Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1283

A Bizottság 1283/2008/EK rendelete ( 2008. december 17. ) a 806/2007/EK rendelettel a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

OJ L 339, 18.12.2008, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1283/oj

18.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/86


A BIZOTTSÁG 1283/2008/EK RENDELETE

(2008. december 17.)

a 806/2007/EK rendelettel a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a sertéshúságazatra vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. július 10-i 806/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 806/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a sertéshúságazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2009. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a 2008 decemberének első hét napján benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek bizonyos kontingensek tekintetében a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, mivel e mennyiségeket hozzá kell adni a kontingens következő alidőszakára megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre vonatkozóan a 806/2007/EK rendelet alapján nem nyújtottak be behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyeket hozzá kell adni a 2009. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakhoz.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. december 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 181., 2007.7.11., 3. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.1.2009-31.3.2009 terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%-ban)

Az igénybe nem vett és az 1.4.2009-30.6.2009 terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó mennyiségek

(kg-ban)

G2

09.4038

 (2)

9 643 903

G3

09.4039

 (1)

2 798 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (1)

3 887 250


(1)  Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem juttattak el.

(2)  Nem alkalmazandó: a kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.


Top