hulladékai

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

04 02 17

színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól

 

 

 

 

08 01 12

festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től

 

 

 

 

08 01 14

festék- vagy lakkiszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól

 

 

 

 

08 01 16

festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től

 

 

 

 

08 01 18

festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től

 

 

 

 

08 01 20

festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től

 

 

 

 

08 02 01

poralapú bevonatok hulladékai

 

 

 

 

08 03 07

nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok

 

 

 

 

08 03 08

nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok

 

 

 

 

08 03 13

nyomdafesték-hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től

 

 

 

 

08 03 15

nyomdafestékiszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től

 

 

 

 

08 03 18

hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től

 

 

 

 

08 04 10

ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 09-től

 

 

 

 

08 04 12

ragasztó- és tömítőanyag-iszapok, amelyek különböznek a 08 04 11-től

 

 

 

 

08 04 14

ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 04 13-tól

 

 

 

 

08 04 16

ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től

 

 

 

 

20 01 28

festékek, nyomdafestékek, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

04 02 16*

veszélyes anyagokat tartalmazó színezékek és pigmentek

 

 

 

 

08 01 11*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok

 

 

 

 

08 01 13*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszapok

 

 

 

 

08 01 15*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok

 

 

 

 

08 01 17*

festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

08 01 19*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók

 

 

 

 

08 03 12*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-hulladékok

 

 

 

 

08 03 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-iszapok

 

 

 

 

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

 

 

 

 

08 04 09*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok

 

 

 

 

08 04 11*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítőanyag-iszapok

 

 

 

 

08 04 13*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes iszapok

 

 

 

 

08 04 15*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes folyékony hulladékok

 

 

 

 

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, nyomdafestékek, ragasztók és gyanták

02.14   

Egyéb vegyi feldolgozási hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 07 03

vegyi kezelésből származó hulladékok

 

 

 

 

03 02 99

közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek

 

 

 

 

04 01 09

kötözési és kikészítési hulladékok

 

 

 

 

04 02 15

kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től

 

 

 

 

07 02 15

adalékanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től

 

 

 

 

07 02 17

szilikonokat tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16-tól

 

 

 

 

10 09 16

hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 15-től

 

 

 

 

10 10 14

kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól

 

 

 

 

10 10 16

hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től

 

 

 

 

16 01 15

fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től

 

 

 

 

16 05 05

nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től

 

 

 

 

18 01 07

vegyszerek, amelyek különböznek a 18 01 06-tól

 

 

 

 

18 02 06

vegyszerek, amelyek különböznek a 18 02 05-től

 

 

 

 

20 01 30

mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

03 02 01*

halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek

 

 

 

 

03 02 02*

szerves klórvegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

 

 

 

 

03 02 03*

fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

 

 

 

 

03 02 04*

szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

 

 

 

 

03 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb faanyagvédő szerek

 

 

 

 

04 02 14*

kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

05 07 01*

higanytartalmú hulladékok

 

 

 

 

06 08 02*

veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

06 10 02*

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

07 02 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag-hulladékok

 

 

 

 

07 02 16*

veszélyes szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

07 04 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

 

 

 

 

08 01 21*

festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok

 

 

 

 

08 05 01*

hulladék izocianátok

 

 

 

 

10 09 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok

 

 

 

 

10 09 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

 

 

 

 

10 10 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok

 

 

 

 

10 10 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

 

 

 

 

11 01 16*

telítődött vagy elhasznált ioncserélő gyanták

 

 

 

 

11 01 98*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

 

 

 

 

16 01 13*

fékfolyadékok

 

 

 

 

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok

 

 

 

 

16 05 04*

nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)

 

 

 

 

16 09 03*

peroxidok, például hidrogén-peroxid

 

 

 

 

16 09 04*

közelebbről nem meghatározott oxidáló anyagok

 

 

 

 

18 01 06*

veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó vegyszerek

 

 

 

 

18 02 05*

veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó vegyszerek

 

 

 

 

20 01 17*

fényképészeti vegyszerek

 

 

 

 

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

02.2   

Fel nem használt robbanószerek

02.21   

Robbanószerek és pirotechnikai termékek hulladékai

1   

Veszélyes

 

 

 

 

16 04 02*

tűzijáték-hulladékok

 

 

 

 

16 04 03*

egyéb robbanóanyag-hulladékok

02.22   

Lőszerhulladékok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

16 04 01*

lőszerhulladékok

02.3   

Vegyes vegyi hulladékok

02.31   

Ritkán előforduló vegyi hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

16 05 09

kiselejtezett vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től és a 16 05 08-tól

1   

Veszélyes

 

 

 

 

16 05 06*

veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó laboratóriumi vegyszerek, beleértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

 

 

 

 

16 05 07*

kiselejtezett, veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó szervetlen vegyszerek

 

 

 

 

16 05 08*

kiselejtezett, veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó szerves vegyszerek

02.33   

Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolóanyagok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

15 01 10*

veszélyes anyagok maradékait tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolóanyagok

03   

Egyéb vegyi hulladékok

03.1   

Vegyi üledékek és maradékok

03.11   

Kátrányok és széntartalmú hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

05 01 17

bitumen

 

