Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0295

Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 97, 9.4.2008, p. 13–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 126 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/295/oj

9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 295/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendeletet (3) több alkalommal jelentős mértékben módosították (4). Most, hogy az említett irányelvhez új módosításokat vezetnek be, az egyértelműség és az ésszerűség érdekében kívánatos, hogy az érintett rendelkezések átdolgozásra kerüljenek.

(2)

Az 58/97/EK, Euratom rendelet megteremtette a Közösségben működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét.

(3)

A Közösség 2003-tól 2007-ig terjedő időszakra vonatkozó statisztikai programjáról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (5) szerint a programot a gazdasági és monetáris unió, az Európai Unió bővítése és a versenyképesség, a regionális politika, a fenntartható fejlődés és a szociálpolitikai menetrend fő közösségi politikai prioritásai mentén kell meghatározni. A vállalkozások gazdasági tevékenységéről szóló statisztika e program lényeges részét képezi.

(4)

Ezen rendelet célja, hogy továbbra is biztosítsa a jelenlegi szakpolitikai területeken hozott döntések statisztikai támogatását, valamint eleget tegyen az új közösségi szakpolitikai kezdeményezésekből, a statisztikai prioritásoknak és a létrehozott statisztikák célszerűségének a folyamatos felülvizsgálatából fakadó további kötelezettségeknek, tekintettel egyúttal a rendelkezésre álló források lehető legjobb kihasználására és a válaszadás terhének a minimálisra való csökkentésére. Különös figyelmet kell fordítani a Közösség – például az 1907/2006/EK REACH rendeletben (6) foglalt – energia- és környezetvédelmi politikái vállalkozásokra gyakorolt hatásának. A közigazgatási adatforrások hatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében ösztönözni kell a nemzeti statisztikai intézetek között az együttműködést és a legjobb gyakorlatok cseréjét.

(5)

Mindinkább szükség van szolgáltatásokkal, különösen üzleti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokra. Statisztikai adatokra van szükség a modern gazdaságoknak különösen a növekedés és a munkahelyteremtés tekintetében legdinamikusabb ágazatára vonatkozó gazdasági elemzésekhez és politikák kialakításához. A szolgáltatások jelentőségét a 2000. március 23–24-i lisszaboni Európai Tanács is kiemelte. Ahhoz, hogy teljes mélységében megértsük a szolgáltatások gazdaságban betöltött szerepét, szükség van az egyes szolgáltatási termékekre lebontott árbevételi adatok mérésére. A 2001. március 23–24-i stockholmi Európai Tanács megállapította, hogy a hatékonyan működő belső szolgáltatási piacok megteremtése Európa egyik fő célkitűzése. A belső szolgáltatási piac működésének ellenőrzése, a szolgáltatások versenyképességének értékelése és a szolgáltatások kereskedelmét akadályozó korlátok hatásának felmérése megvalósíthatatlan a nemzetközi szolgáltatás kereskedelemre vonatkozó részletes, termékekre lebontott statisztikai adatok nélkül.

(6)

Szükség van a vállalkozások demográfiájára vonatkozó adatokra, különösen azért, mivel ezek az adatok alkotják egyik elemét a lisszaboni stratégia által meghatározott célokkal összefüggő eredmények nyomon követésére létrehozott strukturális mutatóknak. A vállalkozások demográfiájára és ennek a foglalkoztatásra gyakorolt hatására vonatkozó harmonizált adatokra szükség van továbbá a vállalkozások támogatására irányuló szakpolitikai javaslatok alátámasztása érdekében is.

(7)

Szükség van egy olyan rugalmas statisztikai eszköz létrehozására is, amely gyorsan és idejében képes kielégíteni a tudásalapú gazdaság mind dinamikusabb, innovatívabb és összetettebb volta következtében a felhasználók részéről felmerülő igényeket. Ezen eseti adatgyűjtések összekapcsolása a vállalkozások szerkezeti statisztikái keretében jelenleg folytatott adatgyűjtéssel növeli mindkét felmérés információinak értékét, és az adatgyűjtés átfedéseinek elkerülésével csökkentheti a válaszadókra háruló terheket.

(8)

Az adatgyűjtésre és az adatok statisztikai feldolgozására, valamint az eredmények feldolgozására és továbbítására vonatkozó szabályok még egyértelműbbé tétele érdekében rendelkezni kell e rendelet alkalmazását célzó intézkedések elfogadására irányuló eljárásról.

(9)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (7) megfelelően kell elfogadni.

(10)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen a mutatók mellékletekben foglalt jegyzékének aktualizálására, valamint a statisztika-összeállítás gyakoriságának, az adatok „kizárólag az európai összesítésekhez való hozzájárulás”-ként (contributions to European totals only, CETO) való benyújtására vonatkozó szabályoknak, valamint a statisztikakészítés első referenciaévének a meghatározására, az eredmények bontásának és az alkalmazandó osztályozásnak, valamint a méretkategóriák kombinációjának meghatározására; az adattovábbításra szolgáló időtartamok aktualizálására; a tevékenységek és termékek lebontásának hozzáigazítására a gazdasági tevékenységek európai közösségbeli statisztikai osztályozásának (NACE) és a termékek tevékenységek szerinti osztályozásának (CPA) módosításához, illetve felülvizsgálatához; a kísérleti tanulmányok értékelése alapján intézkedések elfogadására, valamint a VIII. mellékletben a referencialakosság alsó határértékének módosítására; és a minőség értékelése kritériumainak meghatározására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(11)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a Közösségben található vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó összehangolt adatok előállítását a tagállamok nem tudják kielégítő mértékben megvalósítani, és ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya

E rendelet a Közösségben működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét teremti meg.

A statisztikák összeállításának célja különösen, hogy elemezze a következőket:

a)

a vállalkozások tevékenységének szerkezete és alakulása;

b)

a felhasznált termelési tényezők és más összetevők, amelyek lehetővé teszik a vállalkozási tevékenység, versenyképesség és teljesítmény mérését;

c)

a vállalkozások és piacok regionális, nemzeti, közösségi szintű és nemzetközi fejlődése;

d)

a vállalkozási magatartás;

e)

a kis- és középvállalkozások; és

f)

a gazdasági szervezetek olyan különleges jellemzői, amelyek meghatározott tevékenységi bontásokkal kapcsolatosak.

2. cikk

A rendelet alkalmazási köre

(1)   E rendelet az 1893/2006/EK rendelet által létrehozott, a gazdasági tevékenységek európai közösségbeli statisztikai osztályozásának B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki (továbbiakban: „NACE Rev. 2.”).

(2)   E rendelet hatálya alá tartoznak az (1) bekezdésben említett tevékenységekhez sorolt, a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendelet (8) mellékletének I. szakaszában felsorolt statisztikai egységfajták szerinti statisztikai egységek. A statisztikák összeállításához előírt egységeket e rendelet mellékletei határozzák meg.

3. cikk

A statisztikai modulok

(1)   Az 1. cikkben említett területekre összeállítandó statisztikák modulokba vannak csoportosítva.

(2)   E rendelet moduljai a következők:

a)

közös modul az éves szerkezeti statisztikákhoz, amelyet az I. melléklet tartalmaz;

b)

részletes modul az ipar szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a II. melléklet tartalmaz;

c)

részletes modul a kereskedelem szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a III. melléklet tartalmaz;

d)

részletes modul az építőipar szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a IV. melléklet tartalmaz;

e)

részletes modul a biztosítás szerkezeti statisztikáihoz, amelyet az V. melléklet tartalmaz;

f)

részletes modul a hitelintézetek szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a VI. melléklet tartalmaz;

g)

részletes modul a nyugdíjalapok szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a VII. melléklet tartalmaz;

h)

részletes modul az üzleti szolgáltatások szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a VIII. melléklet tartalmaz;

i)

részletes modul a vállalkozások demográfiájának szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a IX. melléklet tartalmaz;

j)

rugalmas modul a vállalkozások egyes mutatóit érintő, egyedi és korlátozott, eseti adatgyűjtéshez.

(3)   A következő információkat kell meghatározni valamennyi modulban:

a)

azon tevékenységek, amelyekre a statisztikákat össze kell állítani a 2. cikk (1) bekezdésében jelzett megfigyelési körön belül;

b)

a statisztikák összeállításához használandó statisztikai egységek típusai a statisztikai egységek 2. cikk (2) bekezdésében említett listájáról;

c)

azon mutatók listái, amelyekre az 1. cikkben említett területekhez statisztikát össze kell állítani, valamint a referencia-időszakok e mutatók tekintetében;

d)

a statisztikák összeállításának gyakorisága, amely évenkénti vagy többévenkénti. Ha az összeállítás többévenkénti, tízévenként legalább egyszer el kell készíteni;

e)

az ütemterv, amely feltünteti az első referenciaévet az összeállítandó statisztikákhoz;

f)

a reprezentativitásra és a minőségi ellenőrzésre vonatkozó normák;

g)

az a – referencia-időszak végétől kezdődő – időszak, amelyen belül a statisztikákat továbbítani kell;

h)

az esetlegesen engedélyezett átmeneti időszak legnagyobb hossza.

(4)   A (2) bekezdés j) pontjában említett rugalmas modul használatát a tagállamokkal szoros együttműködésben kell megtervezni. Annak alkalmazási körét, a mutatók listáját, a referencia-időszakot, a megfigyelt tevékenységek körét és a minőségi követelményeket a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően, legalább 12 hónappal a referencia-időszak kezdetét megelőzően határozza meg. A Bizottság meghatározza az információk szükségességét és az adatgyűjtésnek a vállalkozásokra háruló teherre és a tagállamok kiadásaira gyakorolt hatását is.

A vállalkozásokra háruló tehernek és a tagállamok adatgyűjtéssel kapcsolatos kiadásainak csökkentése érdekében az adatgyűjtést legfeljebb 20 vállalkozási mutatóra vagy kérdésre, Európa-szerte legfeljebb 25 000 válaszadó vállalkozásra és egyenként legfeljebb átlagosan 1,5 óra válaszadással töltött időre kell korlátozni. Az eseti adatgyűjtésekben reprezentatív számú tagállamnak kell szerepelnie. Amennyiben csak európai szintű eredményekre van szükség, a Bizottság a terhek és a költségek minimalizálása érdekében európai mintavételi megközelítést alkalmazhat.

Az eseti adatgyűjtéssel kapcsolatos kiadásokat a Bizottság a szokásos eljárások keretében társfinanszírozhatja.

