Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1115

A Bizottság 1115/2006/EK rendelete ( 2006. július 20. ) az egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási előírások alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 3703/85/EGK rendelet módosításáról

OJ L 199, 21.7.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 661–663 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 009 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 009 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 57 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1115/oj

21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/6


A BIZOTTSÁG 1115/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

az egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási előírások alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 3703/85/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére és 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló, 1996. november 26-i 2406/96/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére és 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 2406/96/EK rendelet közös forgalmazási előírásokat állapít meg egyes halászati termékekre. Az említett előírások alkalmazásának részletes szabályait a 3703/85/EGK bizottsági rendelet (3) állapítja meg.

(2)

A 2406/96/EK rendelet 9. cikke rendelkezik arról, hogy a nyílt tengeri fajok egy mintavételi rendszer alapján különböző kategóriákba sorolhatók be az e fajokra vonatkozó közös forgalmazási előírásoknak való megfelelés biztosítására.

(3)

A 2406/96/EK rendelet 790/2005/EK bizottsági rendelettel (4) történő módosítása után a sprattra vonatkozóan is meghatároztak közös forgalmazási előírásokat.

(4)

A nyílt tengeri fajok osztályozására és tömegének megállapítására vonatkozó, a 3703/85/EGK rendelettel megállapított szabályok jelenleg nem alkalmazandók a sprattra. Az említett rendeletet ezért módosítani kell annak érdekében, hogy e szabályok erre a fajra is vonatkozzanak.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3703/85/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet az e rendelet mellékletében meghatározott bejegyzéssel egészül ki.

2.

A II. melléklet a következő bejegyzéssel egészül ki:

„8.

A Sprattus sprattus fajba tartozó spratt”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 334., 1996.12.23., 1. o. A legutóbb a 790/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 132., 2005.5.26., 15. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 351., 1985.12.28., 63. o. A 3506/89/EGK rendelettel (HL L 342., 1989.11.24., 11. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 132., 2005.5.26., 15. o.


MELLÉKLET

Faj

Méret

Térfogat m3

Tényezők

„Spratt

1

1

0,92”


Top