Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_183_R_0051_01

A Tanács 2005/495/KKBP határozata ( 2005. október 11. ) az Európai Unió és Brunei, Szingapúr, Malajzia, Thaiföld és a Fülöp-szigetek közötti, ezen országoknak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
Az Európai Unió és Brunei közötti, Bruneinek az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás
Az Európai Unió és Szingapúr közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás
Az Európai Unió és Malajzia közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás
Az Európai Unió és Thaiföld közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás
Az Európai Unió és a Fülöp-szigetek közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

OJ L 183, 13.7.2007, p. 51–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/51


A TANÁCS 2005/495/KKBP HATÁROZATA

(2005. október 11.)

az Európai Unió és Brunei, Szingapúr, Malajzia, Thaiföld és a Fülöp-szigetek közötti, ezen országoknak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

2005. szeptember 9-én a Tanács elfogadta az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziójáról (Acehi Megfigyelő Misszió – AMM) szóló 2005/643/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

Az együttes fellépés 10. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályozásnak – az Európai Unióról szóló szerződés 24. cikkével összhangban – megállapodás tárgyát kell képeznie.

(3)

2004. szeptember 13-án a Tanács felhatalmazta az elnökséget a jövőbeni polgári válságkezelési műveletek esetén harmadik országokkal folytatott tárgyalások – szükség esetén a főtitkár/főképviselő közreműködésével történő – megkezdésére abból a célból, hogy az Európai Unió és egy harmadik állam között harmadik államnak az Európai Unió polgári válságkezelési műveletében való részvételére vonatkozó megállapodásminta alapján megállapodást kössön. Ezen az alapon az elnökség tárgyalást folytatott Bruneivel, Szingapúrral, Malajziával, Thaifölddel és a Fülöp-szigetekkel, ezen államoknak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodásról.

(4)

A levélváltás formájában létrejött megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió és Brunei, Szingapúr, Malajzia, Thaiföld és a Fülöp-szigetek közötti, ezen országoknak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás az Európai Unió nevében jóváhagyásra kerül.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2005. október 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN


(1)  HL L 234., 2005.9.10., 13. o. A legutóbb a 2006/607/KKBP együttes fellépéssel (HL L 246., 2006.9.8., 16. o.) módosított együttes fellépés.


FORDÍTÁS

Az Európai Unió és Brunei közötti, Bruneinek az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött

MEGÁLLAPODÁS

Jakarta, 2005. október 26.

Excellenciás Uram!

Az indonéz kormány és a Szabad Aceh Mozgalom (GAM) között létrejött, 2005. augusztus 15-én Helsinkiben aláírt szándéknyilatkozat rendelkezik többek között az acehi megfigyelőmissziónak (AMM) az Európai Unió és a hozzájáruló ASEAN-országok által Acehben történő létrehozásáról. A szándéknyilatkozat rendelkezik továbbá az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről, tagjairól pedig az indonéz kormány és az Európai Unió (EU) dönt.

Ennek megfelelően engedje meg, hogy javaslatot tegyek e levél mellékletében azokra a rendelkezésekre vonatkozóan, amelyek országának az AMM-ben való részvételére, illetve az országa által rendelkezésre bocsátott személyi állományra vonatkoznak, amelynek jogállását, kiváltságait és mentességeit az indonéz kormány, az EU és a hozzájáruló ASEAN-országok közötti megállapodás határozza meg.

Lekötelezne, ha megerősítené a mellékletben foglalt rendelkezések elfogadását, továbbá az azzal való egyetértését, hogy ez a levél és melléklete az Ön válaszával együtt jogilag kötelező megállapodást hoz létre az EU és Brunei Darussalam kormánya között, amely az Ön válasza aláírásának napján lép hatályba, és az Ön országának az AMM-ben való részvételi időtartamáig marad hatályban.

Kérem, Excellenciás Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

 

I. MELLÉKLET

1.

Brunei Darussalam a szándéknyilatkozatban előírtak szerint, a következő rendelkezéseknek és az esetleg szükséges végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően, továbbá az Európai Unió döntéshozatali autonómiájának sérelme nélkül részt vesz az AMM-ben.

2.

Az EU részvétele a Tanács által 2005. szeptember 9-én elfogadott, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló együttes fellépésen alapul. Brunei Darussalam e melléklet rendelkezéseire is figyelemmel csatlakozik az együttes fellépés azon rendelkezéseihez, amelyek az országnak és személyi állományának az AMM-ben való részvételére vonatkoznak.

3.

Az EU részvételének befejezésére vonatkozó döntést az Európai Unió Tanácsa a Brunei Darussalammal folytatott konzultációt követően hozza meg, amennyiben Brunei Darussalam a döntés meghozatalának időpontjában még mindig hozzájárul az AMM-hez.

4.

Brunei Darussalam biztosítja, hogy az AMM-ben részt vevő személyi állománya a feladatát a következőkkel összhangban teljesíti:

az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 9-én elfogadott együttes fellépésnek, illetve annak esetleges módosításainak vonatkozó rendelkezései,

az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 9-én jóváhagyott műveleti terv (OPLAN),

az e megállapodás szerinti végrehajtási rendelkezések.

5.

A Brunei Darussalam által az AMM-hez kiküldött személyi állomány megbízatását kizárólag az AMM érdekeinek szem előtt tartásával végzi, és ezen érdekeknek megfelelő magatartást tanúsít.

6.

Brunei Darussalam kellő időben tájékoztatja az AMM misszióvezetőjét az AMM-hez való hozzájárulásában bekövetkező bármilyen változásról.

7.

Az AMM-hez kiküldött állomány számára a misszió megkezdésekor kötelező az orvosi vizsgálat, valamint a védőoltás, és rendelkeznie kell a Brunei Darussalam illetékes hatósága által kiállított igazolással arra vonatkozólag, hogy a megbízatás teljesítéséhez szükséges megfelelő egészségi állapotban van. Az AMM rendelkezésére bocsátott személyi állomány ennek az igazolásnak a másolatát bemutatja.

8.

Az AMM személyi állományának jogállását – beleértve a Brunei Darussalam által az AMM rendelkezésére bocsátott személyi állományt is – az indonéz kormány, az Európai Unió és a hozzájáruló ASEAN-országok közötti, az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás szabályozza.

9.

A 8. szakaszban említett, a misszió jogállásáról szóló megállapodás sérelme nélkül Brunei Darussalam hatáskörrel rendelkezik az AMM-ben részt vevő állományát illetően.

10.

Brunei Darussalam nemzeti jogával összhangban és az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás szerinti mentességekre is figyelemmel felel az AMM-ben való részvételével kapcsolatos bármely, a saját állománya tagjától érkező vagy vele kapcsolatos követelés kielégítéséért. Brunei Darussalam felel az állománya ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendeleteivel összhangban.

11.

Brunei Darussalam vállalja, hogy a levélváltás aláírásakor kölcsönösségen alapuló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az AMM-ben részt vevő bármely állammal szembeni követeléseiről lemond. A nyilatkozatra vonatkozó iratminta a II. mellékletben található.

12.

Az Európai Unió biztosítja, hogy tagállamai a levélváltás aláírásakor kölcsönösségen alapuló nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy Brunei Darussalamnak az AMM-ben való részvétele tekintetében követeléseikről lemondanak. A nyilatkozatra vonatkozó iratminta a II. mellékletben található.

13.

A minősített információk cseréjére és biztonságára vonatkozó szabályok a III. mellékletben találhatók. További iránymutatást az illetékes hatóságok bocsáthatnak ki, beleértve az AMM misszióvezetőjét.

14.

Az AMM-ben részt vevő személyi állomány minden tagja teljes mértékben a saját nemzeti hatóságainak parancsnoksága alatt áll.

15.

A nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést átruházzák az AMM misszióvezetőjére, aki a ráruházott parancsnokságot a parancsnoklás és ellenőrzés hierarchikus rendje szerint gyakorolja.

16.

A misszió vezetője vezeti az AMM tevékenységét, és látja el annak napi irányítását.

17.

A 2. szakaszban említett jogi eszközzel összhangban Brunei Darussalamot a művelet napi működtetésének terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az Európai Uniónak az AMM-ben részt vevő tagállamait.

18.

Az AMM misszióvezetője felelős az AMM személyi állományát érintő fegyelmi kérdésekért. Szükség esetén a fegyelmi eljárást az érintett nemzeti hatóság indítja meg.

19.

Brunei Darussalam az AMM-ben részt vevő nemzeti kontingensének képviseletére nemzetikontingens-képviselőt (NKK) nevez ki. Az NKK a nemzeti ügyekről jelentést tesz az AMM misszióvezetőjének, továbbá felel a kontingens fegyelméért.

20.

Brunei Darussalam vállalja a misszióban való részvételével járó összes költség fedezését.