4. cikk

Kísérleti tanulmányok

(1)   A mellékletekben meghatározottak szerint a Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg, amelyet a tagállamok önkéntes alapon végeznek el. Ajánlattételi felhívást követően a Bizottság a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (9) 2. cikke értelmében vett nemzeti hatóságok számára támogatást nyújt.

(2)   A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát. A kísérleti tanulmányokat a Bizottság értékeli, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest.

(3)   A kísérleti tanulmányok eredményeiről a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(4)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a kísérleti tanulmányok értékelése alapján a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

Az adatok beszerzése

(1)   A tagállamoknak be kell kérniük a 3. cikkben említett modulok listáin található mutatók megfigyeléséhez szükséges adatokat.

(2)   A tagállamok a szükséges adatokat különböző, az alábbiakban meghatározott források kombinációjának felhasználásával szerezhetik be, az igazgatás egyszerűsítésének elvét alkalmazva:

a)

kötelező adatfelvétel: azon jogi egységek, amelyekhez a tagállamok által megkérdezett statisztikai egységek tartoznak, vagy amely alkotórészekből összetevődnek, kötelesek pontos és teljes információt adni az előírt határidőn belül;

b)

egyéb források, amelyek pontosság és minőség tekintetében legalább egyenértékűek;

c)

statisztikai becslési eljárások, amikor egyes mutatókat nem figyelnek meg valamennyi egységnél.

(3)   A válaszadási teher csökkentése érdekében a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat), a tagállam és a Bizottság által saját hatáskörükben megállapított korlátok és feltételek mellett, betekintést kapnak azon közigazgatási adatforrásokba, amelyek saját közigazgatásuk tevékenységi körében találhatók, éspedig annyiban, amennyiben ezen adatok szükségesek a 6. cikkben meghatározott pontossági követelmények teljesítéséhez. Ezenkívül, amennyiben az megvalósítható, az e rendeletben foglalt jelentéstételi követelmények teljesítése érdekében megfelelő közigazgatási adatokat kell felhasználni.

(4)   A tagállamoknak és a Bizottságnak, a saját hatáskörük keretein belül, elő kell segíteniük az elektronikus adattovábbítás és automatikus adatfeldolgozás szélesebb körű felhasználása feltételeinek megteremtését.

6. cikk

Pontosság

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a továbbított adatok tükrözzék a mellékletekben meghatározott statisztikai egységek sokaságának szerkezetét.

(2)   A minőség értékelését úgy kell végezni, hogy össze kell hasonlítani az adatok hozzáférhetőségének hasznát az adatgyűjtés költségeivel és a vállalkozásokra, különösen a kisvállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási teherrel.

(3)   A tagállamok továbbítanak valamennyi, a (2) bekezdésben meghatározott értékeléshez szükséges információt a Bizottságnak, ha az ilyen kérelemmel fordul hozzájuk.

7. cikk

Összehasonlíthatóság

(1)   Az összegyűjtött és becsült adatokból a tagállamoknak összehasonlítható eredményeket kell bemutatniuk minden egyes modulra a 3. cikkben és a megfelelő mellékletekben előírt bontás szerint.

(2)   Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamok nemzeti részeredményeket állítanak össze a NACE Rev. 2. szintjei szerint, ahogy a mellékletekben elő van írva, illetve a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.

8. cikk

Az eredmények továbbítása

(1)   A tagállamok e rendelet 7. cikkének rendelkezése szerinti eredményeket, ideértve a bizalmas adatokat is, a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatok továbbításáról szóló hatályos közösségi rendelkezésekkel, így különösen az 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelettel (10) összhangban továbbítják a Bizottságnak (Eurostat). Az említett közösségi rendelkezéseket kell alkalmazni az eredmények kezelésére is, amennyiben azok bizalmas adatokat is tartalmaznak.

(2)   Az eredményeket megfelelő technikai formátumban, a referencia-időszak végétől kezdődő, a 3. cikk (2) bekezdése a)–h), valamint j) pontjában foglalt modulok vonatkozásában a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően meghatározott időtartamon belül kell továbbítani, amely időtartam nem lehet hosszabb 18 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 30 vagy 18 hónapot, a IX. melléklet 9. szakaszában megállapítottaknak megfelelően. Ezenkívül csekély számú becsült előzetes eredményt a referencia-időszak végétől kezdődő rövidebb időtartamon belül kell továbbítani, amely időtartamot a 3. cikk (2) bekezdése a)–g) pontjaiban foglalt modulokra ugyanezen eljárásnak megfelelően határoznak meg, és amely időtartam nem lehet hosszabb 10 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 18 hónapot.

(3)   A vállalkozásokra háruló terhek, valamint a nemzeti statisztikai hatóságokat érintő költségek minimalizálása érdekében a tagállamok az adatokat olyan jelöléssel láthatják el, amelynek alapján azok CETO-ként felhasználandónak minősülnek. Az Eurostat ezeket az adatokat nem teheti közzé, a tagállamok pedig a nemzeti szinten közzétett adatokat nem láthatják el CETO-megjelöléssel. A CETO-megjelölés használatának feltételei a vállalkozások által uniós szinten összesen termelt hozzáadott értékből az egyes tagállamokra jutó részesedésen alapulnak a következők szerint:

a)

Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság esetében CETO-megjelöléssel ellátott adatokat a NACE Rev. 2. szakágazati szintjén, valamint NACE Rev. 2. alágazati szinten a méretkategória szerinti bontás vonatkozásában lehet továbbítani. Összesen legfeljebb a cellák 15 százalékát lehet megjelölni.

b)

Belgium, Dánia, Írország, Görögország, Spanyolország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Finnország és Svédország esetében CETO-megjelöléssel ellátott adatokat a NACE Rev. 2. szakágazati szintjén, valamint NACE Rev. 2. alágazati szinten a méretkategória szerinti bontás vonatkozásában lehet továbbítani. Összesen legfeljebb a cellák 25 százalékát lehet megjelölni. Továbbá, amennyiben ezen tagállamok valamelyikében az érintett tagállam vállalkozásainak teljesítményéből valamely NACE Rev. 2. szakágazat, vagy egy NACE Rev. 2. alágazat valamely méretkategóriája kevesebb mint 0,1 százalékkal részesedik, akkor ezeket az adatokat pótlólagosan CETO-megjelöléssel lehet beküldeni.

c)

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében CETO-megjelöléssel ellátott adatokat a NACE Rev. 2. alágazati és NACE Rev. 2. szakágazati szintjén, valamint alágazati szinten a méretkategória szerinti bontás vonatkozásában lehet továbbítani. Alágazati szinten összesen legfeljebb a cellák 25 százalékát lehet megjelölni.

Az e rendeletnek a CETO-megjelölésre és a tagállamok csoportosítására vonatkozó szabályok felülvizsgálatával kapcsolatos, nem alapvető fontosságú elemeinek, – többek között annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni 2013. április 29-ig, valamint azt követően minden ötödik évben.

9. cikk

Tájékoztatás a végrehajtásról

A tagállamok e rendeletnek a tagállamokban történő végrehajtásával kapcsolatos valamennyi lényeges információt továbbítanak a Bizottságnak, ha az ilyen kérelemmel fordul hozzájuk.

10. cikk

Átmeneti időszakok

(1)   Az átmeneti időszakok alatt a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően eltérés engedélyezhető a mellékletek rendelkezéseitől, amennyiben a nemzeti statisztikai rendszereket jelentősen ki kell igazítani.

(2)   További átmeneti időszakok engedélyezhetők egy tagállamnak a statisztikák összeállítására, amennyiben azért nem lehetséges e rendelet rendelkezéseinek teljesítése, mert a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása fejlesztésének közösségi összehangolásáról szóló, 1993. július 22-i 2186/93/EGK tanácsi rendelet (11) értelmében eltérést engedélyeztek számára.

11. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   Az e rendelet végrehajtásához szükséges alábbi intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a)

a mutatók és azok jelentőségének meghatározása bizonyos tevékenységek vonatkozásában (3. cikk, valamint az I. melléklet 4. szakaszának 2. pontja);

b)

a referencia-időszak meghatározása (3. cikk);

c)

az eredmények továbbítása megfelelő technikai formátumának meghatározása (8. cikk, valamint az I. melléklet 9. szakaszának 2. pontja);

d)

az átmeneti időszak és az e rendelet rendelkezéseitől ezen időszak alatt engedélyezett eltérések meghatározása (10. cikk, valamint az I. melléklet 11. szakasza, a II. melléklet 10. szakasza, a III. melléklet 9. szakasza, a VIII. melléklet 8. szakasza és a IX. melléklet 13. szakasza);

e)

a 3037/90/EGK tanácsi rendelet (12) által létrehozott, a gazdasági tevékenységek európai közösségbeli statisztikai osztályozásának (továbbiakban: „NACE Rev. 1.1.”) felhasználásával a 2008. évre vonatkozóan továbbítandó mutatók jegyzékének, valamint az eredmények előállításával kapcsolatos részleteknek (az I. melléklet 9. szakaszának 2. pontja) meghatározása;

f)

a 3. cikk (2) bekezdésének j) pontjában és a 3. cikk (4) bekezdésében említett rugalmas modul felhasználásának meghatározása; és

g)

a II. melléklet 4. szakaszának 3. és 4. pontjában, a III. melléklet 3. szakasza 3. pontjában és a IV. melléklet 3. szakasza 3. pontjában említett eseti adatgyűjtéssel kapcsolatos szabályok meghatározása.

