Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0037

A Tanács 37/2009/EK rendelete ( 2008. december 16. ) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 1798/2003/EK rendeletnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosításáról

OJ L 14, 20.1.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 281 - 282

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; hatályon kívül helyezte: 32010R0904

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/37/oj

20.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/1


A TANÁCS 37/2009/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 1798/2003/EK rendeletnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos csalás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállamok a lehető legrövidebb időn belül beszerezzék és kicseréljék a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó információkat. A vállalkozásokat érintő könyvviteli és pénzügyi időszakokat, valamint a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésének célkitűzését figyelembe véve e célból legmegfelelőbb az egy hónapos határidő.

(2)

Tekintettel azokra a módosításokra, amelyeket a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/117/EK tanácsi irányelv (3) vezet be azon időszakok tekintetében, amelyeket a 2006/112/EK irányelv állapít meg a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó bevallásokat illetően, az 1798/2003/EK tanácsi rendeletben (4) módosítani kell az említett időszakokra vonatkozó hivatkozásokat.

(3)

Mivel a héacsalás elleni küzdelem érdekében tervezett intézkedés céljait a tagállamok, amelyeknek ez irányú intézkedései a többi tagállam által gyűjtött információktól függenek, nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért ez az intézkedés – valamennyi tagállam szükségszerű érintettsége miatt – közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(4)

Mivel az e rendeletben szereplő módosítások szükségesek ahhoz, hogy az 1798/2003/EK rendeletet a 2008/117/EK irányelv rendelkezéseihez igazítsák, amelynek a tagállamok 2010. január 1-jétől kötelesek megfelelni, ezt a rendeletet ugyanabban az időpontban kell hatályba léptetni.

(5)

Ezért az 1798/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1798/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 23. cikk második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdés 2. pontjában említett értékeket az információt adó tagállam pénznemében tüntetik fel, és azok az összesítő nyilatkozatok benyújtása tekintetében a 2006/112/EK irányelv 263. cikkének megfelelően az egyes adóalanyokra meghatározott időszakokra vonatkoznak.”

2.

A 24. cikk második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdés 2. pontjában említett értékeket az információt adó tagállam pénznemében tüntetik fel, és azok az összesítő nyilatkozatok benyújtása tekintetében a 2006/112/EK irányelv 263. cikkének megfelelően az egyes adóalanyokra meghatározott időszakokra vonatkoznak.”

3.

A 25. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben egy tagállam illetékes hatósága a 23. és a 24. cikk alapján köteles információhoz való hozzáférést biztosítani, e kötelezettségének a lehető leghamarabb, de legkésőbb azon időszak végétől számított egy hónapon belül eleget tesz, amelyre az információ vonatkozik.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve olyan esetekben, amikor az adatbázist a 22. cikkben meghatározott körülmények között további információval egészítik ki, a lehető leghamarabb, de legkésőbb azon időszak végétől számított egy hónapon belül hozzáférést kell engedélyezni ezen információkhoz, amelyben azokat beszerezték.”

2. cikk

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  2008. december 4-i vélemény (a Hivatalos lapban még nem tették közzé).

(2)  2008. október 22-i vélemény (a Hivatalos lapban még nem tették közzé).

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 7 oldalát.

(4)  HL L 264., 2003.10.15., 1. o.


Top