21.

Brunei Darussalam nem járul hozzá az AMM működési költségvetésének finanszírozásához.

22.

A misszió végrehajtásának helyszínéül szolgáló államból származó természetes vagy jogi személyek halála, sérülése, vesztesége vagy kára esetén Brunei Darussalam – felelőssége megállapítását követően – kártérítést fizet a 8. szakaszban említett, az AMM jogállására, kiváltságaira és a mentességeire vonatkozó megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

23.

Az e megállapodás végrehajtásához szükséges bármely technikai és igazgatási megállapodás az Európai Unió Tanácsának főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője vagy a misszióvezető és Brunei Darussalam megfelelő hatóságai között jön létre.

24.

E megállapodást egy hónapos írásbeli felmondással bármely fél felmondhatja.

25.

Az ezen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között kizárólag diplomáciai úton rendezik.

II. MELLÉKLET

A 11. és 12. szakaszban említett kölcsönös nyilatkozatok szövege

Az EU-tagállamokra vonatkozó szöveg:

„Az EU Acehben tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló, 2005. szeptember 9-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott együttes fellépést alkalmazó EU-tagállamok a belső jogrendjük által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekeznek lemondani a Brunei Darussalammal szemben – saját állományuk tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonukat képező és az AMM által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeikről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

Brunei Darussalam személyi állományának tagja az AMM-mel kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetét, vagy

Brunei Darussalam tulajdonát képező eszközök használata okozta, amennyiben az adott eszközöket a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az AMM személyi állományának Brunei Darussalamból származó, ezeket az eszközöket használó tagja súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének esetét.”

Brunei Darussalamra vonatkozó szöveg:

„A szándéknyilatkozat 5.3. bekezdésében említett AMM-ben és az EU Acehben tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló, 2005. szeptember 9-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott együttes fellépésben részt vevő Brunei Darussalam, a belső jogrendje által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekszik lemondani az AMM-ben részt vevő bármely más állammal szemben – saját állománya tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonát képező és az AMM által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeiről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

a személyi állomány tagja az AMM-mel kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetét, vagy

az AMM-ben részt vevő államok tulajdonát képező eszközök használata okozta, amennyiben az adott eszközöket a misszióval kapcsolatban használták, kivéve az AMM személyi állományának ezeket az eszközöket használó tagja súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének esetét.”

III. MELLÉKLET

A minősített információk cseréjére és biztonságára vonatkozó szabályok

Az AMM szempontjából jelentős, legfeljebb RESTRICTED (RESTREINT UE) minősítési szintű minősített információknak az Európai Unió és Brunei Darussalam közötti cseréjére vonatkozó keretek létrehozása céljából a következő szabályokat kell alkalmazni.

Brunei Darussalam biztosítja azt, hogy a számára átadott uniós minősített információk (azaz minden olyan információ (nevezetesen: ismeret, amely bármely formában átadható), illetve anyag, amely előírás szerint védelmet élvez a jogosulatlan közzététellel szemben, és amely ezt a védelmet biztonsági minősítési eljárás során kapta) megőrizzék az EU-tól kapott biztonsági minősítésüket, valamint biztosítja ezeknek az információknak a Tanács biztonsági szabályzatán (1) alapuló következő szabályoknak megfelelő védelmét:

Brunei Darussalam nem használja fel az átadott, minősített uniós információkat semmilyen más célra, mint amelyre azokat Brunei Darussalam rendelkezésére bocsátották, illetve mint amelyeket az információ kibocsátója megállapított,

Brunei Darussalam nem fedi fel ezeket az információkat harmadik feleknek az EU előzetes beleegyezése nélkül,

Brunei Darussalam biztosítja, hogy a részére kiadott uniós minősített információkhoz való hozzáférést kizárólag olyan egyének számára engedélyezik, akikre érvényes a „szükséges ismeret” elve,

Brunei Darussalam biztosítja, hogy a minősített uniós információkhoz való hozzáférés engedélyezése előtt valamennyi, ezen információkhoz való hozzáférést kérő egyén tájékoztatást kapjon az információ minősítésének megfelelő, a védelmi biztonsági szabályzatban meghatározott követelményekről, és teljesítse azokat,

minősítési szintjük figyelembevételével a minősített uniós információkat Brunei Darussalam részére diplomáciai futárcsomagban, katonai postaszolgálat, biztonsági postaszolgálat, biztonságos távközlési eszközök vagy személyes szállítás útján kell továbbítani. Brunei Darussalam előzetesen értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a minősített információk biztonságáért felelős szerv nevéről és címéről, valamint a pontos címekről, ahová az információkat és dokumentumokat továbbítani kell,

Brunei Darussalam biztosítja, hogy megfelelő fizikai biztonsági intézkedésekkel védjék mindazokat a helyiségeket, területeket, épületeket, irodákat, termeket, kommunikációs és információs rendszereket és hasonlókat, ahol minősített uniós információkat és dokumentumokat tárolnak és/vagy kezelnek,

Brunei Darussalam biztosítja, hogy a részére kiadott minősített uniós dokumentumokat azok átvételekor különleges nyilvántartásba vegyék. Brunei Darussalam biztosítja, hogy a részére kiadott minősített uniós dokumentumok másolatait, amelyeket az átvevő szerv készíthet, valamint ezek számát, terjesztését és megsemmisítését e különleges nyilvántartásba bejegyezzék,

Brunei Darussalam értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a részére kiadott minősített uniós információk bármiféle veszélyeztetéséről. Ilyen esetben Brunei Darussalam vizsgálatot indít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket a megismétlődés elkerülése érdekében.

E szabályok alkalmazásában a Brunei Darussalam által az Európai Unió számára átadott minősített információt uniós minősített információként kell kezelni, és azzal egyenértékű védelmi szintet kell számára biztosítani.

Amikor ez a megállapodás lejár vagy megszűnik, az ez alapján szolgáltatott vagy cserélt valamennyi minősített információ vagy anyag a megállapodásban foglalt rendelkezéseknek megfelelően továbbra is védelmet élvez.

Jakarta, 9 February 2006

Your Excellency,

I refer to your letter dated 26 October 2006 proposing the provisions which will apply to the personnel deployed by Brunei Darussalam related to the status, privileges and immunities of the Aceh Monitoring Mission (AMM) and its members, which are set out in the Annexes to this letter.

I have the honour to confirm the acceptance by the Government of Brunei Darussalam of the provisions set out in the said Annexes. I have the further honour to confirm that the above letter and this letter hereby constitutes an agreement between the Government of Brunei Darussalam and the European Union on the status, privileges and immunities of the AMM, which shall enter into force on the date of this letter. The agreement shall remain in force for the duration of Brunei Darussalam's participation in the AMM.

Brunei Darussalam participating in the AMM as referred to in paragraph 5.3 of the MoU and in the Joint Action adopted by the Council of the European Union on 9 September 2006 on the European Union Monitoring Mission in Aceh (Aceh Monitoring Mission — AMM) will endeavour, insofar as its internal legal systems so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in the AMM for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of any assets owned by itself and used by the AMM if such injury, death or loss:

was caused by personnel in the execution of their duties in connection with the AMM, except in case of gross negligence or willful misconduct, or

arose from the use of any assets owned by States participating in the AMM, provided that the assets were used in connection with the mission and except in case of gross negligence or willful misconduct of AMM personnel using those assets.

Please, accept. Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

ABU BAKAR HAJI DONGLAH

Charge d'Affaires a.i.


(1)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A dokumentum e levél mellékletét képezi.


FORDÍTÁS

Az Európai Unió és Szingapúr közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött

MEGÁLLAPODÁS

Jakarta, 2005. október 26.

Excellenciás Uram!

Az indonéz kormány és a Szabad Aceh Mozgalom (GAM) között létrejött, 2005. augusztus 15-én Helsinkiben aláírt szándéknyilatkozat rendelkezik többek között az acehi megfigyelőmissziónak (AMM) az Európai Unió és a hozzájáruló ASEAN-országok által Acehben történő létrehozásáról. A szándéknyilatkozat rendelkezik továbbá az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről, tagjairól pedig az indonéz kormány és az Európai Unió (EU) dönt.

Ennek megfelelően engedje meg, hogy javaslatot tegyek e levél mellékletében azokra a rendelkezésekre vonatkozóan, amelyek országának az AMM-ben való részvételére, illetve az országa által rendelkezésre bocsátott személyi állományra vonatkoznak, amelynek jogállását, kiváltságait és mentességeit az indonéz kormány, az EU és a hozzájáruló ASEAN-országok közötti megállapodás határozza meg.

