Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0127

Az EGT-Vegyesbizottság 127/2005 határozata ( 2005. szeptember 30. ) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

OJ L 339, 22.12.2005, p. 41–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 067 P. 162 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 067 P. 162 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 095 P. 297 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/127(2)/oj

22.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/41


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

127/2005 határozata

(2005. szeptember 30.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XXI. mellékletét a 2005. június 10-i 86/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az 571/88/EGK tanácsi rendelet átvételéről és végrehajtásáról, valamint a 2000/115/EK bizottsági határozatnak a Közösség mezőgazdasági birtokszerkezetre vonatkozó 2005. és 2007. évi felmérésének megszervezése céljából történő módosításáról szóló, 2004. december 8-i 2139/2004/EK bizottsági rendeletet (2) a megállapodásba kell foglalni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 23. pont (571/88/EGK tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32004 R 2139: A Bizottság 2004. december 8-i 2139/2004/EK rendelete (HL L 369., 2004.12.16., 26. o.).”

2.

Az 1. függelékben található felsorolás helyébe az ezen határozat mellékletében szereplő felsorolás lép.

3.

A 23. pont (571/88/EGK tanácsi rendelet) kiigazító szövege a következőképpen módosul:

i.

A szöveg a következő kiigazítással egészül ki:

„k)

Liechtenstein mentesül az ebben a rendeletben előírt adatok szolgáltatása alól.”

ii.

A kiigazítás d) pontjából az „és Liechtenstein” szavakat el kell hagyni.

iii.

A kiigazítás f) pontját el kell hagyni.

iv.

A kiigazítás h) pontjából a „Liechtenstein és” szavakat el kell hagyni.

4.

A 23a. pont (2000/115/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32004 R 2139: A Bizottság 2004. december 8-i 2139/2004/EK rendelete (HL L 369., 2004.12.16., 26. o.).”

5.

A 23a. pont (2000/115/EK bizottsági határozat) kiigazító szövege a következőképpen módosul:

i.

A kiigazítás e) pontjából a „Liechtenstein 16 év” szavakat el kell hagyni.

ii.

A szöveg a következő kiigazítással egészül ki:

„f)

A rendelet Liechtensteinre nem alkalmazandó.”

6.

A 23a. pont (2000/115/EK bizottsági határozat) után az alábbi pontot kell beilleszteni:

23b.

32004 R 2139: A Bizottság 2004. december 8-i 2139/2004/EK rendelete az 571/88/EGK tanácsi rendelet átvételéről és végrehajtásáról, valamint a 2000/115/EK bizottsági határozatnak a Közösség mezőgazdasági birtokszerkezetre vonatkozó 2005. és 2007. évi felmérésének megszervezése céljából történő módosításáról (HL L 369., 2004.12.16., 26. o.).

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

A 4. cikk az alábbiakkal egészül ki:

»Az EFTA-államok 2006. december 31-ig közlik a 2005. évi mezőgazdasági üzemszerkezeti felmérés jóváhagyott egyedi adatait és 2008. december 31-ig a 2007. évi mezőgazdasági üzemszerkezeti felmérés jóváhagyott egyedi adatait.

A rendelet hatálya nem terjed ki Liechtensteinre.«”

2. cikk

A 2139/2004/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. október 1-jén lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 30-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg


(1)  HL L 268., 2005.10.13., 21. o.

(2)  HL L 369., 2004.12.16., 26. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


MELLÉKLET

A.   A 2005-RE és 2007-RE VONATKOZÓ JELLEMZŐK FELSOROLÁSA (1)

Magyarázó jegyzetek:

NR = nem releváns, NS = nem szignifikáns, NE = nem létező vagy közel nulla érték.

 

 

NO

IS

A.

Az üzem földrajzi helyzete

 

 

 

1.

Felmérési körzet

kód

 

 

a)

helyi önkormányzat vagy felmérési alkörzet (2)

kód

 

 

2.