 

 

 

06 13 03

műkorom

 

 

 

 

10 01 25

széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából és előkészítéséből származó hulladékok

 

 

 

 

10 03 02

anódhulladék

 

 

 

 

10 03 18

anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től

 

 

 

 

10 08 13

anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től

 

 

 

 

10 08 14

anódhulladék

 

 

 

 

11 02 03

vizes elektrolitikus eljárásokban használt anódok gyártásából származó hulladékok

 

 

 

 

20 01 41

kéménysöprésből származó hulladékok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

05 01 07*

savas kátrányok

 

 

 

 

05 01 08*

egyéb kátrányok

 

 

 

 

05 06 01*

savas kátrányok

 

 

 

 

05 06 03*

egyéb kátrányok

 

 

 

 

06 13 05*

korom

 

 

 

 

10 03 17*

anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

10 08 12*

anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

19 11 02*

savas kátrányok

03.12   

Olaj-víz emulziók iszapjai

1   

Veszélyes

 

 

 

 

05 01 06*

üzem vagy berendezések karbantartásából származó olajos iszapok

 

 

 

 

13 04 01*

belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

 

 

 

 

13 04 02*

kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok

 

 

 

 

13 04 03*

egyéb hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

 

 

 

 

13 05 01*

homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok

 

 

 

 

13 05 02*

olaj-víz szeparátorokból származó iszapok

 

 

 

 

13 05 03*

bűzelzáróból származó iszapok

 

 

 

 

13 05 07*

olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

 

 

 

 

13 05 08*

homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékkeverékek

 

 

 

 

13 07 01*

fűtőolaj és dízelolaj

 

 

 

 

13 07 02*

benzin

 

 

 

 

13 07 03*

egyéb üzemanyagok (beleértve a keverékeket is)

 

 

 

 

13 08 01*

sótalanítási iszapok vagy emulziók

 

 

 

 

13 08 02*

egyéb emulziók

 

 

 

 

13 08 99*

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

16 07 09*

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

19 02 07*

elválasztásból származó olaj és koncentrátumok

03.13   

Kémiai reakciók maradékanyagai

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

03 03 02

zöldlúg-iszap (főzőlúg regenerálásából)

 

 

 

 

04 01 04

krómtartalmú cserzőlé

 

 

 

 

04 01 05

krómot nem tartalmazó cserzőlé

 

 

 

 

11 01 12

öblítővizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

04 01 03*

oldószertartalmú, folyékony fázis nélküli zsírtalanítási hulladékok

 

 

 

 

06 07 03*

higanyt tartalmazó báriumszulfát-iszap

 

 

 

 

07 01 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 01 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 01 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 02 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 02 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 02 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 03 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 03 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 03 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 04 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 04 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 04 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 05 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 05 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 05 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 06 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 06 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 06 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 07 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

 

 

 

 

07 07 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

07 07 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

 

 

 

 

09 01 13*

a keletkezés helyén történő ezüstvisszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól

 

 

 

 

11 01 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó öblítővizek

03.14   

Használt szűrő és abszorbens anyagok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

15 02 03

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től

 

 

 

 

19 09 03

karbonáteltávolításból származó iszapok

 

 

 

 

19 09 04

elhasznált aktív szén

 

 

 

 

19 09 05

telítődött vagy elhasznált ioncserélő gyanták

 

 

 

 

19 09 06

ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

05 01 15*

elhasznált derítőföld

 

 

 

 

06 07 02*

klórgyártásból származó aktív szén

 

 

 

 

06 13 02*

elhasznált aktív szén (kivéve 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 01 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 02 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 02 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 03 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 03 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 04 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 04 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 05 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 05 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 06 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 06 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 07 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

07 07 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

 

 

 

 

11 01 15*

membránszűrős és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapjai

 

 

 

 

15 02 02*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

 

 

 

 

19 01 10*

füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén

 

 

 

 

19 08 06*

telítődött vagy elhasznált ioncserélő gyanták

 

 

 

 

19 08 07*

ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

 

 

 

 

19 08 08*

membránszűrős rendszerek nehézfémeket tartalmazó hulladékai

 

 

 

 

19 11 01*

elhasznált derítőföld

03.2   

Ipari szennyvíziszapok

03.21   

Ipari folyamatokból és folyékony hulladékok kezeléséből származó iszapok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

03 03 05

papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási iszap

 

 

 

 

03 03 10

mechanikai szétválasztásból származó szálmaradékok, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszapok

 

 

 

 

04 01 06

főleg folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszapok

 

 

 

 

04 01 07

főleg folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok

 

 

 

 

04 02 20

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től

 

 

 

 

05 01 10

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től

 

 

 

 

05 01 14

hűtőtornyokból származó hulladékok

 

 

 

 

05 06 04

hűtőtornyokból származó hulladékok

 

 

 

 

06 05 03

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től

 

 

 

 

07 01 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től

 

 

 

 

07 02 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től

 

 

 

 

07 03 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től

 

 

 

 

07 04 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 04 11-től

 

 

 

 

07 05 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től

 

 

 

 

07 06 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től

 

 

 

 

07 07 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től

 

 

