Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0099

A Tanács 2006/99/EK irányelve ( 2006. november 20. ) a vállalati jog területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

OJ L 363, 20.12.2006, p. 137–140 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 765–768 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; közvetve hatályon kívül helyezte: 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/99/oj

20.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 363/137


A TANÁCS 2006/99/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

a vállalati jog területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2)

A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

A 68/151/EGK (2), 77/91/EGK (3), 78/660/EGK (4), 78/855/EGK (5), 83/349/EGK (6) és 89/667/EGK (7) irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 68/151/EGK, 77/91/EGK, 78/660/EGK, 78/855/EGK, 83/349/EGK és 89/667/EGK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

(2)  HL L 65., 1968.3.14., 8. o.

(3)  HL L 26., 1977.1.31., 1. o.

(4)  HL L 222., 1978.8.14., 11. o.

(5)  HL L 295., 1978.10.20., 36. o.

(6)  HL L 193., 1983.7.18., 1. o.

(7)  HL L 395., 1989.12.30., 40. o.


MELLÉKLET

VÁLLALATI JOG

A.   VÁLLALATI JOG

1.

31968 L 0151: A Tanács 1968. március 9-i első irányelve az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (68/151/EGK) (HL L 65., 1968.3.14., 8. o.), az alábbi módosításokkal:

11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32003 L 0058: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.7.15-i 2003/58/EK irányelve (HL L 221., 2003.9.4., 13. o.).

Az 1. cikk a következőkkel egészül ki:

„—   Bulgáriában:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   Romániában:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.

2.

31977 L 0091: A Tanács 1976. december 13-i második irányelve a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tőkéje fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (77/91/EGK) (HL L 26., 1977.1.31., 1. o.), az alábbiakkal módosítva:

11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

31992 L 0101: A Tanács 1992.11.23-i 92/101/EGK irányelve (HL L 347., 1992.11.28., 64. o.),

11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az 1. cikk (1) bekezdése a következővel egészül ki:

„—   Bulgáriában:

акционерно дружество;

—   Romániában:

societate pe acţiuni”.

3.

31978 L 0855: A Tanács 1978. október 9-i harmadik irányelve a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok egyesüléséről (78/855/EGK) (HL L 295., 1978.10.20., 36. o.), az alábbi módosításokkal:

11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az 1. cikk (1) bekezdése a következővel egészül ki:

„—   Bulgáriában:

акционерно дружество;

—   Romániában:

societate pe acţiuni”.

4.

31989 L 0667: A Tanács 1989. december 21-i tizenkettedik társasági jogi irányelve az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról (89/667/EGK) (HL L 395., 1989.12.30., 40. o.), az alábbi módosításokkal:

11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az 1. cikk a következővel egészül ki:

„—   Bulgáriában:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

—   Romániában:

societate cu răspundere limitată”.

B.   SZÁMVITELI SZABVÁNYOK

1.

31978 L 0660: A Tanács 1978. július 25-i negyedik irányelve a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról (78/660/EGK) (HL L 222., 1978.8.14., 11. o.), az alábbi módosításokkal:

11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

31983 L 0349: A Tanács 1983. június13-i hetedik irányelve (83/349/EGK) (HL L 193., 1983.7.18., 1. o.),

31984 L 0569: A Tanács 1984. november 27-i 84/569/EGK irányelve (HL L 314., 1984.12.4., 28. o.),

11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

31989 L 0666: A Tanács 1989. december 21-i tizenegyedik irányelve (89/666/EGK) (HL L 395., 1989.12.30., 36. o.),

31990 L 0604: A Tanács 1990. november 8-i 90/604/EGK irányelve (HL L 317., 1990.11.16., 57. o.),

31990 L 0605: A Tanács 1990. november 8-i 90/605/EGK irányelve (HL L 317., 1990.11.16., 60. o.),

31994 L 0008: A Tanács 1994. március 21-i 94/8/EK irányelve (HL L 82., 1994.3.25., 33. o.),

11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

31999 L 0060: A Tanács 1999. június 17-i 1999/60/EK irányelve (HL L 162., 1999.6.26., 65. o.),

32001 L 0065: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. szeptember 27-i 2001/65/EK irányelve (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32003 L 0038: A Tanács 2003. május 13-i 2003/38/EK irányelve (HL L 120., 2003.5.15., 22. o.),

32003 L 0051: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 18-i 2003/51/EK irányelve (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.),

32006 L 0043: Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.),

32006 L 0046: Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/46/EK irányelve (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.).

a)

A 1. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következővel egészül ki:

„—   Bulgáriában:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   Romániában:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.

b)

A 1. cikk (1) bekezdésének második albekezdése a következővel egészül ki:

„—

(z)

Bulgáriában:

събирателно дружество, командитно дружество;

(aa)

Romániában:

asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă”.

2.

31983 L 0349: A Tanács 1983. június 13-i hetedik irányelve a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján az összevont (konszolidált) éves beszámolóról (83/349/EGK) (HL L 193., 1983.7.18., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

31989 L 0666: A Tanács 1989. december 21-i tizenegyedik irányelve (89/666/EGK) (HL L 395., 1989.12.30., 36. o.),

31990 L 0604: A Tanács 1990. november 8-i 90/604/EGK irányelve (HL L 317., 1990.11.16., 57. o.),

31990 L 0605: A Tanács 1990. november 8-i 90/605/EGK irányelve (HL L 317., 1990.11.16., 60. o.),

11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

32001 L 0065: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. szeptember 27-i 2001/65/EK irányelve (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32003 L 0051: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 18-i 2003/51/EK irányelve (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.),

32006 L 0043: Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.),

32006 L 0046: Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/46/EK irányelve (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.).

A 4. cikk (1) bekezdése a következővel egészül ki:

„(z)

Bulgáriában:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

(aa)

Romániában:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.


Top