Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0110

A Tanács 2006/110/EK irányelve ( 2006. november 20. ) a statisztika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

OJ L 363, 20.12.2006, p. 418–421 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 933–936 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 100 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 100 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 150 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; közvetve hatályon kívül helyezte: 32011R1337

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/110/oj

20.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 363/418


A TANÁCS 2006/110/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

a statisztika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2)

A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

A 95/57/EK (2) és 2001/109/EK (3) irányelveket ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/57/EK és 2001/109/EK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

(2)  HL L 291., 1995.12.6., 32. o.

(3)  HL L 13., 2002.1.16., 21. o.


MELLÉKLET

STATISZTIKA

1.

31995 L 0057: A Tanács 1995. november 23-i 95/57/EK irányelve az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről (HL L 291., 1995.12.6., 32. o.), az alábbi módosításokkal:

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL L magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.),

32004 D 0883: A Bizottság 2004. 12. 10-i 2004/883/EK határozata (HL L 373., 2004.12.21., 69. o.).

A mellékletben a „Földrajzi területek szerinti bontás” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„FÖLDRAJZI TERÜLETEK SZERINTI BONTÁS

1.   A kínálati oldal statisztikái

A világ összesen

Az Európai Gazdasági Térség összesen

Az Európai Unió (27) összesen

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Észtország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Írország

Olaszország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Hollandia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország

Egyesült Királyság

Az EFTA összesen

Izland

Norvégia

Svájc (beleértve Liechtensteint)

Egyéb európai országok összesen

ebből:

 

Oroszország

 

Törökország

 

Ukrajna

Afrika összesen

ebből:

 

Dél-Afrika

Észak-Amerika összesen

ebből:

 

Amerikai Egyesült Államok

 

Kanada

Dél- és Közép-Amerika összesen

ebből:

 

Brazília

Ázsia összesen

ebből:

 

Kínai Népköztársaság

 

Japán

 

Dél-Koreai Köztársaság

Ausztrália, Óceánia és más területek összesen

ebből:

 

Ausztrália

Külön meg nem határozott

2.   A keresleti oldal statisztikái

A világ összesen

Az Európai Gazdasági Térség összesen

Az Európai Unió (27) összesen

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Észtország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Írország

Olaszország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Hollandia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország

Egyesült Királyság

Az EFTA összesen

Izland

Norvégia

Svájc (beleértve Liechtensteint)

Egyéb európai országok összesen

ebből:

 

Oroszország

 

Törökország

Afrika összesen

ebből:

 

Dél-Afrika

 

Maghreb-országok

Észak-Amerika összesen

ebből:

 

Amerikai Egyesült Államok

Dél- és Közép-Amerika összesen

ebből:

 

Argentína

 

Brazília

Ázsia összesen

ebből:

 

Kínai Népköztársaság

 

Japán

 

Dél-Koreai Köztársaság

Ausztrália, Óceánia és más területek összesen

ebből:

 

Ausztrália

Külön meg nem határozott”

2.

32001 L 0109: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. december 19-i 2001/109/EK irányelve az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekről (HL L 13., 2002.1.16., 21. o.) az alábbi módosításokkal:

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32006 D 0128: A Bizottság 2006.2.3-i 2006/128/EK határozata (HL L 51., 2006.2.22., 21. o.).

A melléklet helyébe a következő lép:

„MELLÉKLET

AZ EGYES TAGÁLLAMOK ÁLTAL FELMÉRENDŐ GYÜMÖLCSFAFAJOK

 

Alma

Körte

Őszi- barack

Sárga-barack

Narancs

Citrom

Apró gyümölcsű

citrusfélék

Belgium

x

x

 

 

 

 

 

Bulgária

x

x

x

x

 

 

 

Cseh Köztársaság

x

x

x

x

 

 

 

Dánia

x

x

 

 

 

 

 

Németország

x

x

 

 

 

 

 

Észtország

x

 

 

 

 

 

 

Görögország

x

x

x

x

x

x

x

Spanyolország

x

x

x

x

x

x

x

Franciaország

x

x

x

x

x

x

x

Írország

x

 

 

 

 

 

 

Olaszország

x

x

x

x

x

x

x

Ciprus

x

x

x

x

x

x

x

Lettország

x

x

 

 

 

 

 

Litvánia

x

x

 

 

 

 

 

Luxemburg

x

x

 

 

 

 

 

Magyarország

x

x

x

x

 

 

 

Málta

 

 

x

 

x

x

 

Hollandia

x

x

 

 

 

 

 

Ausztria

x

x

x

x

 

 

 

Lengyelország

x

x

x (1)

x (1)

 

 

 

Portugália

x

x

x

x

x

x

x

Románia

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

 

 

 

Szlovénia

x

x

x

x

 

 

 

Szlovákia

x

x

x

x

 

 

 

Finnország

x

 

 

 

 

 

 

Svédország

x

x

 

 

 

 

 

Egyesült Királyság

x

x

 

 

 

 

 


(1)  A felmérés nem terjed ki a fák korára, az állomány sűrűségére és a gyümölcsfajtákra.”


Top