 

 

10 01 21

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 10 01 20-tól

 

 

 

 

10 01 23

kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től

 

 

 

 

10 01 26

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok

 

 

 

 

10 02 12

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től

 

 

 

 

10 02 15

egyéb iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 03 28

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től

 

 

 

 

10 04 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től

 

 

 

 

10 05 09

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-tól

 

 

 

 

10 06 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-től

 

 

 

 

10 07 08

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től

 

 

 

 

10 08 20

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től

 

 

 

 

10 11 20

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től

 

 

 

 

10 12 13

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszap

 

 

 

 

11 01 10

iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től

 

 

 

 

12 01 15

gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től

 

 

 

 

16 10 02

vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től

 

 

 

 

16 10 04

tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól

 

 

 

 

19 08 12

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től

 

 

 

 

19 08 14

ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól

 

 

 

 

19 13 04

talajremediációból származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 03-tól

 

 

 

 

19 13 06

talajvíz-remediációból származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 05-től

 

 

 

 

19 13 08

talajvíz-remediációból származó vizes folyékony hulladékok és tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

04 02 19*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

05 01 09*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

06 05 02*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

07 01 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

07 02 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

07 03 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

07 04 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

07 05 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

07 06 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

07 07 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

10 01 20*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

10 01 22*

kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok

 

 

 

 

10 11 19*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

 

 

 

 

11 01 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

11 02 07*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

 

 

 

 

12 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok

 

 

 

 

16 10 01*

veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

 

 

 

 

16 10 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó tömény vizes oldatok

 

 

 

 

19 08 11*

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

19 08 13*

ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

19 13 03*

talajremediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

19 13 05*

talajvíz-remediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

19 13 07*

talajvíz-remediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok és tömény vizes oldatok

03.22   

Szénhidrogént tartalmazó iszapok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

01 05 05*

olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok

 

 

 

 

10 02 11*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

10 03 27*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

10 04 09*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

10 05 08*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

10 06 09*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

10 07 07*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

10 08 19*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

12 03 01*

vizes mosófolyadékok

 

 

 

 

12 03 02*

gőzzel végzett zsírtalanításból származó hulladékok

 

 

 

 

16 07 08*

olajat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

19 08 10*

olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től

 

 

 

 

19 11 03*

vizes folyékony hulladékok

03.3   

Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék

03.31   

Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

19 02 06

fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től

 

 

 

 

19 04 04

üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladékok

 

 

 

 

19 06 03

települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

 

 

 

 

19 06 04

települési hulladék anaerob kezeléséből származó bomlási maradék

 

 

 

 

19 06 05

állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

 

 

 

 

19 06 06

állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó bomlási maradék

 

 

 

 

19 07 03

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től

 

 

 

 

19 11 06

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

19 02 05*

fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

 

 

 

 

19 02 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó, folyékony éghető hulladékok

 

 

 

 

19 02 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

 

 

 

 

19 07 02*

hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz

 

 

 

 

19 11 05*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

05   

Egészségügyi és biológiai hulladékok

05.1   

Fertőző egészségügyi hulladékok

05.11   

Fertőző humán-egészségügyi hulladékok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

18 01 03*

hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

05.12   

Fertőző állat-egészségügyi hulladékok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

18 02 02*

hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

05.2   

Nem fertőző egészségügyi hulladékok

05.21   

Nem fertőző humán-egészségügyi hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

18 01 01

éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és a konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nincs a fertőzések elkerülését célzó speciális követelményekhez kötve (például kötszerek, gipszkötések, vásznak, eldobható ruházat, pelenkák)

05.22   

Nem fertőző állat-egészségügyi hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

18 02 01

éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nincs a fertőzések elkerülését célzó speciális követelményekhez kötve

06   

Fémhulladékok

06.1   

Fémhulladékok, vasfémek

06.11   

Vasfémhulladék és maradékanyag

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

10 02 10

hengerlési reve

 

 

 

 

10 12 06

kiselejtezett öntőformák

 

 

 

 

12 01 01

vasfémreszelék és esztergaforgács

 

 

 

 

12 01 02

vasfémpor és -részecskék

 

 

 

 

16 01 17

vasfémek

 

 

 

 

17 04 05

vas és acél

 

 

 

 

19 01 02

kazánhamuból eltávolított vasfémek

 

 

 

 

19 10 01

vas- és acélhulladék

 

 

 

 

19 12 02

vasfémek

06.2   

Fémhulladékok, nemvasfém

06.23   

Egyéb alumíniumhulladék

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

17 04 02

alumínium

06.24   

Rézhulladék

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

17 04 01

vörösréz, bronz, sárgaréz

06.25   

Ólomhulladék

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

17 04 03

ólom

06.26   

Egyéb fémhulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

11 05 01

kemény cink

 

 

 

 

12 01 03

nemvasfém reszelék és esztergaforgács

 

 

 

 

12 01 04

nemvasfém por és részecskék

 

 

 

 

16 01 18

nemvasfémek

 

 

 

 

17 04 04

cink

 

 

 

 

17 04 06

ón

 

 

 

 

17 04 11

kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től

 

 

 

 

19 10 02

nemvasfém hulladék

 

