Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0895

2009/895/EK: A Tanács határozata ( 2009. november 26. ) a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról

OJ L 321, 8.12.2009, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/895/oj

8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/36


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. november 26.)

a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról

(2009/895/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 111. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az euro bevezetése óta a monetáris vagy az átváltási árfolyammal kapcsolatos ügyek a Közösség hatáskörébe tartoznak;

(2)

A Tanácsnak kell meghatároznia a monetáris és devizagazdálkodási szabályozási kérdéseket érintő megállapodásokra vonatkozó tárgyalásoknak és e megállapodások megkötésének részletes szabályait.

(3)

Az Olasz Köztársaság 2000. december 29-én a Közösség nevében monetáris megállapodást kötött a Vatikánvárosi Állammal.

(4)

A Tanács 2009. február 10-i következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a hatályos pénzügyi megállapodások működését és vegye fontolóra az érmekibocsátás felső határának növelését.

(5)

A Bizottság a Monacóval, San Marinóval és a Vatikánnal kötött monetáris megállapodások működéséről szóló közleményben megállapította, hogy a Vatikánvárosi Állammal jelenleg fennálló monetáris megállapodást módosítani kell, a Közösséggel monetáris megállapodást kötött országok és a Közösség kapcsolataira vonatkozó egységesebb megközelítési mód biztosítása érdekében.

(6)

Ezért a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodást a lehető leghamarabb újra kell tárgyalni, hogy az új szabályozás 2010. január 1-jén, a Tanács 2009. február 10-i következtetéseiben jóváhagyott, a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlásban (1) az euroérmék bevezetésére vonatkozó új szabályokkal együtt hatályba lépjen,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Olasz Köztársaság értesíti a Vatikánvárosi Államot arról, hogy az Olasz Köztársaság által az Európai Közösség nevében a Vatikánvárosi Állammal kötött jelenleg hatályos monetáris megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) a lehető leghamarabb módosítani szükséges és javasolja a megállapodás releváns rendelkezéseinek újratárgyalását.

2. cikk

A Közösség a Vatikánvárosi Állammal kötött megállapodás újratárgyalása során az alábbi módosításokra törekszik:

a)

A megállapodást a Közösség és a Vatikánvárosi Állam között kell megkötni. A megállapodás szövege a jelenlegi megállapodás módosításokat tartalmazó kodifikált szövege.

b)

A Vatikánvárosi Állam – a jogszabályok közvetlen átültetése vagy ezzel egyenértékű intézkedések révén – vállalja a pénzmosás megelőzéséről, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalásnak és hamisításnak a megelőzéséről szóló valamennyi közösségi jogszabály alkalmazásához szükséges megfelelő intézkedések meghozatalát. Vállalja továbbá, hogy elfogadja a Közösség valamennyi vonatkozó banki és pénzügyi jogszabályát a bankszektornak a Vatikánvárosi Államban való létrejötte esetén.

c)

Felül kell vizsgálni a vatikáni euroérmék kibocsátására vonatkozó felső határ meghatározásának módszerét. Az új felső határértéket olyan módszer alkalmazásával kell kiszámítani, amelynek megfelelően a határértéknek van egy rögzített – az érmegyűjtők piacán jelentkező kereslet kielégítését és ezáltal a vatikáni érmékkel való túlzott numizmatikai spekuláció elkerülését célzó – része és egy változó része, amelynek kiszámítása úgy történik, hogy az Olasz Köztársaság n-1. évi egy főre jutó átlagos érmekibocsátását meg kell szorozni a Vatikánvárosi Állam lakosságának számával. A gyűjtők számára történő érmekibocsátás sérelme nélkül a megállapodás a névértéken kibocsátandó vatikáni euroérmék minimális arányát 51 %-ban határozza meg.

d)

A megállapodás végrehajtása terén tett előrelépés ellenőrzése céljából vegyes bizottságot kell létrehozni. A vegyes bizottság a Vatikánvárosi Állam, az Olasz Köztársaság, a Bizottság és az Európai Központi Bank képviselőiből áll. A vegyes bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy az infláció és a gyűjtői piac alakulásának figyelembevételéhez minden évben felülvizsgálja a rögzített részt. A vegyes bizottság ötévente megvizsgálja a névértéken kibocsátandó vatikáni euroérmék minimális arányának megfelelő voltát, és dönthet annak megemeléséről. A vegyes bizottság határozatait egyhangúlag fogadja el. A vegyes bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

e)

A Vatikánvárosi Állam euroérméit az Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato gyártja. A Vatikánvárosi Államnak azonban lehetőséget kell kapnia arra, hogy a vegyes bizottság egyetértésével az Európai Unióban euroérmét gyártó más pénzverdével szerződést köthessen. A Vatikánvárosi Állam által kibocsátott érmemennyiséget hozzá kell adni az Olasz Köztársaság által kibocsátott érmemennyiséghez, a kibocsátás teljes mennyiségének az EKB általi jóváhagyása céljából.

f)

A megállapodás alkalmazásából eredő esetleges viták rendezéséhez az Európai Közösségek Bíróságát kell kijelölni.

Ha a Közösség vagy a Vatikánvárosi Állam úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette a monetáris megállapodás keretében vállalt valamely kötelezettségét, a Bírósághoz fordulhat. A Bíróság ítélete kötelező a felekre nézve, akik az abban meghatározott időtartamon belül megteszik a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Amennyiben a Közösség vagy a Vatikánvárosi Állam az említett időtartamon belül nem teszi meg a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a másik fél haladéktalanul felmondhatja a megállapodást.

3. cikk

Az Olasz Köztársaság és a Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytat a Vatikánvárosi Állammal. Az Olasz Köztársaságot és a Bizottságot felhatalmazzák a megállapodásnak a Közösség nevében történő parafálására. Az EKB teljes mértékben részt vesz a tárgyalásokon, és a jóváhagyását kell kérni minden, a hatáskörébe tartozó kérdésben. Az Olasz Köztársaság és a Bizottság benyújtja a megállapodás tervezetét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsághoz véleménynyilvánításra.

4. cikk

A megállapodás parafálását követően a Bizottságnak jogában áll a Közösség nevében megkötni a megállapodást, kivéve, ha a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság vagy az EKB úgy véli, hogy a megállapodást a Tanács elő kell terjeszteni.

5. cikk

Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság, a Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BJÖRKLUND


(1)  HL L 9., 2009.1.14., 52. o.


Top