Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0111

Az EGT Vegyes Bizottság 111/2008 határozata ( 2008. november 7. ) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

OJ L 339, 18.12.2008, p. 98–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 134 - 135

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/111(2)/oj

18.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/98


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 111/2008 HATÁROZATA

(2008. november 7.)

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás I. mellékletét a 2008. szeptember 26-i 95/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az I. melléklet I. fejezete bevezető része 6. bekezdésének b) pontja kijelenti, hogy a pénzügyi hatások sérelme nélkül a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina közösségi tartalékai valamennyi Szerződő Fél tartalékaiként szolgálnak.

(3)

Az I. melléklet I. fejezete bevezető része 6. bekezdésének b) pontja úgy rendelkezik, hogy a Szerződő Felek között konzultációkat kell tartani annak érdekében, hogy megoldják valamennyi, különösen a munkafeltételekkel, a pénzügyi hatásokkal, az antigének áthelyezésével, az antigének lehetséges használatával és a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos problémát.

(4)

A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

Norvégiának az antigén- és vakcinabankhoz való hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket a 2003/85/EK irányelv 83. cikkével kapcsolatban kell megállapítani.

(6)

Ez a határozat Izland és Liechtenstein esetében nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. mellékletének I. fejezetében a 3.1. rész 1a. pontjának kiigazított szövege (2003/85/EK tanácsi irányelv) helyébe a következő szöveg lép:

„E megállapodás alkalmazásában az irányelv rendelkezéseit a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A 83. cikket a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

1.

A Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül folyamatosan tájékoztatja a tagállamokat és Norvégiát a közösségi antigénbankban rendelkezésre álló antigénkészletek mennyiségéről és minőségéről.

2.

Amennyiben a ragadós száj- és körömfájás elleni ellenőrző intézkedéseket sürgősségi vakcinázással kell kiegészíteni, Norvégia központi illetékes hatósága a közösségi antigénbankban lévő antigénkészletekből előállított vakcinák előállítására és szállítására vonatkozó részletes kérelmet nyújthat be, pontosítva a meghatározott időn belül szükséges vakcinák fajtáját, mennyiségét és leírását.

3.

A Bizottság – a közösségi antigén- és vakcinatartalékok korlátain belül, valamint a közösségi és a norvég járványügyi helyzet figyelembevételével – az antigéngyártóval kötött hatályos szerződés feltételei értelmében gondoskodik a megfelelő antigének azonnali és sürgős előállításáról, valamint a vakcinák gyártásáról, kiszereléséről, címkézéséről és szállításáról.

4.

Amennyiben Norvégia kérése meghaladja az 500 000 dózist, illetve az egyik vagy másik antigénkészletének 50 %-át (a kettő közül a nagyobb mennyiséget), az ügyet a járványügyi helyzettől függően az EK tagállamaival való konzultációra lehet utalni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül.

5.

Norvégia vállalja a következő intézkedések költségeinek viselését:

az antigének tárolási helyről a gyártó telephelyére történő átszállítása, ahol a vakcinák előállítására és befejezésére sor kerül,

a vakcinák előállítása és gyártása, beleértve az esetleg szükségesnek bizonyuló vagy az átvevő által kért kiegészítő vizsgálatokat,

a vakcinák kiszerelése és címkézése, és azok szállítása a kérelemben megjelölt rendeltetési helyre,

az antigén bármilyen felhasznált mennyiségének ugyanolyan specifikációjú (szerotípus, topotípus, törzstenyészet) és legalább ugyanolyan minőségű (tisztaság, hatékonyság stb.) és származású (gyártó, forgalombahozatali engedély) antigénekkel történő haladéktalan pótlása.

A számlát a gyártó az illetékes norvég hatóságnak küldi el. A számla részletesen feltünteti a fentiekben meghatározott minden egyes tétellel kapcsolatos költséget. A hatályos szerződések feltételeinek való megfelelés ellenőrzése és biztosítása érdekében a számla másolatát el kell küldeni a Bizottságnak. A Bizottság tájékoztatja Norvégiát értékelésének eredményéről.

b)

A XI. melléklet A. részében a dániai Lindholmban található Danish Veterinary Institute, Department of Virology szolgáltatásait használó tagállamok jegyzéke a »Norvégia« szóval egészül ki.”

2. cikk

Ez a határozat 2008. november 8-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 7-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg


(1)  HL L 309., 2008.11.20., 12. o.

(2)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o.

(3)  Alkotmányossági követelmények fennállását nem jelezték.


Top