Hátrányos helyzetű terület (2)

i/n

NR

NR

a)

hegyvidéki terület (2)

i/n

NR

NR

3.

Mezőgazdasági területek környezetvédelmi korlátozásokkal

i/n

NR

NR

B.

Az üzem jogi személyisége és irányítása (a felmérés napján)

 

 

 

1.

egy természetes személy, aki egyedüli birtokos, amennyiben az üzem független?

 

 

 

a)

egy természetes személy, aki egyedüli birtokos, amennyiben az üzem független?

i/n

 

 

b)

egy vagy több természetes személy, aki(k) partner(ek) csoportos üzem esetében (3)?

i/n

 

 

c)

jogi személy?

i/n

 

 

2.

Amennyiben a B/1 a) kérdésre „igen” a válasz, az illető személy (a birtokos) végzi egyben az irányítást is?

i/n

 

 

a)

amennyiben a B/2 kérdésre „nem” a válasz, az irányító a birtokos családjának valamelyik tagja?

i/n

NS

NS

b)

amennyiben a B/2 a) kérdésre „igen” a válasz, az irányító a birtokos házastársa?

i/n

NS

NS

3.

Az irányítók mezőgazdasági képzettsége (csak gyakorlati mezőgazdasági tapasztalat, mezőgazdasági alapképzettség, teljes körű mezőgazdasági képzettség) (4)

kód

 

 

C.

A birtoklás típusa (a birtokosra vonatkozóan) és a gazdálkodási rendszer

 

 

 

A mezőgazdasági terület hasznosításának célja:

 

 

 

1.

Tulajdonosi gazdálkodás

ha/év

 

 

2.

Bérlői gazdálkodás

ha/év

 

 

3.

Részes művelés vagy egyéb módozatok

ha/év

NE

 

5.

Gazdálkodási rendszer és gyakorlat

 

 

 

a)

a birtok mezőgazdasági hasznosítású területének az a része, amelyen biogazdálkodási módszereket alkalmaznak az Európai Közösség szabályai szerint

ha/év

 

 

d)

a birtok mezőgazdasági hasznosítású területének az a része, amelyen folyik az áttérés a biogazdálkodási módszerekre

ha/év

 

 

e)

a birtokon az állattenyésztésnél is biogazdálkodási módszereket alkalmaznak?

egészen, részben, egyáltalán nem

 

 

f)

a birtoknak nyújtott működőtőke-befektetési támogatás a Közös Agrárpolitika keretében az elmúlt öt év során:

 

 

 

i.

részesült-e a birtok közvetlen állami támogatásban a termelési befektetések keretében (4)?

i/n

NR

NR

ii.

részesült-e a birtok közvetlen állami támogatásban a vidékfejlesztési intézkedések keretében (4)?

i/n

NR

NR

6.

A birtokon folyó termelés célja:

 

 

 

a)

a birtokos háztartása a birtok össztermelési értékének több mint 50 %-át elfogyasztja (4)?

i/n

NS

NR

b)

a fogyasztóknak történő közvetlen értékesítések a teljes árbevétel több mint 50 %-át teszik ki (4)?

i/n

NS

NR

D.

Szántóterület

 

 

 

Magtermelési célú gabonafélék (vetőmag is):

 

 

 

1.

Közönséges búza és tönkölybúza

ha/év

 

NE

2.

Durumbúza

ha/év

NE

NE

3.

Rozs

ha/év

 

NE

4.

Árpa

ha/év

 

 

5.

Zab

ha/év

 

NE

6.

Szemes kukorica

ha/év

NE

NE

7.

Rizs

ha/év

NE

NE

8.

Egyéb magtermelési célú gabonafélék

ha/év

NS

NE

9.

Fehérjetartalmú, magtermelési célú növénytermesztés (vetőmag, illetve gabonafélék és hüvelyesek keveréke)

ha/év

NS

NE

amelyből:

 

 

 

e)

borsó, lóbab és édes csillagfürt

ha/év

NS

NE

f)

lencse, csicseriborsó és római bükköny

ha/év

NE

NE

g)

egyéb szárazon betakarított fehérjetartalmú növények

ha/év

NE

NE

10.

