Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0123

Az EGT Vegyes Bizottság 123/2008 határozata ( 2008. november 7. ) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

OJ L 339, 18.12.2008, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 149 - 150

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/123/oj

18.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/115


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 123/2008 HATÁROZATA

(2008. november 7.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XXI. mellékletét a 2008. szeptember 26-i 108/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás) szóló, 2008. március 11-i 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 295/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 58/97/EGK, Euratom tanácsi rendeletet (3), amelyet következésképpen a megállapodásból el kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. pont (58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet) helyébe a következő lép:

„32008 R 0295: az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 295/2008/EK rendelete a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás) (HL L 97., 2008.4.9., 13. o.).

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

Liechtenstein mentesül az e rendeletben előírt adatok gyűjtése alól, kivéve a 3. cikk (2) bekezdésének i) pontja szerinti részletes modult a vállalkozások demográfiájának szerkezeti statisztikáihoz.

Liechtenstein a kért adatokat első alkalommal a 2009. évre vonatkozóan nyújtja be.”

2.

A 20c. pont (1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következőkkel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32008 R 0295: az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 295/2008/EK rendelete (HL L 97., 2008.4.9., 13. o.).”

2. cikk

A 295/2008/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. november 8-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 7-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg


(1)  HL L 309., 2008.11.20., 37. o.

(2)  HL L 97., 2008.4.9., 13. o.

(3)  HL L 14., 1997.1.17., 1. o.

(4)  Alkotmányossági követelmények fennállását nem jelezték.


Top