Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0298

Az Európai Parlament és a Tanács 298/2008/EK rendelete ( 2008. március 11. ) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

OJ L 97, 9.4.2008, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 182 - 184

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/298/oj

9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/64


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 298/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. és 95. cikkére, valamint 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak (2) megfelelően,

mivel:

(1)

Az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (4) megfelelően kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat módosította, amely bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást az olyan általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatra vonatkozó nyilatkozatának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében foglalt eljárással elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra vonatkozó alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy megállapítsa, hogy egy élelmiszer- vagy takarmányfajta az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozik-e, és hogy csökkentse a véletlenül és technikailag elkerülhetetlenül előforduló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó, azokból álló vagy azokból előállított anyagok, továbbá azon véletlenül vagy technikailag elkerülhetetlenül előforduló, géntechnológiával módosított anyagok címkézésére vonatkozó küszöbértéket, amelyek kockázatértékelése élelmiszerekben és takarmányokban kedvezőnek bizonyult, és hogy elfogadjon bizonyos, a vállalkozókra és a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőkre vonatkozó címkézési és tájékoztatási követelményekre vonatkozó intézkedéseket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1829/2003/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

Az 1829/2003/EK rendeletet ezért megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

Az 1829/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Szükség esetén az annak meghatározására szolgáló intézkedéseket, hogy egy adott élelmiszerfajta e szakasz hatálya alá tartozik-e, és amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 12. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket, amelyek megfelelő alacsonyabb küszöbértékeket állapítanak meg különösen a GMO-kat tartalmazó vagy azokból álló élelmiszerek vonatkozásában, vagy a tudomány és a technológia fejlődését veszik figyelembe, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.

A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A Bizottság elfogadhatja az alábbi intézkedéseket:

az ahhoz szükséges intézkedések, hogy a vállalkozók teljesíteni tudják az illetékes hatóságok felé fennálló kötelezettségüket a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően,

az ahhoz szükséges intézkedések, hogy a vállalkozók megfeleljenek a 13. cikkben rögzített címkézési követelményeknek,

konkrét szabályok a végső felhasználóknak élelmiszert felkínáló, közétkeztetésben működő gazdasági szereplők által megadandó információk vonatkozásában. A közétkeztetésben működő gazdasági szereplők speciális helyzetének figyelembevétele érdekében e szabályok előírhatják a 13. cikk (1) bekezdésének e) pontjában szereplő követelmények kiigazítását.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   Ezenkívül a 13. cikk egységes alkalmazását megkönnyítő részletes szabályokat lehet elfogadni a 35. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.”

4.

A 15. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Szükség esetén az annak meghatározására szolgáló intézkedéseket, hogy egy adott takarmányfajta e szakasz hatálya alá tartozik-e, és amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

5.

A 24. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket, amelyek megfelelő alacsonyabb küszöbértékeket állapítanak meg – különösen a GMO-kat tartalmazó vagy azokból álló takarmányok esetében –, illetve a tudomány és a technológia fejlődését veszik figyelembe, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

6.

A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„26. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A Bizottság elfogadhatja az alábbi intézkedéseket:

az ahhoz szükséges intézkedések, hogy a vállalkozók teljesíteni tudják az illetékes hatóságok felé fennálló kötelezettségüket a 24. cikk (3) bekezdésének megfelelően,

az ahhoz szükséges intézkedések, hogy a vállalkozók megfeleljenek a 25. cikkben rögzített címkézési követelményeknek.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   Ezenkívül a 25. cikk egységes alkalmazását megkönnyítő részletes szabályokat lehet elfogadni a 35. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.”

7.

A 32. cikk ötödik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az e cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat lehet elfogadni a 35. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására és a melléklet kiigazítására irányuló intézkedéseket a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

8.

A 35. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”

9.

A 47. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket, amelyek az (1) bekezdésben említett – különösen a közvetlenül a végső felhasználónak eladott GMO-kra vonatkozó – küszöbértékek csökkentésére irányulnak, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. november 29-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(3)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o. Az 1981/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 368., 2006.12.23., 99. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


Top