Burgonyafélék (újburgonya és vetőburgonya is)

ha/év

 

 

11.

Cukorrépa (vetőmagra nem)

ha/év

NE

NE

12.

Takarmánygyökér és repcefélék (vetőmagra nem)

ha/év

NS

NS

Ipari növények:

 

 

 

23.

Dohány

ha/év

NE

NE

24.

Komló

ha/év

NE

NE

25.

Gyapot

ha/év

NE

NE

26.

Olajrepce és tarlórépa

ha/év

 

 

27.

Napraforgó

ha/év

NE

NE

28.

Szója

ha/év

NE

NE

29.

Lenmag (lenmagolajnak)

ha/év

NE

NE

30.

Egyéb olajos magvúak

ha/év

NE

NE

31.

Rostlen

ha/év

NE

NE

32.

Vetési kender

ha/év

NE

NE

33.

Egyéb textilnövények

ha/év

NE

NE

34.

Aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények

ha/év

NS

NS

35.

Máshová nem sorolt ipari növények

ha/év

NE

NE

Friss zöldségek, dinnyefélék, szamócafélék:

 

 

 

14.

Kültéri vagy alacsony védőtető alatti (nem hozzáférhető)

ha/év

 

 

amelyből:

 

 

 

a)

szántóföldi

ha/év

 

 

b)

árutermelő kertészeti

ha/év

 

 

15.

Üvegházi vagy egyéb védőtető alatti (hozzáférhető)

ha/év

 

 

Virágok és dísznövények (palántázókat kivéve):

 

 

 

16.

Kültéri vagy alacsony védőtető alatti (nem hozzáférhető)

ha/év

NS

NS

17.

Üvegházi vagy egyéb védőtető alatti (hozzáférhető)

ha/év

 

 

18.

Takarmánynövények:

 

 

 

a)

váltólegelős fű

ha/év

 

 

b)

egyéb zöldtakarmány

ha/év

 

 

amelyből:

 

 

 

i.

zöldkukorica (silókukorica)

ha/év

NS

NS

iii.

egyéb takarmánynövények

ha/év

 

 

19.

Szántóföldi magok és magnövények (kivéve a gabonaféléket, a szárított zöldségeket, a burgonyaféléket és az olajos magvú növényeket)

ha/év

 

 

20.

Egyéb szántóföldi növénytermesztés

ha/év

 

 

21.

Támogatás nélküli ugar

ha/év

 

 

22.

Nem gazdasági célú pihentetési ösztönzőrendszerek alá tartozó ugar

ha/év

NR

NR

E.

Konyhakertek

ha/év

NS

NS

F.

Állandó legelő és mező

 

 

 

1.

Legelőterület és mező, kivéve a sovány legelőt

ha/év

 

 

2.

Sovány legelő

ha/év

 

 

G.

Monokultúrák

 

 

 

1.

Gyümölcs- és bogyóültetvények

ha/év

 

 

a)

mérsékelt égövi gyümölcs- és bogyófajok (5)

ha/év

 

 

b)

szubtrópusi gyümölcs- és bogyófajok

ha/év

NE

NE

c)

diótermésűek

ha/év

NE

NE

2.

Citrusültetvények

ha/év

NE

NE

3.

Olívaültetvények

ha/év

NE

NE

a)

rendszeresen termő étkezési olajbogyó

ha/év

NE

NE

b)

rendszeresen termő olajtermelési célú olajbogyó

ha/év

NE

NE

4.

Szőlőskertek

ha/év

NE

NE

amelyekből a termés rendszerint:

 

 

 

a)

minőségi bor

ha/év

NE

NE

b)

egyéb borok

ha/év

NE

NE

c)

étkezési szőlő

ha/év

NE

NE

d)

mazsola

ha/év

NE

NE

5.

Palántázók

ha/év

NS

NS

6.