 

 

 

19 12 03

nemvasfémek

06.3   

Fémhulladékok, vegyesen vasfém és nemvasfém

06.31   

Vegyes fém csomagolóanyagok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

15 01 04

fém csomagolóanyagok

06.32   

Egyéb vegyes fémhulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 01 10

fémhulladék

 

 

 

 

17 04 07

fémkeverékek

 

 

 

 

20 01 40

fémek

07   

Nemfémes hulladékok

07.1   

Üveghulladékok

07.11   

Üveg csomagolóanyagok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

15 01 07

üveg csomagolóanyagok

07.12   

Egyéb üveghulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

10 11 12

üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től

 

 

 

 

16 01 20

üveg

 

 

 

 

17 02 02

üveg

 

 

 

 

19 12 05

üveg

 

 

 

 

20 01 02

üveg

1   

Veszélyes

 

 

 

 

10 11 11*

nehézfémeket tartalmazó, hulladékká vált üvegszilánkok és üvegpor (például katódsugárcsövekből)

07.2   

Papír- és kartonhulladékok

07.21   

Papír és karton csomagolóanyag-hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

15 01 01

papír és karton csomagolóanyagok

07.23   

Egyéb papír- és kartonhulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

19 12 01

papír és karton

 

 

 

 

20 01 01

papír és karton

07.3   

Gumihulladékok

07.31   

Használt gumiabroncsok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

16 01 03

termékként tovább nem használható gumiabroncsok

07.4   

Műanyaghulladékok

07.41   

Műanyag csomagolási hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

15 01 02

műanyag csomagolóanyagok

07.42   

Egyéb műanyaghulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 01 04

műanyaghulladék (kivéve a csomagolóanyagokat)

 

 

 

 

07 02 13

hulladékműanyagok

 

 

 

 

12 01 05

gyalulásból és esztergálásból származó műanyagforgács

 

 

 

 

16 01 19

műanyag

 

 

 

 

17 02 03

műanyag

 

 

 

 

19 12 04

műanyag és gumi

 

 

 

 

20 01 39

műanyagok

07.5   

Fahulladékok

07.51   

Facsomagolás

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

15 01 03

fa csomagolóanyagok

07.52   

Fűrészpor és forgács

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

03 01 05

fűrészpor, faforgács, darabolási hulladék, fa-, forgácslap- és furnérhulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

03 01 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabolási hulladék, fa-, forgácslap- és furnérhulladékok

07.53   

Egyéb fahulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

03 01 01

fakéreg és parafahulladék

 

 

 

 

03 03 01

fakéreg és fahulladék

 

 

 

 

17 02 01

fa

 

 

 

 

19 12 07

fa, amely különbözik a 19 12 06-tól

 

 

 

 

20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01 37-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

19 12 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

 

 

 

 

20 01 37*

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

07.6   

Textilhulladékok

07.61   

Használt ruha

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

20 01 10

ruhanemű

07.62   

Vegyes textilhulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

04 02 09

társított (kompozit) anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)

 

 

 

 

04 02 10

természetes anyagokból származó szerves anyagok (például zsír, viasz)

 

 

 

 

04 02 21

hulladékokká vált feldolgozatlan textilszál

 

 

 

 

04 02 22

hulladékokká vált feldolgozott textilszál

 

 

 

 

15 01 09

textil csomagolóanyagok

 

 

 

 

19 12 08

textíliák

 

 

 

 

20 01 11

textíliák

07.63   

Bőrhulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

04 01 01

húsolás és meszezési bőrhasíték hulladéka

 

 

 

 

04 01 02

meszezési hulladék

 

 

 

 

04 01 08

krómtartalmú cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

07.7   

PCB-t tartalmazó hulladék

07.71   

PCB-ket tartalmazó olajok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

13 01 01*

PCB-ket tartalmazó hidraulikaolajok

 

 

 

 

13 03 01*

PCB-ket tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok

07.72   

PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett berendezések

1   

Veszélyes

 

 

 

 

16 01 09*

PCB-ket tartalmazó alkatrészek

 

 

 

 

16 02 09*

PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

 

 

 

 

16 02 10*

PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től

07.73   

PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladék

1   

Veszélyes

 

 

 

 

17 09 02*

PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladékok (például PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyantaalapú padlózat, PCB-ket tartalmazó hőszigetelő üvegezések, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok)

08   

Kiselejtezett berendezések

08.1   

Kiselejtezett járművek

08.12   

Egyéb kiselejtezett járművek

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

16 01 06

termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes alkatrészeket

1   

Veszélyes

 

 

 

 

16 01 04*

termékként tovább nem használható járművek

08.2   

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

08.21   

Kiselejtezett nagy háztartási berendezések

1   

Veszélyes

 

 

 

 

16 02 11*

fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó kiselejtezett berendezések

 

 

 

 

20 01 23*

fluorozott-klórozott szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

08.23   

Egyéb kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

09 01 10

egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül

 

 

 

 

09 01 12

áramforrást tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a 09 01 11-től

 

 

 

 

16 02 14

kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től a 16 02 13-ig felsorolt tételektől

 

 

 

 

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól

1   

Veszélyes

 

 

 

 