Lekötelezne, ha megerősítené a mellékletben foglalt rendelkezések elfogadását, továbbá az azzal való egyetértését, hogy ez a levél és melléklete az Ön válaszával együtt jogilag kötelező megállapodást hoz létre az EU és Szingapúr kormánya között, amely az Ön válasza aláírásának napján lép hatályba, és az Ön országának az AMM-ben való részvételi időtartamáig marad hatályban.

Kérem, Excellenciás Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

 

I. MELLÉKLET

1.

Szingapúr a szándéknyilatkozatban előírtak szerint, a következő rendelkezéseknek és az esetleg szükséges végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően, továbbá az Európai Unió döntéshozatali autonómiájának sérelme nélkül részt vesz az AMM-ben.

2.

Az EU részvétele a Tanács által 2005. szeptember 9-én elfogadott, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló együttes fellépésen alapul. Szingapúr e melléklet rendelkezéseire is figyelemmel csatlakozik az együttes fellépés azon rendelkezéseihez, amelyek az országnak és személyi állományának az AMM-ben való részvételére vonatkoznak.

3.

Az EU részvételének befejezésére vonatkozó döntést az Európai Unió Tanácsa a Szingapúrral folytatott konzultációt követően hozza meg, amennyiben Szingapúr a döntés meghozatalának időpontjában még mindig hozzájárul az AMM-hez.

4.

Szingapúr biztosítja, hogy az AMM-ben részt vevő személyi állománya a feladatát a következőkkel összhangban teljesíti:

az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 9-én elfogadott együttes fellépésnek, illetve annak esetleges módosításainak vonatkozó rendelkezései,

az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 9-én jóváhagyott műveleti terv (OPLAN),

az e megállapodás szerinti végrehajtási rendelkezések.

5.

A Szingapúr által az AMM-hez kiküldött személyi állomány megbízatását kizárólag az AMM érdekeinek szem előtt tartásával végzi, és ezen érdekeknek megfelelő magatartást tanúsít.

6.

Szingapúr kellő időben tájékoztatja az AMM misszióvezetőjét az AMM-hez való hozzájárulásában bekövetkező bármilyen változásról.

7.

Az AMM-hez kiküldött állomány számára a misszió megkezdésekor kötelező az orvosi vizsgálat, valamint a védőoltás, és rendelkeznie kell a Szingapúr illetékes hatósága által kiállított igazolással arra vonatkozólag, hogy a megbízatás teljesítéséhez szükséges megfelelő egészségi állapotban van. Az AMM rendelkezésére bocsátott személyi állomány ennek az igazolásnak a másolatát bemutatja.

8.

Az AMM személyi állományának jogállását – beleértve a Szingapúr által az AMM rendelkezésére bocsátott személyi állományt is – az indonéz kormány, az Európai Unió és a hozzájáruló ASEAN-országok közötti, az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás szabályozza.

9.

A 8. szakaszban említett, a misszió jogállásáról szóló megállapodás sérelme nélkül Szingapúr hatáskörrel rendelkezik az AMM-ben részt vevő állományát illetően.

10.

Szingapúr nemzeti jogával összhangban és az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás szerinti mentességekre is figyelemmel felel az AMM-ben való részvételével kapcsolatos bármely, a saját állománya tagjától érkező vagy vele kapcsolatos követelés kielégítéséért. Szingapúr felel az állománya ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendeleteivel összhangban.

11.

Szingapúr vállalja, hogy a levélváltás aláírásakor kölcsönösségen alapuló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az AMM-ben részt vevő bármely állammal szembeni követeléseiről lemond. A nyilatkozatra vonatkozó iratminta a II. mellékletben található.

12.

Az Európai Unió biztosítja, hogy tagállamai a levélváltás aláírásakor kölcsönösségen alapuló nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy Szingapúrnak az AMM-ben való részvétele tekintetében követeléseikről lemondanak. A nyilatkozatra vonatkozó iratminta a II. mellékletben található.

13.

A minősített információk cseréjére és biztonságára vonatkozó szabályok a III. mellékletben találhatók. További iránymutatást az illetékes hatóságok bocsáthatnak ki, beleértve az AMM misszióvezetőjét.

14.

Az AMM-ben részt vevő személyi állomány minden tagja teljes mértékben a saját nemzeti hatóságainak parancsnoksága alatt áll.

15.

A nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést átruházzák az AMM misszióvezetőjére, aki a ráruházott parancsnokságot a parancsnoklás és ellenőrzés hierarchikus rendje szerint gyakorolja.

16.

A misszió vezetője vezeti az AMM tevékenységét, és látja el annak napi irányítását.

17.

A 2. szakaszban említett jogi eszközzel összhangban Szingapúrt a művelet napi működtetésének terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az Európai Uniónak az AMM-ben részt vevő tagállamait.

18.

Az AMM misszióvezetője felelős az AMM személyi állományát érintő fegyelmi kérdésekért. Szükség esetén a fegyelmi eljárást az érintett nemzeti hatóság indítja meg.

19.

Szingapúr az AMM-ben részt vevő nemzeti kontingensének képviseletére nemzetikontingens-képviselőt (NKK) nevez ki. Az NKK a nemzeti ügyekről jelentést tesz az AMM misszióvezetőjének, továbbá felel a kontingens fegyelméért.

20.

Szingapúr vállalja a misszióban való részvételével járó összes költség fedezését.

21.

Szingapúr nem járul hozzá az AMM működési költségvetésének finanszírozásához.

22.

A misszió végrehajtásának helyszínéül szolgáló államból származó természetes vagy jogi személyek halála, sérülése, vesztesége vagy kára esetén Szingapúr – felelőssége megállapítását követően – kártérítést fizet a 8. szakaszban említett, az AMM jogállására, kiváltságaira és a mentességeire vonatkozó megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

23.

Az e megállapodás végrehajtásához szükséges bármely technikai és igazgatási megállapodás az Európai Unió Tanácsának főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője vagy a misszióvezető és Szingapúr megfelelő hatóságai között jön létre.

24.

E megállapodást egy hónapos írásbeli felmondással bármely fél felmondhatja.

25.

Az ezen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között kizárólag diplomáciai úton rendezik.

II. MELLÉKLET

A 11. és 12. szakaszban említett kölcsönös nyilatkozatok szövege

Az EU-tagállamokra vonatkozó szöveg:

„Az EU Acehben tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló, 2005. szeptember 9-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott együttes fellépést alkalmazó EU-tagállamok a belső jogrendjük által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekeznek lemondani a Szingapúrral szemben – saját állományuk tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonukat képező és az AMM által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeikről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

Szingapúr személyi állományának tagja az AMM-mel kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetét, vagy

Szingapúr tulajdonát képező eszközök használata okozta, amennyiben az adott eszközöket a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az AMM személyi állományának Szingapúrból származó, ezeket az eszközöket használó tagja súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének esetét.”

Szingapúrra vonatkozó szöveg:

„A szándéknyilatkozat 5.3. bekezdésében említett AMM-ben és az EU Acehben tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló, 2005. szeptember 9-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott együttes fellépésben részt vevő Szingapúr, a belső jogrendje által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekszik lemondani az AMM-ben részt vevő bármely más állammal szemben – saját állománya tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonát képező és az AMM által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeiről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

a személyi állomány tagja az AMM-mel kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetét, vagy

az AMM-ben részt vevő államok tulajdonát képező eszközök használata okozta, amennyiben az adott eszközöket a misszióval kapcsolatban használták, kivéve az AMM személyi állományának ezeket az eszközöket használó tagja súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének esetét.”

III. MELLÉKLET

A minősített információk cseréjére és biztonságára vonatkozó szabályok

Az AMM szempontjából jelentős, legfeljebb RESTRICTED (RESTREINT UE) minősítési szintű minősített információknak az Európai Unió és Szingapúr közötti cseréjére vonatkozó keretek létrehozása céljából a következő szabályokat kell alkalmazni.

