Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0039

A Bizottság 39/2009/EK rendelete ( 2009. január 19. ) az importált tartósított gombára vonatkozó behozatali engedélyek 2009-ben történő kibocsátásáról

OJ L 14, 20.1.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/39/oj

20.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/5


A BIZOTTSÁG 39/2009/EK RENDELETE

(2009. január 19.)

az importált tartósított gombára vonatkozó behozatali engedélyek 2009-ben történő kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december 22-i 1979/2006/EK bizottsági rendelet (3) 8. cikke értelmében a hagyományos importőrök és/vagy új importőrök által 2009. január 2. es 8. között benyújtott engedélykérelmek által érintett mennyiségek meghaladják a Kínából és más országokból származó termékekre rendelkezésre álló mennyiségeket.

(2)

Ezért helyénvaló meghatározni, hogy milyen mértékben lehet eleget tenni a 2009. január 15-ig a Bizottsághoz benyújtott engedélykérelmeknek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1979/2006/EK rendelet 8. cikke alapján a 2009. január 2. es 8. között benyújtott és a Bizottsághoz legkésőbb 2009. január 15-ig továbbított behozatali engedély iránti kérelmeknek a kérelmezett mennyiségek e rendelet I. mellékletében megjelölt százalékának erejéig tesznek eleget.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 19-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 368., 2006.12.23., 91. o.


MELLÉKLET

A termékek származása

Százalékok elosztása

Kína

Kínától eltérő egyéb harmadik országok

hagyományos importőrök

(az 1979/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése)

57,547896 %

hagyományos importőrök

(az 1979/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése)

5,656152 %

100 %

„—”

:

A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


Top