09 01 11*

egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást tartalmaznak

 

 

 

 

16 02 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől

 

 

 

 

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és a 20 01 23 kódszámú hulladékoktól

08.4   

Gépek és berendezések kiselejtezett alkatrészei

08.41   

Szárazelem- és akkumulátorhulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

16 06 04

lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

egyéb elemek és akkumulátorok

 

 

 

 

20 01 34

elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

1   

Veszélyes

 

 

 

 

16 06 01*

ólomakkumulátorok

 

 

 

 

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

 

 

 

 

16 06 03*

higanyt tartalmazó elemek

 

 

 

 

20 01 33*

a 16 06 01-hez, a 16 06 02-höz vagy a 16 06 03-hoz tartozó elemek és akkumulátorok, és az ezeket tartalmazó szét nem válogatott elemek és akkumulátorok

08.43   

Gépek és berendezések egyéb kiselejtezett alkatrészei

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

16 01 12

fékbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től

 

 

 

 

16 01 16

cseppfolyósított gázok tartályai

 

 

 

 

16 01 22

közelebbről nem meghatározott alkatrészek

 

 

 

 

16 02 16

kiselejtezett berendezésekből eltávolított alkatrészek, amelyek különböznek a 16 02 15-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

16 01 07*

olajszűrők

 

 

 

 

16 01 08*

higanytartalmú alkatrészek

 

 

 

 

16 01 10*

robbanó tulajdonságú alkatrészek (például légzsákok)

 

 

 

 

16 01 21*

veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07 és a 16 01 11 között, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól

 

 

 

 

16 02 15*

kiselejtezett berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok

 

 

 

 

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

09   

Állati és növényi hulladékok

09.1   

Állati hulladékok és vegyes ételhulladékok

09.11   

Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek állati hulladékai

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 01 02

hulladékká vált állati szövetek

 

 

 

 

02 02 01

mosásból és tisztításból származó iszapok

 

 

 

 

02 02 02

hulladékká vált állati szövetek

 

 

 

 

02 02 03

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

 

 

 

 

02 05 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

09.12   

Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek vegyes hulladékai

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 03 02

tartósítószerek hulladékai

 

 

 

 

02 06 02

tartósítószerek hulladékai

 

 

 

 

19 08 09

olaj-víz elválasztásból származó, csak étolajat és zsírt tartalmazó zsír-olaj keverék

 

 

 

 

20 01 08

biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék

 

 

 

 

20 01 25

étolaj és zsír

09.2   

Növényi hulladékok

09.21   

Zöldhulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 01 07

erdőgazdálkodási hulladékok

 

 

 

 

20 02 01

biológiailag lebomló hulladékok

09.22   

Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek növényi hulladékai

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 01 01

mosásból és tisztításból származó iszapok

 

 

 

 

02 01 03

hulladékká vált növényi szövetek

 

 

 

 

02 03 01

mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok

 

 

 

 

02 03 03

oldószeres extrakcióból származó hulladékok

 

 

 

 

02 03 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

 

 

 

 

02 06 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

 

 

 

 

02 07 01

nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok

 

 

 

 

02 07 02

szeszfőzési hulladék

 

 

 

 

02 07 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

09.3   

Hígtrágya és almos trágya

09.31   

Hígtrágya és almos trágya

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 01 06

állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát is), elkülönítve gyűjtött és nem a keletkezés helyén kezelt folyékony hulladék

10   

Vegyes hulladékok

10.1   

Háztartási és hasonló jellegű hulladékok

10.11   

Háztartási hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

20 03 01

vegyes települési hulladék

 

 

 

 

20 03 02

piacokon keletkező hulladék

 

 

 

 

20 03 07

lom (terjedelmes) hulladék

 

 

 

 

20 03 99

közelebbről nem meghatározott települési hulladékok

10.12   

Úttisztítás során keletkező hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

20 03 03

úttisztításból származó maradékok

10.2   

Vegyes és el nem különülő anyagok

10.21   

Vegyes csomagolóanyagok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

15 01 05

kompozit csomagolóanyagok

 

 

 

 

15 01 06

vegyes csomagolóanyagok

10.22   

Egyéb vegyes és el nem különülő anyagok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

01 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

01 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

01 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

02 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

02 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

02 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

02 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

02 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

02 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

02 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

03 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

03 03 07

hulladékpapír- és kartonrost-szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok

 

 

 

 

03 03 08

újrafeldolgozásra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok

 

 

 

 

03 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

04 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

04 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

05 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

05 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

05 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 08 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 09 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 10 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 11 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

06 13 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

07 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

07 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

07 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

07 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

07 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

07 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

07 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

08 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

08 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

08 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

08 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

09 01 07

ezüstöt vagy ezüstvegyületet tartalmazó fényképészeti film és papír

 

 

 

 

09 01 08

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fényképészeti film és papír

 

 

 

 

09 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 08 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 09 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 10 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 11 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 12 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

10 13 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

11 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

11 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

11 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

12 01 13

hegesztési hulladékok

 

 

 

 

12 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

16 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

16 03 04

szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól

 

 

 

 

16 03 06

szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től

 

 

 

 