(2)   Az e rendelet végrehajtásához szükséges, a rendelet nem alapvető elemeinek – többek között annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló alábbi intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a)

a mutatók listájának, és az előzetes eredményeknek a naprakésszé tétele, amennyiben e naprakésszé tétel – mennyiségi becslés után – nem vonja maga után a vizsgált egységek számának növekedését, sem pedig az egységek terhelését oly módon, hogy az ne álljon arányban a várt eredményekkel (4. és 8. cikke, valamint az I. melléklet 6. szakasza, az II. melléklet 6. szakasza, a III. melléklet 6. szakasza és a IV. melléklet 6. szakasza);

b)

a statisztikák összeállításának gyakoriságának (3. cikk) meghatározása;

c)

az adatok „kizárólag az európai összesítésekhez való hozzájárulás”-ként (CETO) való megjelölésének szabályainak (8. cikk (3) bekezdése) meghatározása;

d)

az eredmények összeállításának első referenciaévének (8. cikk, valamint az I. melléklet 5. szakasza) meghatározása;

e)

az eredmények bontásának meghatározása, különösen a felhasználandó osztályozások és a méretkategóriák kombinációi vonatkozásában (7. cikk és a VIII. melléklet 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja, valamint a IX. melléklet 10. szakasza);

f)

az adattovábbítás időszakainak naprakésszé tétele (8. cikk, valamint az I. melléklet 8. szakaszának 1. pontja és a VI. melléklet 7. szakasza);

g)

a tevékenységek bontásának a NACE módosításaihoz vagy felülvizsgált változataihoz, valamint a termékek bontásainak a CPA módosításaihoz vagy felülvizsgált változataihoz történő hozzáigazítása;

h)

a kísérleti tanulmányok értékelése alapján elfogadott intézkedések (4. cikk (4) bekezdése);

i)

a referencialakosság alsó határértékeinek módosítása (VIII. melléklet 3. szakasza); és

j)

a minőségértékelés kritériumainak (6. cikk, valamint az I. melléklet 6. szakasza, a II. melléklet 6. szakasza, a III. melléklet 6. szakasza és a IV. melléklet 6. szakasza) meghatározása.

12. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat (13) által létrehozott, az Európai Közösségek statisztikai programjainak bizottsága segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

13. cikk

A jelentés

(1)   A Bizottság 2011. április 29-ig és azután háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet szerint összeállított statisztikákról, különösen azok minőségéről és a vállalkozások számára jelentett terhéről.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott jelentésekben a Bizottság megteszi azokat a módosítási javaslatokat, amelyeket szükségesnek tart.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az 58/97/EK, Euratom rendelet hatályát veszti. Az 1893/2006/EK rendelet 20. cikke szintén hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat a 2008. referenciaévvel kezdődően e rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni, és a XI. mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően kell érteni. Az 58/97/EK, Euratom rendeletnek a 2007. évvel bezárólag (a 2007. évet is beleértve) vett referenciaévekre vonatkozó adatok gyűjtésével, összeállításával és továbbításával kapcsolatos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 318., 2006.12.23., 78. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. március 29-i véleménye (HL C 27. E, 2008.1.31., 139. o.) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(3)  HL L 14., 1997.1.17., 1. o. A legutóbb az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  Lásd a X. mellékletet.

(5)  HL L 358., 2002.12.31., 1. o. A 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított határozat.

(6)  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.; helyesbítetve: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.). Az 1354/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 304., 2007.11.22., 1. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(8)  HL L 76., 1993.3.30., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(10)  HL L 151., 1990.6.15., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(11)  HL L 196., 1993.8.5., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(12)  HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb az 1893/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(13)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.


I. MELLÉKLET

KÖZÖS MODUL AZ ÉVES SZERKEZETI STATISZTIKÁKHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a tagállamokban működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) és e) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként a hozzáadott érték elemzésére és annak fő tényezőire.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a 9. szakaszban felsorolt tevékenységekről kell összeállítani.

2.

A 10. szakaszban említett tevékenységekkel kapcsolatban kísérleti tanulmányokat kell végezni.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi – ahol ez lényeges –, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani.

2.

A 3–5. pontnak leginkább megfelelő azon mutatók megnevezését, amelyekre statisztikákat kell készíteni a NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységekre, a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

3.

Éves demográfiai statisztikák:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

11 21 0

Telepek száma

4.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

13 13 1

Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

16 13 0

Alkalmazottak száma

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

5.

Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

6.

A 10. szakaszban felsorolt mutatókra kísérleti tanulmányokat kell végezni.

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az adatokat a 9. szakasznak megfelelő bontásban kell összeállítani. Az első olyan referenciaév azonban, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokkal kapcsolatos statisztikákat kell összeállítani, a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

Az eredményeket szakágazati szintig kell lebontani, a 9. szakaszban felsorolt tevékenységek részletezésével.

2.

Néhány adatot a 9. szakaszban felsorolt tevékenységi csoportokra vonatkozóan meg kell bontani méret szerinti osztályokra is.

3.

A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű (ágazati) szintjéig és az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) által létrehozott statisztikai célú területi egységek (továbbiakban: „NUTS”) 2. szintjéig kell bontani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

1.

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani, kivéve a NACE Rev. 2. 64.11. szakágazatát és az V., VI. és VII. melléklet által lefedett NACE Rev. 2. tevékenységeket. A NACE Rev. 2. 64.11. szakágazata esetében a továbbítás határideje 10 hónap. Az V., VI. és VII. mellékletbe tartozó tevékenységek esetében az említett mellékletek határozzák meg a továbbítás határidejét. A NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó eredmények továbbításának határidejéről azonban a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell döntést hozni.

2.

A NACE Rev. 2. 64. és 65. ágazat kivételével az előzetes nemzeti eredmények vagy becslések az alábbi mutatókra vonatkozóan összeállított vállalati statisztikák esetében a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül továbbítandók:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

Ezeket az előzetes eredményeket vagy becsléseket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintje (alágazat) szerint kell csoportosítani. A NACE Rev. 2. 66. ágazata esetében az előzetes eredmények vagy becslések továbbításáról a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell döntést hozni.

9. SZAKASZ

A tevékenységek bontása

1.

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a 2008-as referenciaévvel kezdődően NACE Rev. 2. szakágazatai szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket B–N nemzetgazdasági ágakra és a 95. ágazatra.

2.

A 2. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok mind a NACE Rev. 1.1., mind a NACE Rev. 2. szerint továbbítják a Bizottságnak a vállalkozások szerkezeti statisztikáit a 2008-as referenciaévre vonatkozóan.

A NACE Rev. 1.1. osztályozása szerint továbbítandó mutatók jegyzékéről, valamint az eredmények előállítására vonatkozó részletekről a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell döntést hozni.

10. SZAKASZ

Jelentések és kísérleti tanulmányok

1.

Annak megállapítása érdekében, hogy megvalósítható-e a NACE Rev. 2. P–R nemzetgazdasági ágaiban és S. nemzetgazdasági ágának 94. és 96. ágazatában folytatott piaci tevékenységek adatainak felvétele, a Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg e tevékenységek vonatkozásában.

2.

A Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg a pénzügyi számlákra és az immateriális beruházásokra, a termelési rendszer szervezési formáira, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikái, illetve a munkaerő-piaci és termelékenységi statisztikák összehasonlíthatóságára vonatkozó mutatók tekintetében. E kísérleti tanulmányok figyelembe fogják venni az egyes szektorok sajátosságait.

11. SZAKASZ

Átmeneti időszak

A 12 17 0, 13 13 1 és 16 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállítása tekintetében az átmeneti időszak nem haladhatja meg az 5. szakaszban megjelölt első referenciaévet (2008) követő két évet.


(1)  HL L 154., 2003.6.21., 1. o. A legutóbb a 105/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 39., 2007.2.10., 1. o.) módosított rendelet.


II. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL AZ IPAR SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy az ipar nemzetgazdasági ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)–e) pontjaiban megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

az ipari tevékenységek szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére vonatkozó statisztikák központi listájára,

a különleges témák tanulmányozására szolgáló statisztikák egy további listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

A statisztikákat a NACE Rev. 2. B, C, D és E nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. E nemzetgazdasági ágak a következő tevékenységeket foglalják magukban: bányászat és kőfejtés (B), feldolgozóipar (C), villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás (D), valamint vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés (E). A vállalkozási statisztikák a fő tevékenységük szerint a B, C, D és E nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egység sokaságára vonatkoznak majd.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi – ahol ez lényeges –, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani, és azt, hogy éves vagy többéves gyakorisággal kell-e azokat elkészíteni. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2.

Éves demográfiai statisztikák:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

11 21 0

Telepek száma

11 31 0

Szakosodott szervezetek száma

3.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

 

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

12 13 0

Bruttó kereskedelmi árrés

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

13 13 1

Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések

13 21 3

Saját termelésű késztermékek és a befejezetlen termelés készletváltozása

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

13 41 1

Tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére történő kifizetések

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

15 12 0

Bruttó földberuházások

15 13 0

Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása

15 14 0

Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás

15 15 0

Bruttó gép és berendezés beruházása

15 21 0

Tárgyi eszközök értékesítése

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

16 13 0

Alkalmazottak száma

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

16 15 0

Alkalmazottak által teljesített munkaórák száma

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 11 0

A fő tevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén

Energiatermékek vásárlása

20 11 0

Energiatermékek vásárlása (értékben kifejezve)

D és E nemzetgazdasági ágat kivéve

Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok

21 11 0

Környezetszennyezés ellenőrzését szolgáló berendezésekbe és létesítményekbe, valamint különleges szennyezésgátló tartozékokba (főként csővég-berendezésekbe) történő beruházás (1)

 

21 12 0

Tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó berendezésekbe és létesítményekbe történő beruházás (1)

 

4.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többévenként kell statisztikákat összeállítani:

Kód

Megnevezés

A tőkére vonatkozó adatok

15 42 0

Bruttó beruházás koncessziókba, szabadalmakba, licencekbe, védjegyekbe és hasonló jogokba

15 44 1

Beruházás vásárolt szoftverbe

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 12 0

Ipari és építőipari tevékenységből származó árbevétel

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységből származó árbevétel

Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok

21 14 0

Folyó környezetvédelmi ráfordítás összesen (2)

Alvállalkozók

23 11 0

Alvállalkozók részére teljesített kifizetések

5.

Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

6.

Szakosodott egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

7.

A 9. szakaszban felsorolt mutatókra kísérleti tanulmányokat kell végezni.

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

1.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az alábbi kódok alá sorolt mutatókra a többévenkénti statisztikákat az alábbi referenciaévekre kell először összeállítani:

Naptári év

Kód

2009

15 42 0 és 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 és 23 11 0

2.

A többévenkénti statisztikákat legalább ötévenként kell összeállítani.

3.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 21 14 0 mutatóról statisztikát kell összeállítani, a 2010. naptári év.

4.

A 21 12 0 mutatóra vonatkozó statisztikát évente kell összeállítani. A 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikát háromévente kell összeállítani.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

A statisztika eredményeit – a 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0 mutató kivételével – a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell bontani.

A 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0 mutatókat a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

2.

Bizonyos adatokat meg kell bontani méret szerinti osztályokra és a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat).

3.

A szakosodott egység szinten összeállított statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

4.