Szingapúr biztosítja azt, hogy a számára átadott uniós minősített információk (azaz minden olyan információ (nevezetesen: ismeret, amely bármely formában átadható), illetve anyag, amely előírás szerint védelmet élvez a jogosulatlan közzététellel szemben, és amely ezt a védelmet biztonsági minősítési eljárás során kapta) megőrizzék az EU-tól kapott biztonsági minősítésüket, valamint biztosítja ezeknek az információknak a Tanács biztonsági szabályzatán (1) alapuló következő szabályoknak megfelelő védelmét:

Szingapúr nem használja fel az átadott, minősített uniós információkat semmilyen más célra, mint amelyre azokat Szingapúr rendelkezésére bocsátották, illetve mint amelyeket az információ kibocsátója megállapított,

Szingapúr nem fedi fel ezeket az információkat harmadik feleknek az EU előzetes beleegyezése nélkül,

Szingapúr biztosítja, hogy a részére kiadott uniós minősített információkhoz való hozzáférést kizárólag olyan egyének számára engedélyezik, akikre érvényes a „szükséges ismeret” elve,

Szingapúr biztosítja, hogy a minősített uniós információkhoz való hozzáférés engedélyezése előtt valamennyi, ezen információkhoz való hozzáférést kérő egyén tájékoztatást kapjon az információ minősítésének megfelelő, a védelmi biztonsági szabályzatban meghatározott követelményekről, és teljesítse azokat,

minősítési szintjük figyelembevételével a minősített uniós információkat Szingapúr részére diplomáciai futárcsomagban, katonai postaszolgálat, biztonsági postaszolgálat, biztonságos távközlési eszközök vagy személyes szállítás útján kell továbbítani. Szingapúr előzetesen értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a minősített információk biztonságáért felelős szerv nevéről és címéről, valamint a pontos címekről, ahová az információkat és dokumentumokat továbbítani kell,

Szingapúr biztosítja, hogy megfelelő fizikai biztonsági intézkedésekkel védjék mindazokat a helyiségeket, területeket, épületeket, irodákat, termeket, kommunikációs és információs rendszereket és hasonlókat, ahol minősített uniós információkat és dokumentumokat tárolnak és/vagy kezelnek,

Szingapúr biztosítja, hogy a részére kiadott minősített uniós dokumentumokat azok átvételekor különleges nyilvántartásba vegyék. Szingapúr biztosítja, hogy a részére kiadott minősített uniós dokumentumok másolatait, amelyeket az átvevő szerv készíthet, valamint ezek számát, terjesztését és megsemmisítését e különleges nyilvántartásba bejegyezzék,

Szingapúr értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a részére kiadott minősített uniós információk bármiféle veszélyeztetéséről. Ilyen esetben Szingapúr vizsgálatot indít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket a megismétlődés elkerülése érdekében.

E szabályok alkalmazásában Szingapúr által az Európai Unió számára átadott minősített információt uniós minősített információként kell kezelni, és azzal egyenértékű védelmi szintet kell számára biztosítani.

Amikor ez a megállapodás lejár vagy megszűnik, az ez alapján szolgáltatott vagy cserélt valamennyi minősített információ vagy anyag a megállapodásban foglalt rendelkezéseknek megfelelően továbbra is védelmet élvez.

Jakarta, 9 February 2006

Your Excellency

I write to you in your capacity as the European Union President in Indonesia. With reference to your predecessor H.E. Mr Charles Humphrey's letter of 26 October 2005, I have the honour, on behalf of the Government of Singapore, to confirm our acceptance of the provisions set out in the Annexes to that letter.

We also confirm that this reply, together with Mr Humphrey's letter and its Annexes, shall constitute a legally binding agreement between the EU and our country, which shall enter into force on the day of signature of this letter. We would also like to record our understanding that, specifically, Annex II to Mr Humphrey's letter constitutes the binding reciprocal declarations envisaged by paragraphs 11 and 12 of Annex I to his letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

EDWARD LEE

Ambassador


(1)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A dokumentum e levél mellékletét képezi.


FORDÍTÁS

Az Európai Unió és Malajzia közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött

MEGÁLLAPODÁS

Jakarta, 2005. október 26.

Excellenciás Uram!

Az indonéz kormány és a Szabad Aceh Mozgalom (GAM) között létrejött, 2005. augusztus 15-én Helsinkiben aláírt szándéknyilatkozat rendelkezik többek között az acehi megfigyelőmissziónak (AMM) az Európai Unió és a hozzájáruló ASEAN-országok által Acehben történő létrehozásáról. A szándéknyilatkozat rendelkezik továbbá az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről, tagjairól pedig az indonéz kormány és az Európai Unió (EU) dönt.

Ennek megfelelően engedje meg, hogy javaslatot tegyek e levél mellékletében azokra a rendelkezésekre vonatkozóan, amelyek országának az AMM-ben való részvételére, illetve az országa által rendelkezésre bocsátott személyi állományra vonatkoznak, amelynek jogállását, kiváltságait és mentességeit az indonéz kormány, az EU és a hozzájáruló ASEAN-országok közötti megállapodás határozza meg.

Lekötelezne, ha megerősítené a mellékletben foglalt rendelkezések elfogadását, továbbá az azzal való egyetértését, hogy ez a levél és melléklete az Ön válaszával együtt jogilag kötelező megállapodást hoz létre az EU és Malajzia kormánya között, amely az Ön válasza aláírásának napján lép hatályba, és az Ön országának az AMM-ben való részvételi időtartamáig marad hatályban.

Kérem, Excellenciás Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

 

I. MELLÉKLET

1.

Malajzia a szándéknyilatkozatban előírtak szerint, a következő rendelkezéseknek és az esetleg szükséges végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően, továbbá az Európai Unió döntéshozatali autonómiájának sérelme nélkül részt vesz az AMM-ben.

2.

Az EU részvétele a Tanács által 2005. szeptember 9-én elfogadott, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló együttes fellépésen alapul. Malajzia e melléklet rendelkezéseire is figyelemmel csatlakozik az együttes fellépés azon rendelkezéseihez, amelyek az országnak és személyi állományának az AMM-ben való részvételére vonatkoznak.

3.

Az EU részvételének befejezésére vonatkozó döntést az Európai Unió Tanácsa a Malajziával folytatott konzultációt követően hozza meg, amennyiben Malajzia a döntés meghozatalának időpontjában még mindig hozzájárul az AMM-hez.

4.

Malajzia biztosítja, hogy az AMM-ben részt vevő személyi állománya a feladatát a következőkkel összhangban teljesíti:

az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 9-én elfogadott együttes fellépésnek, illetve annak esetleges módosításainak vonatkozó rendelkezései,

az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 9-én jóváhagyott műveleti terv (OPLAN),

az e megállapodás szerinti végrehajtási rendelkezések.

5.

A Malajzia által az AMM-hez kiküldött személyi állomány megbízatását kizárólag az AMM érdekeinek szem előtt tartásával végzi, és ezen érdekeknek megfelelő magatartást tanúsít.

6.

Malajzia kellő időben tájékoztatja az AMM misszióvezetőjét az AMM-hez való hozzájárulásában bekövetkező bármilyen változásról.

7.

Az AMM-hez kiküldött állomány számára a misszió megkezdésekor kötelező az orvosi vizsgálat, valamint a védőoltás, és rendelkeznie kell a Malajzia illetékes hatósága által kiállított igazolással arra vonatkozólag, hogy a megbízatás teljesítéséhez szükséges megfelelő egészségi állapotban van. Az AMM rendelkezésére bocsátott személyi állomány ennek az igazolásnak a másolatát bemutatja.

8.

Az AMM személyi állományának jogállását – beleértve Malajzia által az AMM rendelkezésére bocsátott személyi állományt is – az indonéz kormány, az Európai Unió és a hozzájáruló ASEAN-országok közötti, az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás szabályozza.

9.

A 8. szakaszban említett, a misszió jogállásáról szóló megállapodás sérelme nélkül Malajzia hatáskörrel rendelkezik az AMM-ben részt vevő állományát illetően.

10.

Malajzia nemzeti jogával összhangban és az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás szerinti mentességekre is figyelemmel felel az AMM-ben való részvételével kapcsolatos bármely, a saját állománya tagjától érkező vagy vele kapcsolatos követelés kielégítéséért. Malajzia felel az állománya ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendeleteivel összhangban.

11.

Malajzia vállalja, hogy a levélváltás aláírásakor kölcsönösségen alapuló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az AMM-ben részt vevő bármely állammal szembeni követeléseiről lemond. A nyilatkozatra vonatkozó iratminta a II. mellékletben található.

12.

Az Európai Unió biztosítja, hogy tagállamai a levélváltás aláírásakor kölcsönösségen alapuló nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy Malajziának az AMM-ben való részvétele tekintetében követeléseikről lemondanak. A nyilatkozatra vonatkozó iratminta a II. mellékletben található.

13.

A minősített információk cseréjére és biztonságára vonatkozó szabályok a III. mellékletben találhatók. További iránymutatást az illetékes hatóságok bocsáthatnak ki, beleértve az AMM misszióvezetőjét.

14.

Az AMM-ben részt vevő személyi állomány minden tagja teljes mértékben a saját nemzeti hatóságainak parancsnoksága alatt áll.

15.

A nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést átruházzák az AMM misszióvezetőjére, aki a ráruházott parancsnokságot a parancsnoklás és ellenőrzés hierarchikus rendje szerint gyakorolja.

16.

A misszió vezetője vezeti az AMM tevékenységét, és látja el annak napi irányítását.

17.

A 2. szakaszban említett jogi eszközzel összhangban Malajziát a művelet napi működtetésének terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az Európai Uniónak az AMM-ben részt vevő tagállamait.

18.