16 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

19 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

19 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

19 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

19 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

19 08 01

rácsszemét

 

 

 

 

19 08 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

19 09 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

19 11 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

 

20 01 99

közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók

1   

Veszélyes

 

 

 

 

09 01 06*

fényképészeti hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék

 

 

 

 

16 03 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok

 

 

 

 

16 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok

 

 

 

 

17 04 09*

veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

 

 

 

 

17 04 10*

olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek

 

 

 

 

18 01 10*

fogászati célokra használt, hulladékká vált amalgám

10.3   

Válogatási maradékok

10.32   

Egyéb válogatási maradékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

19 02 03

kevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékokat tartalmaz

 

 

 

 

19 02 10

éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től

 

 

 

 

19 05 01

települési és hasonló hulladékok nem komposztált frakciója

 

 

 

 

19 05 02

állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója

 

 

 

 

19 05 03

előírástól eltérő minőségű komposzt

 

 

 

 

19 10 04

könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól

 

 

 

 

19 10 06

más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től

 

 

 

 

19 12 10

éghető hulladék (például hulladékból készített tüzelőanyag)

 

 

 

 

19 12 12

egyéb, a 19 12 11-től eltérő hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

1   

Veszélyes

 

 

 

 

19 02 04*

kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz

 

 

 

 

19 02 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó, szilárd, éghető hulladékok

 

 

 

 

19 04 03*

nem üvegesített szilárd fázis

 

 

 

 

19 10 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por

 

 

 

 

19 10 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók

 

 

 

 

19 12 11*

egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

11   

Közönséges iszapok

11.1   

Szennyvízkezelésből származó iszapok

11.11   

Kommunális szennyvíz kezeléséből származó iszapok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

19 08 05

települési szennyvíz kezeléséből származó iszapok

11.12   

Egyéb folyékony hulladékok kezeléséből származó, biológiailag lebomló iszapok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 02 04

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

 

 

 

 

02 03 05

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

 

 

 

 

02 04 03

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

 

 

 

 

02 05 02

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

 

 

 

 

02 06 03

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

 

 

 

 

02 07 05

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

 

 

 

 

03 03 11

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től

11.2   

Ivó- és ipari víz tisztításából származó iszapok

11.21   

Ivó- és ipari víz tisztításából származó iszapok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

05 01 13

kazántápvíz iszapja

 

 

 

 

19 09 02

víz derítéséből származó iszapok

11.4   

Emésztőgödrök tartalma

11.41   

Emésztőgödrök tartalma

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

20 03 04

emésztőgödrökből származó iszap

 

 

 

 

20 03 06

szennyvíz tisztításából származó hulladék

12   

Ásványi hulladékok

12.1   

Építési és bontási hulladékok

12.11   

Beton-, tégla- és gipszhulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

17 01 01

beton

 

 

 

 

17 01 02

tégla

 

 

 

 

17 01 03

cserép és kerámia

 

 

 

 

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia keveréke, amelyek különböznek a 17 01 06-tól

 

 

 

 

17 05 08

vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től

 

 

 

 

17 08 02

gipszalapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

17 01 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke

 

 

 

 

17 05 07*

vasúti pálya veszélyes anyagokat tartalmazó kavicságya

 

 

 

 

17 08 01*

veszélyes anyagokkal szennyezett, gipszalapú építőanyagok

12.12   

Szénhidrogénezett útburkoló anyagok hulladéka

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

17 03 02

bitumenkeverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

17 03 01*

szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverékek

 

 

 

 

17 03 03*

szénkátrány és kátránytermékek

12.13   

Vegyes építési hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

17 06 04

szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól

 

 

 

 

17 09 04

vegyes építési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

1   

Veszélyes

 

 

 

 

17 02 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag és fa

 

 

 

 

17 06 03*

veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó egyéb szigetelőanyagok

 

 

 

 

17 09 01*

higanyt tartalmazó építési és bontási hulladékok

 

 

 

 

17 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)

12.2   

Azbeszthulladékok

12.21   

Azbeszthulladékok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

06 07 01*

elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok

 

 

 

 

06 13 04*

azbesztfeldolgozás hulladéka

 

 

 

 

10 13 09*

azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

15 01 11*

veszélyes szilárd porózus mátrixot (például azbesztet) tartalmazó, fémből készült csomagolóanyagok, ideértve a kiürült nyomástartó palackokat

 

 

 

 

16 01 11*

azbesztet tartalmazó fékbetétek

 

 

 

 

16 02 12*

szabad azbesztet tartalmazó kiselejtezett berendezések

 

 

 

 

17 06 01*

azbesztet tartalmazó szigetelőanyagok

 

 

 

 

17 06 05*

azbesztet tartalmazó építőanyagok

12.3   

Természetes ásványokból származó hulladékok

12.31   

Természetes ásványokból származó hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

01 01 01

fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladékok

 

 

 

 

01 01 02

nemfémes ásványok bányászatából származó hulladékok

 

 

 

 

01 03 06

meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től

 

 

 

 

01 03 08

hulladékporok, amelyek különböznek a 01 03 07-től

 

 

 

 

01 03 09

timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től

 

 

 

 

01 04 08

kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től

 

 

 

