EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0203

A Bizottság 203/2007/EK rendelete ( 2007. február 27. ) a 958/2006/EK és a 38/2007/EK rendeletnek az egyes rendeltetési helyekre irányuló kivitel után járó visszatérítések eltörlése céljából történő módosításáról

OJ L 61, 28.2.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 862–864 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/203/oj

28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/3


A BIZOTTSÁG 203/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

a 958/2006/EK és a 38/2007/EK rendeletnek az egyes rendeltetési helyekre irányuló kivitel után járó visszatérítések eltörlése céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdésének g) pontjára,

mivel:

(1)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2006/2007-es gazdasági év vonatkozásában történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2006. június 28-i 958/2006/EK bizottsági rendelet (2) 1. cikke folyamatos pályázati felhívást hirdet meg az 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítés valamennyi rendeltetési hely – kivéve Albánia, Bulgária, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia és Montenegró (3), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Románia – vonatkozásában történő megállapítása céljából.

(2)

A Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor export célú viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2007. január 17-i 38/2007/EK bizottsági rendelet (4) 1. cikkével összhangban az említett intervenciós hivatalok folyamatos pályázati felhívás útján Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Koszovó és Montenegró kivételével bármely rendeltetési helyre történő kivitelre 852 681 tonna cukrot kínálnak fel, amelyet intervenciós raktározásra átvettek, és amely kivitel céljából rendelkezésre áll.

(3)

A 318/2006/EK tanácsi rendelet 32. és 33. cikkével összhangban export-visszatérítések állapíthatók meg annak érdekében, hogy csökkenthető legyen a Közösség és a harmadik országok között a versenyképességben mutatkozó eltérés. A versenyképesség szempontjából jelenleg különösen előnyös helyzetben van a közeli rendeltetési helyekre, illetve a közösségi termékek behozatalát preferenciális elbánásban részesítő harmadik országokba irányuló közösségi kivitel. Az e rendeltetési helyekre vonatkozó export-visszatérítéseket ezért el kell törölni.

(4)

Következésképpen a 958/2006/EK és a 38/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Tekintettel a 958/2006/EK és a 38/2007/EK rendeletben az ajánlatok benyújtására vonatkozóan megszabott határidőkre, e rendeletet haladéktalanul hatályba kell léptetni. Mindazonáltal azon ajánlattevők jogainak védelme érdekében, akik ajánlatukat már benyújtották, a rendeletet csak a hatálybalépése után benyújtott ajánlatokra kell alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 958/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Folyamatos pályázati felhívásra kerül sor az 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítés valamennyi rendeltetési hely – kivéve Andorra, Gibraltár, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), Liechtenstein, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Heligoland, Grönland, a Feröer-szigetek, a Ciprusi Köztársaság azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia (5), Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság – vonatkozásában történő megállapítása céljából. E folyamatos pályázati felhívás érvényességi ideje alatt részleges pályázati felhívásokat írnak ki.

2. cikk

A 38/2007/EK rendelet 1. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala folyamatos pályázati felhívás útján eladásra kínál összesen 852 681 tonna intervenciós raktározásra átvett cukrot, amely rendelkezésre áll valamennyi rendeltetési helyre történő kivitel céljára, kivéve Andorrát, Gibraltárt, Ceutát, Melillát, az Apostoli Szentszéket (Vatikánvárosi Állam), Liechtensteint, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területét, Heligolandot, Grönlandot, a Feröer-szigeteket, a Ciprusi Köztársaság azon területeit, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Szerbiát (6), Montenegrót és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot. Az egyes tagállamokra vonatkozó maximális mennyiségeket az I. melléklet határozza meg.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

E rendelet csak az ezen időpont után benyújtott ajánlatokra vonatkozik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 2011/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 175., 2006.6.29., 49. o.

(3)  Beleértve Koszovót, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata értelmében ENSZ-felügyelet alatt áll.

(4)  HL L 11., 2007.1.18., 4. o.

(5)  Beleértve Koszovót, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata értelmében ENSZ-felügyelet alatt áll.”

(6)  Beleértve Koszovót, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata értelmében ENSZ-felügyelet alatt áll.”


Top