A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) és a NUTS 2. szintjéig kell bontani.

5.

A 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatók eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) kell bontani.

6.

A 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatók eredményeit a következő környezetvédelmi területek szerint kell csoportosítani: a környezeti levegő és éghajlat védelme, szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és egyéb környezetvédelmi tevékenységek. A környezetvédelmi területek eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) kell majd bontani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

Előzetes nemzeti eredményeket, illetve becsléseket kell továbbítani a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül a 4. szakasz 3. pontjában szereplő vállalkozási statisztikák alább felsorolt mutatóira:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

A gazdasági szervezetek száma

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

9. SZAKASZ

Jelentések és kísérleti tanulmányok

A tagállamok jelentésben tájékoztatják a Bizottságot a következő mutatókra vonatkozó eredmények összeállításához szükséges adatok rendelkezésre állásáról:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok

21 11 0

Környezetszennyezés ellenőrzését szolgáló berendezésekbe és létesítményekbe, valamint különleges szennyezésgátló tartozékokba (főként csővég-berendezésekbe) történő beruházás

Konkrét bontás az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvnek való megfelelés szerint

21 12 0

Tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó berendezésekbe és létesítményekbe történő beruházás

Konkrét bontás az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvnek való megfelelés szerint

21 14 0

Folyó környezetvédelmi ráfordítások összesen

Konkrét bontás az EU környezetvédelmi politikájának végrehajtásából adódó kiadások szerint

Alvállalkozók

23 12 0

Alvállalkozásból származó jövedelem

 

A Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg e mutatókra vonatkozóan.

10. SZAKASZ

Átmeneti időszak

A 21 12 0 és 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállítása tekintetében az átmeneti időszak a 2008-as referenciaévvel zárul.


(1)  Ha egy tagállamban a NACE Rev.2. B–E nemzetgazdasági ágakban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege vagy a foglalkoztatottak száma a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, a 21 11 0 és 21 12 0-mutatókra vonatkozó statisztikák összeállításához szükséges információkat e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni. Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti ezen adatok alkalomszerű összegyűjtését.

(2)  Ha egy tagállamban a NACE Rev.2. B–E nemzetgazdasági ágakban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege vagy a foglalkoztatottak száma a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, a 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállításához szükséges információkat e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni. Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti ezen adatok alkalomszerű összegyűjtését.


III. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A KERESKEDELEM SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a forgalmazás és kereskedelem nemzetgazdasági ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)–e) pontjaiban megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

a forgalmazási és kereskedelemi hálózat szerkezetére és fejlődésére,

a forgalmazási tevékenységre és értékesítési formákra, valamint az ellátási és eladási módszerekre.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. E nemzetgazdasági ág a következő tevékenységeket foglalja magában: kereskedelem; gépjárműjavítás. A vállalkozási statisztikák a fő tevékenységük szerint a G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkoznak.

2.

Ha egy tagállamban a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege és a foglalkoztatottak száma általában a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az e mellékletben meghatározott információk közül azokat, amelyeket az I. melléklet nem tartalmaz, e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni.

3.

Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti a 2. pontban megjelölt adatok alkalomszerű összegyűjtését.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi – ahol ez lényeges –, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani, és azt, hogy éves vagy többéves gyakorisággal kell-e azokat elkészíteni. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2.

Éves demográfiai statisztikák:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

11 21 0

Telepek száma

3.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

12 13 0

Bruttó kereskedelmi árrés

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

13 13 1

Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések

13 21 0

Áruk és szolgáltatások összes készletváltozása

13 21 1

Változatlan formában történő újraeladásra beszerzett áruk és szolgáltatások készletváltozása

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

15 12 0

Bruttó földberuházások

15 13 0

Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása

15 14 0

Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás

15 15 0

Bruttó gép és berendezés beruházása

15 21 0

Tárgyi eszközök értékesítése

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

16 13 0

Alkalmazottak száma

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

4.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többévenként kell statisztikákat összeállítani:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

 

Információ a gazdasági szervezetek által végzett kereskedelem formáiról

Csak a 47. ágazatban

17 32 0

Kiskereskedelmi üzletek száma

 

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 10 0

Mező-, vad- és erdőgazdálkodási, halászati és ipari tevékenységből származó árbevétel

 

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

 

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységekből származó árbevétel

 

Az árbevétel terméktípus szerinti bontása

18 21 0

Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA G nemzetgazdasági ága szerint (1))

 

5.

Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

6.

Azon mutatók, amelyekre többévenkénti, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

Csak a 45. és 47. ágazatban

Információ a gazdasági szervezetek által végzett kereskedelem formáiról

17 33 1

Eladótér

Csak a 47. ágazatban

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

1.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az alábbi NACE Rev. 2. szerinti ágazatokra, valamint a regionális adatszolgáltatásra vonatkozó többévenkénti statisztikák első referenciaévei a következők:

Naptári év

Bontás

2012

47. ágazat

2008

46. ágazat

2009

Regionális statisztikák

2010

45. ágazat

2.

A többévenkénti gyakoriság öt év.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamoknak a nemzeti részeredményeket a NACE Rev. 2. szakágazati szintjéig lebontva kell megadniuk.

2.

Bizonyos adatokat méret szerinti osztályokra is le kell bontani a NACE Rev. 2. valamennyi alágazatára vonatkozóan.

3.

A regionális statisztikákat a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) és a NUTS 2. szintjéig kell bontani.

4.

A többévenként összeállítandó regionális statisztikáknak valamennyi olyan telep sokaságára vonatkozniuk kell, amelyek fő tevékenysége a G nemzetgazdasági ágba tartozik. E felvételi kör azonban a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágba sorolt gazdasági szervezetekhez tartozó telepekre korlátozható, ha e sokaság a teljes felvételi kör legalább 95 %-át lefedi. Ezt az arányt a gazdasági szervezetek regiszteréből hozzáférhető foglalkoztatási jellemző felhasználásával kell kiszámítani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

1.

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

2.

Előzetes nemzeti eredményeket, illetve becsléseket kell továbbítani a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül az alább felsorolt mutatókra:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

9. SZAKASZ

Átmeneti időszak

A 13 13 1 és 16 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállítása tekintetében az átmeneti időszak nem haladhatja meg az 5. szakaszban megjelölt első referenciaévet (2008) követő két évet.


(1)  A Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásáról szóló, 1993. október 29-i 3696/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 342., 1993.12.31., 1. o.). A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.


IV. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL AZ ÉPÍTŐIPAR SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy az építőipar nemzetgazdasági ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)–e) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

az építőipari tevékenységek szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére vonatkozó statisztikák központi listájára,

a különleges témák tanulmányozására szolgáló statisztikák egy további listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. A vállalkozási statisztikák a fő tevékenységük szerint az F nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkozni fognak.

2.

Ha egy tagállamban a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ágban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege és a foglalkoztatottak száma általában a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az e mellékletben meghatározott információk közül azokat, amelyeket az I. melléklet nem tartalmaz, e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni.

3.

Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti a 2. pontban megjelölt adatok alkalomszerű összegyűjtését.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi – ahol ez lényeges –, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani, és azt, hogy éves vagy többéves gyakorisággal kell-e azokat elkészíteni. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2.

Éves demográfiai statisztikák:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

11 21 0

Telepek száma

3.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

 

12 12 0

Termelési érték

 

12 13 0

Bruttó kereskedelmi árrés

A 41. és 42. ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál – választható

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

 

12 17 0

Bruttó működési eredmény

 

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

 

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

A 41. és 42. ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál – választható

13 13 1

Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések

 

13 21 3

Saját termelésű késztermékek és a befejezetlen termelés készletváltozása

 

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

 

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

 

13 33 0

Bérjárulékok

 

13 41 1

Tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére történő kifizetések

 

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

 

15 12 0

Bruttó földberuházások

 

15 13 0

Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása

 

15 14 0

Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás

 

15 15 0

Bruttó gép és berendezés beruházása

 

15 21 0

Tárgyi eszközök értékesítése

 

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

 

16 13 0

Alkalmazottak száma

 

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

 

16 15 0

Alkalmazottak által teljesített munkaórák száma

 

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 11 0

A fő tevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén

 

Energiatermékek vásárlása

20 11 0

Energiatermékek vásárlása (értékben kifejezve)

 

4.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többévenként kell statisztikákat összeállítani:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

A tőkére vonatkozó adatok

15 44 1

Beruházás vásárolt szoftverbe

 

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 12 1

Ipari, kivéve építőipari, tevékenységből származó árbevétel

 

18 12 2

Építőipari tevékenységből származó árbevétel

 

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

 

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységből származó árbevétel

 

18 31 0

Épületek építéséből származó árbevétel

Csak a 41. és 42. ágazatnál és a 43.1. és 43.9. alágazatnál.

18 32 0

Egyéb építmények építéséből származó árbevétel

Csak a 41. és 42. ágazatnál és a 43.1. és 43.9. alágazatnál.

Alvállalkozók

23 11 0

Alvállalkozók részére teljesített kifizetések

 

23 12 0

Alvállalkozásból származó jövedelem

 

5.

Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

6.

Szakosodott egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

1.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az alábbi kódok alá sorolt mutatókra a többévenkénti statisztikákat az alábbi referenciaévekre kell először összeállítani:

Naptári év

Kód

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 és 23 12 0

2.

A többévenkénti statisztikákat legalább ötévenként kell összeállítani.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

A statisztika eredményeit a 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 és 18 32 0 mutatók kivételével a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell bontani.

A 15 44 1, 18 11 01, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 és 18 32 0 mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

2.

Bizonyos adatokat méret szerinti osztályokra és a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

3.

A szakosodott egység szinten összeállított statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

4.

A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) és a NUTS 2. szintjéig kell bontani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

Előzetes nemzeti eredményeket, illetve becsléseket kell továbbítani a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül a vállalkozási statisztikák alább felsorolt mutatóira:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

A gazdasági szervezetek száma

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

9. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.


V. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A BIZTOSÍTÁS SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a biztosítási szolgáltatások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse. E modul tartalmazza azon mutatók részletes felsorolását, amelyekre vonatkozóan statisztikát kell összeállítani a biztosítási ágazat nemzeti, közösségi és nemzetközi fejlődésére vonatkozó ismeretek bővítése érdekében.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

a biztosítóintézetek szervezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének a részletes elemzésére,

a teljes és a termékenkénti üzleti tevékenység, ügyfélcsoportok, nemzetközi tevékenységek, foglalkoztatás, befektetések, tőke és tartalékok és a technikai tartalékok alakulására és megoszlására.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. 65. ágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan fogják összeállítani, kivéve a 65.3. alágazatot.