Az AMM misszióvezetője felelős az AMM személyi állományát érintő fegyelmi kérdésekért. Szükség esetén a fegyelmi eljárást az érintett nemzeti hatóság indítja meg.

19.

Malajzia az AMM-ben részt vevő nemzeti kontingensének képviseletére nemzetikontingens-képviselőt (NKK) nevez ki. Az NKK a nemzeti ügyekről jelentést tesz az AMM misszióvezetőjének, továbbá felel a kontingens fegyelméért.

20.

Malajzia vállalja a misszióban való részvételével járó összes költség fedezését.

21.

Malajzia nem járul hozzá az AMM működési költségvetésének finanszírozásához.

22.

A misszió végrehajtásának helyszínéül szolgáló államból származó természetes vagy jogi személyek halála, sérülése, vesztesége vagy kára esetén Malajzia – felelőssége megállapítását követően – kártérítést fizet a 8. szakaszban említett, az AMM jogállására, kiváltságaira és a mentességeire vonatkozó megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

23.

Az e megállapodás végrehajtásához szükséges bármely technikai és igazgatási megállapodás az Európai Unió Tanácsának főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője vagy a misszióvezető és Malajzia megfelelő hatóságai között jön létre.

24.

E megállapodást egy hónapos írásbeli felmondással bármely fél felmondhatja.

25.

Az ezen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között kizárólag diplomáciai úton rendezik.

II. MELLÉKLET

A 11. és 12. szakaszban említett kölcsönös nyilatkozatok szövege

Az EU-tagállamokra vonatkozó szöveg:

„Az EU Acehben tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló, 2005. szeptember 9-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott együttes fellépést alkalmazó EU-tagállamok a belső jogrendjük által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekeznek lemondani a Malajziával szemben – saját állományuk tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonukat képező és az AMM által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeikről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

Malajzia személyi állományának tagja az AMM-mel kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetét, vagy

Malajzia tulajdonát képező eszközök használata okozta, amennyiben az adott eszközöket a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az AMM személyi állományának Malajziából származó, ezeket az eszközöket használó tagja súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének esetét.”

Malajziára vonatkozó szöveg:

„A szándéknyilatkozat 5.3. bekezdésében említett AMM-ben és az EU Acehben tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló, 2005. szeptember 9-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott együttes fellépésben részt vevő Malajzia, a belső jogrendje által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekszik lemondani az AMM-ben részt vevő bármely más állammal szemben – saját állománya tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonát képező és az AMM által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeiről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

a személyi állomány tagja az AMM-mel kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetét, vagy

az AMM-ben részt vevő államok tulajdonát képező eszközök használata okozta, amennyiben az adott eszközöket a misszióval kapcsolatban használták, kivéve az AMM személyi állományának ezeket az eszközöket használó tagja súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének esetét.”

III. MELLÉKLET

A minősített információk cseréjére és biztonságára vonatkozó szabályok

Az AMM szempontjából jelentős, legfeljebb RESTRICTED (RESTREINT UE) minősítési szintű minősített információknak az Európai Unió és Malajzia közötti cseréjére vonatkozó keretek létrehozása céljából a következő szabályokat kell alkalmazni.

Malajzia biztosítja azt, hogy a számára átadott uniós minősített információk (azaz minden olyan információ (nevezetesen: ismeret, amely bármely formában átadható), illetve anyag, amely előírás szerint védelmet élvez a jogosulatlan közzététellel szemben, és amely ezt a védelmet biztonsági minősítési eljárás során kapta) megőrizzék az EU-tól kapott biztonsági minősítésüket, valamint biztosítja ezeknek az információknak a Tanács biztonsági szabályzatán (1) alapuló következő szabályoknak megfelelő védelmét:

Malajzia nem használja fel az átadott, minősített uniós információkat semmilyen más célra, mint amelyre azokat Malajzia rendelkezésére bocsátották, illetve mint amelyeket az információ kibocsátója megállapított,

Malajzia nem fedi fel ezeket az információkat harmadik feleknek az EU előzetes beleegyezése nélkül,

Malajzia biztosítja, hogy a részére kiadott uniós minősített információkhoz való hozzáférést kizárólag olyan egyének számára engedélyezik, akikre érvényes a „szükséges ismeret” elve,

Malajzia biztosítja, hogy a minősített uniós információkhoz való hozzáférés engedélyezése előtt valamennyi, ezen információkhoz való hozzáférést kérő egyén tájékoztatást kapjon az információ minősítésének megfelelő, a védelmi biztonsági szabályzatban meghatározott követelményekről, és teljesítse azokat,

minősítési szintjük figyelembevételével a minősített uniós információkat Malajzia részére diplomáciai futárcsomagban, katonai postaszolgálat, biztonsági postaszolgálat, biztonságos távközlési eszközök vagy személyes szállítás útján kell továbbítani. Malajzia előzetesen értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a minősített információk biztonságáért felelős szerv nevéről és címéről, valamint a pontos címekről, ahová az információkat és dokumentumokat továbbítani kell,

Malajzia biztosítja, hogy megfelelő fizikai biztonsági intézkedésekkel védjék mindazokat a helyiségeket, területeket, épületeket, irodákat, termeket, kommunikációs és információs rendszereket és hasonlókat, ahol minősített uniós információkat és dokumentumokat tárolnak és/vagy kezelnek,

Malajzia biztosítja, hogy a részére kiadott minősített uniós dokumentumokat azok átvételekor különleges nyilvántartásba vegyék. Malajzia biztosítja, hogy a részére kiadott minősített uniós dokumentumok másolatait, amelyeket az átvevő szerv készíthet, valamint ezek számát, terjesztését és megsemmisítését e különleges nyilvántartásba bejegyezzék,

Malajzia értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a részére kiadott minősített uniós információk bármiféle veszélyeztetéséről. Ilyen esetben Malajzia vizsgálatot indít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket a megismétlődés elkerülése érdekében.

E szabályok alkalmazásában Malajzia által az Európai Unió számára átadott minősített információt uniós minősített információként kell kezelni, és azzal egyenértékű védelmi szintet kell számára biztosítani.

Amikor ez a megállapodás lejár vagy megszűnik, az ez alapján szolgáltatott vagy cserélt valamennyi minősített információ vagy anyag a megállapodásban foglalt rendelkezéseknek megfelelően továbbra is védelmet élvez.

Jakarta, 23 December 2005

Your Excellency,

I have the honour to refer to the abovementioned subject.

Firstly, I would like to express my appreciation to your letter dated 26 October 2005 regarding the participation of Malaysia in the Aceh Monitoring Mission (AMM) which was established after the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) in Helsinki on 15 August 2005.

I have the honour to confirm, on behalf of the Government of Malaysia, its acceptance of the provisions set out in the Annexes as attached in your letter. I have further the honour to confirm that this letter, together with your letter and its Annexes, shall constitute a legally binding agreement, between the Government of Malaysia and the European Union, which shall enter into force on the date of this letter, and shall remain in force for the duration of Malaysia's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

(DATO’ ZAINAL ABSDIN ZAIN)

Ambassador of Malaysia to the Republic of Indonesia


(1)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A dokumentum e levél mellékletét képezi.


FORDÍTÁS

Az Európai Unió és Thaiföld közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött

MEGÁLLAPODÁS

Jakarta, 2005. október 26.

Excellenciás Uram!

Az indonéz kormány és a Szabad Aceh Mozgalom (GAM) között létrejött, 2005. augusztus 15-én Helsinkiben aláírt szándéknyilatkozat rendelkezik többek között az acehi megfigyelőmissziónak (AMM) az Európai Unió és a hozzájáruló ASEAN-országok által Acehben történő létrehozásáról. A szándéknyilatkozat rendelkezik továbbá az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről, tagjairól pedig az indonéz kormány és az Európai Unió (EU) dönt.

Ennek megfelelően engedje meg, hogy javaslatot tegyek e levél mellékletében azokra a rendelkezésekre vonatkozóan, amelyek országának az AMM-ben való részvételére, illetve az országa által rendelkezésre bocsátott személyi állományra vonatkoznak, amelynek jogállását, kiváltságait és mentességeit az indonéz kormány, az EU és a hozzájáruló ASEAN-országok közötti megállapodás határozza meg.

Lekötelezne, ha megerősítené a mellékletben foglalt rendelkezések elfogadását, továbbá az azzal való egyetértését, hogy ez a levél és melléklete az Ön válaszával együtt jogilag kötelező megállapodást hoz létre az EU és Thaiföld kormánya között, amely az Ön válasza aláírásának napján lép hatályba, és az Ön országának az AMM-ben való részvételi időtartamáig marad hatályban.

Kérem, Excellenciás Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

 

I. MELLÉKLET

1.

