Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2030

A Bizottság 2030/2006/EK rendelete ( 2006. december 21. ) a borágazatra vonatkozó 1607/2000/EK, 1622/2000/EK és 2729/2000/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

OJ L 414, 30.12.2006, p. 40–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 487–489 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 227 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 227 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009R0607

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2030/oj

30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/40


A BIZOTTSÁG 2030/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a borágazatra vonatkozó 1607/2000/EK, 1622/2000/EK és 2729/2000/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikkére és 46. cikke (1) bekezdésére, valamint 72. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A különösen a meghatározott termőhelyről származó minőségi borra vonatkozó cím tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 24-i 1607/2000/EK (2) bizottsági rendelet IV. melléklete felsorolja az m.t. minőségi pezsgők készítésére szánt azon küvéket, amelyek alkoholtartalma 9,5 térfogatszázaléknál kevesebb lehet. Módosítani kell a mellékletet annak érdekében, hogy tartalmazza a Romániában termelt borokat is.

(2)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló, 2000. július 24-i 1622/2000/EK bizottsági rendelet (3) XIII. melléklete tartalmazza az 1493/1999/EK rendelet V. melléklete B. részének 1. pontjában meghatározott, a bor illósav-tartalmára vonatkozó eltéréseket. E mellékletet Románia csatlakozására tekintettel módosítani szükséges.

(3)

A borágazat ellenőrzésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2000. december 14-i 2729/2000/EK bizottsági rendelet (4) 11. cikkének (2) bekezdése meghatározza a minták minimális számát, amelyeket az említett rendelet 10. cikkében meghatározott analitikai adatbank számára kell venni évente. Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel meg kell határozni az ezekben az országokban veendő minták számát.

(4)

Az 1607/2000/EK, az 1622/2000/EK és a 2729/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1607/2000/EK rendelet IV. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Az 1622/2000/EK rendelet XIII. melléklete a következő o) ponttal egészül ki:

„o)

A Romániából származó borok esetében:

literenként 25 milliekvivalens a »DOC–CT« leírású követelményeknek megfelelő m.t. minőségi borokra nézve;

literenként 30 milliekvivalens a »DOC–CIB« leírású követelményeknek megfelelő m.t. minőségi borokra nézve.”

3. cikk

A 2729/2000/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„—

30 minta Bulgáriában

20 minta a Cseh Köztársaságban

200 minta Németországban

50 minta Görögországban

200 minta Spanyolországban

400 minta Franciaországban

400 minta Olaszországban

10 minta Cipruson

4 minta Luxemburgban

50 minta Magyarországon

4 minta Máltán

50 minta Ausztriában

50 minta Portugáliában

70 minta Romániában

20 minta Szlovéniában

15 minta Szlovákiában

4 minta az Egyesült Királyságban.”

4. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 185., 2000.7.25., 17. o.

(3)  HL L 194., 2000.7.31., 1. o. A legutóbb az 1507/2006/EK rendelettel (HL L 280., 2006.10.12., 9. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 316., 2000.12.15., 16. o. A legutóbb a 262/2006/EK rendelettel (HL L 46., 2006.2.16., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

Azon m.t. minőségi pezsgők listája, amelyek küvéjének alkoholtartalma kevesebb lehet, mint 9,5 térfogatszázalék

OLASZORSZÁG

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

ROMÁNIA

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave”


Top