Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1117

A Bizottság 1117/2006/EK rendelete ( 2006. július 20. ) a vágási támogatásnak és a kiegészítő kifizetéseknek az állatok levágását előíró hollandiai állat-egészségügyi intézkedések keretében történő folyósításáról

OJ L 199, 21.7.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1117/oj

21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/9


A BIZOTTSÁG 1117/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

a vágási támogatásnak és a kiegészítő kifizetéseknek az állatok levágását előíró hollandiai állat-egészségügyi intézkedések keretében történő folyósításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 50. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

Hollandiában a 2001-es ragadós száj- és körömfájás, valamint 2000 és 2003 között a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma formájában jelentkező járvány idején vágási céllal szarvasmarhákat szállítottak a vágóhídra.

(2)

Az 1254/1999/EK rendelet 11. cikkében előírt vágási támogatást és azokhoz kapcsolódóan az említett rendelet 14. cikkében előírt kiegészítő kifizetéseket a holland hatóságok a vágóhídon levágott állatok esetében felfüggesztették. Az állattartók azonban jogosultak lehettek volna ezekre a közvetlen kifizetésekre, amennyiben az érintett állatok vonatkozásában teljesültek a támogathatóság feltételei.

(3)

Az állattartók jogos elvárásainak kezelése érdekében indokolt megfontolni, hogy 2006. október 15-ig lehetőség van a vágási támogatás és a kiegészítő kifizetések folyósítására a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. november 18-i 85/511/EGK tanácsi irányelv (2) alkalmazásában 2001-ben a ragadós száj- és körömfájás járványa miatt vágóhídon levágott állatok esetében.

(4)

Ugyanezen okból kifolyólag az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv (3), valamint az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) értelmében a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma elleni védekezés érdekében elfogadott intézkedések keretében 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban vágóhídon levágott állatok esetében is indokolt előírni ezt a lehetőséget.

(5)

A közvetlen kifizetéseket szabályozó 1254/1999/EK rendelet rendelkezéseit az 1782/2003/EK tanácsi rendelet (5)2005. január 1-jétől kezdődően eltörölte. Következésképp az e rendeletben említett intézkedések a továbbiakban már nem engedélyezhetők a szóban forgó rendelkezések alapján, ami konkrét gyakorlati problémát idéz elő.

(6)

Elő kell írni, hogy az e rendelet szerinti kifizetéseket felső határok és teljes összegek erejéig nyújtsák.

(7)

Előfordulhat, hogy a vágási támogatás és a kiegészítő kifizetések összegét beszámították az állatok értékébe, amelyet az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat (6) és a ragadós száj- és körömfájás felszámolásához 2001-ben Hollandiának nyújtandó pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2001. augusztus 16-i 2001/652/EK bizottsági határozat (7) értelmében nyújtott kártalanítás megállapításához figyelembe vettek. A vágási támogatás kifizetése és a kiegészítő kifizetések folyósítása ebben az esetben a kedvezményezettek túlkompenzálását eredményezné. Indokolt előírni, hogy Hollandia illetékes hatóságai gondoskodjanak arról, hogy a vágási támogatás és a kiegészítő kifizetés odaítélése előtt ilyen helyzet ne álljon elő.

(8)

Mivel ez a rendelet a 2000 és 2003 közötti időszakra vonatkozó helyzet rendezésére irányul, indokolt előírni azonnali hatálybalépését.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A vágási támogatásra és a kiegészítő kifizetésekre Hollandia 2006. október 15-ig jogosult a 85/511/EGK irányelv értelmében a ragadós száj- és körömfájás járványa miatt 2001-ben vágóhídon levágott állatok esetében.

(2)   A vágási támogatás és a kiegészítő kifizetések a 90/425/EGK irányelv és a 999/2001/EK rendelet alapján az említett jogszabályok alkalmazási időszakában – legkorábban 2000. január 1-jétől és legkésőbb 2003. december 31-ig – a szarvasmarhák fertőző szivacsos agyvelőbántalma elleni védekezési intézkedések keretében vágóhídon levágott állatok után is nyújthatók.

2. cikk

(1)   A vágási támogatás nyújtásához Hollandia illetékes hatósága meggyőződik arról, hogy az állatok a levágáskor megfeleltek a következő támogathatósági feltételeknek:

a)

a bikák, tinók, tehenek és üszők legalább nyolc hónaposak voltak;

b)

a borjak egy hónaposnál idősebbek, de hét hónaposnál fiatalabbak voltak.

A támogatást annak a gazdálkodónak folyósítják, aki az állatokat a vágás előtt legfeljebb egy hónappal végződő, legalább két hónapos birtokon tartási időszak alatt tartotta.

(2)   A vágási támogatást a felnőtt szarvasmarhafélék esetében évente 1 207 849, a borjak esetében pedig évente 1 198 113 egyedet jelentő nemzeti felső határ ki nem használt része erejéig nyújtják.

Az (1) bekezdés a) pontjában említett támogatható állatok után a támogatás összege a 2000. naptári évre 27 euro, a 2001. naptári évre 53 euro, a 2002. és a 2003. naptári évre pedig 80 euro.

Az (1) bekezdés b) pontjában említett támogatható állatok után a támogatás összege a 2000. naptári évre 17 euro, a 2001. naptári évre 33 euro, a 2002. és a 2003. naptári évre pedig 50 euro.

3. cikk

Hollandia illetékes hatósága egyedenként, valamint a vágási támogatás egysége után, objektív kritériumok – különösen az egyedi termelési struktúrák és feltételek – alapján teljesíti a kiegészítő kifizetéseket, biztosítva a gazdálkodók egyenlő elbírálását és elkerülve a piac, illetve a verseny bármilyen torzulását. Ezek a támogatások nem kapcsolódnak a piaci árak ingadozásaihoz.

A kiegészítő kifizetéseket a 2000-re elkülönített 8,4 millió eurós, a 2001-re elkülönített 16,9 millió eurós, valamint a 2002-re és 2003-ra elkülönített 25,3 millió eurós teljes összeg fel nem használt hányada erejéig nyújtják.

4. cikk

A vágási támogatás és a kiegészítő kifizetések összegét abban az esetben ítélik oda, ha az nem szerepelt a 90/424/EGK határozat és a 2001/652/EK határozat értelmében az érintett állatok után fizetett kártalanítás megállapításához kiszámított értékben.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 315., 1985.11.26., 11. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 1041/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2006.7.8., 10. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 953/2006/EK rendelettel (HL L 175., 2006.6.29., 1. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/53/EK határozattal (HL L 29., 2006.2.2., 37. o.) módosított határozat.

(7)  HL L 230., 2001.8.28., 8. o.


Top