Thaiföld a szándéknyilatkozatban előírtak szerint, a következő rendelkezéseknek és az esetleg szükséges végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően, továbbá az Európai Unió döntéshozatali autonómiájának sérelme nélkül részt vesz az AMM-ben.

2.

Az EU részvétele a Tanács által 2005. szeptember 9-én elfogadott, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló együttes fellépésen alapul. Thaiföld e melléklet rendelkezéseire is figyelemmel csatlakozik az együttes fellépés azon rendelkezéseihez, amelyek az országnak és személyi állományának az AMM-ben való részvételére vonatkoznak.

3.

Az EU részvételének befejezésére vonatkozó döntést az Európai Unió Tanácsa a Thaifölddel folytatott konzultációt követően hozza meg, amennyiben Thaiföld a döntés meghozatalának időpontjában még mindig hozzájárul az AMM-hez.

4.

Thaiföld biztosítja, hogy az AMM-ben részt vevő személyi állománya a feladatát a következőkkel összhangban teljesíti:

az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 9-én elfogadott együttes fellépésnek, illetve annak esetleges módosításainak vonatkozó rendelkezései,

az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 9-én jóváhagyott műveleti terv (OPLAN),

az e megállapodás szerinti végrehajtási rendelkezések.

5.

A Thaiföld által az AMM-hez kiküldött személyi állomány megbízatását kizárólag az AMM érdekeinek szem előtt tartásával végzi, és ezen érdekeknek megfelelő magatartást tanúsít.

6.

Thaiföld kellő időben tájékoztatja az AMM misszióvezetőjét az AMM-hez való hozzájárulásában bekövetkező bármilyen változásról.

7.

Az AMM-hez kiküldött állomány számára a misszió megkezdésekor kötelező az orvosi vizsgálat, valamint a védőoltás, és rendelkeznie kell a Thaiföld illetékes hatósága által kiállított igazolással arra vonatkozólag, hogy a megbízatás teljesítéséhez szükséges megfelelő egészségi állapotban van. Az AMM rendelkezésére bocsátott személyi állomány ennek az igazolásnak a másolatát bemutatja.

8.

Az AMM személyi állományának jogállását – beleértve Thaiföld által az AMM rendelkezésére bocsátott személyi állományt is – az indonéz kormány, az Európai Unió és a hozzájáruló ASEAN-országok közötti, az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás szabályozza.

9.

A 8. szakaszban említett, a misszió jogállásáról szóló megállapodás sérelme nélkül Thaiföld hatáskörrel rendelkezik az AMM-ben részt vevő állományát illetően.

10.

Thaiföld nemzeti jogával összhangban és az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás szerinti mentességekre is figyelemmel felel az AMM-ben való részvételével kapcsolatos bármely, a saját állománya tagjától érkező vagy vele kapcsolatos követelés kielégítéséért. Thaiföld felel az állománya ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendeleteivel összhangban.

11.

Thaiföld vállalja, hogy a levélváltás aláírásakor kölcsönösségen alapuló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az AMM-ben részt vevő bármely állammal szembeni követeléseiről lemond. A nyilatkozatra vonatkozó iratminta a II. mellékletben található.

12.

Az Európai Unió biztosítja, hogy tagállamai a levélváltás aláírásakor kölcsönösségen alapuló nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy Thaiföldnek az AMM-ben való részvétele tekintetében követeléseikről lemondanak. A nyilatkozatra vonatkozó iratminta a II. mellékletben található.

13.

A minősített információk cseréjére és biztonságára vonatkozó szabályok a III. mellékletben találhatók. További iránymutatást az illetékes hatóságok bocsáthatnak ki, beleértve az AMM misszióvezetőjét.

14.

Az AMM-ben részt vevő személyi állomány minden tagja teljes mértékben a saját nemzeti hatóságainak parancsnoksága alatt áll.

15.

A nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést átruházzák az AMM misszióvezetőjére, aki a ráruházott parancsnokságot a parancsnoklás és ellenőrzés hierarchikus rendje szerint gyakorolja.

16.

A misszió vezetője vezeti az AMM tevékenységét, és látja el annak napi irányítását.

17.

A 2. szakaszban említett jogi eszközzel összhangban Thaiföldet a művelet napi működtetésének terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az Európai Uniónak az AMM-ben részt vevő tagállamait.

18.

Az AMM misszióvezetője felelős az AMM személyi állományát érintő fegyelmi kérdésekért. Szükség esetén a fegyelmi eljárást az érintett nemzeti hatóság indítja meg.

19.

Thaiföld az AMM-ben részt vevő nemzeti kontingensének képviseletére nemzetikontingens-képviselőt (NKK) nevez ki. Az NKK a nemzeti ügyekről jelentést tesz az AMM misszióvezetőjének, továbbá felel a kontingens fegyelméért.

20.

Thaiföld vállalja a misszióban való részvételével járó összes költség fedezését.

21.

Thaiföld nem járul hozzá az AMM működési költségvetésének finanszírozásához.

22.

A misszió végrehajtásának helyszínéül szolgáló államból származó természetes vagy jogi személyek halála, sérülése, vesztesége vagy kára esetén Thaiföld – felelőssége megállapítását követően – kártérítést fizet a 8. szakaszban említett, az AMM jogállására, kiváltságaira és a mentességeire vonatkozó megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

23.

Az e megállapodás végrehajtásához szükséges bármely technikai és igazgatási megállapodás az Európai Unió Tanácsának főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője vagy a misszióvezető és Thaiföld megfelelő hatóságai között jön létre.

24.

E megállapodást egy hónapos írásbeli felmondással bármely fél felmondhatja.

25.

Az ezen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között kizárólag diplomáciai úton rendezik.

II. MELLÉKLET

A 11. és 12. szakaszban említett kölcsönös nyilatkozatok szövege

Az EU-tagállamokra vonatkozó szöveg:

„Az EU Acehben tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló, 2005. szeptember 9-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott együttes fellépést alkalmazó EU-tagállamok a belső jogrendjük által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekeznek lemondani a Thaifölddel szemben – saját állományuk tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonukat képező és az AMM által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeikről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

Thaiföld személyi állományának tagja az AMM-mel kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetét, vagy

Thaiföld tulajdonát képező eszközök használata okozta, amennyiben az adott eszközöket a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az AMM személyi állományának Thaiföldről származó, ezeket az eszközöket használó tagja súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének esetét.”

Thaiföldre vonatkozó szöveg:

„A szándéknyilatkozat 5.3. bekezdésében említett AMM-ben és az EU Acehben tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló, 2005. szeptember 9-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott együttes fellépésben részt vevő Thaiföld, a belső jogrendje által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekszik lemondani az AMM-ben részt vevő bármely más állammal szemben – saját állománya tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonát képező és az AMM által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeiről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

a személyi állomány tagja az AMM-mel kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetét, vagy

az AMM-ben részt vevő államok tulajdonát képező eszközök használata okozta, amennyiben az adott eszközöket a misszióval kapcsolatban használták, kivéve az AMM személyi állományának ezeket az eszközöket használó tagja súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének esetét.”

III. MELLÉKLET

A minősített információk cseréjére és biztonságára vonatkozó szabályok

Az AMM szempontjából jelentős, legfeljebb RESTRICTED (RESTREINT UE) minősítési szintű minősített információknak az Európai Unió és Thaiföld közötti cseréjére vonatkozó keretek létrehozása céljából a következő szabályokat kell alkalmazni.

Thaiföld biztosítja azt, hogy a számára átadott uniós minősített információk (azaz minden olyan információ (nevezetesen: ismeret, amely bármely formában átadható), illetve anyag, amely előírás szerint védelmet élvez a jogosulatlan közzététellel szemben, és amely ezt a védelmet biztonsági minősítési eljárás során kapta) megőrizzék az EU-tól kapott biztonsági minősítésüket, valamint biztosítja ezeknek az információknak a Tanács biztonsági szabályzatán (1) alapuló következő szabályoknak megfelelő védelmét:

Thaiföld nem használja fel az átadott, minősített uniós információkat semmilyen más célra, mint amelyre azokat Thaiföld rendelkezésére bocsátották, illetve mint amelyeket az információ kibocsátója megállapított,

Thaiföld nem fedi fel ezeket az információkat harmadik feleknek az EU előzetes beleegyezése nélkül,

Thaiföld biztosítja, hogy a részére kiadott uniós minősített információkhoz való hozzáférést kizárólag olyan egyének számára engedélyezik, akikre érvényes a „szükséges ismeret” elve,