 

01 04 09

hulladékhomok és hulladékagyag

 

 

 

 

01 04 10

hulladékporok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

 

 

 

 

01 04 11

kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

 

 

 

 

01 04 12

ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től és a 01 04 11-től

 

 

 

 

01 04 13

kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

 

 

 

 

01 05 04

édesvízfúrásból származó fúrási iszapok és hulladékok

 

 

 

 

01 05 07

baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

 

 

 

 

01 05 08

kloridtartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

 

 

 

 

02 04 01

cukorrépa tisztításából és mosásából származó föld

 

 

 

 

08 02 02

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok

 

 

 

 

10 11 10

hőkezelésre előkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a 10 11 09-től

 

 

 

 

10 12 01

hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverék

 

 

 

 

10 13 01

hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverék

 

 

 

 

19 08 02

homokfogóból származó hulladékok

 

 

 

 

19 09 01

durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék

 

 

 

 

19 13 02

talajremediációból származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től

 

 

 

 

20 02 03

egyéb, biológiailag nem lebomló hulladékok

1   

Veszélyes

 

 

 

 

01 03 04*

szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő

 

 

 

 

01 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő

 

 

 

 

01 03 07*

fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

 

 

 

 

01 04 07*

nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

01 05 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok

 

 

 

 

10 11 09*

hőkezelésre előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai

 

 

 

 

19 13 01*

talajremediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

12.4   

Égetési hulladékok

12.41   

Füstgáztisztításból származó hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

10 01 05

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladékok

 

 

 

 

10 01 07

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladékok

 

 

 

 

10 01 19

gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-tól

 

 

 

 

10 02 08

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 07-től

 

 

 

 

10 02 14

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól

 

 

 

 

10 03 20

füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től

 

 

 

 

10 03 24

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 23-tól

 

 

 

 

10 03 26

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-től

 

 

 

 

10 07 03

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

 

 

 

 

10 07 05

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 08 16

füstgázból származó por, amely különbözik a 10 08 15-től

 

 

 

 

10 08 18

füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-től

 

 

 

 

10 09 10

füstgázból származó por, amely különbözik a 10 09 09-től

 

 

 

 

10 10 10

füstgázból származó por, amely különbözik a 10 10 09-től

 

 

 

 

10 11 16

füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 15-től

 

 

 

 

10 11 18

füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 11 17-től

 

 

 

 

10 12 05

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 12 10

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től

 

 

 

 

10 13 07

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 13 13

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 12-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

10 01 18*

gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

10 02 07*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

 

 

 

 

10 02 13*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 03 19*

füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

 

 

 

 

10 03 23*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

 

 

 

 

10 03 25*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 04 04*

füstgázpor

 

 

 

 

10 04 06*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

 

 

 

 

10 04 07*

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 05 03*

füstgázpor

 

 

 

 

10 05 05*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

 

 

 

 

10 05 06*

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 06 03*

füstgázpor

 

 

 

 

10 06 06*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

 

 

 

 

10 06 07*

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 08 15*

füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

 

 

 

 

10 08 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 09 09*

füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

 

 

 

 

10 10 09*

füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

 

 

 

 

10 11 15*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

 

 

 

 

10 11 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

 

 

 

 

10 12 09*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

 

 

 

 

10 13 12*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

 

 

 

 

10 14 01*

gázok tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

11 05 03*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

12.42   

Hőkezelésből és égetésből származó salak, hamu és pernye

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

06 09 02

foszforvegyületeket tartalmazó salak

 

 

 

 

10 01 01

hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04-ben említett kazánport)

 

 

 

 

10 01 02

széntüzelésből származó pernye

 

 

 

 

10 01 03

tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye

 

 

 

 

10 01 15

együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től

 

 

 

 

10 01 17

együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól

 

 

 

 

10 01 24

fluidágyból származó homok

 

 

 

 

10 02 01

salakkezelésből származó hulladékok

 

 

 

 

10 02 02

kezeletlen salak

 

 

 

 

10 03 16

fölözékek, amelyek különböznek a 10 03 15-től

 

 

 

 

10 03 22

egyéb részecskék és por (ideértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től

 

 

 

 

10 03 30

sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-től

 

 

 

 

10 05 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

 

 

 

 

10 05 04

egyéb részecskék és por

 

 

 

 

10 05 11

vakarék és fölözékek, amelyek különböznek a 10 05 10-től

 

 

 

 

10 06 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

 

 

 

 

10 06 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó vakarék és fölözék

 

 

 

 

10 06 04

egyéb részecskék és por

 

 

 

 

10 07 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

 

 

 

 

10 07 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó vakarék és fölözék

 

 

 

 

10 07 04

egyéb részecskék és por

 

 

 

 

10 08 04

részecskék és por

 

 

 

 

10 08 09

egyéb salakok

 

 

 

 

10 08 11

vakarék és fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-től

 

 

 

 

10 09 03

kemencesalak

 

 

 

 

10 09 12

egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től

 

 

 

 

10 10 03

kemencesalak

 

 

 

 

10 10 12

egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től

 

 

 

 

10 12 03

részecskék és por

 

 

 

 