2.

A statisztikai adatok felvételi körébe az alábbi gazdasági szervezetek tartoznak:

nem életbiztosító gazdasági szervezetek: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv (1) 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja említ,

életbiztosító gazdasági szervezetek: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja említ,

viszontbiztosításra szakosodott gazdasági szervezetek: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja említ,

Lloyd’s kockázatelbírálók: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv 4. cikke említ,

vegyes biztosítóintézetek: mindazok, amelyek életbiztosítással és nem életbiztosítással is foglalkoznak.

3.

Ezen túlmenően, a 73/239/EGK (2) és a 2002/83/EK (3) irányelvek III. címében említett biztosítóintézetek fióktelepeit, amelyek tevékenysége az 1. pontban említett NACE Rev. 2. alágazatok valamelyikébe tartozik, a 2. pontban meghatározott megfelelő gazdasági szervezetekhez fogják besorolni.

4.

A harmonizált közösségi statisztikai adatok alkalmazásában a tagállamok szabadon dönthetnek majd a 73/239/EGK irányelv 3. cikkében és a 2002/83/EK irányelv 3. cikkének (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésében említett kizárásról.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

A dőlt betűvel szedett mutatók az I. mellékletben meghatározott, a közös modulnál szereplő listákban is szerepelnek. A 3. pontban említett A. listán és a 4. pontban említett B. listán szereplő mutatókat és statisztikai adatokat az 5. szakasszal összhangban állítják össze. Ha a mutatókat közvetlenül az éves beszámolókból származtatják, a referenciaévben befejeződő számviteli éveket az említett referenciaévhez kell sorolni.

2.

Az A. és B. listákon az életbiztosítókra vonatkozó mutatókat az 1-es szám azonosítja, a nem életbiztosítókra vonatkozókat a 2-es szám, a vegyes biztosítókra vonatkozókat a 3-as szám, a viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozókat a 4-es szám, a vegyes biztosítók életbiztosítással kapcsolatos tevékenységére vonatkozókat az 5-ös szám, a vegyes biztosítók nem életbiztosítással kapcsolatos tevékenységére vonatkozókat (ideértve a viszontbiztosításba vételt) pedig a 6-os szám azonosítja.

3.

Az A. lista az alábbi információkat tartalmazza:

a)

a 91/674/EGK irányelv 6. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítókra és viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozóan: mérleg eszközoldal: C. I. tétel (a biztosító által a saját tevékenységére használt ingatlanokat külön kimutatva), C. II., C. II. 1. + C. II. 3. tétel összevontan, C. II. 2. + C. II. 4. tétel összevontan, C. III., C. III. 1., C. III. 2., C. III. 3., C. III. 4., C. III. 5., C. III. 6. + C. III. 7. tétel összevontan, C. IV., D.; mérleg forrásoldal: A., A. I., A. II. + A. III. + A. IV. tétel összevontan, B., C. 1. a. (a vegyes biztosítóknál külön az életbiztosítási és a nem életbiztosítási tevékenységre), C. 2. a. (a vegyes biztosítóknál külön az életbiztosítási és a nem életbiztosítási tevékenységre), C. 3. a. (a vegyes biztosítóknál külön az életbiztosítási és a nem életbiztosítási tevékenységre), C. 4. a., C. 5., C. 6. a., D. a., G. III. (az átváltoztatható kölcsönök elkülönítése nélkül), G. IV. tétel;

b)

a 91/674/EGK irányelv I. része 34. cikkében felsorolt mutatók a nem életbiztosítókra, a viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra és a biztosítók nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 1. a., 1. b., 1. c., 1. d., 2., 4. a. aa., 4. a. bb., 4. b. aa., 4. b. bb., 7. (bruttó összeg), 7. d., 9., 10. (külön a bruttó és a nettó összegre) tételek;

c)

a 91/674/EGK irányelv II. része 34. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra és a vegyes biztosítók életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 1. a., 1. b., 1. c. (külön a bruttó összeg és a viszontbiztosítók részesedése), 2., 3., 5. a. aa., 5. a. bb., 5. b. aa., 5. b. bb., 6. a. aa., 6. a. bb., 8. (bruttó összeg), 8. d., 9., 10., 12., 13. (külön a bruttó és a nettó összeg) tételek;

d)

a 91/674/EGK irányelv III. része 34. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítókra és viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozóan: 3., 4. (csak az életbiztosítók és vegyes biztosítók esetében), 5., 6. (csak nem életbiztosítók, vegyes biztosítók és viszontbiztosításra szakosodott biztosítók esetében), 7., 8., 9. + 14. + 15. tétel összevontan, 10. (adózás előtti), 13., 16. tétel;

e)

a 91/674/EGK irányelv 63. cikkében említett mutatók:

életbiztosítókra, nem életbiztosítókra és vegyes biztosítók életbiztosítási és nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: a közvetlen üzleti tevékenység bruttó díja a CPA (al)kategóriáiként (öt számjegyű szinten és a 66.03.21. és 66.03.22. alkategóriák esetében),

nem életbiztosítókra és vegyes biztosítók nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: bruttó kárigény, közvetlen biztosítás, bruttó működési költségek, közvetlen üzleti tevékenység és viszontbiztosítás egyenlege, közvetlen biztosítás, minden mutató a CPA (al)kategóriáiként (öt számjegyű szinten és a 66.03.21. és 66.03.22. alkategória esetében),

életbiztosítókra és vegyes biztosítók életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: közvetlen üzlet bruttó díja a fent említett cikk 1. tétel II. számánál szereplő bontás szerint;

f)

a 91/674/EGK irányelv 64. cikkében említett mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítókra és viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozóan: jutalékok a közvetlen biztosítási tevékenység esetében (kivéve a viszontbiztosításra szakosodott biztosítóintézeteket) és a teljes biztosítási tevékenység esetében;

g)

az alább felsorolt további mutatók:

Kód

Megnevezés

Érintett gazdasági szervezetek/üzleti tevékenység

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Gazdasági szervezetek száma a jogi forma szerinti bontásban

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Gazdasági szervezetek száma a bruttó díj mértéke szerinti nagyságkategóriás bontásban

(1, 2, 3)

11 11 3

Gazdasági szervezetek száma a bruttó biztosítástechnikai tartalékok szerinti nagyságkategóriás bontásban

(1)

11 11 5

Gazdasági szervezetek száma az anyavállalat rezidens országa szerinti bontásban

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Összes fióktelep száma és elhelyezkedése más országokban

(1, 2, 3)

Számviteli adatok/az eredménykimutatás technikai része

32 11 4

Bruttó díjbevétel jogi forma szerinti bontásban

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Bruttó közvetlen díjbevétel az anyavállalat székhelyének országa szerinti bontásban

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Bruttó aktív viszontbiztosítási díjbevétel, díjbevétel az anyavállalat székhelyének országa szerinti bontásban

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Viszontbiztosítók részesedése a bruttó díjbevételből az anyavállalat székhelyének országa szerint

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

A biztosítástechnikai számla egyéb tételei, bruttó összeg

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Viszontbiztosítási egyenleg

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Viszontbiztosítók részesedése a biztosítástechnikai számlán szereplő egyéb tételek bruttó összegéből

(1, 2, 4, 5, 6)

Számviteli adatok/az eredménykimutatás nem technikai része

32 19 0

II. részösszeg (a biztosítástechnikai számla nettó egyenlege)

(3)

Az eredménykimutatásra vonatkozó egyéb adatok

32 61 4

Áruk és szolgáltatások külső költségei

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Külső és belső kárrendezési költségek

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Szerzési költségek

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Igazgatási költségek

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások, bruttó

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Befektetések kezelési költségei

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Részesedéssel járó érdekeltségekből származó bevétel

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Ingatlanokból származó bevétel

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Egyéb befektetésekből származó bevétel

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Befektetések értékhelyesbítésének visszaírása

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Befektetések értékesítésének nyeresége

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Befektetések kezelési költségei a kamattal együtt

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Befektetések értékhelyesbítése

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Befektetések értékesítésének vesztesége

(1, 2, 4, 5, 6)

Termékenkénti adatok CPA-(al)kategóriánként

33 12 1

Viszontbiztosítók részesedése a közvetlen bruttó díjbevételből (öt számjegyű szint, 66.03.21., 66.03.22. alkategóriák)

(1, 2, 5, 6)

Nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos adatok (a letelepedés jogának értelmében megkötött biztosítások földrajzi bontásban)

34 31 1

Közvetlen bruttó díjbevétel CPA-kategóriánként (öt számjegyű szint) és tagállamonként

(1, 2, 5, 6)

Nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos adatok (a szolgáltatások szabad áramlásának joga alapján megkötött biztosítások földrajzi bontásban)

34 32 1

Közvetlen bruttó díjbevétel CPA-kategóriánként (öt számjegyű szint) és tagállamonként

(1, 2, 5, 6)

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

(1, 2, 3, 4)

Mérlegadatok (eszközök/források)

36 30 0

Mérlegfőösszeg

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

A közvetlen biztosítás bruttó függőkár tartaléka

(2, 6)

37 30 1

Nettó biztosítástechnikai tartalékok összesen

(1, 2, 3, 4)

4.