Thaiföld biztosítja, hogy a minősített uniós információkhoz való hozzáférés engedélyezése előtt valamennyi, ezen információkhoz való hozzáférést kérő egyén tájékoztatást kapjon az információ minősítésének megfelelő, a védelmi biztonsági szabályzatban meghatározott követelményekről, és teljesítse azokat,

minősítési szintjük figyelembevételével a minősített uniós információkat Thaiföld részére diplomáciai futárcsomagban, katonai postaszolgálat, biztonsági postaszolgálat, biztonságos távközlési eszközök vagy személyes szállítás útján kell továbbítani. Thaiföld előzetesen értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a minősített információk biztonságáért felelős szerv nevéről és címéről, valamint a pontos címekről, ahová az információkat és dokumentumokat továbbítani kell,

Thaiföld biztosítja, hogy megfelelő fizikai biztonsági intézkedésekkel védjék mindazokat a helyiségeket, területeket, épületeket, irodákat, termeket, kommunikációs és információs rendszereket és hasonlókat, ahol minősített uniós információkat és dokumentumokat tárolnak és/vagy kezelnek,

Thaiföld biztosítja, hogy a részére kiadott minősített uniós dokumentumokat azok átvételekor különleges nyilvántartásba vegyék. Thaiföld biztosítja, hogy a részére kiadott minősített uniós dokumentumok másolatait, amelyeket az átvevő szerv készíthet, valamint ezek számát, terjesztését és megsemmisítését e különleges nyilvántartásba bejegyezzék,

Thaiföld értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a részére kiadott minősített uniós információk bármiféle veszélyeztetéséről. Ilyen esetben Thaiföld vizsgálatot indít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket a megismétlődés elkerülése érdekében.

E szabályok alkalmazásában Thaiföld által az Európai Unió számára átadott minősített információt uniós minősített információként kell kezelni, és azzal egyenértékű védelmi szintet kell számára biztosítani.

Amikor ez a megállapodás lejár vagy megszűnik, az ez alapján szolgáltatott vagy cserélt valamennyi minősített információ vagy anyag a megállapodásban foglalt rendelkezéseknek megfelelően továbbra is védelmet élvez.

Jakarta, 9 December 2005

Your Excellency,

I have the honour to refer to your letter of 26 October 2005, together with its Annex, which reads as follows:

‘The Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) signed at Helsinki on 15 August 2005, provides inter alia for the establishment by the European Union and ASEAN Contributing Countries of an Aceh Monitoring Mission (AMM) in Aceh (Indonesia). This MoU also provides that the status, privileges and immunities of the AMM and its members will be agreed between the GoI and the European Union (EU).

Accordingly, I have the honour to propose, in the Annex to this letter, the provisions which would apply to the participation of your country in the AMM, and the personnel deployed by your country, the status, privileges and immunities of which are set out in the agreement between the GoI, the EU and the ASEAN Contributing Countries.

I would be grateful if you could confirm your acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm your understanding that this letter and its Annex, together with your reply, shall constitute a legally binding agreement between the EU and the Government of the Kingdom of Thailand, which shall enter into force on the day of signature of your reply, and shall remain in force for the duration of your country's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.’

In reply, I have the honour to confirm, on behalf of the Government of the Kingdom of Thailand, its acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm its understanding that this letter, together with your letter and its Annex, under reply, shall constitute a legally binding agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the EU, which shall enter into force on the date of this letter.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Image

(ATCHARA SERIPUTRA)

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of Indonesia


(1)  HL L 101., 2001.4..11., 1. o. A dokumentum e levél mellékletét képezi.


FORDÍTÁS

Az Európai Unió és a Fülöp-szigetek közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójában (acehi megfigyelőmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött

MEGÁLLAPODÁS

Jakarta, 2005. október 26.

Excellenciás Uram!

Az indonéz kormány és a Szabad Aceh Mozgalom (GAM) között létrejött, 2005. augusztus 15-én Helsinkiben aláírt szándéknyilatkozat rendelkezik többek között az acehi megfigyelőmissziónak (AMM) az Európai Unió és a hozzájáruló ASEAN-országok által Acehben történő létrehozásáról. A szándéknyilatkozat rendelkezik továbbá az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről, tagjairól pedig az indonéz kormány és az Európai Unió (EU) dönt.

Ennek megfelelően engedje meg, hogy javaslatot tegyek e levél mellékletében azokra a rendelkezésekre vonatkozóan, amelyek országának az AMM-ben való részvételére, illetve az országa által rendelkezésre bocsátott személyi állományra vonatkoznak, amelynek jogállását, kiváltságait és mentességeit az indonéz kormány, az EU és a hozzájáruló ASEAN-országok közötti megállapodás határozza meg.

Lekötelezne, ha megerősítené a mellékletben foglalt rendelkezések elfogadását, továbbá az azzal való egyetértését, hogy ez a levél és melléklete az Ön válaszával együtt jogilag kötelező megállapodást hoz létre az EU és a Fülöp-szigetek kormánya között, amely az Ön válasza aláírásának napján lép hatályba, és az Ön országának az AMM-ben való részvételi időtartamáig marad hatályban.

Kérem, Excellenciás Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

 

I. MELLÉKLET

1.

A Fülöp-szigetek a szándéknyilatkozatban előírtak szerint, a következő rendelkezéseknek és az esetleg szükséges végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően, továbbá az Európai Unió döntéshozatali autonómiájának sérelme nélkül részt vesz az AMM-ben.

2.

Az EU részvétele a Tanács által 2005. szeptember 9-én elfogadott, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló együttes fellépésen alapul. A Fülöp-szigetek e melléklet rendelkezéseire is figyelemmel csatlakozik az együttes fellépés azon rendelkezéseihez, amelyek az országnak és személyi állományának az AMM-ben való részvételére vonatkoznak.

3.

Az EU részvételének befejezésére vonatkozó döntést az Európai Unió Tanácsa a Fülöp-szigetekkel folytatott konzultációt követően hozza meg, amennyiben a Fülöp-szigetek a döntés meghozatalának időpontjában még mindig hozzájárul az AMM-hez.

4.

A Fülöp-szigetek biztosítja, hogy az AMM-ben részt vevő személyi állománya a feladatát a következőkkel összhangban teljesíti:

az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 9-én elfogadott együttes fellépésnek, illetve annak esetleges módosításainak vonatkozó rendelkezései,

az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 9-én jóváhagyott műveleti terv (OPLAN),

az e megállapodás szerinti végrehajtási rendelkezések.

5.

A Fülöp-szigetek által az AMM-hez kiküldött személyi állomány megbízatását kizárólag az AMM érdekeinek szem előtt tartásával végzi, és ezen érdekeknek megfelelő magatartást tanúsít.

6.

A Fülöp-szigetek kellő időben tájékoztatja az AMM misszióvezetőjét az AMM-hez való hozzájárulásában bekövetkező bármilyen változásról.

7.

Az AMM-hez kiküldött állomány számára a misszió megkezdésekor kötelező az orvosi vizsgálat, valamint a védőoltás, és rendelkeznie kell a Fülöp-szigetek illetékes hatósága által kiállított igazolással arra vonatkozólag, hogy a megbízatás teljesítéséhez szükséges megfelelő egészségi állapotban van. Az AMM rendelkezésére bocsátott személyi állomány ennek az igazolásnak a másolatát bemutatja.

8.

Az AMM személyi állományának jogállását – beleértve a Fülöp-szigetek által az AMM rendelkezésére bocsátott személyi állományt is – az indonéz kormány, az Európai Unió és a hozzájáruló ASEAN-országok közötti, az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás szabályozza.

9.

A 8. szakaszban említett, a misszió jogállásáról szóló megállapodás sérelme nélkül a Fülöp-szigetek hatáskörrel rendelkezik az AMM-ben részt vevő állományát illetően.

10.

A Fülöp-szigetek nemzeti jogával összhangban és az AMM jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás szerinti mentességekre is figyelemmel felel az AMM-ben való részvételével kapcsolatos bármely, a saját állománya tagjától érkező vagy vele kapcsolatos követelés kielégítéséért. A Fülöp-szigetek felel az állománya ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendeleteivel összhangban.

11.

A Fülöp-szigetek vállalja, hogy a levélváltás aláírásakor kölcsönösségen alapuló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az AMM-ben részt vevő bármely állammal szembeni követeléseiről lemond. A nyilatkozatra vonatkozó iratminta a II. mellékletben található.

12.

Az Európai Unió biztosítja, hogy tagállamai a levélváltás aláírásakor kölcsönösségen alapuló nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a Fülöp-szigeteknek az AMM-ben való részvétele tekintetében követeléseikről lemondanak. A nyilatkozatra vonatkozó iratminta a II. mellékletben található.

13.

A minősített információk cseréjére és biztonságára vonatkozó szabályok a III. mellékletben találhatók. További iránymutatást az illetékes hatóságok bocsáthatnak ki, beleértve az AMM misszióvezetőjét.

14.

Az AMM-ben részt vevő személyi állomány minden tagja teljes mértékben a saját nemzeti hatóságainak parancsnoksága alatt áll.

15.

A nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést átruházzák az AMM misszióvezetőjére, aki a ráruházott parancsnokságot a parancsnoklás és ellenőrzés hierarchikus rendje szerint gyakorolja.

16.

A misszió vezetője vezeti az AMM tevékenységét, és látja el annak napi irányítását.

17.

A 2. szakaszban említett jogi eszközzel összhangban a Fülöp-szigeteket a művelet napi működtetésének terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az Európai Uniónak az AMM-ben részt vevő tagállamait.

18.

Az AMM misszióvezetője felelős az AMM személyi állományát érintő fegyelmi kérdésekért. Szükség esetén a fegyelmi eljárást az érintett nemzeti hatóság indítja meg.

19.

A Fülöp-szigetek az AMM-ben részt vevő nemzeti kontingensének képviseletére nemzetikontingens-képviselőt (NKK) nevez ki. Az NKK a nemzeti ügyekről jelentést tesz az AMM misszióvezetőjének, továbbá felel a kontingens fegyelméért.

20.

A Fülöp-szigetek vállalja a misszióban való részvételével járó összes költség fedezését.

21.

A Fülöp-szigetek nem járul hozzá az AMM működési költségvetésének finanszírozásához.

22.

A misszió végrehajtásának helyszínéül szolgáló államból származó természetes vagy jogi személyek halála, sérülése, vesztesége vagy kára esetén a Fülöp-szigetek – felelőssége megállapítását követően – kártérítést fizet a 8. szakaszban említett, az AMM jogállására, kiváltságaira és a mentességeire vonatkozó megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

23.

Az e megállapodás végrehajtásához szükséges bármely technikai és igazgatási megállapodás az Európai Unió Tanácsának főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője vagy a misszióvezető és a Fülöp-szigetek megfelelő hatóságai között jön létre.

24.

E megállapodást egy hónapos írásbeli felmondással bármely fél felmondhatja.

25.

Az ezen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között kizárólag diplomáciai úton rendezik.

II. MELLÉKLET

A 11. és 12. szakaszban említett kölcsönös nyilatkozatok szövege

Az EU-tagállamokra vonatkozó szöveg:

„Az EU Acehben tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló, 2005. szeptember 9-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott együttes fellépést alkalmazó EU-tagállamok a belső jogrendjük által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekeznek lemondani a Fülöp-szigetekkel szemben – saját állományuk tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonukat képező és az AMM által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeikről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

a Fülöp-szigetek személyi állományának tagja az AMM-mel kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetét, vagy

a Fülöp-szigetek tulajdonát képező eszközök használata okozta, amennyiben az adott eszközöket a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az AMM személyi állományának a Fülöp-szigetekről származó, ezeket az eszközöket használó tagja súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének esetét.”

A Fülöp-szigetekre vonatkozó szöveg:

„A szándéknyilatkozat 5.3. bekezdésében említett AMM-ben és az EU Acehben tevékenykedő megfigyelőmissziójáról (acehi megfigyelőmisszió – AMM) szóló, 2005. szeptember 9-én az Európai Unió Tanácsa által elfogadott együttes fellépésben részt vevő Fülöp-szigetek, a belső jogrendje által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekszik lemondani az AMM-ben részt vevő bármely más állammal szemben – saját állománya tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonát képező és az AMM által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeiről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

a személyi állomány tagja az AMM-mel kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetét, vagy

az AMM-ben részt vevő államok tulajdonát képező eszközök használata okozta, amennyiben az adott eszközöket a misszióval kapcsolatban használták, kivéve az AMM személyi állományának ezeket az eszközöket használó tagja súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességszegésének esetét.”

III. MELLÉKLET

A minősített információk cseréjére és biztonságára vonatkozó szabályok

Az AMM szempontjából jelentős, legfeljebb RESTRICTED (RESTREINT UE) minősítési szintű minősített információknak az Európai Unió és a Fülöp-szigetek közötti cseréjére vonatkozó keretek létrehozása céljából a következő szabályokat kell alkalmazni.

A Fülöp-szigetek biztosítja azt, hogy a számára átadott uniós minősített információk (azaz minden olyan információ (nevezetesen: ismeret, amely bármely formában átadható), illetve anyag, amely előírás szerint védelmet élvez a jogosulatlan közzététellel szemben, és amely ezt a védelmet biztonsági minősítési eljárás során kapta) megőrizzék az EU-tól kapott biztonsági minősítésüket, valamint biztosítja ezeknek az információknak a Tanács biztonsági szabályzatán (1) alapuló következő szabályoknak megfelelő védelmét:

a Fülöp-szigetek nem használja fel az átadott, minősített uniós információkat semmilyen más célra, mint amelyre azokat a Fülöp-szigetek rendelkezésére bocsátották, illetve mint amelyeket az információ kibocsátója megállapított,

a Fülöp-szigetek nem fedi fel ezeket az információkat harmadik feleknek az EU előzetes beleegyezése nélkül,

a Fülöp-szigetek biztosítja, hogy a részére kiadott uniós minősített információkhoz való hozzáférést kizárólag olyan egyének számára engedélyezik, akikre érvényes a „szükséges ismeret” elve,

a Fülöp-szigetek biztosítja, hogy a minősített uniós információkhoz való hozzáférés engedélyezése előtt valamennyi, ezen információkhoz való hozzáférést kérő egyén tájékoztatást kapjon az információ minősítésének megfelelő, a védelmi biztonsági szabályzatban meghatározott követelményekről, és teljesítse azokat,

minősítési szintjük figyelembevételével a minősített uniós információkat a Fülöp-szigetek részére diplomáciai futárcsomagban, katonai postaszolgálat, biztonsági postaszolgálat, biztonságos távközlési eszközök vagy személyes szállítás útján kell továbbítani. A Fülöp-szigetek előzetesen értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a minősített információk biztonságáért felelős szerv nevéről és címéről, valamint a pontos címekről, ahová az információkat és dokumentumokat továbbítani kell,

a Fülöp-szigetek biztosítja, hogy megfelelő fizikai biztonsági intézkedésekkel védjék mindazokat a helyiségeket, területeket, épületeket, irodákat, termeket, kommunikációs és információs rendszereket és hasonlókat, ahol minősített uniós információkat és dokumentumokat tárolnak és/vagy kezelnek,

a Fülöp-szigetek biztosítja, hogy a részére kiadott minősített uniós dokumentumokat azok átvételekor különleges nyilvántartásba vegyék. A Fülöp-szigetek biztosítja, hogy a részére kiadott minősített uniós dokumentumok másolatait, amelyeket az átvevő szerv készíthet, valamint ezek számát, terjesztését és megsemmisítését e különleges nyilvántartásba bejegyezzék,

a Fülöp-szigetek értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a részére kiadott minősített uniós információk bármiféle veszélyeztetéséről. Ilyen esetben a Fülöp-szigetek vizsgálatot indít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket a megismétlődés elkerülése érdekében.

E szabályok alkalmazásában Fülöp-szigetek által az Európai Unió számára átadott minősített információt uniós minősített információként kell kezelni, és azzal egyenértékű védelmi szintet kell számára biztosítani.

Amikor ez a megállapodás lejár vagy megszűnik, az ez alapján szolgáltatott vagy cserélt valamennyi minősített információ vagy anyag a megállapodásban foglalt rendelkezéseknek megfelelően továbbra is védelmet élvez.

Jakarta, 17 January 2006

Your Excellency,

I have the honor to refer to the letter of your predecessor as representative of the President of the Council of the European Union, H.E. Charles Humfrey, CMG, dated 26 October 2005, together with its Annex, which read as follows:

‘The Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) signed at Helsinki on 15 August 2005, provides inter alia for the establishment by the European Union and ASEAN Contributing Countries of an Aceh Monitoring Mission (AMM) in Aceh, (Indonesia). This MoU also provides that the status, privileges and immunities of the AMM and its members will be agreed between the GoI and the European Union.

Accordingly, I have the honour to propose, in the Annex to this letter, the provisions which would apply to the participation of your country in the AMM, and the personnel deployed by your country, the status, privileges and immunities of which are set out in the agreement in the GoI, the EU and the ASEAN Contributing Countries.

I would be grateful if you could confirm your acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm your understanding that this letter and its Annex, together with your reply, shall constitute a legally binding agreement between the EU and the Government of the Republic of the Philippines, which shall enter into force on the day of signature of your reply, and shall remain in force for the duration of your country's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.’

In reply to this letter dated 26 October 2005, together with its Annex, I have the honor to confirm, on behalf of the Government of the Republic of the Philippines, its acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm its understanding that this letter, shall constitute a legally binding agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the European Union, which shall enter into force on the date of this letter.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Image

SHULAN O. PRIMAVERA

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines


(1)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A dokumentum e levél mellékletét képezi.


Top