Egyéb monokultúrák

ha/év

NE

NE

7.

Üvegházi monokultúrák

ha/év

NE

NE

H.

Egyéb földterület

 

 

 

1.

Hasznosítatlan mezőgazdasági terület (gazdasági, társadalmi vagy egyéb okokból már nem művelt mezőgazdasági terület, amelyet nem használnak fel a terményrotációs rendszerben)

ha/év

 

 

2.

Erdős terület (6)

ha/év

 

 

3.

Egyéb földterület (épületek, istállók, utak, tavak, kőfejtők, terméketlen föld, sziklák stb. foglalják el) (7)

ha/év

 

 

I.

Másodaratás, gombafélék, öntözés és a szántóföldek pihentetése

 

 

 

1.

Másodaratásos termények (kivéve a konyhakerti és az üvegházi terményeket) (8)

ha/év

NE

NE

2.

Gombafélék

ha/év

NS

NS

3.

Öntözött terület

 

 

 

a)

öntözhető összterület

ha/év

 

NR

b)

öntözött művelt terület

ha/év

NS

NR

4.

Pihentetési ösztönzőrendszerek alá tartozó terület az alábbi lebontásban:

ha/év

NR

NR

a)

nem gazdasági célú ugar (a D/22 alatt már szerepel)

ha/év

NR

NR

b)

nem élelmiszer célú mezőgazdasági nyersanyagok termelésére használt területek (pl. cukorrépa, repce, nem erdőgazdálkodási célú fás és cserjés területek stb., ideértve a lencsét, a csicseriborsót és a római bükkönyt; a D és a G alatt már szerepel)

ha/év

NR

NR

c)

állandó legelővé és mezővé alakított területek (az F/1 és az F/2 alatt már szerepel) (4)

ha/év

NR

NR

d)

korábbi mezőgazdasági területek, amelyek erdőterületté lettek átalakítva vagy az erdősítésre történő előkészítés alatt állnak (a H/2 alatt már szerepel) (9)

ha/év

NR

NR

e)

egyéb területek (a H/1 és a H/3 alatt már szerepel) (9)

ha/év

NR

NR

J.

Élő állat (a felmérés referencianapján)

 

 

 

1.

Lófélék

darabszám

 

 

Szarvasmarhafélék:

 

 

 

2.

Egy év alatti hím és nőstény szarvasmarhafélék

darabszám

 

 

3.

Egy és két év közötti hím szarvasmarhafélék

darabszám

 

 

4.

Egy és két év közötti nőstény szarvasmarhafélék

darabszám

 

 

5.

Kétéves és idősebb hím szarvasmarhafélék

darabszám

 

 

6.

Kétéves és idősebb üszők

darabszám

 

 

7.

Tejelő tehenek

darabszám

 

 

8.

Egyéb tehenek

darabszám

 

 

Birkák és kecskék:

 

 

 

9.

Birkák (mindenféle korú)

darabszám

 

 

a)

birkák, nőstény tenyészállatok

darabszám

 

 

b)

egyéb birkák

darabszám

 

 

10.

Kecskék (mindenféle korú)

darabszám

 

 

a)

kecskék, nőstény tenyészállatok

darabszám

 

 

b)

egyéb kecskék

darabszám

 

 

Sertésfélék

 

 

 

11.

20 kg élősúly alatti malacok

darabszám

 

 

12.

50 kg vagy afeletti tenyészkocák

darabszám

 

 

13.

Egyéb sertésfélék

darabszám

 

 

Szárnyasok:

 

 

 

14.

Brojler

darabszám

 

 

15.

Tojótyúkok (10)

darabszám

 

 

16.

Egyéb szárnyas

darabszám

NS

NS

amelyből:

 

 

 

a)

pulyka

darabszám

NS

NS

b)

kacsa

darabszám

NS

NS

c)

liba

darabszám

NS

NS

d)

más kategóriába nem sorolt egyéb szárnyas

darabszám

NE

NE

17.