A B. lista az alábbi információkat tartalmazza:

a)

a 91/674/EGK irányelv I. része 34. cikkében felsorolt mutatók a nem életbiztosítókra, a viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra és a vegyes biztosítók nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 3., 5., 6., 8. tétel;

b)

a 91/674/EGK irányelv II. része 34. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra és a vegyes biztosítók életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 4., 6. b., 7., 11. tétel;

c)

a 91/674/EGK irányelv 63. cikkében említett mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítók életbiztosítási és nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: a vállalkozás központi irodája szerinti tagállamban, egyéb tagállamokban, az Európai Gazdasági Térség egyéb országaiban, Svájcban, az Egyesült Államokban, Japánban vagy más harmadik országban megkötött közvetlen biztosítások bruttó díja földrajzi bontásban;

d)

az alább felsorolt további mutatók:

Kód

Megnevezés

Érintett gazdasági szervezetek/üzleti tevékenység

Megjegyzés

Számviteli adatok/az eredménykimutatás technikai része

32 13 2

A folyó számviteli év során felmerült károkra történt bruttó kifizetések

(2, 4, 6)

 

Nemzetközi tevékenységek (általában)

34 12 0

Bruttó aktív viszontbiztosítási díjbevétel, díjelőírások földrajzi bontásban

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Viszontbiztosítók részesedése a bruttó díjbevételből földrajzi bontásban

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Mérlegadatok (eszközök/források)

36 11 2

Ingatlanok (folyó áron)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Befektetés leányvállalatokba és részesedéssel járó érdekeltségekbe (folyó áron)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Egyéb pénzügyi befektetések (folyó áron)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Befektetések a befektetés kockázatát viselő életbiztosítási kötvénybirtokosok javára – ingatlanok

(1, 3)

 

36 22 0

Befektetések a befektetés kockázatát viselő életbiztosítási kötvénybirtokosok javára – egyéb pénzügyi befektetések

(1, 3)

 

37 10 1

Összes tőke és tartalékok, jogi forma szerinti bontásban

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Közvetlen biztosítás bruttó függőkár tartaléka, CPA-kategóriánként (öt számjegyű szint) és a 66.03.21., 66.03.22. alkategóriákban

(2, 6)

 

Egyéb adatok

39 10 0

Az elszámolási év végén fennálló szerződések száma valamennyi egyéni életbiztosítási szerződésre vonatkozó közvetlen biztosításban és a CPA alábbi (al)kategóriáira vonatkozóan: 66.01.1., 66.03.1., 66.03.4. és 66.03.5.

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Biztosított személyek száma a közvetlen biztosításban, a számviteli év végén, az összes csoportos életbiztosításra és a CPA alábbi alkategóriáira vonatkozóan: 66.03.1.

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Biztosított járművek száma a közvetlen biztosításban, a számviteli év végén, a CPA alábbi alkategóriáira vonatkozóan: 66.03.2.

(2, 6)

Választható

39 40 0

Bruttó biztosítási összeg a közvetlen biztosításban, a számviteli év végén, a CPA alábbi alkategóriáira vonatkozóan: 66.01.1. és 66.01.4.

(1, 5)

Választható

39 50 0

A számviteli év során felmerült károk száma a közvetlen biztosításra vonatkozóan, a CPA alábbi alkategóriájára vonatkozóan: 66.03.2.

(2, 6)

Választható

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan éves statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

Az eredményeket a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazatok) kell bontani.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a 3. szakaszban említett gazdasági szervezetek esetében a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül továbbítják, kivéve a viszontbiztosításra szakosodott gazdasági szervezeteket, amelyek esetében az eredményeket a referenciaév végétől számított 18 hónapon belül továbbítják.

8. SZAKASZ

Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság

A Bizottság tájékoztatni fogja a 2004/9/EK bizottsági határozattal (4) létrehozott európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottságot e modul végrehajtásáról, és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, valamint az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi olyan intézkedésről, amelyet a 12. cikknek megfelelően fogad el.

9. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.


(1)  A biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló, 1991. december 19-i 91/674/EGK tanácsi irányelv (HL L 374., 1991.12.31., 7. o.). A legutóbb a 2006/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1973. július 24-i 73/239/EGK első tanácsi irányelv (HL L 228., 1973.8.16., 3. o.). A legutóbb a 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 323., 2005.12.9., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  Az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 345., 2002.12.19., 1. o.). A legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 3., 2004.1.7., 34. o.


VI. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A HITELINTÉZETEK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a hitelintézeti ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse. E modul tartalmazza azon mutatók részletes felsorolását, amelyekre vonatkozóan statisztikát kell összeállítani a hitelintézeti ágazat nemzeti, közösségi és nemzetközi fejlődésére vonatkozó ismeretek bővítése érdekében.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

a hitelintézetek szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére,

a teljes és a termékenkénti üzletmenet, nemzetközi tevékenységek, foglalkoztatás, tőke és tartalék, valamint az egyéb eszközök és források alakulására és megoszlására.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. 64.19. és 64.92. szakágazatába tartozó hitelintézeti tevékenységekre vonatkozóan kell összeállítani.

2.

A statisztikákat a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelv (1) 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 2. cikkének (2) bekezdésében említett valamennyi hitelintézet tevékenységére vonatkozóan kell összeállítani, kivéve a központi bankokat.

3.

A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott változat) (2) 38. cikkében említett hitelintézetek azon fióktelepeit, amelyek tevékenysége a NACE Rev. 2. 64.19. és 64.92. szakágazatába tartozik, a 2. pontban említett hitelintézetekhez kell besorolni.

4. SZAKASZ

Mutatók

A mutatók felsorolása az alábbiakban szerepel. A dőlt betűvel szedett mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek. Ha a mutatókat közvetlenül az éves beszámolókból származtatják, a referenciaévben befejeződő számviteli éveket az említett referenciaévhez kell sorolni.

A felsorolás tartalmazza:

a)

a 86/635/EGK irányelv 4. cikkében felsorolt mutatókat: mérleg eszközoldal: 4. tétel; mérleg forrásoldal: 2(a) + 2(b) tétel aggregátumként, 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14. tétel aggregátumként;

b)

a 86/635/EGK irányelv 27. cikkében felsorolt mutatókat: 2. tétel, 3(a) + 3(b) + 3(c) tétel aggregátumként, 3(a) tétel, 4. tétel, 5. tétel, 6. tétel, 7. tétel, 8(a) + 8(b) tétel aggregátumként, 8(b) tétel, 10. tétel, 11 + 12. tétel aggregátumként, 9 + 13 + 14. tétel aggregátumként, 15 + 16. tétel aggregátumként, 19. tétel, 15 + 20 + 22. tétel aggregátumként, 23. tétel;

c)

a következő további mutatókat:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

 

11 11 1

Gazdasági szervezetek száma a jogi forma szerinti bontásban

 

11 11 4

Gazdasági szervezetek száma az anyavállalat székhelye szerinti bontásban

 

11 11 6

Gazdasági szervezetek száma a mérlegfőösszeg nagysága szerinti bontásban

 

11 11 7

Gazdasági szervezetek száma a hitelintézeti kategóriák szerinti bontásban

 

11 21 0

Telepek száma

 

11 41 1

A nem EGT-országokban létesített fióktelepek száma területi bontásban

 

11 51 0

A külföldön létesített pénzügyi leányvállalatok száma területi bontásban

 

Számviteli adatok: eredménykimutatás

42 11 0

Kapott kamat és kamatjellegű bevételek

 

42 11 1

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek fix kamatozású értékpapírokból

 

42 12 1

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból

 

12 12 0

Termelési érték

 

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

 

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

 

12 14 0

Hozzáadott érték alapáron

Választható

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

 

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

 

Számviteli adatok: mérleg

43 30 0

Mérlegfőösszeg (CI)

 

43 31 0

Mérlegfőösszeg az anyavállalat székhelye szerinti bontásban

 

43 32 0

Mérlegfőösszeg a jogi forma szerinti bontásban

 

Termékenkénti adatok

44 11 0

Kapott kamat és kamatjellegű bevételek a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

44 12 0

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

44 13 0

Kapott jutalékok a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

44 14 0

Fizetendő jutalékok a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok

45 11 0

Az összes EGT-fióktelep földrajzi bontása

 

45 21 0

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontása

 

45 22 0

Mérlegfőösszeg földrajzi bontása

 

45 31 0

Más EGT-országokban a szolgáltatások üzletszerű nyújtásának szabadsága révén kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontásban

Választható

45 41 0

Nem EGT-országokban a fióktelep üzleti tevékenysége útján kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontásban

Választható

45 42 0

Nem EGT-országokban a szolgáltatások üzletszerű nyújtásának szabadsága révén kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontásban

Választható

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

 

16 11 1

Foglalkoztatottak száma hitelintézeti kategória szerinti bontásban

 

16 11 2

Foglalkoztatott nők száma

 

16 13 0

Alkalmazottak száma

 

16 13 6

Női alkalmazottak száma

 

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

 

Egyéb adatok

47 11 0

Számlák száma a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

47 12 0

Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek száma a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

47 13 0

Hitelintézetek tulajdonában álló bankautomaták (ATM) száma

 

d)

olyan mutatókat, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 21 0

Telepek száma

 

Számviteli adatok

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

Választható

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

 

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra éves statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

Az eredményeket a NACE Rev. 2. következő szakágazatai szerint kell csoportosítani: 64.19. és 64.92. külön.

2.

A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazatok) és a NUTS első szintjéig kell bontani.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredmények továbbításának határidejéről a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően hoznak döntést. Ez a határidő nem lehet hosszabb a referenciaév végétől számított 10 hónapnál.

8. SZAKASZ

Monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottsága

A Bizottság tájékoztatja a 2006/856/EK tanácsi határozattal (3) létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottságát e modul végrehajtásáról és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi intézkedésről.

9. SZAKASZ

Kísérleti tanulmányok

1.

Az e mellékletben szereplő tevékenységek vonatkozásában a Bizottság a következő, a tagállamok által elvégzendő kísérleti tanulmányokat indítja meg:

a)

származtatott ügyletekről és mérlegen kívüli tételekről szóló információ;

b)

elosztóhálózatokra vonatkozó információ;

c)

a hitelintézetek tranzakcióinak ár és volumen szerinti csoportosításához szükséges információ.

2.

A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest.

10. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.


(1)  HL L 372., 1986.12.31., 1. o. A legutóbb a 2006/46/EK irányelvvel módosított irányelv.

(2)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o. A legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 332., 2006.11.30., 21. o.


VII. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A NYUGDÍJALAPOK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a nyugdíjalap-ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse. E modul tartalmazza azon mutatók részletes felsorolását, amelyekre vonatkozóan statisztikát kell összeállítani a nyugdíjalap-ágazat nemzeti, közösségi és nemzetközi fejlődésére vonatkozó ismeretek bővítése érdekében.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

a nyugdíjalap szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére,

a teljes üzletmenet, a nyugdíjalapok tagsága, nemzetközi tevékenységek, foglalkoztatás, valamint befektetések és források alakulására és megoszlására.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. 65.3. alágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. Ebbe az alágazatba tartoznak az önálló nyugdíjalapok tevékenységei.

2.

