EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0207

A Bizottság 207/2007/EK rendelete ( 2007. február 27. ) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről

OJ L 61, 28.2.2007, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 874–876 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/207/oj

28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/17


A BIZOTTSÁG 207/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendelet (2) 34. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében említett magántárolási támogatás összegét minden évben meg kell határozni.

(2)

Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése előírja, hogy a támogatást a tárolási költségek, valamint a friss vaj és a készletezett vaj árának várható alakulása alapján kell megállapítani.

(3)

A tárolási költségek, nevezetesen a szóban forgó termékek betárolásának és kitárolásának költségei tekintetében a hűtőházi tárolás napi költségeit és a tárolás pénzügyi költségeit kell figyelembe venni.

(4)

A 2771/1999/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a betárolásnak március 15. és augusztus 15. között kell megtörténnie. A jelenlegi vajpiaci helyzet miatt indokolt, hogy a vaj és a tejszín betárolásának dátumát 2007-ben előrehozzák március 1-jére. Ezért eltérést kell bevezetni a fenti cikktől.

(5)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Vaj vagy vajjal egyenértékű termék esetében az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében említett, egy tonnára jutó támogatást a 2007-ban kötött szerződéseknél a következők alapján kell kiszámítani:

15,88 EUR a rögzített tárolási költségekre,

0,30 EUR a hűtőházi tárolás költségére, a szerződéses tárolás valamennyi napjára,

a szerződéses tárolás időtartama alatt fizetendő napi összeg, amelyet a szerződésben előírt tárolás kezdeti napján érvényben lévő, a vajra vonatkozó intervenciós ár 90 %-a és évi 3,75 %-os kamat alapján számítanak ki.

(2)   Az intervenciós hivatal a szerződéskötésre irányuló kérelmek beérkezésének időpontját a 2771/1999/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint nyilvántartásba veszi, csakúgy, mint a megfelelő mennyiségeket, a gyártási időpontot és a vaj tárolásának helyét.

(3)   A tagállamok minden héten, legkésőbb kedden déli 12 óráig (brüsszeli idő szerint) tájékoztatják a Bizottságot az előző heti kérelmekben szereplő mennyiségekről.

2. cikk

A 2771/1999/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, 2007-ben a betárolás március 1-jétől végezhető.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb az 1919/2006/EK rendelettel (HL L 380., 2006.12.28., 1. o.) módosított rendelet.


Top