Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0061

A Bizottság 61/2006/EK rendelete ( 2006. január 13. ) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2006. március 1. és május 31. közötti időszakra történő kibocsátásáról

OJ L 10, 14.1.2006, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/61/oj

14.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 10/14


A BIZOTTSÁG 61/2006/EK RENDELETE

(2006. január 13.)

a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2006. március 1. és május 31. közötti időszakra történő kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a vámkontingensek kezelési módjának megállapításáról és a harmadik országokból behozott fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló, 2002. április 2-i 565/2002/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A hagyományos és új importőrök által 2006. január 9-én és 10-én az 565/2002/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése alapján benyújtott engedélykérelmekben megjelölt mennyiségek meghaladják a Kínából és harmadik országokból (Kína és Argentína kivételével) származó termékekre rendelkezésre álló mennyiséget.

(2)

Az új importőrök által 2006. január 9-én és 10-én az 565/2002/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése alapján benyújtott engedélykérelmekben megjelölt mennyiségek meghaladják az Argentínából származó termékekre rendelkezésre álló mennyiséget.

(3)

Ebből következően meg kell határozni, hogy a Bizottsághoz 2006. január 12-én benyújtott engedélykérelmeknek milyen mértékben lehet eleget tenni, valamint az importőrök osztályozása és a termékek származása szerint rögzíteni kell azokat az időpontokat, ameddig az engedélyek kiállítását fel kell függeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 565/2002/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése alapján 2006. január 9-én és 10-én benyújtott és a Bizottsághoz 2006. január 12-én továbbított behozatali engedély iránti kérelmeknek a kérelmezett mennyiségek e rendelet I. mellékletében megjelölt százalékának erejéig tesznek eleget.

2. cikk

Az érintett importőrkategória és származási hely tekintetében az 565/2002/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján igényelt, a 2006. március 1. és május 31. közötti időszakra vonatkozó, 2006. január 10-én és a II. mellékletben megjelölt dátum között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elutasításra kerülnek.

3. cikk

Ez a rendelet 2006. január 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 13-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 86., 2002.4.3., 11. o. A legutóbb az 537/2004/EK rendelettel (HL L 86., 2004.3.24., 9. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Származási hely

Odaítélt százalékok

Kína

Harmadik országok Kína és Argentína kivételével

Argentína

hagyományos importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk c) pont)

13,574 %

100 %

87,509 %

új importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk e) pont)

0,547 %

87,294 %

1,699 %

„X”

:

E származási hely esetében nincs vámkontingens az érintett időszakra.

„—”

:

A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


II. MELLÉKLET

Származási hely

Időpontok

Kína

Harmadik országok Kína és Argentína kivételével

Argentína

hagyományos importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk c) pont)

31.5.2006

31.5.2006

új importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk e) pont)

31.5.2006

3.4.2006

31.5.2006


Top