11 05 02

cinkhamu

1   

Veszélyes

 

 

 

 

10 01 04*

olajtüzelésből származó pernye és kazánpor

 

 

 

 

10 01 13*

tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje

 

 

 

 

10 01 14*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor

 

 

 

 

10 01 16*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

 

 

 

 

10 03 04*

elsődleges termelésből származó salak

 

 

 

 

10 03 09*

másodlagos termelésből származó feketesalak

 

 

 

 

10 03 15*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek

 

 

 

 

10 03 21*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (ideértve a golyósmalmok porát is)

 

 

 

 

10 03 29*

sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

 

 

 

 

10 04 01*

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

 

 

 

 

10 04 02*

elsődleges és másodlagos termelésből származó vakarék és fölözék

 

 

 

 

10 04 05*

egyéb részecskék és por

 

 

 

 

10 05 10*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő vakarék és fölözékek

 

 

 

 

10 08 08*

elsődleges és másodlagos termelésből származó sósalak

 

 

 

 

10 08 10*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő vakarék és fölözékek

 

 

 

 

10 09 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

 

 

 

 

10 10 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

12.5   

Különböző ásványi hulladékok

12.51   

Mesterséges ásványi hulladékok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

02 04 02

előírástól eltérő kalcium-karbonát

 

 

 

 

06 09 04

kalciumalapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól

 

 

 

 

06 11 01

titán-dioxid termeléséből származó, kalciumalapú reakció hulladékai

 

 

 

 

08 02 03

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók

 

 

 

 

10 03 05

hulladéktimföld

 

 

 

 

10 09 14

kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól

 

 

 

 

10 11 03

üvegalapú szálas anyagok hulladékai

 

 

 

 

10 11 05

részecskék és por

 

 

 

 

10 11 14

üvegcsiszolási és -polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-tól

 

 

 

 

10 12 08

kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai

 

 

 

 

10 12 12

zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től

 

 

 

 

10 13 04

mész égetéséből és oltásából származó hulladékok

 

 

 

 

10 13 06

részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)

 

 

 

 

10 13 10

azbesztcement gyártásakor keletkező hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 09-től

 

 

 

 

10 13 11

cementalapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 10 13 09-től és a 10 13 10-től

 

 

 

 

10 13 14

hulladékbeton és betonkészítési iszap

 

 

 

 

12 01 17

homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól

 

 

 

 

12 01 21

elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól

1   

Veszélyes

 

 

 

 

06 09 03*

kalciumalapú reakciók veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékai

 

 

 

 

10 11 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és -polírozási iszapok

 

 

 

 

10 12 11*

nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok

 

 

 

 

11 02 02*

cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és a goethitet is beleértve)

 

 

 

 

12 01 16*

veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok

 

 

 

 

12 01 20*

veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök

12.52   

Tűzálló anyagok hulladéka

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

10 09 06

fémöntéshez fel nem használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 09 05-től

 

 

 

 

10 09 08

fémöntéshez felhasznált öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től

 

 

 

 

10 10 06

fémöntéshez fel nem használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 10 05-től

 

 

 

 

10 10 08

fémöntéshez felhasznált öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 10 07-től

 

 

 

 

16 11 02

kohászati folyamatokban használt, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től

 

 

 

 

16 11 04

fémkohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól

 

 

 

 

16 11 06

nem fémkohászati folyamatokban használt bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

10 09 05*

fémöntéshez fel nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

 

 

 

 

10 09 07*

fémöntéshez felhasznált, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

 

 

 

 

10 10 05*

fémöntéshez fel nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

 

 

 

 

10 10 07*

fémöntéshez felhasznált, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

 

 

 

 

16 11 01*

fémkohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok

 

 

 

 

16 11 03*

fémkohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb bélés- és tűzálló anyagok

 

 

 

 

16 11 05*

nem fémkohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló anyagok

12.6   

Talajok

12.61   

Talajok

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

17 05 04

föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

 

 

 

 

20 02 02

talaj és kövek

1   

Veszélyes

 

 

 

 

05 01 05*

olajkiömlések

 

 

 

 

17 05 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

12.7   

Kotrási meddő

12.71   

Kotrási meddő

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

17 05 06

kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től

1   

Veszélyes

 

 

 

 

17 05 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő

12.8   

Hulladékkezelésből származó hulladék

12.81   

Hulladékkezelésből származó hulladék

0   

Nem veszélyes

 

 

 

 

19 01 12

kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től

 

 

 

 

19 01 14

pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól

 

 

 

 

19 01 16

kazánpor, amely különbözik a 19 01 15-től

 

 

 

 

19 01 18

pirolízis-hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től

 

 

 

 

19 01 19

fluidágyból származó homok

 

 

 

 

19 12 09

ásványi anyagok (például homok, kövek)

1   

Veszélyes

 

 

 

 

19 01 05*

gázok kezeléséből származó szűrőpogácsák

 

 

 

 

19 01 06*

gázok kezeléséből származó vizes folyékony hulladékok és egyéb vizes folyékony hulladékok

 

 

 

 

19 01 07*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

 

 

 

 

19 01 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

 

 

 

 

19 01 13*