Egyes statisztikákat azokra a vállalkozásokra vonatkozóan kell összeállítani, amelyek kiegészítő tevékenységként nem önálló nyugdíjalapot működtetnek.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi – ahol ez lényeges –, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani. A dőlt betűvel szedett mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek. Ha a mutatókat közvetlenül az éves beszámolókból származtatják, a referenciaévben befejeződő számviteli éveket az említett referenciaévhez kell sorolni.

2.

Demográfiai mutatók és gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani (csak az önálló nyugdíjalappal rendelkező vállalkozásokról):

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

 

11 11 8

Gazdasági szervezetek száma a befektetés nagysága szerinti bontásban

 

11 11 9

Gazdasági szervezetek száma a taglétszámszerinti bontásban

 

11 61 0

Nyugdíjrendszerek száma

Választható

Számviteli adatok: eredménykimutatás (bevétel és kiadás)

12 11 0

Bevétel

 

48 00 1

Tagok által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 00 2

Munkáltatók által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 00 3

Beáramló jövedelemátutalások

 

48 00 4

Egyéb nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 00 5

Szolgáltatással meghatározott sémákba fizetett nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 00 6

Befizetéssel meghatározott sémákba fizetett nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 00 7

Vegyes sémákba fizetett nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 01 0

Befektetési jövedelem (PF)

 

48 01 1

Eszköztartási nyereség és veszteség

 

48 02 1

Kapott biztosítási díjak

 

48 02 2

Egyéb bevételek (PF)

 

12 12 0

Termelési érték

 

12 14 0

Hozzáadott érték alapáron

Választható

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

 

48 03 0

Nyugdíjkiadás összesen

 

48 03 1

Rendszeres nyugdíjfolyósítás

 

48 03 2

Egyösszegű nyugdíjfolyósítás

 

48 03 3

Kiáramló jövedelemátutalások

 

48 04 0

Technikai céltartalék (tartalék) nettó változása

 

48 05 0

Fizetendő biztosítási díj

 

48 06 0

Működési költségek összesen

 

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

 

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

 

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

 

48 07 0

Adók összesen

 

Mérlegadatok: eszközök

48 11 0

Ingatlanok (PF)

 

48 12 0

Kapcsolt vállalkozásokba és egyéb részesedésekbe történő befektetés (PF)

 

48 13 0

Részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok

 

48 13 1

Szabályozott piacon nyilvánosan forgalomba hozott részvények

 

48 13 2

Kkv-kre szakosodott szabályozott piacon nyilvánosan forgalomba hozott részvények

 

48 13 3

Nyilvánosan nem forgalmazott részvények

 

48 13 4

Egyéb változó hozamú értékpapírok

 

48 14 0

Befektetési alapok, átruházható értékpapírokban megjelenő jegyei

 

48 15 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix kamatozású értékpapírok

 

48 15 1

Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix kamatozású értékpapírok

Választható

48 15 2

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő és egyéb fix kamatozású értékpapírok

Választható

48 16 0

Részesedés befektetési társulásokban (PF)

 

48 17 0

Máshol nem szereplő, jelzáloggal és egyéb kölcsönökkel biztosított kölcsönök

 

48 18 0

Egyéb befektetések

 

48 10 0

Nyugdíjalapokba történő összes befektetés

 

48 10 1

A „finanszírozó gazdasági szervezetbe” történő összes befektetés

 

48 10 4

Összes befektetés piaci értéken

 

48 20 0

Egyéb eszközök

 

Mérlegadatok: források

48 30 0

Tőke és tartalék

 

48 40 0

Nettó technikai tartalék (PF)

 

48 50 0

Egyéb források

 

A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok

48 61 0

Bevétel földrajzi bontásban

 

48 62 0

Részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok földrajzi bontásban

Választható

48 63 0

Összes befektetés földrajzi bontásban

Választható

48 64 0

Összes befektetés euro és nem euro szerinti bontásban

 

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

 

Egyéb adatok

48 70 0

Taglétszám

 

48 70 1

Szolgáltatással meghatározott sémák taglétszáma

 

48 70 2

Befizetéssel meghatározott sémák taglétszáma

 

48 70 3

Vegyes sémák taglétszáma

 

48 70 4

Aktív tagok száma

 

48 70 5

Szüneteltető tagok száma

 

48 70 6

Nyugdíjba vonultak száma

 

3.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani (csak a nem önálló nyugdíjalappal rendelkező gazdasági szervezetekről):

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 15 0

Nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező gazdasági szervezetek száma

 

Számviteli adatok: eredménykimutatás (bevétel és kiadás)

48 08 0

Nem önálló nyugdíjalapok forgalma

Választható

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra éves statisztikák kerülnek összeállításra, a 2008. naptári év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

A 4. szakasz 2. pontjában felsorolt mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

2.

A 4. szakasz 3. pontjában felsorolt mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágak szintjén kell csoportosítani.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani.

8. SZAKASZ

Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság

A Bizottság tájékoztatja az Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottságot e modul végrehajtásáról és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi intézkedésről.

9. SZAKASZ

Kísérleti tanulmányok

Az e mellékletben szereplő tevékenységek vonatkozásában a Bizottság a következő, a tagállamok által elvégzendő kísérleti tanulmányokat indítja meg:

1.

Alaposabb információ a nyugdíjalapok határokon átnyúló tevékenységéről:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 71 0

Más EGT-országokban tagokkal rendelkező vállalkozások száma

11 72 0

Más EGT-országokban aktív tagokkal rendelkező vállalkozások száma

A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok

48 65 0

Tagok száma nemek szerinti és földrajzi bontásban

48 65 1

Szolgáltatással meghatározott sémák tagságának földrajzi bontása

48 65 2

Befizetéssel meghatározott sémák tagságának földrajzi bontása

48 65 3

Vegyes sémák tagságának száma földrajzi bontásban

48 65 4

Aktív tagok száma földrajzi bontásban

48 65 5

Szüneteltető tagok száma földrajzi bontásban

48 65 6

Nyugdíjba vonultak száma földrajzi bontásban

48 65 7

Származtatott nyugdíjban részesülők száma földrajzi bontásban

Egyéb adatok

48 70 7

Női tagok száma

2.

További információ a nem önálló nyugdíjalapokról:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 15 1

Nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező gazdasági szervezetek száma a tagok száma alapján történő osztályozás szerinti bontásban

Mérlegadatok: források

48 40 1

Nem önálló nyugdíjalapok nettó technikai tartalékai

Egyéb adatok

48 72 0

Nem önálló nyugdíjalapok tagjainak száma

A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok

48 66 1

Nem önálló nyugdíjalapok aktív tagjainak száma földrajzi bontásban

48 66 2

Nem önálló nyugdíjalapok szüneteltető tagjainak száma földrajzi bontásban

48 66 3

Nem önálló nyugdíjalapokból nyugdíjban részesülő nyugdíjba vonultak száma földrajzi bontásban

48 66 4

Nem önálló nyugdíjalapokból származtatott nyugdíjban részesülők száma földrajzi bontásban

Számviteli adatok: eredménykimutatás (bevétel és kiadás)

48 09 0

Nem önálló nyugdíjalapok nyugdíjfolyósításai

3.

Származtatott ügyletekre és mérlegen kívüli tételekre vonatkozó információ.

A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest.

10. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.


VIII. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy az üzleti szolgáltatások ágazatának szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)–d) és f) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként az üzleti szolgáltatások szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére vonatkozó statisztikák központi listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

A statisztikákat a NACE Rev. 2. 62., 69., 71., 73. és 78. ágazatába, valamint az 58.2., 63.1., és 70.2. alágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. Ezek az ágazatok és alágazatok a kiadási, az információs technológiai, a tájékoztatási, valamint a szakmai, tudományos és technikai tevékenységek egy részét, továbbá a foglalkoztatási tevékenységet foglalják magukban. Az ebben a modulban szereplő statisztikák valamennyi olyan, legalább 20 főt foglalkoztató gazdasági szervezetre vonatkoznak, amelyek fő tevékenysége a fenti ágazatokba vagy alágazatokba sorolandó. Legkorábban 2011-ben a Bizottság kezdeményezhet egy, az alapsokaság alsó határának megváltoztatásának szükségességéről és lehetőségéről szóló tanulmányt. E tanulmány alapján e rendelet nem lényeges elemeinek az alsó határ megváltoztatására irányuló módosítását célzó intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók és statisztikák listája az éves vagy kétéves gyakorisággal összeállítandó statisztikákat tartalmazza. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2.

Azon mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazatába, valamint az 58.2., 63.1., 73.1. alágazatába tartozó gazdasági szervezetek vonatkozásában:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

 

Az árbevétel terméktípus szerinti bontása

12 11 0

Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA szerint)

A terméktípusonkénti bontás a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.

Az ügyfél rezidensi besorolására vonatkozó információ

12 11 0

Árbevétel az ügyfél rezidensi besorolása szerint, különösen:

Rezidens

Nem rezidens, amelyből

EU-n belüli

EU-n kívüli

 

3.

Azon mutatók, amelyekre kétévente kell statisztikákat összeállítani a NACE Rev. 2. 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2. és 73.2. alágazatába tartozó gazdasági szervezetek vonatkozásában:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

 

Az árbevétel terméktípus szerinti bontása

12 11 0

Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA szerint)

A terméktípusonkénti bontás a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.

Az ügyfél rezidensi besorolására vonatkozó információ

12 11 0

Árbevétel az ügyfél rezidensi besorolása szerint, különösen:

Rezidens

Nem rezidens, amelyből

EU-n belüli

EU-n kívüli

 

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazata és 58.2. és 63.1. és 73.1. alágazata tekintetében éves, valamint a NACE Rev. 2 69.1., 69.2., és 70.2. alágazata tekintetében kétéves statisztikák kerülnek összeállításra, a 2008. év. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 71.1., 71.2. és 73.2. alágazata tekintetében kétéves statisztikákat kell összeállítani, a 2009. év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

Annak érdekében, hogy közösségi statisztikai összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamoknak a nemzeti részeredményeket a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazatára, valamint az 58.2., 63.1., 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2., 73.1. és 73.2. alágazatára lebontva kell megadniuk.

2.

Az árbevételre vonatkozó adatokat termékenkénti és az ügyfél rezidensi besorolása szerinti bontásban is meg kell adni a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazatára, valamint az 58.2., 63.1., 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2., 73.1. és 73.2. alágazatára.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

8. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Az e mellékletben meghatározott részletes modul alkalmazásában az átmeneti időszak nem haladhatja meg a 4. szakaszban megjelölt statisztikák összeállításának az 5. szakaszban megjelölt első referenciaéveit követő három évet.


