EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0206

A Bizottság 206/2007/EK rendelete ( 2007. február 27. ) az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból (AKCS-országok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról szóló 2286/2002/EK tanácsi rendelet szarvasmarha-ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2247/2003/EK rendelet módosításáról

OJ L 61, 28.2.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 871–873 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 179 - 180

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/206/oj

28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/15


A BIZOTTSÁG 206/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból (AKCS-országok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról szóló 2286/2002/EK tanácsi rendelet szarvasmarha-ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2247/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2247/2003/EK bizottsági rendelet (2) többéves alapon a január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakokra kontingenst nyit meg a AKCS-országokból származó egyes szarvasmarha-ágazatbeli termékek behozatalára. Az e kontingens keretében behozatalra jogosult termékeket az említett rendelet I. melléklete sorolja fel.

(2)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az importengedélyt kérelmezők nem nyújthatnak be egynél több kérelmet ugyanarra a kontingenstételszámra egy behozatali vámkontingens-időszakra vagy -alidőszakra vonatkozóan. Ezenfelül a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK rendelet (4) 5. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a részletesebb rendelkezések sérelme nélkül engedélykérelmet kell benyújtani az egyetlen Kombinált Nómenklatúra-alszám vagy az említett rendelet I. mellékletében felsorolt Kombinált Nómenklatúra-alszámok egyik csoportja alá tartozó termékekre. Tekintettel a 2247/2003/EK rendelet alapján behozható termékek körére, a kérelmezőknek engedélyezni kell, hogy az ugyanarra a kontingenstételszámra vonatkozó egyetlen kérelmüket KN-kódonként vagy KN-kódcsoportonként feloszthassák.

(3)

A 2247/2003/EK rendelet alapján kiállított engedélyekben statisztikai célokból a vonatkozó mennyiségeket KN-kódonként vagy KN-kódcsoportonként kell meghatározni.

(4)

A 2247/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2247/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az 1445/1995/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése ellenére az ugyanazt a kontingenstételszámot érintő kérelmek az említett rendelet I. mellékletében felsorolt KN-kódok vagy KN-kódcsoportok alá tartozó termékek közül egyre vagy többre is vonatkozhatnak. Amennyiben a kérelmek több KN-kódra vonatkoznak, a kérelmezett mennyiségeket KN-kódonként vagy KN-kódcsoportonként kell jelezni. Minden esetben valamennyi KN-kódot fel kell tüntetni az engedélykérelem és engedély 16. rovatában, azok árumegnevezését pedig a 15. rovatban.”

2.

Az 5. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Valamennyi kiadott engedély KN-kódonként vagy KN-kódcsoportonként meghatározza a vonatkozó mennyiséget.”

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(2)  HL L 333., 2003.12.20., 37. o. A legutóbb az 1965/2006/EK rendelettel (HL L 408., 2006.12.30., 27. o.) módosított rendelet. Helyesbítve: HL L 47., 2007.2.16., 21. o.

(3)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(4)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb az 1965/2006/EK rendelettel módosított rendelet.


Top