Nyulak, nőstény tenyészállatok

darabszám

NS

NS

18.

Méhek

kaptárszám

NS

NE

19.

Más kategóriába nem sorolt élő állat

i/n

NS

NS

K.

Traktorok, talajmegmunkáló gépek, gépek és berendezések

 

 

 

1)

A felmérés napján, kizárólag a birtokhoz tartozó

 

 

 

1.

Négykerekű traktorok, szőlőművelő traktorok, szerszámhordozók teljesítmény szerint (kW) (4)

szám

 

 

a)

< 40 (11)

szám

 

 

b)

40 < 60 (11)

szám

 

 

c)

60 < 100 (11)

szám

 

 

d)

100 és afelett (11)

szám

 

 

2.

Talajmegmunkáló gépek, kapálógépek, rotációs kapák és motoros kaszálógépek (4)

szám

NS

NS

3.

Kombájnok (4)

szám

 

 

9.

Egyéb teljesen gépesített arató-cséplő gépek (4)

szám

 

 

10.

Öntözőberendezések (4)

i/n

 

NE

a)

ha igen, mobil-e a berendezés (4)

i/n

 

NE

b)

ha igen, beépített-e a berendezés (4)

i/n

NS

NE

2)

Az utóbbi 12 hónap során használt gépek, amelyeket több üzemben használnak (másik birtokhoz, szövetkezethez tartozik vagy más üzemekkel közös tulajdonban van) vagy szolgáltató cég tulajdona

 

 

 

1.

Négykerekű traktorok, szőlőművelő traktorok, szerszámhordozók teljesítmény szerint (kW) (4)

i/n

 

 

2.

Talajmegmunkáló gépek, kapálógépek, rotációs kapák és motoros kaszálógépek (4)

i/n

NS

NS

3.

Kombájnok (4)

i/n

 

 

9.

Egyéb teljesen gépesített arató-cséplő gépek (4)

i/n

 

 

L.

Munkaerő a gazdaságban (a felmérés napját megelőző 12 hónapban)

 

 

 

Statisztikai információt gyűjtenek az üzemben dolgozó minden személyről, akik az alábbi gazdálkodási munkaerő-kategóriákhoz tartoznak oly módon, hogy többszörös egymással és/vagy más felmérési jellemzőkkel való kereszteződést tesznek lehetővé.

 

 

 

1.

Birtokosok

 

 

 

Ehhez a kategóriához a következők tartoznak:

Természetes személyek:

független birtokok egyedüli birtokosai [minden személy, aki igennel válaszolt a B/1 a) kérdésre]

csoportos birtokoknál az a partner, akit a birtokosként határoznak meg

Jogi személyek

 

 

 

Az alábbi információkat regisztrálják minden fent említett természetes személyre vonatkozóan:

 

 

 

neme

 

 

 

kora az alábbi korosztályok szerint:

 

 

 

az iskolák befejezésétől < 25 év, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65

és afelett

 

 

 

az üzemben végzett gazdálkodási munka (a házimunkától eltekintve) az alábbi osztályozás szerint:

 

 

 

0 %, > 0 ≤ 25 %, 25 ≤ 50 %, 50 ≤ 75 %, 75 ≤ 100 %, 100 % (teljes munkaidős) a teljes munkaidőben dolgozó mezőgazdasági munkás éves munkaidejéhez képest

 

 

 

1.

a)

Irányítók

Ehhez a kategóriához a következők tartoznak:

a független üzemek irányítói, ideértve a birtokos házastársát és egyéb családtagjait, akik szintén irányító szerepet töltenek be, vagyis ahol akár a B/2 a), akár a B/2 b) kérdésre igen a válasz

a csoportos üzemek esetében az irányítóként meghatározott partnerek

azoknak az üzemeknek az irányítói, ahol a birtokos jogi személy

(Azok az irányítók, akik egyszerre kizárólagos birtokosok vagy a csoportos üzem birtokosaként vannak meghatározva, csak egyszer kerülnek a nyilvántartásba az L/1 kategóriába tartozó birtokosként.)