IX. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJÁNAK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a vállalkozások demográfiájára vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)–f) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként a működő gazdasági szervezetek sokaságának, a gazdasági szervezetek létrejöttének, megszűnésének, az újonnan létrejött gazdasági szervezetek túlélésének és az e folyamatokkal kapcsolatos, a vállalkozások sokaságának szerkezetére, tevékenységére és fejlődésére gyakorolt hatásoknak a részletes elemzésére szolgáló mutatók listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a 10. szakaszban felsorolt tevékenységekről kell összeállítani.

2.

A 12. szakaszban felsorolt statisztikai egységekkel, tevékenységekkel és demográfiai eseményekkel kapcsolatban kísérleti tanulmányokat kell végezni.

4. SZAKASZ

Fogalommeghatározások

E melléklet értelmezésében:

a „referencia-időszak” az az év, amelyre vonatkozóan a működő gazdasági szervezetek sokasága, a gazdasági szervezetek létrejötte, megszűnése és túlélése megfigyelésre kerül. A referencia-időszakot az 5. szakaszban „t” betű jelöli.

5. SZAKASZ

Mutatók

1.

Mutatók, amelyekre a gazdasági egységet statisztikai egységként használó éves demográfiai statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 91 0

A t során működő gazdasági szervezetek száma

11 92 0

A t során létrejött gazdasági szervezetek száma

11 93 0

A t során megszűnt gazdasági szervezetek száma

11 94 1

A t–1 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma

11 94 2

A t–2 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma

11 94 3

A t–3 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma

11 94 4

A t–4 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma

11 94 5

A t–5 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma

2.

A működő gazdasági szervezetek sokaságára, a gazdasági szervezetek létrejöttére, megszűnésére és túlélésére vonatkozó gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Foglalkoztatási adatok

16 91 0

A t során működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 91 1

A t során működő gazdasági szervezetekben alkalmazottak száma

16 92 0

A t során létrejött gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 92 1

A t során létrejött gazdasági szervezetekben alkalmazottak száma

16 93 0

A t során megszűnt gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 93 1

A t során megszűnt gazdasági szervezetekben alkalmazottak száma

16 94 1

A t–1 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 94 2

A t–2 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 94 3

A t–3 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 94 4

A t–4 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 94 5

A t–5 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 95 1

A t–1 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma

16 95 2

A t–2 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma

16 95 3

A t–3 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma

16 95 4

A t–4 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma

16 95 5

A t–5 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma

6. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyről éves statisztikák készülnek:

Naptári év

Kód

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 és 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 és 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 és 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 és 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 és 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 és 16 95 5

7. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok jelentést készítenek a statisztikák minőségéről, amelyben feltüntetik a 11 91 0 és 16 91 0 mutatók összehasonlíthatóságának mértékét az I. mellékletben szereplő 11 11 0 és 16 11 0 mutatókkal, valamint – amennyiben szükséges – azt, hogy az átadott adatok megfelelnek-e a 11. szakaszban hivatkozott útmutatóban lefektetett közös módszertannak.

8. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

Az eredményeket a 10. szakaszban felsorolt tevékenységek csoportjainak szintjéig kell lebontani.

2.

Egyes eredményeket, amelyek a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra, a 10. szakaszban felsorolt részletességig méretosztály szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a méretosztály szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

3.

Egyes eredményeket, amelyek a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra, a 10. szakaszban felsorolt részletességig jogi forma szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a jogi forma szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

9. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

A gazdasági szervezetek megszűnésével kapcsolatos mutatókra (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) vonatkozó előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani. Az e mutatókra vonatkozó felülvizsgált eredményeket a gazdasági szervezetek megszűnésének – két éves inaktív időszakot követő – megerősítése után, ugyanettől a referencia-időszaktól számított 30 hónapon belül kell továbbítani. Minden egyéb eredményt a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell megadni.

A 2008. előtti referenciaévekre vonatkozó eredményeket 2008. végét követő hat hónapon belül kell továbbítani, a 2007-es referenciaévnek a gazdasági szervezetek megszűnésére (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) vonatkozó eredményei kivételével, amelyeket 2008. végét követő 18 hónap elteltével kell továbbítani.

10. SZAKASZ

A tevékenységek bontása

1.

A 2004 és 2007 közötti referenciaévekre – a 2007. referenciaévet is beleértve – vonatkozó adatok tekintetében a NACE Rev. 1.1. osztályozásra vonatkozó alábbi bontást írják elő:

C nemzetgazdasági ág Bányászat és kőfejtés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. nemzetgazdasági ágainak szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

D nemzetgazdasági ág Feldolgozóipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. nemzetgazdasági alágainak szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

E és F nemzetgazdasági ág Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás és építőipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. nemzetgazdasági ágainak szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

G nemzetgazdasági ág Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek, motorkerékpárok, személyi és háztartási gépek javítása

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 1.1. kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 és 52.7.

H nemzetgazdasági ág Szállodák és éttermek

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 1.1. kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: 55, 55.1 + 55.2 és 55.3 + 55.4 + 55.5.

I nemzetgazdasági ág Szállítás, raktározás és távközlés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 1.1. kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 és 64.2.

J nemzetgazdasági ág Pénzügyi közvetítés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. ágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

K nemzetgazdasági ág Ingatlannal, bérlettel kapcsolatos és üzleti tevékenységek

A NACE Rev. 1.1. 74.15. szakágazata nem tartozik e melléklet alkalmazási körébe. A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. szakágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

2.

A 2008-as, valamint az azt követő referenciaévekre vonatkozó adatokat a NACE Rev. 2. szerinti alábbi tevékenységbontásban kell előállítani:

B nemzetgazdasági ág Bányászat, kőfejtés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

C nemzetgazdasági ág Feldolgozóipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 és 33 kódjaira vonatkozóan továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

D, E és F nemzetgazdasági ág Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; építőipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

G nemzetgazdasági ág Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. G 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 és 48.8 + 48.9 kódjaira vonatkozóan továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

H és I nemzetgazdasági ág Szállítás, raktározás; szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

J nemzetgazdasági ág Információ és kommunikáció

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazati szintje szerinti, valamint a 62. ágazatban további, a NACE Rev. 2. alágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

K nemzetgazdasági ág Pénzügyi, biztosítási tevékenység

A NACE Rev. 2. 64.2. alágazata nem tartozik e melléklet hatálya alá. A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

L, M és N nemzetgazdasági ág Ingatlanügyletek; szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; adminisztratív tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. szakágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

Speciális aggregátumok

Az információs és kommunikációs technológiai szektorra vonatkozó közösségi szintű vállalkozásdemográfiai statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében, a NACE Rev. 2. számos speciális aggregátumát kell továbbítani. Ezen aggregátumokat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

3.

A 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben létrejött új gazdasági szervezetekre vonatkozó adatok megadása szintén a NACE Rev. 2. szerinti bontásban történik, valamint azok meghatározását e szakasz 2. pontja tartalmazza. Ez a fent említett referenciaévekre vonatkozóan a 11 92 0, 16 92 0 és 16 92 1 mutatókat foglalja magában. Ezeket az eredményeket a 2008-as referenciaévre vonatkozó adatokkal együtt kell megadni.

11. SZAKASZ

Útmutató

A tagállamokkal szorosan együttműködve a Bizottság útmutatót tesz közzé, amely további iránymutatást tartalmaz az e melléklet értelmében készített közösségi statisztikákra vonatkozóan. Az útmutató e rendelet hatálybalépésekor kerül közzétételre.

12. SZAKASZ

Kísérleti tanulmányok

Az e mellékletben szereplő tevékenységek vonatkozásában a Bizottság a következő, a tagállamok által elvégzendő kísérleti tanulmányokat indítja meg:

adatok előállítása a telep statisztikai egységként való alkalmazásával,

adatok előállítása a gazdasági szervezetek létrejöttétől, túlélésétől és megszűnésétől eltérő demográfiai események vonatkozásában, valamint

adatok előállítása a NACE Rev. 2. P, Q, R és S nemzetgazdasági ágaira.

Amennyiben a Bizottság a NACE Rev. 1.1. M–O nemzetgazdasági ágaiban folytatott nem piaci tevékenységekre vonatkozó kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükségesnek találja e rendelet jelenlegi alkalmazási körének kiterjesztését, erre vonatkozóan javaslatot a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell előterjesztenie.

13. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Az e mellékletben meghatározott részletes modul alkalmazásában az átmeneti időszak nem haladhatja meg a statisztikák összeállításának a 6. szakaszban megjelölt első referenciaéveit követő négy évet.


X. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS A KÉSŐBBI MÓDOSÍTÁSOK

58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 14., 1997.1.17., 1. o.)

410/98/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 52., 1998.2.21., 1. o.)

Az 1614/2002/EK bizottsági rendelet 1. cikke (HL L 244., 2002.9.12., 7. o.)

A 2056/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2002.11.21., 1. o.)

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének 69. pontja (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

Az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 20. cikke, valamint a II. melléklete (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.)


XI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Az 58/97/EK, Euratom rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

1. cikk

3. cikk

2. cikk

4. cikk (1) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

5. cikk

3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (4) bekezdés

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

9. cikk

8. cikk (1) és (2) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

10. cikk

9. cikk

11. cikk

10. cikk

12. cikk i–x. pont

11. cikk (1) bekezdés

11. cikk (2) bekezdés

13. cikk

12. cikk

14. cikk

13. cikk

15. cikk

14. cikk

16. cikk

15. cikk

1. melléklet, 1–9. szakasz

I. melléklet, 1–9. szakasz

1. melléklet, 10. szakasz, 1. és 2. pont

I. melléklet, 10. szakasz, 1. és 2. pont törlésekkel

1. melléklet, 10. szakasz, 3. és 4. pont

1. melléklet, 11. szakasz

I. melléklet, 11. szakasz

2. melléklet

II. melléklet

3. melléklet, 1–8. szakasz

III. melléklet, 1–8. szakasz

3. melléklet, 9. szakasz

3. melléklet, 10. szakasz

III. melléklet, 9. szakasz

4. melléklet, 1–8. szakasz

IV. melléklet, 1–8. szakasz

4. melléklet, 9. szakasz

4. melléklet, 10. szakasz

IV. melléklet, 9. szakasz

V. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet

VIII. melléklet

IX. melléklet

X. melléklet

XI. melléklet


Top