 

 

 

Az alábbi információkat regisztrálják minden fent említett személyre vonatkozóan:

 

 

 

neme

 

 

 

kora az alábbi korosztályok szerint:

 

 

 

az iskolák befejezésétől < 25 év, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65

és afelett

 

 

 

az üzemben végzett gazdálkodási munka (a házimunkától eltekintve) az alábbi osztályozás szerint:

 

 

 

0 %, > 0 ≤ 25 %, 25 ≤ 50 %, 50 ≤ 75 %, 75 ≤ 100 %, 100 % (teljes munkaidős) a teljes munkaidőben dolgozó mezőgazdasági dolgozó éves munkaidejéhez képest

 

 

 

2.

A birtokos házastársa

Ebbe a kategóriába tartozik az egyedüli birtokos házastársa [igen válasz a B/1 a) kérdésre], aki nem tartozik az L/1 csoportba, sem az L/1 a) csoportba [nem irányító: a B/2 b) kérdésre nem a válasz].

 

 

 

Az alábbi információkat regisztrálják minden fent említett személyre vonatkozóan:

 

 

 

neme

 

 

 

kora az alábbi korosztályok szerint:

 

 

 

az iskolák befejezésétől < 25 év, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 és afelett

 

 

 

a birtokon végzett gazdálkodási munka (a házimunkától eltekintve) az alábbi osztályozás szerint:

 

 

 

0 %, > 0 ≤ 25 %, 25 ≤ 50 %, 50 ≤ 75 %, 75 ≤ 100 %, 100 % (teljes munkaidős) a teljes munkaidőben dolgozó mezőgazdasági munkás éves munkaidejéhez képest

 

 

 

3.

a)

A kizárólagos birtokos egyéb családtagjai, akik munkát végeznek az üzemben: férfi [kivéve az L/1, L/1 a) és L/2 kategóriához tartozó személyeket].

 

 

 

3.

b)

A kizárólagos birtokos egyéb családtagjai, akik munkát végeznek az üzemben: nő [kivéve az L/1, L/1 a) és L/2 kategóriához tartozó személyeket].

 

 

 

Az alábbi információk regisztrálandók az üzemben dolgozó, a fenti kategóriák valamelyikéhez sorolt, az alábbi kategóriákhoz tartozó személyek számára vonatkozóan:

 

 

 

kora az alábbi korosztályok szerint:

 

 

 

az iskolák befejezésétől < 25 év, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 és afelett (4)

 

 

 

az üzemben végzett gazdálkodási munka (a házimunkától eltekintve) az alábbi osztályozás szerint:

 

 

 

0 %, > 0 ≤ 25 %, 25 ≤ 50 %, 50 ≤ 75 %, 75 ≤ 100 %, 100 % (teljes munkaidős) a teljes munkaidőben dolgozó mezőgazdasági dolgozó éves munkaidejéhez képest

 

 

 

4.

a)

Nem családi munkaerő, rendszeresen alkalmazott: férfi [kivéve az L/1, L/1 a), L/2 és L/3 kategóriához tartozó személyeket].

 

 

 

4.

b)

Nem családi munkaerő, rendszeresen alkalmazott: nő [kivéve az L/1, L/1 a), L/2 és L/3 kategóriához tartozó személyeket].

 

 

 

Az alábbi információk regisztrálandók az üzemben dolgozó, a fenti kategóriák valamelyikéhez sorolt, az alábbi kategóriákhoz tartozó személyek számára vonatkozóan:

 

 

 

kora az alábbi korosztályok szerint:

 

 

 

az iskolák befejezésétől < 25 év, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 és afelett (4)

 

 

 

az üzemben végzett gazdálkodási munka (a házimunkától eltekintve) az alábbi osztályozás szerint:

 

 

 

0 %, > 0 ≤ 25 %, 25 ≤ 50 %, 50 ≤ 75 %, 75 ≤ 100 %, 100 % (teljes munkaidős) a teljes munkaidőben dolgozó mezőgazdasági dolgozó éves munkaidejéhez képest

 

 

 

5 + 6

Nem családi munkaerő, nem rendszeresen alkalmazott: férfi és nő

munkanapok száma

 

 

7.

A birtokos – aki egyben az irányítást is végzi – folytat-e más kereső tevékenységet:

 

 

 

fő tevékenységként?

i/n

 

 

kiegészítő tevékenységként?

i/n

 

 

8.

Az egyedüli birtokos házastársa folytat-e más kereső tevékenységet:

 

 

 

fő tevékenységként?

i/n

 

 

kiegészítő tevékenységként?

i/n

 

 

9.

Az egyedüli birtokos családjának a gazdálkodási munkában részt vevő bármely más tagja folytat-e más kereső tevékenységet? Amennyiben igen, hányan folytatnak más kereső tevékenységet:

 

 

 

fő tevékenységként?

személyek száma

 

 

kiegészítő tevékenységként?

személyek száma

 

 

10.

A gazdálkodási munka összes teljes munkaidős munkanapjainak száma a felmérés napját megelőző 12 hónap folyamán, ami nem tartozik az L/1–L/6 kategóriába, és amit az üzemben nem közvetlenül alkalmazott személyek végeznek (pl. vállalkozók alkalmazottai) (12)

napok száma

 

 

M.

Vidékfejlesztés

 

 

 

1. Egyéb kereső tevékenységek a birtokon (a mezőgazdasági tevékenységek mellett), amelyek közvetlenül kapcsolódnak a birtokhoz

 

 

 

a)

turizmus, fizetővendéglátás és egyéb szabadidős tevékenységek

i/n

 

 

b)

kézművesség

i/n

NS

 

c)

a gazdaságból származó termékek feldolgozása

i/n

NS

NE

d)

fafeldolgozás (pl. fűrészelés stb.)

i/n

 

NS

e)

akvakultúra

i/n

NS

 

f)

megújuló energiatermelés (szélenergia, szalmaégetés stb.)

i/n

NS

NE

g)

szerződéses munka (a birtok berendezéseinek használatával)

i/n

 

 

h)

egyéb

i/n

 

 


(1)  Megjegyzés az olvasónak: A jellemzők számozása az üzemszerkezeti felmérések történetéből adódik, és nem változtatható meg anélkül, hogy ne befolyásolná a felmérések összehasonlíthatóságát.

(2)  A hátrányos helyzetű területre (A2) és a hegyvidéki területre [A2 a)] vonatkozó adatközlés választható abban az esetben, ha a helyi önkormányzati kódot [A1 a)] megküldik mindegyik birtokra vonatkozóan. Amennyiben a helyi önkormányzati kódot [A1 a)] nem adják meg az üzemre vonatkozóan, a hátrányos helyzetű területre (A2) és a hegyvidéki területre [A2 a)] vonatkozóan kötelező az adatszolgáltatás.

(3)  Önkéntes adatközlés.

(4)  Nincs regisztrálva a 2007-es felmérésben.

(5)  Belgium, Hollandia és Ausztria ide sorolhatja a G/1 c) „diótermésűek” elnevezésű tételt.

(6)  Norvégia esetében ebbe a kategóriába tartoznak a termékeny erdős területek.

(7)  Norvégia esetében ebbe a kategóriába tartoznak a termékeny erdős területektől eltérő erdők.

(8)  Önkéntes adatközlés.

(9)  Németország esetében összevonhatók a 8. c), 8. d) és 8. e) kategóriák.

(10)  Norvégia esetében a tenyészkakas nem tartozik ebbe a kategóriába.

(11)  Választható a 2005-ös felmérésben. Nincs regisztrálva a 2007-es felmérésben.

(12)  Választható azoknak a tagállamoknak az esetében, amelyek átfogó becslést tudnak nyújtani erre a jellemző regionális szintre vonatkozóan.


Top